Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu kulturalno-gastronomiczno-hotelowego w Dobrzeniu Wielkim
Wyróżnienie I stopnia

<<< powrót
  • BASIS Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka
Skład zespołu:
URBANISTYKA


Szkieletem proponowanego układu urbanistycznego w zakresie opracowania studialnego są istniejące wątki zagospodarowania. Po stronie północno-zachodniej jest to ciąg spacerowy z towarzyszącym pasem zieleni. Od strony północno-wschodniej istniejący wjazd na zaplecze Centrum Kultury. Nasza propozycja to rozwiniecie i uzupełnienie tego zagospodarowania. Teren obecnego parkingu pomiędzy Centrum Zdrowia oraz Centrum Kultury proponujemy uwolnić pod przyszłą inwestycje np.  związany z funkcja Centrum Kultury amfiteatr. Istniejący parking miałby zostać przeniesiony i rozwinięty o dodatkowe miejsca postojowe dla obsługi istniejących oraz przyszłych funkcji po skrajnie wschodniej stronie terenu studialnego. Parking ten oraz zaplecza Centrum Kultury, Centrum Zdrowia oraz parking nowo projektowanej funkcji Centrum Konferencyjno-Hotelowego proponujemy połączyć drogą wewnętrzna. Tak ukształtowana komunikacja zapewni wygodną obsługę terenów zainwestowanych nie powodując kolizji ruchu samochodowego z projektowanym zielonym pasażem pomiędzy Centrum Kultury a Centrum Konferencyjno-Hotelowym. Częściowo istniejący szeroki pas zieleni przy pasażu proponujemy rozwinąć na całej długości, uzupełniajac o elementy malej architektury, a pas drogowy uzupełnić o ścieżkę rowerowa kontynuującą swój bieg w kierunku Urzędu Gminy. Dopełnieniem kształtowanego przez nas schematu urbanistycznego miałaby stać się realizacja nowego Centrum Konferencyjno-Hotelowego oraz zlokalizowany pomiędzy Centrum Kultury oraz Centrum Zdrowia obiekt o proponowanej przez nas funkcji związanej z kulturą lub rozrywką (amfiteatr, kino letnie, lodowisko, skate park itp.) Projektowane Centrum Konferencyjne zorientowane jest wejściem głównym od strony zachodniej, w bezpośrednim powiązaniu z zielonym pasażem. Zaplecze natomiast zlokalizowane jest po wschodniej stronie z dogodnym dostępem od ulicy Wspólnej.

STRUKTURA
Kształtowana przez nas struktura projektowanego Centrum Konferencyjno-Hotelowego ideowo oraz formalnie nawiązuje do tradycyjnej zabudowy regionu. Zaczerpniętą z otoczenia tradycyjną formę budynków potraktowaliśmy jako abstrakt, który dzięki szeregowi transformacji (multiplikacja, skalowanie) mogliśmy dopasować do wyznaczonego w programie zakresu. Dzięki temu struktura obiektu nie jest jednorodna, a przez to bardziej nawiązująca do przestrzennego ukształtowania otoczenia. Ostatecznie proponowane przez nas Centrum Konferencyjno-Hotelowe to raczej zespół budynków powiązanych ze sobą różnymi relacjami przestrzennymi - od całkowitej otwartości, przez półprzezierność do całkowitego zamknięcia. Budynki zespołu Centrum pogrupowane są zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu także w mniejsze zespoły - zespół konferencyjny, zespół gastronomiczny oraz hotelowy. Dzięki rozdrobieniu kubatur możliwy jest dość płynny sposób realizacji struktury umożliwiający etapowanie inwestycji w wielu wariantach. Kształtowanie struktury ma związek również z tradycją regionu i odwołuje się do organizacji zabudowy zagrodowej, z jej mnogością obiektów, etapową realizacją uwarunkowaną zaistniałymi potrzebami oraz dopasowaniem kubatury do mieszczącej się w niej funkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jednakowej formy dwuspadowego dachu.

ARCHITEKTURA


Architektura zespołu budynków Centrum jest minimalistyczna, podkreślająca strukturę i konsekwentnie realizująca przyjętą ideę. 

Główne wejście do obiektu prowadzi przez wewnętrzne patio, będące przedłużeniem przestrzeni publicznej znajdującej się bezpośrednio przed budynkiem. Dzięki powiązaniu z przestrzeniami wewnętrznymi budynku - galeria, hol -  patio wejściowe charakteryzuje się odmienną atmosferą i stanowi atrakcyjne rozwinięcie tych przestrzeni. Hol do którego prowadzi patio wejściowe łączy drogi komunikacyjne wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni zespołu - galerii, sal konferencyjnych, sali konsumpcyjnej oraz hotelu. Ponadto hol stanowić może rozwinięcie przestrzeni galerii oraz małej sali konferencyjnej dzięki składanym ścianom dając użytkownikom możliwość adaptacji do różnego rodzaju zdarzeń. Podłużny hol przedzielony jest centralnie umieszczoną komunikacją pionową na dwie części przynależne do dwóch odmiennych funkcji. Część holu przy sali konferencyjnej oraz sali konsumpcyjnej spełnia funkcję typowego foyer dla obu tych sal natomiast druga część holu przy hotelu oraz galerii przejmuje funkcję lobby hotelowego z recepcją, informacją oraz dostępem do komunikacji pionowej. Hol łączy dodatkowo relacja przestrzenna z drugim patio - patio restauracyjnym. Patio restauracyjne widoczne z holu przez przeszklenie i półprzezierną ściankę łączy się bezpośrednio z salą konsumpcyjną i stanowi letnie przedłużenie jej przestrzeni. Trzecie patio wewnętrzne dzięki któremu realizowane jest doświetlenie kuchni poprzez ażurowe ścianki oraz pokoi hotelowych wypełnione jest zielenią dostępną dla gości pokoi zlokalizowanych na parterze.

Pomimo fragmentacji przestrzennej struktury Centrum komunikacja została zaprojektowana w sposób prosty i czytelny dla każdego użytkownika obiektów. Komunikacje poziome w dwukondygnacyjnych częściach zespołu budynków łączy jeden pion schodowo-windowy w centralnym punkcie holu wejściowego oraz dwie klatki schodowe pełniące funkcje ewakuacyjne. Jedna w części konferencyjnej jako droga ewakuacyjna z umieszczonej na piętrze dużej sali konferencyjnej oraz druga w części hotelowej jako droga ewakuacyjna gości hotelowych zakwaterowanych na piętrze. 

KONSTRUKCJA
Konstrukcja budynku proponowana jest jako tradycyjna, murowana z wykorzystaniem elementów żelbetowych. Konstrukcja poszczególnych zespołów funkcji dylatowana dla umożliwienia etapowania inwestycji. Posadowienie ścian na ławach fundamentowych. Konstrukcja dachów drewniana o rozpiętości nie przekraczającej 14m z pokryciem dachówką betonową cechującą się znaczną trwałością. Elewacja projektowana z prefabrykatów betonowych o wymiarach ok 150x100 cm kotwionych do ścian nośnych budynków.

DETAL
Przyjęta tradycyjna forma budynków zestawiona jest z nowoczesnym rysunkiem elewacji, detalem architektonicznym oraz zastosowanymi materiałami, które wyróżniać mają zespół budynków Centrum w przestrzeni publicznej. Pomimo zdecydowanie nowoczesnego wyrazu ideowo projekt pozostaje w relacji z tradycją regionu poprzez zastosowanie jako wykończenia elewacji prefabrykowanych płyt betonowych oraz betonowej dachówki. Podkreślenie w projekcie tradycji Opolszczyzny w produkcji cementu bardzo dobrze w naszym odczuciu koresponduje z industrialnym kontekstem jakim jest dobrzeńska elektrownia. 
Detal architektoniczny inspirowany jest także wątkami tradycyjnymi związanymi z regionalną zabudową. Ażurowe ściany spotykane w budynkach gospodarczych lub duże bramy stodół przetransponowaliśmy w projekcie na cokół budynków oraz przeszklenia. Umieszczone w strefie wejściowej budynku przestrzenne litery ułożone w skrót GCKH (Gminne Centrum Konferencyjno-Hotelowe) to równiej odwołanie się do niespotykanej w skali kraju tradycji ozdabiania połaci dachów wzorami, datami powstania lub inicjałami fundatorów. 

Wykończenie wnętrz proponujemy z materiałów odzwierciedlających charakter budynku. Betonowe posadzki oraz sklejka drewniana jako wykończenie ścian i sufitów w podziale nawiązującym do prefabrykatów betonowych na elewacji, biały tynk, szkło i elementy wykończeń blachą metalową szczotkowaną lub malowaną proszkowo na kolor czarny to dominujące materiały wykończeniowe. Całości dopełniają proste, ale eleganckie meble w kolorach czarnym i białym.

Nie bez znaczenia dla detalu architektonicznego proponowanego zespołu budynków pozostaje jego odbiór w porze wieczornej. W kontekście pobliskiej elektrowni chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę odbiorców na wieczorną iluminację obiektu znajdując jeszcze jedną zaletę ażurowego cokołu budynków. Sączące się światło z budynku odkrywa skrytą podczas dnia za ażurem otwartą strukturę przyziemia budynków, świadcząc o toczącym się tam życiu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl