Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu pn. „Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” ATMOTERM w Opolu
Wyróżnienie formalne

<<< powrót
  • Jojko + Nawrocki Architekci
Skład zespołu:
  • Marcin Jojko  
  • Bartłomiej Nawrocki  
  • Grzegorz Ostrowski  
  • Barbara Ziemba  
  •  
  •  
  •  
  • http://www.jna.com.pl/ 

NOWA WIZYTÓWKA

Zaprojektowane Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ma szansę stać się nowoczesną wizytówką firmy Atmoterm. Superpozycja wymagań funkcjonalno-programowych inwestora, sąsiedztwa budynku istniejącego a także wszystkich uwarunkowań wynikających z prawa miejscowego uwidacznia się w prostej, aczkolwiek charakterystycznej bryle nowej siedziby firmy, wkomponowanej w kwartał opolskiej starówki.

Nowy budynek połączono funkcjonalnie zarówno z istniejącą siedzibą firmy jak i systemem komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie kwartału w taki sposób, aby mógł działać także samodzielnie.

KOMUNIKACJA I WEJŚCIA

Przedmiotowa parcela zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania znajduje się na terenie „zabudowy pierzejowej” gdzie możliwe jest lokalizowanie nowych obiektów z zachowaniem ciągu elewacji frontowych wzdłuż ulic lub terenów przestrzeni publicznej, w tym umieszczanie ścian bocznych obiektu bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej. Dlatego też nowy budynek zlokalizowano w granicach działki inwestora w taki sposób, aby kontynuować układ zabudowy wewnątrz kwartału, mający na celu wyraźne zdefiniowanie zielonej przestrzeni miejskiej i jednocześnie nie ograniczać doświetlenia obiektu istniejącego. Podcięcia bryły budynku na przeciwległych krańcach kreują naturalnie zadaszone strefy wejściowe, ale wynikają również ścisłe z ograniczeń dotyczących zabudowy przyziemia (ekspozycja zabytkowego muru miejskiego w kamienicy od południa oraz przebieg magistrali ciepłowniczej od północy). W powiązaniu z aktualnym i planowanym układem przejść do wnętrza kwartału miejskiego, wejście główne zaprojektowano w północnej części budynku. Dodatkowe wejście dla personelu nowej i starej siedziby Atmoterm, pełniące równocześnie funkcję niezależnej obsługi dużej sali konferencyjnej, przewidziano zgodnie z ukształtowaniem terenu na kondygnacji niższej, od strony przylegającej kamienicy. Zadaszone wejście główne poprzedzone zostało lekkim podestem nad drogą dojazdową do parkingu podziemnego, który w razie awarii istniejącego ciepłociągu można łatwo usunąć umożliwiając prace ziemne.

PROGRAM I POWIĄZANIA

Przestrzeń lobby zaprojektowano na poziomie pośrednim, tak aby w prosty i dogodny sposób dostać się stąd pionem komunikacyjnym na wyższe poziomy biurowe lub też kondygnację niższą, z której obok dużej sali konferencyjnej poprowadzono łącznik do starej siedziby firmy. Sala konferencyjna ze względu na swoją lokalizację i obsługę może być użytkowana również poza godzinami pracy biur.
Wymagany program rozmieszczono na czterech poziomach użytkowych. Dodatkowo w kondygnacji podziemnej zaprojektowano parking na 20 stanowisk obsługiwany przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną wzdłuż północno-zachodniej granicy parceli. Powtarzalną kondygnację biurową rozwiązano na zasadzie dwóch równoległych ciągów – otwartej przestrzeni biurowej od strony południowo-wschodniej oraz wydzielonych pomieszczeń obsługujących po przeciwnej (sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne, toalety itd.). Przyjęty układ konstrukcyjno-przestrzenny umożliwia jednak dowolną aranżację i niezależność każdego z pięter - od układu całkiem otwartego po tradycyjny system korytarzowy z wydzielonymi pomieszczeniami po obu stronach.

ELEWACJA, OŚWIETLENIE I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Rozmieszczenie oraz gabaryty okien w nowym budynku zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczały wymaganą ilość światła do pracy, a jednocześnie nie narażać budynku na zbędne nagrzewanie oraz efekt olśnienia.

Analiza zastosowania odnawialnych źródeł energii w relacji do projektowanej funkcji (biura klasy A), budżetu inwestycji oraz przyszłej stopy zwrotu zmusza do poszukiwania alternatywnego rozwiązania w celu ograniczenia rocznego zapotrzebowania budynku w energię. Dlatego też w projekcie proponuje się zastosowanie ruchomych łamaczy światła, które w ciągu dnia znacznie ograniczą zyski energetyczne eliminując bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń. Poza godzinami pracy osłony ustawiane są natomiast w pozycji zamkniętej, znacznie zwiększając izolacyjność cieplną budynku.

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY

Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej szkieletowej z użyciem prefabrykowanych stropów kanałowych. W budynku przewidziano znacznie większe niż wymagane odpowiednimi normatywami docieplenie przegród zewnętrznych, tak aby uzyskać obiekt pasywny, charakteryzujący się niskimi stratami (zima) i zyskami (lato) energii.

Nawiązując do otaczającej zabudowy oraz charakteru Starego Miasta zdecydowano się na elewację tynkowaną w odcieniu ciepłej szarości. Stolarkę okienną oraz łamacze światła przewidziano jako drewniane, odpowiednio zabezpieczone przeciwko warunkom atmosferycznym.

Wnętrza biurowe zaprojektowano jako skromne i ascetyczne. W kontraście do ciepłego drewna stolarki okienno-drzwiowej oraz ażurowego stropu, podłogę przewidziano z jasnego epoksydu, ściany w kolorze białym, a betonowe ściany trzonu windowego pozostawiono w naturalnym kolorze, odpowiednio zabezpieczone bezbarwną farbą.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl