Konkurs architektoniczny na opracowanie Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
Skład zespołu:

IDEA

Aby maksymalnie uhonorować walory przestrzenne otoczenia oraz wykazać się dbałością o istniejące uformowania architektoniczne, proponujemy następujący proces projektowy. Wpierw wykorzystanie zmodernizowanego i rozbudowanego obiektu "Starej Szkoły" na funkcję tymczasowej szkoły podstawowej - zgodnie z programem użytkowym. Następnie realizację gimnazjum wraz z częścią sportową i kontynuację nowego obiektu szkoły podstawowej. Finalnie wykorzystanie, po minimalnych korektach, 'Starej Szkoły' na Centrum Oświatowo Kulturalne z pełnym programem sali teatralnej wielofunkcyjnej, przestrzeniami rekreacyjno-sportowymi, ekspozycyjnymi pracowniami artystycznymi, mediateką itp.

Taka kolejność realizacji spowoduje, iż istniejący budynek szkoły zostanie odremontowany oraz uzupełniony o zniszczone skrzydło. Wszystko to zostanie zrealizowane z użyciem współczesnych materiałów - transparentno-refleksyjnej elewacji odbijającej otoczenie. Przede wszystkim jednak zapewni właściwe warunki nauczania i wychowania w ramach szkoły podstawowej w pełnym zakresie: rekreacji, sportu i żywienia - czego niestety nie zapewnią kontenery.


Powyższe propozycje (ilustracja powyżej) nie wykluczają w razie konieczności realizacji zespołu wg wstępnych założeń organizatora, bowiem każda ze szkół stanowi, możliwą do wydzielenia, zamkniętą jednostkę funkcjonalno-użytkową z niezależnym układem infrastruktury i konstrukcji.

PRZESTRZEŃ I FORMA

Formowanie obiektów wynika, tak z kontekstu miejsca jak i ogólnej aury Kazimierza - perły architektury polskiej co by nie powiedzieć. Delikatność formowania poszczególnych elementów wynika również z tego, iż punkty widokowe dają wgląd z lotu ptaka w projektowany zespół, który wtapia się w panoramę miasta.

Połączenie tradycji z nowoczesnością, tak na zasadzie kontrastu jak i współgrania, powinno oddziaływać na wrażliwość młodych ludzi, dając możliwość zrozumienia i poruszania się w tych przenikających się światach. Dotyczy to również doboru materiałów. Poprzez tradycyjne tworzywa: kamień, dachówkę, drewno i blachę; po współczesne wielowarstwowe szkła w ramach aluminiowych i wylewane posadzki laboratoriów. Wszystko to zostanie uzupełnione o pełną infrastrukturę technologiczną.

ZAGOSPODAROWANIE

Konstrukcję układu tworzą dwie przecinające się osie. Pierwsza wychodząca z podwórza "Starej Szkoły" i druga, będąca pasmem bieżni wewnętrznej, stanowiąca kręgosłup nowego zespołu szkół. Linie te łączą się i współgrają z obiektami istniejącymi jak "Młyn" i Willa "Promień", tworząc uporządkowaną przestrzeń z akcentem wejściowym w zachodniej strefie projektowanego obiektu, zlokalizowanym w miejscu gdzie krzyżują się kierunki komunikacji i osie widokowe.

Przyjemnie jest wpisywać obiekt szkół w dolinę Grodarza stanowiącego jego północną granicę. Lekko wznoszący się w kierunku wschodnim teren powoduje wcięcie ścian szczytowych murem oporowym w skarpę. Delikatny spadek terenu od strony południowej odcina wejście „publiczne” do strefy sportowej od ul. Góra Kwaskowa.

Całość bezpośredniego obejścia ustalono na rzędnej średnio ważonej w stosunku do stanu istniejącego - 133,20 m.n.p.m. Poziom zintegrowanego parteru łącznie z bieżnią ustalono na rzędnej 133,50 m.n.p.m.

Dojazdy i zaopatrzenia wykorzystują istniejącą sieć ulic powiększoną o zatoki parkingowe oraz zatokę autobusową. Maksymalnie wykorzystana jest istniejąca sieć dróg dojazdowych otaczających obszar opracowania, spięta ciągiem pieszym łączącym "Starą Szkołę" z nowo realizowanym zespołem.
Przyjęta zasada struktury przestrzennej o wysokości maksymalnej dwóch kondygnacji powoduje, iż boisko wielofunkcyjne - kosz ,piłka ręczna, siatkówka - znajduje się nad pływalnią. W połączeniu z dachami zielonymi (w systemie dachów odwróconych) nad halą sportową i strefą wejściową daje właściwy, nie wybijający się płaszczyznami wielowymiarowych dachów, wgląd z okolicznych wzgórz w układ brył szkolnych odpowiadających skali otoczenia.

FUNKCJA

W związku z rozbitym na etapy programem szkół oraz sugestiami realizacji programu środowiskowego (związanego z oświatą, kulturą, udostępnieniem przestrzeni teatralnej, mediateki, pracowni artystycznych etc.) oraz propozycją zawartą w niniejszym opracowaniu tj. aby jako pierwszy etap ująć adaptację 'Starej Szkoły' na szkołę podstawową, a następnie dostosować ją do potrzeb Ośrodka Kultury, pozwoliliśmy sobie przedstawić oba rozwiązania w części graficznej, w pełni respektując założony program.

Jeżeli z różnych względów będzie to niemożliwe, jest oczywiste, iż można prowadzić realizację zaczynając od nowej szkoły podstawowej wg przedstawionego opracowania.

Projektowany układ funkcjonalny, tak szkoły podstawowej jak i gimnazjum, zmierza do maksymalnej prostoty i czytelności. Obie szkoły po zrealizowaniu złączone będą wspólną przestrzenią przekrytej przeszkleniem bieżni, która stanowi obszar rekreacji, spotkań, ekspozycji dydaktycznych i tym podobnych działań. Całość tworzyć będzie zintegrowany zespół.

Każda ze szkół posiada niezależne wejście, szatnie, sanitariaty, administrację oraz jadalnię ze wspólnym zespołem kuchenno-ekspedycyjnym.

Wspólna cześć sportowa - sala gimnastyczna i pływalnia dostępna jest niezależnie dla poszczególnych grup wiekowych. W godzinach pozalekcyjnych, dzięki bezkolizyjnemu niezależnemu wejściu, możliwe jest udostępnienie tej części użytkownikom „zewnętrznym”.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Część wejściowa szkoły podstawowej jest otwarta na pasma krytej szkłem bieżni, dającej poczucie przestrzenności i możliwości działań. Wyodrębniona kameralna szatnia centralna, portiernia, wielofunkcyjna przestrzeń auli złączona z holem, parter rozłożony wokół wewnętrznego dziedzińca - to strefa najmłodszych. W tej części znajdują się również klasy (zbliżone w proporcji do kwadratu co umożliwia dowolną aranżację przestrzeni), zalecana mała sala gimnastyczna oraz sanitariaty.
Pierwsze piętro dostępne przestrzenną otwartą klatką schodową oraz przeszklonym dźwigiem to strefa „starszaków”. Jest tu szatnia, sanitariaty, układ klas powtórzony. Na tej samej kondygnacji znajduje się biblioteka - ogólnie dostępna, również dla gimnazjum. Dalej serwerownia, sala komputerowa, dyrekcja i administracja.

GIMNAZJUM

Oparte na paśmie bieżni kontynuowanym ze szkoły podstawowej, posiada własny hol wejściowy z portiernią, szatnią, sanitariatami, zespołem dyrekcyjno-administracyjnym oraz pracowniami i klasami wg programu, rozłożonymi na dwóch kondygnacjach wraz z zespołem sportowym, salami fitness i siłownią.

SPORT

Zespół sportowy składający się z: sali o pełnometrażowym boisku do koszykówki i piłki ręcznej, dwóch boisk do siatkówki, pływalni o wymiarach 25mx12m oraz boiska na otwartej przestrzeni dachu pływalni wygrodzonego siatką, posiada niezależne zaplecze szatni, natrysków, magazynów i pomieszczeń trenerów. Jest dostępny tak dla uczniów obu szkół jak i użytkowników „zewnętrznych” dzięki niezależnemu wejściu. Otwarte boisko do gier i piłki ręcznej pozostaje w obecnym miejscu, czyli w obrębie "Starej Szkoły".

STREFA PAMIĘCI

Zaznaczenie miejsca dawnego cmentarza polegać będzie na uzupełnieniu macew na kamiennej ścianie muru oporowego oraz wprowadzeniu „grającego” ogrodzenia od strony ulicy Lubelskiej. Różnej wysokości metalowe słupki, odpowiadają kolejnym nutom Hory - tradycyjnego tańca żydowskiego. Przechodzień uderzając w kolejne elementy wydobywa tony, które składają się na melodię.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl