Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej remontu i rozbudowy ratusza w Ciechanowie
I nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna Kleczkowski - Architekt
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Marek Kleczkowski  
  • mgr inż. arch. Maciej Hajdul  
  • mgr inż. arch. Monika Krzywkowska-Sworczuk  
  • mgr inż. arch. Magdalena Bubik  
  • arch. Tomasz Żarnowski - wizualizacje 
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Naszym celem było stworzenie spójnej kompozycji przestrzennej, składającej się z części:

1.

Stary Ratusz - historyczny budynek Ratusza z pierwszej połowy XIX wieku
2.

Nowy Ratusz - projektowany budynek,
3.

Ogród Pamięci
4.

Budynek na działce 71/1

Ad. A. Stary Ratusz.

Historyczny dziewiętnastowieczny budynek Ratusza. Uczyniliśmy go centralnym elementem koncepcji. Przywróciliśmy Ratuszowi pierwotny charakter obiektu wolnostojącego. Jedynym zakłóceniem będzie wprowadzenie łącznika, który scali funkcjonalnie Stary i Nowy Ratusz. Po za tym proponujemy pieczołowita rekonstrukcje elewacji budynku (odtworzenie brakujących elementów gzymsu, brakujących okien itd.), rekonstrukcje historycznego układu pomieszczeń oraz w miarę możliwości odtworzenie historycznych wnętrz oraz wyposażenia. Połączona z adaptacja wnętrz do obecnych potrzeb (infrastruktura elektryczna, teletechniczna i sanitarna). Konieczne jest osuszenie i reperacja ścian, stropów, więźby dachowej oraz fasady a także wymiana stolarki okiennej. Wymiana zniszczonych elementów wiązać się musi z najwierniejsza rekonstrukcja detali. Jest to bardzo ważny element naszego projektu, gdyż Stary Ratusz jest zwornikiem naszej kompozycji, widocznym niemal z każdego ważnego miejsca w obiekcie nowym. Kolorystyka elewacji – wg kolorystyki charakterystycznej dla neogotyckich obiektów reprezentacyjnych

Ad. B. Nowy Ratusz.

Projektowany budynek. Wkomponowany w przestrzeń tak by był uzupełnieniem dla Budynku z XIX wieku. Skala i forma ma nawiązywać do otaczającej zabudowy lecz w taki sposób aby nie przesłaniać i nie dominować nad zabytkowym sąsiadem. Nowy budynek lokalizujemy w miejscu obecnego skrzydła wschodniego i jego przedłużenia. Zakładamy rozbiórkę tych zabudowań. Nowy obiekt ma być budynkiem charakterystycznym i reprezentacyjnym. Ma być wartościowym wkładem architektury XXI w wizerunek Centrum Ciechanowa. Aby nowej bryle zapewnić odpowiednią ekspozycje wypiętrzona została ponad historyczny mur od strony ulicy Nadrzecznej.

Nowy obiekt zaprojektowaliśmy tak by wydobyć wszystkie walory miejsca. Przeszklone fasady: zachodnia i południowa łączą wnętrze obiektu ze Starym Ratuszem, Rynkiem (Placem Jana Pawła II) oraz wewnętrznym Ogrodem. Przeszklenie od strony ulicy Nadrzecznej, szczególnie z poziomu foyer dużej Sali Reprezentacyjnej umożliwia widok na dolinę rzeki Łydyni z Zamkiem Książąt Mazowieckich. Sam nowy budynek poprzez przeszklenia fasad, grę wewnętrznych świateł i odbić ma być metaforą – przeźroczystości mechanizmów władzy samorządowej, otwartości na dziedzictwo kulturowe (Stary Ratusz, Zamek) i łączność z historia (Ogród Pamięci).

Otwarte hole i foyer maja stanowić przestrzeń publiczną miasta, zapraszać interesanta - być miejscem działań informacyjnych, kulturalnych i artystycznych. Fasada wschodnia dyskretnie nawiązująca podziałem, detalem i kolorystyka do Starego Ratusza stanowi również urbanistyczne zamkniecie pieszego pasażu prowadzącego do ulicy Nadrzecznej. Stary i Nowy Ratusz spięty został przeszklonym łącznikiem zlokalizowanym na poziomie I pietra. Jego forma nawiązuje do dziewiętnastowiecznych stalowych rozwiązań architektonicznych. Nowy budynek w identyczny sposób połączyliśmy z budynkiem na działce 71/1.

Ad. C. Ogród Pamięci.

W oddzielonej od miejskiego ruchu części terenu, otoczonej Starym Ratuszem, nowym obiektem oraz zabytkowym murem, zaproponowaliśmy lokalizacje Ogrodu Pamięci. Jest to miejsce poświecone martyrologii ludności Ciechanowa podczas II Wojny Światowej. Ogród bezpośrednio łączy się z Izbą Pamięci znajdująca się w piwnicach Starego Ratusza. Planujemy równie, renowacje zabytkowego muru.

Ad. D. Budynek na działce 71/1.

Przewidujemy modernizacje obiektu z dostosowaniem funkcji do potrzeb Urzędu, modernizacje elewacji utrzymanej w charakterze elewacji Nowego Ratusza. Budynek ten będzie połączony funkcjonalnie z Ratuszem za pomocą łącznika na poziomie pierwszego pietra. /wg rysunków elewacji.
2. UKŁAD URBANISTYCZNY. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Główne wejścia do Zespołu zlokalizowane sa po stronie Rynku (Placu Jana Pawła II). Wejście historyczne do Starego Ratusza pozostaje bez zmian. Bryła Nowego Ratusza wycofana została z pierzei Rynku. Plac wejściowy do Nowego Ratusza wyłożony zostanie płytami kamiennymi, lokalizujemy tam również zieleń niską i ozdobny element wodny.

Plac wejściowy łączymy schodami terenowymi z Ogrodem Pamięci. Ogród ma pełnić rolę zielonego zakątka ze starannie zaprojektowaną zielenią, kamienną posadzką, małą architekturą oraz pamiątkami związanymi z dwudziestowieczną historią miejsca. Ogród pamięci ciągnie się wzdłuż, zabytkowego muru aż do ulicy Nadrzecznej.

Od strony ulicy Nadrzecznej zaprojektowaliśmy wjazd na otwarty parking zlokalizowany na poziomie piwnicy Nowego Ratusza. Pod nowoprojektowanym obiektem znajduje się 26 miejsc parkingowych. Świadomie zrezygnowaliśmy z około 10 miejsc parkingowych poza obrysem budynku, aby teren pomiędzy Nowym Ratuszem a zabytkowym murem wykorzystać na ogród. Elewacja wschodnia Nowego Ratusza zamyka pierzeja przejścia pieszego pomiędzy Rynkiem a ulicą Nadrzeczną. Zachowany został dojazd do banku przez działkę 71/1.
3. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

A. Stary Ratusz.

Obiekt po renowacji i odtworzeniu zabytkowego układu funkcjonalnego zawierać będzie:
* Parter - Reprezentacyjne sale współpracy z miastami partnerskimi, informacje turystyczna, itp.
* Piętro - Reprezentacyjne Sale Kierownictwa Urzędu miasta.
* Piwnica - Izba Pamięci

B. Nowy Ratusz.

* Parter. Hol główny dostępny od strony Rynku (Placu Jana Pawła II), czesć reprezentacyjna i biurowa Urzędu Stanu Cywilnego, reprezentacyjna Sala
* Główna USC, kancelaria główna (przyjmowanie wniosków i dokumentów). Sala Główna USC z szatnia i zapleczem może funkcjonować niezależnie od reszty budynku. W czasie świąt, kiedy Ratusz jest zamknięty, reprezentacyjna cześć Urzędu Stanu Cywilnego może działać bez przeszkód.
* I Piętro. Biura Urzędu miasta, z małą salą narad, zapleczem sanitarnym i technicznym.
* III Piętro. Sala Reprezentacyjna na 120 osób, z zapleczami.
* Piwnica. Otwarty parking dla 26 samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl