Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
I Nagroda

<<< powrót
 • Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Krzysztof Frąckowiak  
 • Aleksandra Kornecka  
 • Katarzyna Weiss  
 • Rafał Hodyra  
 • Elżbieta Górska  
 • Karolina Foks  
 • Michał Wicherek  
 • Magda Lelonkiewicz  
 • Andrzej Fiszbach  
 •  
 • współpraca :  
 • Piotr Machowiak  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • http://www.architekci-1997.pl/ 

1. OPIS PRZYJĘTEJ IDEI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ

Idea przyjętego założenia projektowego opiera się na przywróceniu pierwotnego klasycystycznego wyglądu zewnętrznego oraz elementów oryginalnego układu funkcjonalnego wnętrz z dwiema klatkami schodowymi i audytorium w środkowej części parteru. Powrót do pierwotnej, klasycystycznej formy budynku, przywrócenie lustrzanej symetrii z Collegium Historicum jest także powrotem do istniejącej wcześniej koncepcji urbanistycznej, w myśl której po obu stronach wjazdu na dziedziniec uniwersytecki symetrycznie stały „podobnego kształtu i podobnie żelazną blachą kryte gmachy”. Taki idealistyczny obraz jest inspiracją do niniejszego projektu. Likwidacja wszystkich późniejszych przybudówek od strony zachodniej pozwala odzyskać pierwotny widok na zabudowania ss. Wizytek. Umożliwia uporządkowanie terenu i zagospodarowanie go zielenią z ławkami, tworząc kameralną przestrzeń rekreacyjną i uatrakcyjniając widok z okien auli. W planie zagospodarowania zakładamy utworzenie ciągów pieszo jezdnych od wschodu i zachodu i pokrycie ścian oporowych od zachodu zielenią. Nie można wykluczyć, że władze konserwatorskie wskażą konieczność zachowania np. późniejszej przybudowy w narożniku południowo – zachodnim. W takim przypadku nie zostałyby jednak naruszone zasadnicze dyspozycje funkcjonalne.

Przyjęta koncepcja jest wynikiem analizy wytycznych konserwatorskich oraz informacji i zaleceń sformułowanych w ekspertyzie stanu technicznego. Skorodowane stalowe nadproża, stolarkę okienną, schody, stropy, a szczególnie strop nad ostatnią kondygnacją należy wymienić. Wynika stąd także konieczność wymiany konstrukcję dachu. Paradoksalnie zły stan techniczny obiektu pozwala na śmielszą ingerencję budowlaną, prowadzącą do eliminacji wtórnych podziałów i kreację nowych przestrzeni. Nowy dach ma zmienioną geometrię i pokrycie blaszane (podobnie jak pierwotny projekt i C. Historicum). Eliminacja większości podparć pośrednich umożliwi wykorzystanie powierzchni poddasza na dodatkowe pomieszczenia użytkowe i techniczne. Pokoje gościnne, lub gabinety są doświetlone ukrytymi za płaszczyzną dachu oknami od strony zachodniej. Przyjęte w projekcie rozwiązanie polegające na zastosowaniu przed oknami ażurowego pokrycia nie narusza wyglądu dachu. Proponujemy odtworzenie pierwotnego kształtu okien. Regulacja poziomów stropów wynika z potrzeb funkcjonalnych, a brak wieńców w miejscu oparcia istniejących stropów na ścianach zmianę taką ułatwia. Autorzy projektu zachowali poziom stropu zabytkowej antresoli i stropu nad piwnicami, pozostałe podnosząc. Uzyskano korzystne zwiększenie wysokości pomieszczeń. Konieczność zwiększenia nośności podłoża gruntowego ze względu na zwiększenie obciążeń użytkowych wykorzystano do podpiwniczenia środkowej części budynku, lokując w nim magazyn biblioteki i archiwum.

Powrót do oryginalnego układu głównych wnętrz, likwidacja licznych wtórnych podziałów, zalecane w ekspertyzie odsłonięcia ścian, a także stan techniczny wewnętrznych wypraw (spękania i liczne ubytki ), wymaga skucia tynków i wykonania ich na nowo. Autorzy podjęli decyzję o pozostawieniu na niektórych ścianach, w niektórych pomieszczeniach – np. części biblioteki, auli, w klatkach schodowych, holu i klubie oczyszczonych, surowych ścian ceglanych. Ściany te po stosownym zabezpieczeniu będą czytelnym zapisem zmian jakie następowały w budynku. Świadcząc o bogatej historii budynku będą stanowiły kontrastowe dopełnienie współczesnego wystroju obiektu, a przy okazji poprawiały klimat akustyczny kubatur dużych pomieszczeń.

2. OPIS ZAŁOŻONEGO PROGRAMU I ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH.

Autorzy projektu zdecydowali się na przywrócenie elementów pierwotnego układu wnętrz z dwiema klatkami schodowymi w narożnikach wschodnich. W części północnej, na czterech kondygnacjach (łącznie z podpiwniczeniem) rozplanowano Bibliotekę. Pozostała powierzchnia została przeznaczona na Kolegium Dziekańskie, sekretariaty instytutów, sale konferencyjne i seminaryjne, archiwum, pomieszczenia dla Administracji Wydziału itp.

Parter budynku zajmuje dwukondygnacyjne audytorium z foyer i holem, w którym miejsce znalazło pomieszczenie dla ochrony, wydawnictwa wydziałowego z punktem sprzedaży, szatnia oraz winda. Należy zwrócić uwagę na możliwość złożenia teleskopowej widowni auli i „zaparkowania” jej pod kabinami tłumaczy. Wydział będzie wtedy dysponować płaską salą dla np. wystaw i okolicznościowych spotkań. W załączeniu pokazujemy fotografie pokazujące działanie takiego systemu. W podpiwniczeniu po holem usytuowano bar z klubem, sanitariaty, archiwum wydziałowe. Na I piętrze nad holem i foyer zlokalizowane zostały pomieszczenia dla administracji wydziału tj. sekcji finansowej, gabinety dla dyrektora i administratora budynku, pokoje dla pełnomocników dziekana, doktorantów, pracowników archiwum, informatyków, sanitariaty i aneks kuchenny. Część środkową i południową II piętra zajmują gabinety Dziekana i Prodziekanów, sekretariaty Instytutów i Katedr. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia jest sala seminaryjna dla 40 osób z zapleczem. Usytuowanie Kolegium Dziekańskiego w odrębnej strefie na zamknięciu korytarza izoluje nieco jego pomieszczenia, a jednocześnie umożliwia oparcie ewakuacji tego obszaru tylko na jednej klatce schodowej. Dodatkowym atutem II piętra są większe okna w stosunku do I i III piętra. III piętro zostało przeznaczone w całości na sale seminaryjne i konferencyjne. W części środkowej autorzy zaproponowali wydzielanie pomieszczeń za pomocą ścian przesuwnych, umożliwiając tym samym dowolne zagospodarowanie przestrzeni łącząc w miarę potrzeb sale o różnej wielkości. Mniejsze okna ograniczają niekontrolowany wpływ światła słonecznego na prezentacje.

Środkowy obszar poddasza przeznaczony został na pomieszczenie techniczne dla central wentylacyjno - klimatyzacyjnych, natomiast w południowej i północnej części budynku przewidziano przestrzeń , która może być wykorzystana na pokoje gościnne lub dla pracowników naukowych - w zależności od potrzeb. Doświetlenie tych pomieszczeń proponujemy zrealizować przez okna ukryte za lokalnie ażurowym pokryciem dachu. Ażury te są zlokalizowane od strony zachodniej, przez co są praktycznie niewidoczne z otaczającego terenu.

3. TECHNOLOGIA BIBLIOTEKI

Zgodnie z oczekiwaniami zaprojektowano otwarty księgozbiór podręczny oraz księgozbiór główny dostępny przez wypożyczalnię. Katalogi są dostępne w postaci kartkowej i elektronicznej. Proponujemy elektroniczne oznaczenie książek oraz bramkę kontrolną przy wyjściu. W piwnicy zlokalizowano ”książkomat’ pozwalający na samodzielny zwrot wypożyczonych egzemplarzy. Taki system pozwoli na ewentualną zmianę sposobu funkcjonowania biblioteki i otwarcie księgozbioru w przyszłości, bez konieczności wykonywania zmian budowlanych. W obszarze biblioteki zaprojektowano wewnętrzną klatkę schodową eliminującą konieczność wyjścia osób korzystających z czytelni poza chronioną strefę. Dźwig powinien być tak zaprogramowany, aby osoby wsiadające ze od strony czytelni mogły wysiadać tylko w jej obszarze, a wsiadające od strony klatki schodowej nie mogły wejść do obszaru biblioteki i czytelni poprzez kabinę dźwigu. Oczywiście pracownicy biblioteki mieliby szczególne uprawnienia. Założono, że pracownicy korzystaliby z tej samej windy do dostępu do magazynu. W razie potrzeby można założyć budowę dodatkowego dźwigu na zapleczu wypożyczalni.

4 . URZĄDZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO

Budynku zaprojektowano dwa dźwigi. Zlokalizowany w części południowej jest ogólnodostępny. Funkcjonowanie zlokalizowanego w części północnej opisano wyżej. Ponadto na pierwszym piętrze wypożyczalni zaprojektowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Konieczność jego zastosowania wynika z różnicy pomiędzy poziomami klatki schodowej i istniejącej antresoli. Obniżenie podestu klatki stoi w kolizji z wejściem do biblioteki.

5. WNĘTRZA

Autorzy świadomie zrezygnowali z powierzchownej, historyzującej stylizacji wnętrz. Chronione elementy zabytkowe są dopełnione współcześnie kształtowaną kompozycją.

Zostaną wykorzystane wszystkie elementy istniejącego wystroju, wskazane jako szczególnie wartościowe w piśmie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na przykład stalowe elementy balustrady klatki schodowej zostaną dopełnione szkłem. Tam, gdzie jej nie starczy szkło będzie ażurem odtwarzało stary rysunek. W przypadku przebudowy niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie wszystkich detali. W naszej ocenie prawdopodobieństwo odkrycia nieznanych szczegółów rozciągnie proces projektowania także na czas realizacji, a ewentualne niespodzianki będą miały szansę wzbogacić przestrzeń obiektu w nieprzewidywalny sposób. Projekt wnętrz zawierać powinien rozwiązania mające na celu uzyskanie efektów architektoniczno-plastycznych kojarzących się ze specyfiką obiektu tej rangi. Do takiego rezultatu prowadzi dobór odpowiednich mebli, zastosowanie odpowiednich materiałów dla płaszczyzn posadzek, ścian i sufitów oraz wybór odpowiedniego sposobu oświetlenia pomieszczeń. Istotną rolę będzie pełniła kolorystyka pomieszczeń. Rozwiązania estetyczne powinny scalać wnętrza całego obiektu dając odczucie harmonii i uporządkowanej przestrzeni.
Posadzki

W ogólnodostępnych pomieszczeniach przewidywana jest posadzka kamienna, w pozostałych pomieszczeniach będzie ona wynikać ze szczegółowego projektu wnętrz. Zakłada się wykorzystanie posadzek z desek dębowych i wysokiej jakości wykładzin dywanowych.

Ściany
Poza opisanymi wyżej ścianami o obnażonej strukturze cegły będą zastosowane tynki i okładziny kamienne. We wskazanych na rysunkach miejscach przewidziano ściany przeszklone (np. sekretariaty), lub składane ( np. sale konferencyjne)

Sufity podwieszane
Zakładamy realizację sufitów o podwyższonym standardzie wykończenia i parametrów akustycznych, rozmieszczonych lokalnie, stosownie do potrzeb. Sufity będą miały charakter wyspowy.

Drzwi
Drzwi nowo projektowane drewniane dostosowane do charakteru pomieszczeń. Wszystkie wartościowe, istniejące drzwi drewniane , płycinowe zostaną zachowane i wykorzystane.

Meble
Dobór mebli będzie wynikać ze szczegółowego projektu wnętrz. Proponujemy meble z zakupu o podwyższonym standardzie, a w rejonie Kolegium Dziekańskiego i sekretariatów wykonane indywidualnie wg projektu. Ze względu na charakter budynku nie można wykluczyć wykorzystania niektórych interesujących mebli znajdujących się obecnie w posiadaniu Wydziału.

W audytorium została zaprojektowana teleskopowa widownia ze składanymi siedziskami, umożliwiająca elastyczne wykorzystanie przestrzeni auli – patrz załącznik.

Komunikacja wizualna
Proponuje się rozwiązanie systemowe, łączące wszystkie elementy informacji wizualnej i opierające się na systemie bezramowych szklanych tablic i tabliczek z wymiennymi wkładami graficznymi.

6. CZĘŚĆ BUDOWLANA

Podłoże gruntowe
Wzmocnienie podłoża gruntowego pod ścianami zewnętrznymi np. poprzez wykonanie iniekcji strumieniowej Soilcrete.

Fundamenty
W nowo projektowanej piwnicy płyta żelbetowa. Istniejące fundamenty podbudowane gruzocementem.

Ściany
Filary międzyokienne zostaną wzmocnione trzpieniami żelbetowymi ukrytymi w grubości ściany.

Stropy
Zakłada się wymianę wszystkich stropów na żelbetowe, zespolone na belkach stalowych.

Klatki schodowe i szyby dźwigowe
Klatki schodowe (podesty i biegi) i szyby dźwigowe zaprojektowane zostaną jako żelbetowe monolityczne.

Dach
Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej, w kolorze takim, jak na dachach budynków w najbliższym otoczeniu.

Elewacje
Remont elewacji będzie polegał na uporządkowaniu otworów okiennych, przywróceniu pierwotnych wejść do budynku, odtworzenie boniowań, opasek i gzymsu środkowego wokół całego budynku. Fragmenty tynków skruszone i odspojone zostaną skute i usunięte. Nowy tynk swoją strukturą będzie odpowiadać tynkom pozostawionym. Kolorystyka elewacji zostanie ustalona na podstawie badań stratygraficznych. Elewacje po badaniach będą pomalowane na kolor istniejący farbami paroprzepuszczalnymi. Bluszcz porastający elewację należy zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

7. CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA

Projektowany budynek zasilony zostanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Oświetlenie pomieszczeń zostanie wykonane za pomocą energooszczędnych źródeł w oprawach o podwyższonych parametrach estetycznych. Sterowanie pracą opraw odbywać się będzie poprzez lokalne włączniki oświetleniowe oraz centralnie poprzez system zarządzający budynkiem. W wybranych lokalizacjach będzie możliwa płynna regulacja oświetlenia, lub ustawianie scen oświetleniowych. W celu zapewniania bezpieczeństwa ewakuacji osób w budynku przewiduje się wykonanie oświetlenia awaryjnego z monitoringiem opraw. Przewiduje się także wykonanie oświetlenia iluminacyjnego elewacji budynku sterowanego przez system automatyki. Projekt iluminacji musi być skoordynowany z iluminacją reszty zespołu urbanistycznego.

Okablowanie strukturalne
Okablowanie strukturalne zostanie zaprojektowane w nawiązaniu do istniejącego okablowania w budynkach Uniwersytetu. Jako medium transmisyjne na tym poziomie sieci proponujemy kabel 4-parowy UTP GigaSPEED spełniający wymagania co najmniej kategorii6.

Dostęp do sieci
Zakładamy rozmieszczenie w całym budynku tzw. infoboksów – terminali informacyjnych umożliwiających dostęp do sieci. Ponadto proponujemy wprowadzenie sieci bezprzewodowej we wskazanych pomieszczeniach.

Instalacja RTV
Należy przewidzieć stację czołową z zestawem do odbioru telewizji kablowych. Instalację doprowadzona zostanie do gniazd w auli, salach konferencyjnych i seminaryjnych oraz w innych pomieszczeniach wskazanych przez Uniwersytet.

8. SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Wentylacja mechaniczna
W układach wentylacyjnych z chłodzeniem proponujmy zastosowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikami obrotowymi oraz wbudowanymi freonowymi agregatami chłodniczymi z pompą ciepła. Agregaty w okresie letnim chłodzą powietrze nawiewane. W okresie zimowym proces jest odwracalny. W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na grzanie układ chłodniczy pracuje jako pompa ciepła. Rozwiązanie takie poza energią elektryczną nie wymaga wykorzystania innych mediów. Centrala wentylacyjna dla magazynów wyposażona jest w wymiennik obrotowy, oraz nagrzewnice wodne, nie posiada chłodzenia. Czerpnie i wyrzutnie proponujemy zlokalizować na dachu, w miejscu i w formie pierwotnie projektowanych kominów. Ponadto do rozważenia przez Inwestora poddaje się ewentualną możliwość wykorzystania energii geotermalnej z wymienników gruntowych do zasilania nagrzewnic/chłodnic wstępnych w centralach wentylacyjnych. Jest to rozwiązanie wykorzystujące energię odnawialną, w tym przypadku temperaturę gruntu.

System VRV
Dla wskazanych przez Uniwersytet pomieszczeń proponujemy klimatyzację w oparciu o system grzewczo chłodzący VRV z odzyskiem ciepła. System pracuje w trybie całorocznym (grzanie i chłodzenie). System pozwala na indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu klimatyzowanym. Jednostki wewnętrzne mogą równocześnie pracować w trybie grzania i chłodzenia.

Instalacja centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach, nie posiadających systemu grzewczo-chłodzącego VRV proponuje się instalację centralnego ogrzewania. Proponujemy instalację pompową dwururową systemu zamkniętego, zasilaną z wymiennikowni w piwnicy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin
Główny skład ścieków budynku to ścieki bytowe, nie ma ścieków technologicznych Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej dostosowaną do nowo projektowanej aranżacji pomieszczeń. Skropliny należy włączyć do kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez syfony z blokadą antyzapachową.

Instalacja wody zimnej
W nowo projektowanym budynku woda zimna używana będzie do celów bytowo-gospodarczych, technologicznych oraz przeciwpożarowych. Źródłem wody dla instalacji jest wodociąg miejski.

Instalacja ciepłej wody użytkowej
Proponuje się instalację ciepłej wody użytkowej, w której źródłem ciepła będą pojemnościowe podgrzewacze wody zlokalizowane w pomieszczeniu wymiennikowni. Woda doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych. Ze względu na znaczne odległości pomiędzy punktami poboru a źródłem ciepła należy przewidzieć cyrkulację.

Instalacja wodna p.poż
W budynku przewiduje się wewnętrzną instalację przeciwpożarową sprzężona z instalacją wewnętrzną wody zimnej. Źródłem wody dla instalacji jest wodociąg miejski.

Sieci zewnętrzne
Budynek będzie oparty o istniejący układ sieci zewnętrznych. W razie potrzeby zostaną zaprojektowane niezbędne korekty.

9. WYPOSAŻENIE MULTMEDIALNE

Zaprojektowane sale będzie można elastycznie dostosowywać do aktualnych potrzeb, z możliwością wykorzystania zaawansowanych technologii multimedialnych. Będzie możliwa np. transmisja obrazu i dźwięku z auli do innych sal w budynku. Sale zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby można było dokonywać swobodnego wyboru źródła obrazu i dźwięku - z możliwością tłumaczenia symultanicznego w auli. Sale zostaną wyposażone w odpowiednie gniazda do podłączenia komputerów przenośnych, oraz uniwersalny zestaw urządzeń źródłowych - odtwarzacza HDD/DVD/CD/MP3 (z możliwością nagrywania HDD), wizualizera i komputera sterującego z monitorem LCD.
Pomieszczenia będą wyposażone w następujące technologie:
- System zintegrowanego sterowania salą obejmujący: sterowanie oświetleniem z regulacją natężenia; sterowanie żaluzjami; regulację głośności, wybór źródła danych do prezentacji, sterowanie systemem projekcyjnym. Dla sterowania oświetleniem i zaciemnieniem zostaną wstępnie zaprogramowane scenariusze (sceny) świetlne np. projekcja, konferencja, catering itp.
- System nagłośnienia – nagłośnienie spotkania, dźwięku prezentacji multimedialnych (w tym projekcji filmowych) oraz, rejestrację przebiegu spotkania – język wiodący, jak również języki tłumaczone.
- System projekcyjny - ekrany o odpowiedniej wielkości, składające się z monitorów bezszwowych wykonanych w technologii LCD.
- System tłumaczeń symultanicznych w auli – z transmisją tłumaczeń w podczerwieni - w trybie język prezentera + 2 języki tłumaczone.

Z uwagi na funkcję sal zostanie także wprowadzone wyposażenie ruchome w postaci: słuchawek i mikrofonów bezprzewodowych oraz w bezprzewodowe zestawy konferencyjne z pulpitami mikrofonowymi. System zapewni jednocześnie możliwość nagrywania przebiegu obrad. System ten może być również wzbogacony o moduł głosowania – lub zastosowany niezależny bezprzewodowy system do głosowania.

Dla zwiększenia możliwości wykorzystania sal zostaną w nich rozmieszczone puszki podłogowe umożliwiające dostęp uczestników do przyłączy komputerowych (do prezentacji multimedialnych) oraz sieci okablowania strukturalnego.

Istnieje możliwość dodatkowego zwiększenia komfortu użytkowania sal konferencyjnych, poprzez wyposażenie ich w system łączności wi-fi pozwalającej na bezprzewodową łączność komputerów przenośnych z ekranami. System taki jednak ze względy na specyfikę użytkownika obiektu, wymagał by stworzenia niezależnej sieci komputerowej, spełniającej wymogi kodowania.

Sale po zainstalowaniu odpowiedniego układu dyskretnych kamer CCTV (odrębny obwód) będą posiadały możliwość zapisu i dokumentacji przebiegu spotkań. Może on być włączony do zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu, lub można go potraktować całkowicie odrębną instalację.

10. System Zarządzania INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBIEKTU

System BMS składa się z następujących podsystemów:
Podsystem automatyki obiektowej (BAS)

Sterowniki i moduły rozszerzające I/O zapewnią bezpośrednie sterowanie poszczególnymi urządzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji w obiekcie. Dodatkowymi funkcjami sterowników będzie monitorowanie urządzeń i stanów alarmowych innych instalacji.
Podsystem zarządzania energią (EMS)

Jest to podsystem oparty o analizatory sieci zamontowane w rozdzielnicach elektrycznych. Do sterowania aparatów elektrycznych zostaną użyte sterowniki oraz moduły I/O. Analizatory oraz sterowniki będą skomunikowane z serwerem EMS poprzez dostępne magistrale danych.

11. ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Obiekt zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożaru, telewizje dozorową system sygnalizacji włamania i (we wskazanych pomieszczeniach) system kontroli dostępu. Być może trzeba będzie także zastosować dźwiękowy system ostrzegawczy.

12. AKUSTYKA

Dopuszczalny poziom dźwięku od wszystkich źródeł hałasu (wewnętrznych i zewnętrznych) łącznie nie może przekroczyć w pomieszczeniach biurowych wartości 40 dB a w pomieszczeniach wymagających silnej koncentracji uwagi 35 dB.

Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych nie będzie mniejsza niż 35 dBA (strop – 45 dBA), a dla pomieszczeń wymagających silnej koncentracji uwago odpowiednio 45 (50) dBA. Izolacyjność akustyczna drzwi nie będzie mniejsza niż 25 i 30 dBA (odpowiednio).

Narażenie ludzi na działanie hałasu będzie minimalizowane prze zastosowanie następujących środków :
- ograniczenie emisji dźwięku z obszarów potencjalnie hałaśliwych
- stosowanie urządzeń o podwyższonych standardach akustycznych (niskie poziomy emisyjne mocy akustycznej, izolacje przeciwdrganiowe, obudowy dźwiękoizolacyjne),
- dobór przegród dźwiękoizolacyjnych we wszystkich pomieszczeniach wymagających podwyższonego komfortu akustycznego lub zawierających hałaśliwe urządzenia,
- dobór rozwiązań technologicznych ograniczających propagację drgań strukturalnych bezpośrednio w sąsiedztwie źródeł (centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, windy, itp.)

We wszystkich pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia techniczne powodujące powstawanie wibracji należy zainstalować podłogi pływające i dylatacje. W razie konieczności stosowane będzie również odrębne, dylatowane od reszty posadzki posadowienie urządzeń.

Kanały wentylacyjne oraz czerpnie i wyrzutnie będą zaopatrzone w tłumiki akustyczne o wysokiej skuteczności. W szczególności należy zastosować tłumiki kanałowe przy wejściach do kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami należy zewnętrzne stosować obudowy dźwiękoizolacyjne kanałów w celu ograniczenia przenoszenia dźwięku przez ścianki kanałów.

13. dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

14. ZIELEŃ

Otaczającą budynek zieleń chcemy dopełnić od strony zachodniej roślinami pnącymi na ścianie oporowej i zazielenioną skarpą. Wchodząc do budynku od strony wschodniej będziemy widzieć zieleń za oknami holu i auli. Bluszcz porastający elewację od strony południowej należy zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Droga pożarowa
Budynek audytoryjny jest obiektem średniowysokim, zawierającym strefę zagrożenia ludzi ZL I. Z tego powodu powinien mieć zapewnioną drogę pożarową. Analiza dokonana w oparciu o rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 (par.12.3.2) wykazuje, że po rozebraniu późniejszych przybudówek od strony północnej i zachodniej istniejący układ drogowy zapewni dostęp do 50% obwodu zewnętrznego budynku. Zostanie zapewniony dostęp do ściany północnej, większości ściany zachodniej oraz do odcinków ścian w narożniku południowo – wschodnim. Rolę drogi pożarowej pełnić będzie m. innymi droga położona bezpośrednio przy drukarni. Wymagania przepisów w tym zakresie zostaną spełnione.

Klasyfikacja i podział na strefy pożarowe
W piwnicy zlokalizowane będą przestrzenie zaliczane do ZL III (bufet) i PM (magazyny i pomieszczenia techniczne). Salę audytoryjną należy zaliczyć do ZL I, a pozostała część parteru i pięter 1 – 3 do ZL III. Na poddaszu pokoje gościnne to ZL V , a wentylatornie – PM. Piwnice i poddasze będą stanowić odrębne strefy pożarowe, podzielone dodatkowo na ZL i PM. Parter i piętra będą stanowić jedna strefę , z wydzieleniem odrębnej strefy auli. Budynek będzie musiał odpowiadać wymaganiom dla klasy odporności pożarowej B.

Drogi ewakuacyjne
Długości dojść i przejść ewakuacyjnych będą odpowiadać aktualnym wymaganiom. Jeżeli w trakcie dalszych prac ujawniłyby się ograniczenia stwarzające lokalne niespełnienia obowiązujących przepisów, to zostaną one rozwiązane w sposób odmienny, usankcjonowany stosownym postanowieniem Mazowieckiej komendy PSP i opinią Konserwatora Zabytków (zgodnie z par. 2.2 , 2,3a i 2.4. rozporządzenia M. I. z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami)

Urządzenia i systemy służące ochronie przeciwpożarowej.
Do ochrony zewnętrznej budynek będzie wykorzystywać istniejące hydranty zewnętrzne. Hydranty wewnętrzne zostaną rozmieszczone zgodnie z wymaganiami. Drzwiczki hydrantów zostaną wykonane indywidualnie, stosownie do wymagań projektu wnętrz. Budynek zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożaru, powiązany z innymi systemami obiektu. Jakkolwiek nie ma takiego obowiązku, to być może zostanie zastosowany dźwiękowy system ostrzegawczy – jako rozwiązanie rekompensujące ewentualne niemożliwe do spełnienia w budynku przebudowywanym wymagania obecnych przepisów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl