Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu pn. „Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” ATMOTERM w Opolu
Wyróżnienie formalne

<<< powrót
  • Roman Rutkowski Architekci
Skład zespołu:

Urbanistyka

Nowy budynek usytuowano w głębi działki, na południowej i wschodniej jej granicy. Obiekt jest zwartym prostopadłościanem o wysokości 4 kondygnacji naziemnych i jedną kondygnacją podziemną. Budynek połączony jest z istniejącym biurowcem za pomocą łącznika, który jest w sensie ideowym ‘wyciągnięciem’ fragmentu elewacji aż do pierzei ulicy. Oczywiście rozwiązanie takie nie jest optymalne w sensie wymaganej konstrukcji, niemniej jednak posiada ono niewątpliwe zalety:
• wyraźnego zaznaczenie obecności nowego budynku w pierzei ulicy,
• jednoznaczne prowadzenie gościa już z ulicy wprost do wejścia do budynku, cały czas pod zadaszeniem,
• co najważniejsze, stworzenia najlepszej z możliwych przestrzeni między nową i starą architekturą.

Oczywiście też istnieje możliwość podłączenia łącznika w innych miejscach starego biurowca, co będzie na pewno korzystniejsze ekonomicznie, co nie będzie lepszym rozwiązaniem w sensie funkcjonalności istniejącego budynku i co na pewno nie zapewni nowej strukturze odpowiedniej ekspozycji urbanistycznej w pierzei ulicy. Warianty łączników przedstawiono na schematach na planszy.

Między starym a nowym budynkiem zaprojektowano plac, który pełni rolę przestrzeni o dużym reprezentacyjnym potencjale wraz z dojazdem do windy samochodowej do parkingu podziemnego, wyjściem z tego parkingu oraz ewentualnymi 3 miejscami postojowymi.

Z uwagi na istniejące okna w budynku sąsiadującym od zachodu w projekcie wykonano uskok, przez co zapewniono brak przesłaniania tym oknom, zakładając, że niezbędne nasłonecznienie jest realizowane w innych oknach w innej części budynku. W przypadku stwierdzenia przez Nadzór Budowlany nielegalności sąsiadujących okien nowy budynek będzie łatwo w trakcie projektowania lub uŜytkowania powiększyć o część zapewniającą brak przesłaniania.

Cały teren otoczono odpowiednio wysokim żywopłotem w stalowych gabionach, który chroni nie tylko plac wejściowy, ale też południową elewację parteru.

Architektura

Budynek jest prosty w swojej bryle. Cztery kondygnacje pokryte zostały zielenią rosnącą w stalowych gabionach, pomiędzy którymi zlokalizowane zostały szczeliny okien. Od strony południowej szczeliny wyposażone zostały w kolejny komplet gabionów – elementów ruchomych, które podobnie jak elewacyjne platformy służące do mycia szklanych elewacji mogą przesuwać się po fasadzie, zapewniając w ten sposób odpowiednie warunki nasłonecznienia we wnętrzach. Parter budynku z uwagi na potrzeby placu cofnięto od północy, równieŜ pozostałe części parteru zostały wycofane, umożliwiając wyeksponowanie i podświetlenie kamiennej ściany oraz zapewniając wolną przestrzeń między szklaną elewacją a zielenią w gabionach. Przestrzeń ta ma charakter nie tylko architektoniczny w celu stworzenia pewnego nastroju, ale i też techniczny, pozwalający na utrzymanie / czyszczenie elementów budynku.

Funkcja

Ideą rozwiązania głównej funkcji budynku jest zapewnienie maksymalnej funkcjonalności. Z uwagi na odpowiednio krótkie odległości dróg poŜarowych zdecydowano się na usytuowanie pionu komunikacyjnego przy wschodniej ścianie budynku, nad istniejącym węzłem ciepłowniczym. Pozostała część rzutu może być wykorzystana na wiele sposobów, od wielkiego open space’u dla firmy Atmoterm aż do wynajmu całej kondygnacji dla wielu niedużych podnajemców. Warianty zagospodarowania poszczególnych kondygnacji pokazano na schematach przy rzutach na planszach. W projekcie zaprezentowano wersję maksymalną biur – dla 143 osób, w tym dla 4 kierowników sal, którym zapewniono odizolowaną przestrzeń pracy. Przestrzenie biurowe połączono łącznikiem ze starym budynkiem – jak już wspomniano, łącznik można rozwiązać na kilka sposobów.

W parterze portiera usytuowano w taki sposób, że widzi on nie tylko wejście do budynku, ale wejście na działkę z ulicy.

Parking podziemny zaprojektowano na 16 samochodów. Wskutek skromnych wymiarów działki parking jest ciasny, obsługiwany przez jednostanowiskową windę samochodową – dlatego w przestrzeni parkingu zapewniono przestrzeń manewrową do zawracania. Z parkingu zaprojektowano schody na plac między budynkami.

Na dachu budynku zaprojektowano taras dostępny z klatki schodowej otwieranej przez uchylaną klapę. Z tarasu dostępne są widoki na atrakcyjne elementy urbanistyczne Opola.


konstrukcja i materiały

Z uwagi na sąsiadujące kamienice, na zabytkowy kamienny mur i przebiegającą przez działkę linię ciepłowniczą projektowany budynek jest w kondygnacjach naziemnych większy niż kondygnacja podziemna i jej fundamentowanie. Płyta fundamentowa jest odsunięta od tych elementów, między parterem a pierwszym piętrem umieszczono wspornikową żelbetową konstrukcję, która pozwala na zwiększenie powierzchni wyższych kondygnacji oraz zbudowanie (również zwieszenie w części parteru) pionu komunikacyjnego. Cała konstrukcja budynku została zaprojektowana jako żelbetowa, łącznik jako stalowy kratownicowy, przy istniejącym budynku biurowym wsparty na stalowych konsolach.

Materiały wewnętrzne budynku to różnego rodzaju betony i wykładziny w kolorach jasnoszarych i zielonkawych z dodatkami ze stali ocynkowanej i nierdzewnej. Materiały zewnętrzne to wspomniane wcześniej gabiony wypełnione zielenią, stal ocynkowana i nierdzewna oraz szkło. Zastosowane materiały oraz zieleń na elewacji (szczególnie w momencie jej poruszania się) mają spowodować, że siedziba Atmotermu będzie kojarzyć się z innowacyjnością i ekologicznością – a więc atrybutami w swej wymowie będącymi bardzo na czasie, zgodnymi z profilem działalności firmy.

Zagadnienia instalacyjne i środowiskowe

W celu zoptymalizowania kosztów i komfortu użytkowania budynku zaprojektowano okna horyzontalne, których wielkość to ok. 50% całej elewacji. Okna od strony południowej chronione są przesuwanymi na zewnątrz gabionami z zielenią oraz zainstalowanymi wewnątrz roletami, od strony północnej tylko roletami zapobiegającymi olśnieniu poprzez światło odbite. Zieleń na elewacji, oprócz kwestii wizerunkowych firmy, generuje lepszą atmosferę we wnętrzu nie tylko w sensie fizjologicznym, ale i też psychicznym, co porównać można do zwyczaju ukwiecania balkonów. Zastosowana zieleń może być różna – od doniczkowej do pnącej (na wizualizacjach pokazano bluszcz, na schemacie elewacji doniczki).

W celu zwiększenia energooszczędności w budynku można zastosować:
• kompleksową kontrolę wszystkich instalacji wraz z ich automatyką reakcji na pobyt ludzi i zmienne warunki pogodowe,
• kontrolę i sprzężenie światła sztucznego i naturalnego,
• wentylacyjną rekuperację ciepła,
• wykorzystanie ciepła / chłodu gruntu poprzez np. pompę ciepła,
• ogrzewanie płaszczyznowe pozwalające wykorzystanie wód gruntowych do chłodzenia budynku,
• pobór energii słonecznej poprzez kolektory dachowe,
• wykorzystanie wód deszczowych do instalacji sanitarnej,
• szkło nisko-emisyjne.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl