Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Marlena Wolnik MWArchitekci
Skład zespołu:

Idea.

Głównym celem projektu zagospodarowania terenu Ostrowieckich Browarów Kultury było połączenie w spójną całość wszystkich historycznie wartościowych, istniejących budynków wraz z nowymi funkcjami jakie maja znaleźć się w tym założeniu. Pomysł zaprojektowania bryły, która niejako wdziera się w istniejące budynki łącząc je miedzy sobą jednym poziomem, stała się odpowiedzią na to zadanie. Nawiązanie do procesu krystalizacji i adaptowania poszczególnych obiektów całego założenia nakreśliło kierunek i kolejność wykonania poszczególnych etapów. Uniesienie nowo powstałej bryły - platformy kultury - spowodowało, że na poziomie terenu uzyskany został nowy rodzaj przestrzeni publicznej, swego rodzaju ogród sztuki, zadaszony park znakomicie nadający się na wszelkie imprezy kulturalne, występy, wystawy zewnętrzne a także przestrzeń rekreacyjną.
Idea kryształu i jego ortogonalnych wiązań a także potrzeba stworzenia bardzo czystego podziału funkcji była powodem zaprojektowania konsekwentnie uporządkowanego w tym układzie rzutu. Swobodnie ukształtowana forma żelbetowej konstrukcji słupów i wsporników podpierających platformę przestrzennie nawiązuje do krystalicznej struktury.
Sama platforma jest jakby kryształem, który wrósł w zachowane, wartościowe historycznie budynki krystalizując w sobie i w nich funkcje programowe całego założenia.
Z zewnątrz bryła platformy jest ascetycznie prosta podkreślając w ten sposób jeszcze bardziej kontrast pomiędzy jej zewnętrzem a tym co można zobaczyć będąc w środku i pod platformą. Transparentna siatka, jaką pokryta jest elewacja, jest jakby skorupą kryjącą wnętrze, umożliwiając jednocześnie spojrzenie na zewnątrz osobom znajdującym się w środku. Siatka daje też możliwość swobodnego kształtowania przeszkleń w zależności od potrzeb bez obawy zaburzenia czystości elewacji.
Główne schody prowadzące na poziom platformy są dostępne zarówno od strony ul. Polnej jak i od strony parku. Takie rozwiązanie ułatwia użytkownikom wejście do budynku niezależnie od tego czy idą oni od strony rynku i ul. Siennieńskiej, od strony ul. Wardyńskiego, czy też z parkingów, które znajdują się wzdłuż granicy południowej całego założenia.
Pod platformą, w krystalicznej strukturze podpór i obniżeń (np. sali głównej teatru) - powstają wydzielone przestrzenie, które w naturalny sposób można zaadaptować na wydarzenia dziejące się na zewnątrz budynku np. teatr letni.
Przestrzeń pod platformą doświetlona jest poprzez wypełnione zielenią ogromne atria. Zapewniają one także dostęp do naturalnego światła pomieszczeniom znajdującym się na poziomie platformy.
Płaszczyzny struktury konstrukcji podtrzymującej platformę są idealnym tłem dla ekspozycji np. starych zdjęć przypominających o historii tego miejsca. Jak w rycinach można je trwale odcisnąć w szlifowanym betonie jakim jest wykończona.

Układ funkcjonalny całego założenia jest bardzo przejrzysty. Podział na 3 główne 'pasma' jednoznacznie określa podział funkcji i ułatwia orientację użytkownikom.

Pasmo Biblioteki adaptuje stary młyn mieszcząc w nim salę wielofunkcyjną, zaplecze administracyjno-biurowe, biblioteki, a także kawiarnię literacką na ostatnich dwóch kondygnacjach wieży. Pozostałe funkcje są rozmieszczone w bibliotecznym paśmie platformy.
Do pasma Centrum Kultury zaadaptowano budynki dawnego magazynu i elewatora, w którym zaprojektowane zostało zaplecze administracyjno biurowe a także magazyny i pomieszczenia techniczne tego pasma platformy. W budynku dawnej słodowni umieszczona została sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem i pokojami gościnnymi. Platforma mieści w sobie sale warsztatowe a także kina, teatr i powierzchnie wystawiennicze.
Przed salą teatru i salami kin znajduje się duże foyer wraz z atrium, które doświetlając wnętrza tych przestrzeni jednocześnie pozwala na wgląd pod platformę. Hole przed teatrem głównym, kinami i salami wystawienniczymi (fotograficzną, wyrobów artystycznych i BWA) wzajemnie przenikają się ze sobą tworząc przestrzeń, którą w zależności od potrzeb można integrować i swobodnie kształtować.
Ostatni pas platformy- BWA - wraz z częścią administracyjną i magazynową łączy się z budynkiem suszarni. W najlepiej zachowanych pomieszczeniach piwnic magazynu zaprojektowana została przestrzeń na klub muzyczny, która i charakterem wnętrz i podziemnym umiejscowieniem idealnie pasuje na tego rodzaju funkcję. W górnej części magazynu zachowana została tylko skorupa ścian, we wnętrzu której na parterze mieści się restauracja a piętro - z wciętą w nią platformą - jest zaadaptowane na sale wystawiennicze BWA. Pochylnia prowadząca z parkingów umieszczonych - tak jak i garaże - od południowej, tylnej granicy działki umożliwia transport nawet dużych eksponatów do sal wystaw i magazynów. Pochylnia obsługuje także ewentualny transport dużych elementów na zaplecze teatru. Komin słodowni został wykorzystany na ciekawe doświetlenie wnętrz klatki schodowej BWA jaka została zaproponowana w pomieszczeniach tuż pod nim.
Pomimo swobody rozmieszczania przeszkleń w elewacji za pół transparentną siatką, w wielu miejscach zastosowane zostały doświetlenia dachowe gdyż takie właśnie światło najlepiej sprawdza się w przestrzeniach wystaw i pracowni artystycznych. Siatkowa powierzchnia elewacji nie konkuruje z elewacjami zabytkowych obiektów a wręcz staje się dla nich doskonałym tłem, wydobywając jeszcze bardziej ich oryginalny rysunek.
Platforma - poza miejscami, gdzie zaprojektowane zostały szklane łączniki - nie łączy się z elewacjami istniejących budynków, zostawiając zawsze kilkumetrowy dystans umożliwiając w ten sposób doświetlenie znajdujących się tam pomieszczeń. Jednocześnie pozwala to na odbiór zabytkowych elewacji z poziomu platformy z zupełnie nowej perspektywy.
Całe założenie ma mnóstwo ciekawych i interesujących przestrzennych klimatów co mogłoby podnieść atrakcyjność tego miejsca na szlakach zarówno artystycznych jak i turystycznych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl