Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Black&White Architecture
Skład zespołu:

Idea

Ideą projektu jest stworzenie niebanalnego obiektu, harmonijnie wypełniającego przestrzeń istniejącej działki. Nowatorska forma oraz niestandardowe podejście do tematu idą w parze z ekonomiką rozwiązań oraz harmonijnym zagospodarowaniem dziedzińca otwierającego się tak na ul. Małopolską jak na Trasę Zamkową. Celem poszukiwania ponadstandardowej formy jest stworzenie wielofunkcyjnej ‘ Areny ‘ dla popisów gimnastycznych, wydarzeń sportowych, a także dla przedstawień baletowych, tanecznych, itp.

Zagospodarowanie terenu

a/ Analiza ogólna

Najpowszechniejszy pogląd na istniejący dziedziniec tworzy sytuację, w której nowa hala powinna mieć kształt prostokąta i szczelnie wypełniać zachodnią pierzeję uzupełniając wyrwę w zabudowie. Takie rozwiązanie może mieć jednak negatywne skutki. Zamknięcie dziedzińca i wyraźne zamknięte nowym budynkiem otoczenie odcina teren szkoły od terenów zielonych, tak optycznie jak funkcjonalnie. Spowoduje to stworzenie monolitycznej ściany zabudowy, niekoniecznie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności funkcjonowania.

b/ Otwarcie na dwie strony

Zdaniem projektantów najlepszym rozwiązaniem jest dążenie do sytuacji, w której nowy obiekt będzie dążył do osiągnięcia minimalnej wysokości, oraz optycznego i funkcjonalnego połączenia dwóch stron istniejącego dziedzińca. W tym celu wybrano projekt hali o niecodziennym kształcie, ale o wyjątkowych walorach funkcjonalnych i przestrzennych. Niestandardowy kształt zabudowuje dziedziniec w sposób wymuszający cyrkulację ruchu. Otwiera dziedziniec tak na Trasę Zamkową jak na ul. Małopolską, przy jednoczesnym spełnianiu postulatu o rekonstrukcji pierzei zabudowy.

c/ Powiązanie przestrzenne z istniejącym budynkiem szkoły

Projekt hali ma tworzyć nową ( dodaną ) przestrzenną jakość z pozostałymi budynkami poprzez kontrast formy, jednocześnie zachowując harmonię, symetrię i osiowość całego układu. Minimalna wysokość ponad terenem ma prowadzić do zachowania dominującego charakteru budynków sąsiednich przy jednoczesnym podkreśleniu unikalności nowego obiektu. Poprzez wykorzystanie różnicy poziomów obiekt nie wymaga naziemnych łączników dając możliwość swobodnej cyrkulacji wokół niego.

Schemat Funkcjonalny

a/ Wykorzystanie różnicy poziomów terenu

Topografia terenu oraz plan istniejącej szkoły pozwalają na stworzenie projektu, gdzie nowa hala będzie częściowo ukryta w gruncie. Uwzględnienie tej możliwości pozwala na oszczędność przestrzeni (nie ma potrzeby łącznika), oszczędność energii (obiekt ma około 50% mniej ścian zewnętrznych) oraz możliwość stworzenia niezależnego wejścia dla publiczności od strony Trasy Zamkowej (z poziomu terenu).

b/ Re-organizacja głównego wejścia do szkoły

Istniejące wejście do szkoły zostało przeprojektowane, jako część rozwiązania nowego obiektu. Schody prowadzące na poziom dziedzińca zostały usunięte, a w ich miejsce stworzono monitorowany hall wejściowy w poziomie przyziemia. Do wejścia na poziom dziedzińca prowadzą wewnętrzne istniejące schody oraz zachowany wjazd terenowy. Takie rozwiązanie pozwala na funkcjonalne połączenie jednym łącznikiem szkoły oraz nowej hali, stworzenie bezpiecznego, monitorowanego wejścia do obu obiektów. Wejście do hali dla publiczności jest zlokalizowane od strony Trasy Zamkowej, co oddziela strefę szkolną od strefy publicznej.

c/ Schemat funkcjonowania Hali Sportowej dla uczniów

Strefa szkolna jest związana z istniejącym budynkiem za pomocą łącznika w poziomie przyziemia. Istniejący budynek oraz nowa hala są połączone korytarzem z szatniami oraz pokojami obsługi hali (pod poziomem gruntu dziedzińca). Uczniowie przechodząc z jednego obiektu do drugiego nie wychodzą na zewnątrz. Specyficzny kształt hali składającej się z trzech części pozwala na jej wykorzystanie dla organizacji trzech różnych aktywności w jednym czasie.

d/ Schemat funkcjonowania Hali sportowej dla widzów

Wejście dla widzów jest zlokalizowane od strony Trasy Zamkowej, przy której umieszczone zostały miejsca parkingowe dla publiczności. Wejścia do toalety dla publiczności mieszczą się od wnętrza hali. Takie rozwiązanie zamyka strefę publiczności tylko we wnętrzu Hali sportowej. Widzowie oraz osoby postronne nie mają dostępu na teren szkoły lub/oraz nie przechodzą przez pomieszczenia strefy szatniowej i szkolnej.

Schemat energetyczny

a/ Wykorzystanie różnicy poziomów terenu

Wykorzystanie różnicy poziomów terenu i posadowienie poziomu hali poniżej poziomu dziedzińca jest podyktowane funkcjonalnością rozwiązania, a także ekonomiką użytkowania. Nowy obiekt wysunięty jest tylko ok. 4m powyżej terenu, co daje 50% oszczędności powierzchni ścian zewnętrznych. Tworzy to sytuację, gdzie budynek w dużej części izolowany jest gruntem a jego wychładzanie następuje około 40% później.

b/ Strefowy system ogrzewania i wentylacji

Unikalny kształt oraz organizacja wnętrza mają na celu najbardziej optymalne funkcjonowanie obiektu. W projekcie zastosowano strefowy system ogrzewania i wentylacji ( każda z trzech części może być ogrzewana/ wentylowana osobno ) w zależności od stopnia wykorzystania powierzchni hali.

Opis budynku

a/ Ogólny opis budynku

Projektowany budynek został posadowiony w zachodniej części działki wypełniając pierzeje od strony Trasy Zamkowej zgodnie z zaleceniami konkursowymi. Budynek jest posadowiony na osi oraz symetrycznie względem istniejącej zabudowy. Wykorzystanie różnicy poziomów terenu znacznie obniża wysokość nowej hali względem terenu i tworzy widoczny, horyzontalny układ, kontrastujący z monolitycznym, wertykalnym otoczeniem. Daje to harmonijny efekt wkomponowania logicznej i łatwo rozpoznawalnej formy nowego budynku.

Proponowany budynek jest niestandardową, ale bardzo przemyślaną odpowiedzią na temat hali sportowej na potrzeby gimnastyki. Jest to obiekt, którego celem jest atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej jak również stworzenie atrakcyjnego wnętrza. Proponowana przestrzeń ma formę Areny, gdzie trybuny są zlokalizowane ze wszystkich stron i pozwalają na organizację wyjątkowych widowisk. Mimo niestandardowego kształtu stworzony obiekt pozwala na pełne wykorzystanie obiektu, również na potrzeby boisk sportowych, co pokazano na rysunkach.

b/ Unikalna forma

Forma obiektu, choć odbiega od tradycyjnego kształtu hali jest bardzo funkcjonalna i ekonomiczna w wykonaniu. Trzy pięciokątne bloki tworzą bryłę w układzie pozwalającym za atrakcyjne wykorzystanie istniejącego dziedzińca, na stworzenie cyrkulacji ruchu wokół nowego obiektu oraz na zabudowę pierzei w formie budującej atrakcyjny widok z Trasy Zamkowej. Nowa forma dzięki wykorzystaniu różnicy poziomów terenu nie dominuje w zastanym układzie, a jedynie go uzupełnia dając nową harmonijną jakość. Ważne jest podkreślenie cegły, jako materiału elewacyjnego, który jest charakterystyczny dla całego kwartału.

c/ Przestrzeń hali i jej wykorzystanie

Hala zaprojektowana jest formie wielofunkcyjnej Areny. Wnętrze obiektu jest elastyczne i może być wykorzystane w różnych celach: jako standardowy zestaw boisk sportowych, jako sala do ćwiczeń gimnastycznych z pełnym zestawem przyrządów, jako arena widowiskowa dla przedstawień zewnętrznych jako przestrzeń dużych zawodów sportowych. Urządzenia w hali są w większość ruchome ( także trybuny ) i umożliwiają dowolną konfigurację w zależności od potrzeb. Przestrzeń hali może być dzielona na trzy części ruchomymi przegrodami mocowanymi do podciągów.

Konstrukcja

a/ Opis ogólny założeń budowlanych

Konstrukcja hali nieco odbiega od tradycyjnych konstrukcji w tego typu obiektach. Wyjątkowa forma narzuca wykorzystanie żelbetowej ramy, jako podstawowego elementu konstrukcyjnego. Profilowane pociągi stalo-betonowe wspierają się na pełnych ścianach bocznych umożliwiając stworzenie obiektu bez słupów i podparć we wnętrzu.

b/ Konstrukcja ścian

Ściany zaprojektowano w technologii pełnej z pustaków betonowych na konstrukcji żelbetowej z dociepleniem oraz warstwą cegły licowej od strony zewnętrznej. Od strony wnętrza przewidziano ściany tynkowane / malowane.

c/ Konstrukcja przekrycia Hali

Przekrycie hali jest zbudowane na konstrukcji stalowej wspartej na ścianach bocznych oraz podciągach. Strop pełny niewentylowany z dociepleniem. Wykończenie w technologii tradycyjnej.

d/ Ogrzewanie

Na etapie konkursowym przewidziano ogrzewanie podłogowe, jako najbardziej ekonomiczne dla obiektów posadowionych poniżej poziomu gruntu. System wentylacji mechaniczny lub grawitacyjny w zależności od kosztów wykonania.

Materiały wykończeniowe

a/ opis ogólny

Istniejący kwartał zabudowy przewidziany, jako teren dla nowej hali ma specyficzny charakter. Jednym z założeń projektowych jest wykorzystanie tego elementu i wzmocnienie go poprzez nowy budynek. Drugim ważnym elementem procesu projektowego jest ekonomika przyszłego funkcjonowania obiektu. Te dwa elementy wyznaczyły wykończenie cegłą licową, jako najtrafniejsze rozwiązanie architektoniczno-budowlane. Po pierwsze nowy obiekt w atrakcyjny i nowoczesny sposób podkreśli historyczny charakter otoczenia, po drugie nowy budynek będzie wysoce energooszczędny.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl