Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Wyróżnienie honorowe

<<< powrót
  • Płaskowicki & Partnerzy Architekci
Skład zespołu:
  • Piotr Płaskowicki  
  • Magdalena Marzec  
  • Marcin Gutowski  
  • Agnieszka Bernas  
  • Izabela Baron - Kusak  
  • Konrad Roślak  
  •  
  • http://www.pparchitekci.pl/ 

Projektowany układ funkcjonalny, konstrukcyjny.

Koncepcja rewitalizacji budynku.


Proponowana koncepcja zakłada zmiany układu wewnętrznego budynku oraz odtworzenie w maksymalnym stopniu historycznego wyglądu fasad i bryły budynku.

Obecny oraz historyczny układ funkcjonalny i konstrukcyjny bardzo mocno utrudnia aranżację pomieszczeń zgodnie z wymogami funkcjonalno-użytkowymi określonymi w wytycznych konkursowych. Zgodnie z dostępną w materiałach konkursowych ekspertyzą oceny stanu technicznego istniejącego budynku audytoryjnego, zdecydowana większość stropów nie spełnia obecnych wymogów konstrukcyjnych i zalecana jest ich wymiana. Biorąc pod uwagę powyższe zalecenie oraz ogrom związanych z tym prac konstrukcyjnych zdecydowaliśmy, zachowując ściany zewnętrzne, całkowicie zmienić wewnętrzny układ konstrukcyjny w środkowej części budynku. W skrajnych częściach budynku, gdzie ukształtowane są ryzality planujemy zachowanie pierwotnego układu konstrukcyjnego, wymianę stropów i wykonanie 2 klatek schodowych oraz 2 szybów windowych. Na poddaszu oraz przy fasadzie wschodniej, ze względu na proponowane rozwiązania architektoniczne, ukształtowanie galerii, prześwity pomiędzy kondygnacjami oraz podkonstrukcję dachu zakładane jest zastosowanie również konstrukcji stalowych.

Podziały funkcjonalne budynku związane są z poszczególnymi kondygnacjami budynku. Część dydaktyczna, audytorium sale seminaryjne oraz konferencyjne, wraz z biblioteką i kawiarnią w parterze, zlokalizowane są na pierwszych 3 kondygnacjach budynku. Wyżej na kondygnacji 4 i 5-poddaszu lokalizujemy część administracyjno-biurową. W piwnicy umieszczona jest księgarnia wydawnictw wydziałowych, węzeł cieplny, szatnia pracownicza i magazyn biblioteki. W najwyższej części dawnego poddasza, przewidziana została przestrzeń techniczna.

Główny ciąg komunikacyjny umieszczony jest przy wschodniej fasadzie budynku ze skrajnie rozmieszczonymi 2 klatkami schodowymi i windami. Na kondygnacjach biurowych 4 i 5 korytarz przesunięty jest nieznacznie do środka budynku. Niemniej na wszystkich kondygnacjach komunikacja przez otwarcie na fasadę, stosowanie prześwitów między piętrami tworzy formę galerii z widokiem ma wszystkie kondygnację budynku oraz ścianę zewnętrzną, częściowo porośniętą zielenią, z pięknymi, wysokimi, zabytkowymi oknami. Przy galerii znajdują się wydzielona miejsca spoczynku, przewidziane dla studentów oczekujących na zajęcia lub załatwiających sprawy w części biurowej.

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, biblioteka, audytorium, pomieszczenia biurowe rozmieszczone są wzdłuż zachodniej fasady budynku. Sala audytoryjna ma wysokość 2 kondygnacji budynku, zastosowana dzięki temu przewyżka, zapewnia bardzo dobrą widoczność z każdego rzędu. Górny poziom sali powiązany jest z 1-szym piętrem, gdzie dodatkowe drzwi pozwalają zarówno na wejście z tego poziomu, jak i zapewniają niezbędne wymogi ewakuacji. Biblioteka funkcjonalnie rozwiązana jest na 3 poziomach. Główne wejście z poziomu parteru prowadzi do strefy wydawania książek oraz księgozbioru podręcznego oraz punktu ksero. Od strony północnej znajduję się magazyn podręczny połączony małą windą towarową z magazynami w piwnicach. W części wejściowej, znajdują się zachowane, zabytkowe, żeliwne schody spiralne prowadzące do czytelni i miejsc pracy na pietrze.

Przewiduje się likwidację wszelkich dobudówek, narosłych w trakcie istnienia budynku i zniekształcających oryginalną bryłę budynku, w tym również dużego ryzalitu klatki schodowej na fasadzie zachodniej. Odtworzone zostaną gzymsy i boniowanie na północnej i zachodniej fasadzie budynku. Bardzo ważnym elementem jest uporządkowanie elewacji w zakresie zastosowanych okien i wejść głównych. Zlikwidowane zostaną wszelkie wtórne podziały okien, wynikające z aranżacji pomieszczeń w budynku, w ich miejscu zostaną odtworzone, zastosowane w całym budynku, wysokie, doświetlające 2 kondygnacje okna. Obecnie istniejące wejście główne do budynku nie zachowuje symetrycznej kompozycji fasady, proponujemy zatem przywrócić 2 wejścia główne w bocznych ryzalitach budynku, analogicznie do pierwotnego, historycznego układu budynku. Oba wejścia dodatkowo zostaną funkcjonalnie powiązane z umieszczonymi w skrzydłach budynku klatkami schodowymi, które również odtwarzają pierwotne ich rozmieszczenie w gmachu. Istniejące, oryginalne tynki zostaną zachowane w maksymalnym stopniu, wszelkie ubytki uzupełnione i naprawione. Zakładamy wykonanie badań w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki budynku i jej odtworzenia.

Dla wykorzystania poddasza niezbędna jest zasadnicza zmiana w koncepcji rozwiązania tej części budynku. Obecny układ konstrukcyjny dachu w znacznym stopniu ogranicza możliwość aranżacji, dodatkowo zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nie dopuszczalne jest wykonanie okien połaciowych lub lukarn jako elementów, które rozczłonkowałyby jednolite powierzchnie dachów. Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy zastosowanie układu mieszanego, konstrukcji żelbetowej i elementów podkonstrukcji stalowej oraz przeszklenia z wykorzystaniem profili fasadowych, aluminiowych. W najwyższej części poddasza, został zaprojektowany stropodach, który posłuży do rozmieszczenia wszelkich wymaganych elementów instalacji takich jak centrale wentylacyjne, chillery itd. Na całość, zostanie nałożony, zgodnie z pierwotnymi gabarytami i wyglądem, dach wykonany z perforowanej blachy stalowej w kolorze nawiązującym do dachówki ceramicznej. Zastosowanie „podwójnej skóry” z blachy umożliwia odprowadzenie wody deszczowej do wnętrza budynku, dzięki temu na elewacjach unikniemy prowadzenia rynien i rur spustowych.

Rozwiązania wykończeniowe, kolorystyka

Jak zaznaczono powyżej, zostanie odtworzony kolor i wygląd tynków elewacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem badań stratygraficznych dla sprawdzenia czy możliwe jest ustalenie oryginalnej kolorystyki. Wyniki tych badań, będą niezbędne dla ostatecznego doboru kolorystyki zewnętrznej budynku. Na dzień dzisiejszy przyjmujemy jasno beżowy kolor tynków, blacha perforowana dachu w rdzawo czerwonym kolorze, obróbki i profile szklenia na poddaszu ciemnoszare, stolarka okienna i drzwi wejściowe ciemnobrązowe.

Wnętrza budynku zostaną wykończone w przeważającej części w jasnych kolorach. W strefie komunikacji i ogólnodostępnej planowane są ściany i sufity tynkowane, białe. Posadzka w części wejściowej i klatkach schodowych z gresu lub kamienia naturalnego w jasno szarym kolorze, w korytarzach z parkietu przemysłowego bielonego dębowego lub jesionowego. Balustrady klatek oraz galerii w ciągach komunikacyjnych szklane, o neutralnym lub jasnoszarym kolorze. Stolarka drzwiowa w szarym lub ciemnoszarym kolorze. Dla pokreślenia ciekawych form siedzisk i zaakcentowaniu miejsc spoczynku przy ciągach komunikacyjnych, wykończenie mebli planowane jest w żywych, jaskrawych kolorach na przykład pomarańczowym lub rdzawo-czerwonym zbliżonym do kolorystyki dachu.

Podobna estetyka planowana jest w salach dydaktycznych oraz w części biurowej, przeważające jasne, białe, jasnoszare i jasno brązowe kolory z mocniejszymi akcentami dla podkreślenia niektórych części budynku lub wyposażenia. W wymienionych pomieszczeniach pojawią się białe sufity podwieszone, skrywające elementy instalacji. Sala audytoryjna potraktowana została jako jedno z najbardziej reprezentacyjnych części budynku. Podobnie jak w pomieszczeniach wymienionych powyżej, cześć posadzki i podium wykończone jest parkietem przemysłowym z dębu lub jesiona bielonego. Ściany w kolorze białym wykonane są z paneli akustycznych, perforowanych na przykład firmy Gustafs, skrajne części sufitu tynkowane białe. Cześć środkowa z krzesłami audytoryjnymi, meblem podium, posadzką i sufitem listwowym wykonanym z ciemnego drewna, na przykład dębu wędzonego, kompozycyjnie i kolorystycznie tworzy całość. Obicia krzeseł w pomarańczowym kolorze, kontrastują z ciemnobrązowym kolorem krzeseł i podłogi. Przy przy wejściu głównym z poziomu parteru, przewidziane są miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. W filarach międzyokiennych ukształtowane są wnęki w których umieszczone są zasłony rozsuwane przy projekcji materiału dydaktycznego podczas zajęć lekcyjnych lub sympozjum. Rzutnik umieszczony jest w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Przewidywana jest również biała kolorystyka dla pomieszczeń sanitarnych. Planuje się zastosowanie ceramiki sanitarnej, pisuarów i sedesów o zredukowanym zużyciu wody.

Powyższa charakterystyka kolorystyczna i wykończeniowa jest opracowaniem wielce ogólnym, mającym przedstawić podstawowe założenia i stylistykę przyjętą w projekcie konkursowym. Na etapie projektu wykonawczego oraz projektu wnętrz, każde z pomieszczeń zostanie szczegółowo i indywidualnie zaprojektowane.

Projektowana zieleń

Na ścianie wschodniej wewnątrz budynku, w strefie galerii, komunikacji po rozciągniętych linkach ze stali nierdzewnej będą się wspinać pnącza dzikiego wina (Parthenocissus quinquefolia), zasadzone w kuwetach umieszczonych na parterze w poziomie posadzki, specjalnie zaprojektowanych do zastosowania w podłodze na gruncie. W strefach wypoczynku w donicach będą rosły drzewka pomarańczy (Citrus sinensis) i drzewka cytryny (Citrus limon). Na zewnątrz wzdłuż fasady wejściowej przewidziany jest szpaler 6-iu drzew buk zwyczajny (Dawyck gold)

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu ograniczone jest do niezbędnego minimum. Od strony wejściowej, przy ryzalitach budynku wykonane zostaną nowe schody wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie uwolniony od wszelkich dobudówek, a co za tym idzie konieczne będzie uporządkowanie terenu wokół budynku poprzez wyrównanie terenu i wykonanie wokół budynku obejścia z kostki granitowej. Niezbędne jest zlikwidowanie śmietnika przy elewacji zachodniej, proponujemy jego budowę w innym dogodnym dla Inwestora miejscu na podwórzu od strony zachodniej budynku, lub ewentualne jego wykonanie w murze oporowym w/w podwórza. Cała bryła budynku zostanie podświetlona, oprawami rozmieszczony w terenie oraz na elewacjach budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl