Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Projekt Konkursowy

<<< powrót
  • ENONE Architekci
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch Rafał Sokołowski  
  • mgr inż. arch Marcin Sztajerowski  
  •  
  •  
  •  
  • http://www.enone.pl/  
  •  

Główne cele projektu

- wydobycie wyjątkowości i potencjału architektury przemysłowej
- postępowanie zgodnie z wytycznymi konserwatora przy rewitalizacji budynków i ich rozbudowie
- stworzenie nowej zabudowy tworzącej spójną całość z zastanymi zabytkowymi budynkami
- nowoczesna prosta forma nowej architektury
- stworzenie przestrzeni wnętrz sprzężonych, placów i zaułków

Budynek A i B1 (suszarnia z częścią administracyjną oraz magazyn)

Funkcja
W budynku A i B1 zlokalizowane zostały pomieszczenia Domu Kultury oraz centrum informacji turystyczno-kulturalnej i pokoje gościnne. W piwnicy zaplanowano galerię fotografii. Sala wystawowa, ciemnia , archiwum oraz magazyn zajmują przestrzeń budynku magazynu. „Galeria w kominie” to pionowa przestrzeń wystawiennicza dostępna dla gości galerii fotografii pragnących podziwiać Ostrowiecki Browar Kultury ze szczytu komina. We wnętrzu, na ścianach komina, prezentowane będą fotografie, które oglądać można będzie jadąc przeszkloną windą w górę lub w dół.

W północnej części piwnic zlokalizowano salę konferencyjną z zapleczem (możliwość połączenia z galerią fotografii). Na parterze, w budynku magazynu, znalazła się galeria wyrobów artystycznych i centrum informacji turystyczno-kulturalnej w dawnym budynku administracyjnym. Na I piętrze zlokalizowano pomieszczenia domu kultury: sale chóru, orkiestry, pracownie muzyczne, teatr ognia, pracownię grafiki komputerowej i klub szachowy. Na piętrze budynku suszarni zlokalizowano na dwóch różnych poziomach pokoje gościnne z łazienkami i wspólną kuchnią. Piętro II to obszerna sala rzemiosła artystycznego podzielona lekkimi przepierzeniami na strefy oraz sala baletowa z zapleczem łazienek i szatni tancerzy.

Prace budowlane:
- renowacje konstrukcji drewnianej suszarni i magazynu,
- wykonanie świetlika dachowego w kalenicy nad magazynem, w celu doświetlenia pomieszczeń na piętrze II oraz renowacja pokrycia dachowego nad budynkami A i B1,
- renowacje ścian zewnętrznych, odtworzenie ceglanych elewacji, detalu przy oknach i gzymsach, detali okuć, obróbek blacharskich, balustrady balkonu, stolarki okiennej i drzwiowej,
- renowacja wnętrz z odsłonięciem cegły, pozostawieniem detalu i klimatu industrialnego, odtworzeniem schodów, balustrad, zabezpieczenie p.poż konstrukcji,
- wykonanie elewacji osłonowej w formie perforowanych żaluzji elewacyjnych w kolorze grafitowym na dobudowanej do budynku magazynu klatce schodowej,
- wprowadzono nowe schody pomiędzy przestrzeniami wystawienniczymi piwnicy i parteru,
- zniwelowano różnice wysokości poprzez zastosowanie schodów i pochylni stosownie do możliwości na poszczególnych kondygnacjach,

Budynek B2 (słodownia)

Funkcja
W budynku tym zlokalizowano główne wejście do Domu Kultury i Biura Wystaw Artystycznych. Wysoki hol dawnej słodowni doskonale oświetlony jest poprzez duże łukowate okna i drzwi, co daje wspaniały efekt przestrzenny. We wnętrzu znajduje się punk informacyjny, ochrona i szatnia. Pozostawiono nadwieszoną antresolę z poziomu I pięta. Na poziomie nowych piwnic zlokalizowane zostały sala modelarni i pracownia plastyczna. Sale te doświetlono poprzez studzienki doświetlające od strony południowej. Pomieszczenia połączone są na poziomie piwnic z budynkiem A poprzez hol wind i toalet.
Na piętrze II (ponad kondygnacją antresoli) zlokalizowano biura administracji Ostrowieckiego Browaru Kultury.

Prace budowlane
- renowacja tynków zewnętrznych i malowanie elewacji na kolor biały,
- odtworzenie detali zewnętrznych i wewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, zabezpieczenie p.poż konstrukcji,
- zniwelowano różnice wysokości poprzez zastosowanie schodów i pochylni odpowiednio do możliwości na poszczególnych kondygnacjach.

Budynek C (warzelnia piwa)

Funkcja
W budynku C zlokalizowane są pomieszczenia Biura Wystaw Artystycznych. Pomieszczenia te zlokalizowane są na parterze budynku: sala wystawowa, szatnia i toalety oraz hol wejściowy, a także administracja. Na fragmencie piętra przewidziano pomieszczenia socjalne. Projekt zakłada pozostawienie pomieszczeń BWA w obecnym miejscu i rozbudowę tej funkcji. Nowa część BWA zlokalizowana została na parterze w południowej części obiektu. W jej skład wchodzą pomieszczenia biura, pracowni technicznych, pomieszczenia dla zbiorów sztuki współczesnej i magazynu. Nowa część połączona została ze starą przeszklonym pasażem – galerią sprzedaży. Przestrzeń ta, dostępna z placu centralnego, połączona została z salami wystawienniczymi BWA. W pozostałej części budynku C zlokalizowano w piwnicy zaplecze dla teatru (garderoby i magazyn) oraz biura administracji kompleksu Ostrowieckiego Browaru Kultury.. Biura dostępne są z holu w budynku B2.

Prace budowlane:
- nowa klatka schodowa w strefie zaplecza sal teatru i kina,
- wyburzenie frontowego budynku parterowego biegnącego od budynku A aż do końca budynku C,
- renowacja tynków zewnętrznych i wykonanie elewacji osłonowej z żaluzji perforowanych w kolorze grafitowym na stelażu, w celu zasłonięcia nieregularnego układu okien piętra,
- wykonanie elewacji z paneli blachy stalowej w kolorze grafitowym od strony północnej na parterze budynku, w celu zasłonięcia nieregularnego układu okien i wkomponowania zlicowanych z elewacją drzwi z klatki ewakuacyjnej,
- podział pomieszczeń ścianami działowymi, wykonanie niezbędnych przebić w ścianach,
- renowacja w zakresie parteru od strony północnej ceglanej elewacji i stolarki okiennej,
- budowa nowego budynku BWA z elewacją i dachem z cegły w formie jednolitej materiałowo bryły, szczyty zaakcentowane stalowymi ramami dwuteowników, pasaż przekryty łukowym dachem na konstrukcji z lekkich dźwigarów łukowych.

Budynek D (magazyn zbożowy)

Funkcja
Budynek D jest w obecnej chwili przebudowywany na funkcję sal teatralnych i kinowych. Funkcja ta została powiększona o zaplecze w nowo projektowanym budynku będącym łącznikiem z budynkiem F. Sala teatralna z wejściem na parterze i piętrze na widownię balkonu zajmuje całą bryłę budynku wystającą ponad teren. Na poziomie piwnic zlokalizowane zostały dwie sale kinowe. W nowym budynku, całkowicie przeszklonym w konstrukcji szkieletowej, na parterze zlokalizowano hol główny z przedsionkiem i wejściem na salę. Szatnie i toalety ukryto w poziomie piwnic (funkcjonują one także dla sal kinowych).

Na piętrze zlokalizowano wejście na balkon oraz bufet w foyer. Latem bufet zyskuje dodatkową przestrzeń dla relaksu na zewnętrznym tarasie (dostępnym, także z zewnątrz, z poziomu posadzki placu centralnego).
Piętro II nad foyer sali teatralnej to przestrzeń należąca do Biblioteki Miejskiej. Połączenie tych funkcji umożliwia swobodny ruch wewnątrz budynku, choćby w celu korzystania przez czytelników z bufetu.

Prace budowlane:
- rewitalizacja elewacji budynku,
- wyburzenie wschodniej, dobudowanej w latach 60-80, części i budowa nowych przestrzeni foyer,
- montaż siatek dla pnączy naściennych (w celu zasłonięcia nowych naleciałości związanych z zastosowaniem nowej cegły i podwyższeniem nadscenia,.

Budynek E (sklep)

Funkcja
Budynek adaptowany został na księgarnię na parterze i piętrze, z tarasem widokowym na piętrze oraz na centrum informacji kulturalnej. Wewnątrz budynku zakomponowane zostało patio z drzewami.

Prace budowlane:
- rewitalizacja elewacji budynku i odkrycie ceglanej ściany, odrestaurowanie stolarki okiennej,
- wyburzenie wnętrza obiektu oraz wykonanie 7metrowego otworu w ścianie południowej oraz budowa nowej kubatury wewnątrz ścian piętrowego budynku z tarasem. Budynek pokryty panelami z blachy w kolorze grafitowym. Okna osłonięte perforowanymi żaluzjami elewacyjnymi.

Budynek F (młyn)

Funkcja
W budynku F zlokalizowana została funkcja biblioteki publicznej. Połączony on został z budynkiem D łącznikiem na poziomie II piętra, w którym zlokalizowano część pomieszczeń biblioteki. Budynek młyna podzielono funkcjonalnie na dwie części: wieżę (administracja) i trzykondygnacyjny (sale biblioteki). W wieży zlokalizowano na parterze strefę przyjmowania książek (dobudówka południowa), introligatornię i serwer. Na piętrze I :pomieszczenie socjalne i szatnię, na piętrze II: kadry i archiwum, na piętrze III: księgowość i pomieszczenie gospodarcze, na piętrze IV: pokój dyrektora i zastępcy, a na ostatnim archiwum. W budynku zachowano stare schody, ale do komunikacji służy nowa klatka schodowa. W części trzykondygnacyjnej na parterze zlokalizowano magazyn książek i salę wystaw czasowych, a także dział wypożyczania książek. Na piętrze I znajdują się czytelnie i wypożyczalnia książek dla młodzieży. Piętro II to sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym.
Parterowy budynek od strony zachodniej w części wyburzono, a pozostały jego fragment adaptowano nadbudowując dwie kondygnacje. Znalazły się w nich na piętrze I czytelnia dla dzieci młodszych, a na piętrze II sala zbiorów audiowizualnych.

Nowy budynek biblioteki mieści główne trzony komunikacyjne z holem wejściowym na parterze, „kącikiem malucha” na piętrze I i salą komputerową na piętrze II. Przerzucony nad placem łącznik to kondygnacja czytelni dla dorosłych oraz wypożyczalni.
Nowa kubatura łączy budynki młyna i magazynu zboża także na poziomie piwnic. Tu zlokalizowano pomieszczenia nie wymagające światła: studia nagrań, radiowe i filmowe, sale prób teatru i salę recytatorską.

Prace budowlane:
- obniżenie posadzki w części południowej parteru do poziomu 0,00 ( o 90cm),
- budowa klatki schodowej z zachowaniem ekspozycji schodów starych,
- nadbudowa dwóch kondygnacji w części zachodniej, w konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli stalowych w kolorze grafitowym i okien osłoniętych perforowanymi żaluzjami elewacyjnymi,
- renowacje ścian zewnętrznych, odtworzenie ceglanych elewacji, detalu przy oknach i gzymsach, detali okuć, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej,
- renowacja wnętrz z odsłonięciem cegły, pozostawieniem detalu i klimatu industrialnego, odtworzeniem schodów, balustrad, zabezpieczenie p.poż konstrukcji,
- wyburzenie budynków po stronie północnej,
- budowa łącznika w konstrukcji szkieletowej ze szklanymi elewacjami, charakterem nawiązującego do industrialnego klimatu browaru,
- wykonanie wykopu pod poziom piwnic ze studiami,
- zniwelowanie różnicy wysokości poprzez zastosowanie schodów i pochylni stosownie do możliwości na poszczególnych kondygnacjach.

Restauracja

Zaprojektowano nowy budynek restauracji, niepodpiwniczony w konstrukcji szkieletowej, przeszklony, trzykondygnacyjny z dostępem do zaplecza od strony parkingu. Obiekt z zamontowanymi siatkami dla pnączy w zamyśle ma być zielonym prostopadłościanem zmieniającym barwę stosownie do pór roku i zmiany koloru liści pnączy. Na ścianie zachodniej istnieje możliwość montażu ekranu dla nocnych pokazów kina letniego.

Place

To kluczowe miejsca założenia, strefa spotkań, imprez plenerowych, koncertów. To miejsca ekspozycji rzeźb i współczesnego designu. Place mają jednoczyć wszystkie funkcje Ostrowieckiego Centrum Kultury. Ich usytuowanie, z doskonałym oświetleniem ze strony południowej, tworzy szczególne warunki dla odpoczynku w słoneczne dni latem, ale i zimą. Fontanny są atrakcją dla mieszkańców, a zieleń uspokaja. Plac podzielono na trzy części: plac centralny pomiędzy rozbudowanym BWA, a szpalerem drzew wzdłuż osi spacerowej wschód -zachód, plac dla galerii plenerowych pomiędzy szpalerem drzew i zielonym skwerem w południowej części działki, plac przy księgarni. Posadzka placów wykonana z granitu jasno szarego i beżowego, ułożonego pasami. Wystrój placów uzupełniają proste ławki rozmieszczone pod drzewami oraz drewniane sceny - platformy do występów, siedzenia, a nawet leżenia i opalania się w letnie dni. Oświetlenie placu dzięki wykorzystaniu dwóch masztów oświetleniowych (podobne montowane są na terenach magazynowych kolei do oświetlenia dużych przestrzeni).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl