Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Jojko + Nawrocki Architekci
Skład zespołu:
  • Marcin Jojko  
  • Bartłomiej Nawrocki  
  • Tomasz Berezowski  
  • Przemysław Dziedzic  
  • Sabina Rehlich  
  •  
  •  
  • http://www.jna.com.pl/ 

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej renowacji i rozbudowie istniejących budynków Ostrowieckiego Browaru, przyszłe centrum kultury ma szansę stać się znaczącą przestrzenią publiczną i kulturalną na planie miasta.

W chaotycznej tkance miejskiej Ostrowa Świętokrzyskiego, poza wyraźnie zdefiniowanym Rynkiem pod względem urbanistycznym i tożsamościowym, brakuje realnych przestrzeni publicznych, mających potencjał i szanse na przyciągnięcie dzisiejszego społeczeństwa, spędzającego swój wolny czas w lokalnych centrach handlowych.

Ideą projektu jest stworzenie wyraźnie zdefiniowanego, wielofunkcyjnego wnętrza urbanistycznego, gotowego na przyjęcie szeregu aktywności mogących wytworzyć realną i przyjazną przestrzeń publiczną. Założona przyszła funkcja OBK oraz umiejętne połączenie starej zabudowy browaru z „nowym” ma na celu zorganizowanie tętniącego życiem miejsca spotkań i codziennych odwiedzin mieszkańców Ostrowca, a nawet całego regionu.

Projektowana przestrzeń to serce domkniętego kwartału zabudowy, będącego swoistym dopełnieniem i jednocześnie przeciwwagą dla ostrowieckiego rynku, zlokalizowanego po przeciwnej stronie centrum miasta. Bipolarny układ Rynek – Plac Browarny w strukturze miasta oraz stopniowe zagęszczanie zabudowy i usług centrotwórczych pomiędzy tymi dwoma biegunami, miałoby w przyszłości szansę na realizację wyraźnego układu miejskiego opartego na trakcie ulicy Siennieńskiej.

W rozczłonkowanej zabudowie centrum miasta, o zbyt dużej ilości przestrzeni otwartych i niezagospodarowanych, a wręcz czasami „porzuconych”, wyraźny, domknięty kwartał miejski posiadający niepowtarzalne wnętrze, ma szanse stworzyć nową, atrakcyjną wizytówkę miasta.
Przymknięcie wnętrza nowymi skrzydłami zabudowy od strony południowej i wschodniej (na przedłużeniu budynku dawnego młyna) pozwala z jednej strony na wydzielenie kameralnej przestrzeni o proporcjach i gabarytach odpowiadających skali człowieka, a z drugiej strony na wyznaczenie powierzchni parkingowej, niezbędnej do realnego funkcjonowania Ostrowieckiego Browaru Kultury w dzisiejszych czasach.

Docelowo, jako kolejny etap zagospodarowania obszaru opracowania, przewidziano możliwość dalszej zabudowy, ograniczając powierzchnie parkingową (pozostawiając wjazd wschodni) i lokalizując kubaturę po stronie zachodniej, jako dopełnienie pierzei ulicy Siennieńskiej. Przyszły budynek mógłby stanowić rozbudowę OBK bądź też zostać traktowany jako niezależna inwestycja z własnym zapleczem infrastrukturalnym.

Wejścia do serca kwartału zaprojektowano w nawiązaniu do głównych ciągów pieszych – z centrum miasta od strony południowo-zachodniej oraz od strony sąsiednich dzielnic mieszkaniowych, czyli w północno - wschodnim narożniku. Zaprojektowano przejścia o stosunkowo wąskich gabarytach w kontraście do otwartej przestrzeni wnętrza, tak aby spotęgować jej otwarty charakter i jednocześnie wydzielić akustycznie. Dodatkowe przejście od strony wschodniej służy jednocześnie jako zadaszenie wejścia głównego do biblioteki. Na poziomie parteru zabudowa kwartału otwiera się do wnętrza poprzez zlokalizowanie tu ogólnodostępnych funkcji publicznych (kawiarnia, pub, sala wystawowa, księgarnia) oraz głównych wejść do najważniejszych instytucji tworzących kompleks.

Podstawowymi punktami wyjścia dla realizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury, które przyjęto do projektowania, są:
+ umiejętna rewizja istniejącej struktury i powrót do pierwotnej zabudowy kompleksu z początku XX wieku
+ rozbudowa kompleksu o nowe, niezbędne kubatury zgodnie z wymogami programowymi inwestora oraz obowiązującymi wytycznymi z planu miejscowego (różne tereny zabudowy) i konserwatorskimi
+ stworzenie w chaotycznej strukturze miasta wyraźnie zdefiniowanego wnętrza urbanistycznego, mogącego przyjąć szerokie spektrum aktywności kulturalnych , rozrywkowych i sportowych, w celu zaistnienia jako przestrzeń publiczna.

Najważniejszymi interwencjami dla realizacji Ostrowieckiego Browaru Kultury powinny być:
+ rozbudowa i jednoczesne domkniecie kwartału nowymi skrzydłami – od strony wschodniej budynkiem zaprojektowanym w powiązaniu ze starym młynem, mieszczącym na parterze księgarnie wraz z ekspozycją i kawiarnią, a na piętrach nowe czytelnie i administracje biblioteki; od strony południowej- niezależnym budynkiem mieszczącym funkcje komercyjne (galeria sprzedaży, restauracja, scena plenerowa)
+ rozbudowa w kierunku placu części ekspozycyjnej BWA oraz stref wejściowych do Miejskiego Centrum Kultury (w segmencie zajmowanym przez pracownie oraz teatralnym) i BWA, w celu ich subtelnej identyfikacji
+ odczyszczenie pozostawionych istniejących elewacji do warstwy cegły klinkierowej i w razie potrzeb odpowiednie zabezpieczenie jej środkami bezbarwnymi
+ wymiana połaci dachowych (budynek A i B) oraz stropów międzykondygnacyjnych (budynki A, B i F)
+ odpowiednia segregacja programowa w celu usprawnienia funkcjonowania poszczególnych instytucji OBK zarówno jako niezależnych jednostek jak i całego kompleksu (przede wszystkim wydzielenie funkcji komercyjnych, które mogą działać samodzielnie i jednocześnie być wykorzystywane przez rożne instytucje OBK i nie tylko)
+ udrożnienie układu komunikacji wewnętrznej w poszczególnych budynkach, a w szczególności instalacja niezbędnych pionów windowych i klatek schodowych (pracownie i część teatralna MCK, biblioteka itd.)
+ wyłożenie placu brukiem klinkierowym oraz zagospodarowanie przyległych „ogródków” (tarasy deskowane, trawniki, żwir, oszczędna w formie mała architektura wynikająca z przemysłowej historii kwartału)
+ zainstalowanie oświetlenia placu jako lamp wiszących na stalowych linach rozpiętych pomiędzy północnym i południowym skrzydłem zabudowy, w celu pozostawienia otwartego charakteru placu.

Aby Ostrowiecki Browar Kultury stał się tętniącym życiem miejscem, chętnie odwiedzanym przez lokalną społeczność, wszelkie działania budowlane i restauratorskie nie są niestety warunkiem wystarczającym. Dopełnieniem stacjonarnej oferty kulturalnej MCK, BWA i biblioteki musi stać się bogaty program wydarzeń plenerowych, które wypełnią serce kwartału. Koncerty muzyki poważnej i pop, zawody sportowe, pokazy mody, sztuki i designu, festiwale, kino plenerowe itp. to tylko niektóre propozycje, które we wspaniałej scenerii historycznej i nowej zabudowy browaru dostarczać będą niezapomnianych wrażeń.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl