Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
I Nagroda

<<< powrót
  • Meteor Architects
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Bogdan Pszonak  
  •  
  • Współpraca:  
  • mgr inż. arch. Anna Pszonak  
  • stud. arch. Michał Horba  
  • stud. arch. Adam Marquardt  
  • stud. arch. Piotr Wiosna 

Idea.

Ostrowiecki Browar Kultury jest w naszym rozumieniu ośrodkiem interdyscyplinarnym, miejscem wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Mnogość dyscyplin artystycznych inspiruje do poszukiwań na ich styku czy też pomiędzy nimi. Czyni to Ostrowiecki Browar Kultury obiektem otwartym na sztukę i widza!

Zespół budynków realizuje się w prezentowanym projekcie jako otwarte w kierunku przestrzeni publicznej – wewnętrznego dziedzińca – części. Ogólnodostępna przestrzeń pozwala na organizowanie różnorodnych wydarzeń artystycznych. Plac świadomie pozostawiono pustym, by w trybie normalnego funkcjonowania zapełniał się wystawami plenerowymi, warsztatami i happeningami artystycznymi, przedstawieniami teatralnymi czy projekcjami filmowymi. To codzienne życie placu będzie magnesem dla ludzi twórczych szukających przestrzeni dla swoich wypowiedzi i tych szukających artystycznych wydarzeń, przez co stanie się miejscem swobodnego dialogu artysty z odbiorcą.

Założenia urbanistyczne.

Rozwiązania urbanistyczne miały na celu dopełnienie kwartałowej zabudowy oraz uporządkowanie wewnętrznego dziedzińca. Narożnik ulic Polnej i A. Waryńskiego wypełniono nową kubaturą a pozostawione przejścia ukształtowano w sposób zachęcający do wejścia na centralny dziedziniec. Główne wejście od strony zachodniej – przy budynku „A” znajduje się na osi starego młyna, wschodni przesmyk zaś naprowadza na część budynku „A” zwieńczoną kominem. Dwie osie wejściowe spina wewnętrzny dziedziniec, który od strony północnej ogranicza nowa kubatura. Bryła otwarta w podcieniu na południe definiuje charakter placu. Północna krawędź pogrążona w cieniu drzew zachęca do wypoczynku i obserwacji wydarzeń na placu. Owy pas zieleni dzięki nieznacznym skarpom nachylonym w kierunku placu tworzy podłużny amfiteatr, jednocześnie skutecznie oddziela przestrzeń publiczną od strefy parkingowej. Od zachodu granicą otwartej przestrzeni jest fasada budynku „A” z kawiarnią zlokalizowaną na parterze. Od strony wschodniej pusta ściana budynku „F” jest tłem przedstawień artystycznych czy filmowych projekcji, stając się „cyfrowym płótnem”, chętnie wykorzystywanym dzisiaj przez wielu artystów. Usytuowany na głównej osi wejściowej „ekran” świadomie użyty jest jako element architektonicznego konceptu.

Jedyny stały element wyposażenia wewnętrznego dziedzińca – oprócz ławek i latarni przy zielonym pasie – stanowi akcent wodny. Płytkie zbiorniki w obrysie kwadratów urozmaicają posadzkę wprowadzając odbicia i refleksy słoneczne w lustrze wody. Usytuowano je tak by podkreślały główne osie założenia.

Założenia architektoniczne.

Dialog starego z nowym to główny wątek architektoniczny projektowanych budynków. Forma nowej kubatury przy wewnętrznym dziedzińcu nawiązuje poprzez twórczą kontynuację do szczytów istniejących budynków. Koncept formalny oparty został na zasadzie transformacji obrysu południowej ściany budynku „C”, nadając całości nowy, współczesny wymiar jako rozwinięcie zastanej sytuacji. Wnętrze łączy się z przestrzenią publiczną głębokim podcieniem. Piąta elewacja – dach budynku – jest widoczna z większości budynków ze względu na różnicę wysokości. Rozrzeźbione sklepienie jest percypowalne również wewnątrz budynku.

Nowa kubatura w narożniku ulic Polnej i A. Waryńskiego została poderwana do góry poprzez przeszklenie kondygnacji parteru. Lewitujący, perforowany mur budynku nawiązuje do rysunku ceglanych ścian.
Zastosowana na projektowanych kubaturach okładzina z barwionych płyt betonowych nawiązuje kolorytem do cegły, integrując poszczególne części w całość. Elewacje historycznych budynków przywrócono do stanu pierwotnego, oczyszczając cegłę z tynku. Zabieg oczyszczenia dotyczy również usunięcia drobnych kubatur – późniejszych prób rozbudowy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl