Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • 2H+
  • INOSTUDIO
Skład zespołu:

IDEA:

Niewielki teren oraz rozbudowany program funkcjonalny zainspirował nas do zagłębienia oraz wypełnienia niemalże całej działki kubaturą. Projektowany budynek równomiernie odsunęliśmy od granicy działki a linia elewacji, od strony historycznej zabudowy, została przez nią ukształtowana. Budynek w sposób naturalny dopełnia kompozycję istniejącej zabudowy. Niewielki dystans pomiędzy budynkami daje wrażenie, że stanowią one całość. Bliskość każdej cegły, możliwość dokładnego oglądania detalu, niemal dotknięcia elewacji na różnych poziomach, stworzy nowe doznania wizualne dla użytkowników kompleksu ASP. Kontynuując historyczną ideę terenu, plac, lokalizowany zazwyczaj pomiędzy budynkami, umieściliśmy w jego wnętrzu. Dzięki temu, zyskaliśmy nową perspektywę oglądania budynku. Dwukondygnacyjne otwarcie przestrzeni, tuż przy historycznym budynku oraz całkowite przeszklenie elewacji dają możliwość oglądania gry światła w przestrzeni pomiędzy budynkami i tworzą niepowtarzalny klimat współoddziaływania obu budynków.

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA:

Wejście główne do budynku zlokalizowaliśmy na osi istniejącego budynku głównego tworząc otwarcie na zabytkowe budynki. Kontynuacją wejścia jest przestronne foyer łączące wejście z elewacją zabytkową. Stworzenie wewnętrznego placu połączonego z zewnętrznym traktem sprawi, że ulica przeniknie do budynku a budynek wyjdzie na ulicę. Przestrzeń ta daje nową perspektywę oglądania historycznego budynku, staje się łącznikiem i kontynuacją przestrzenną historycznego zespołu. Jest również miejscem cyrkulacji gdzie krzyżują się wszystkie kierunki oraz połączeniem między piętrami a budynkiem istniejącym. Jest także tętniącym życiem centrum nowego budynku, miejscem spotkań, sprzyjającą przestrzeń społeczną, w której studenci mają możliwość odpoczynku, rozmowy w czasie przerw w pracy.

Poprzez zagłębienie zmniejszyliśmy skalę nowego budynku, uniknęliśmy dominacji nad budynkiem istniejącym oraz doświetliliśmy światłem naturalnym kondygnację zlokalizowaną poniżej terenu.
Prosta bryła zewnętrza oraz minimalistyczna elewacja nowego budynku starają się nie konkurować z pięknem bogatego detalu i faktur zabytkowych budynków. Punktem wyjścia w kształtowaniu wnętrza nowego budynku Wydziału Rzeźby ASP była przestrzeń pojedynczej pracowni rzeźbiarskiej. Budynek zgodnie ze swoją funkcją powinien w całości tworzyć jednorodną przestrzeń o identycznych warunkach pracy i nasłonecznienia. Poprzez zaproponowanie prostej bryły budynku, obniżonej w terenie, uzyskaliśmy jednorodne warunki pracy na każdej kondygnacji.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

Od wschodu, począwszy od wejścia na działkę, proponujemy lokalizację traktu komunikacyjnego będącego jednocześnie galerią miejską „na wolnym powietrzu”. W miejscu uskoku granicy działki, proponujemy lokalizację placu wejściowego, który przedłużamy do wnętrza budynku.

Budynek z każdej strony posiada dostęp wejściami odpowiadającymi poszczególnym funkcjom. Od północy zlokalizowano zatoczkę na dostawy i wywóz materiałów z bezpośrednim dostępem do windy towarowej. Od południa zlokalizowano wejście do budynku od strony parkingu. Natomiast od strony zabytkowego budynku, przy istniejącej klatce schodowej, zaproponowaliśmy przejście, łączące nowy budynek z istniejącym.

Ze względu na wypełnienie całości działki budynkiem, parking zlokalizowaliśmy w części południowo-zachodniej. Jednocześnie pozostawiliśmy miejsce na rozbudowę wydziału rzeźby o dodatkowy budynek, w II etapie budowy, które tymczasowo służyć będzie, wykładowcom i studentom, jako zielona przestrzeń rekreacyjna.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl