Konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznego projektu koncepcyjnego obiektu Centrum Administracji w Tarnowie
II Nagroda

<<< powrót
  • Roman Rutkowski Architekci
Skład zespołu:
  • Roman Rutkowski,  
  • Lukasz Jagoda,  
  • Kamil Rusinek,  
  • Kamil Imielski,  
  • Michal Swieciak  
  •  
  • http://www.rr-a.pl 

idea

Proponowane nowe Centrum Administracyjne w Rzeszowie jest budynkiem niezwykle prostym, sprawnym i elastycznym funkcjonalnie. Jest obiektem, który poprzez swoją geometrię i zastosowaną kolorystykę stanowić będzie czytelny znak w przestrzeni miasta, w symboliczny sposób odnoszący się do herbu Tarnowa.

urbanistyka

W sensie urbanistycznym budynek porządkuje pierzeje ul. ul. Fatimskiej i Dwernickiego, uzupełniając zabudowę wyznaczoną przez istniejące budynki parafii. Wysokością dopasowuje się do zabudowy stojącej w bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiąc zwarty prostopadłościan o wysokości dochodzącej do ok. 16 m. Na placu wejściowym dodatkowo zaprojektowano wieżę o wysokości ok. 32 m, która zaznacza budynek administracji w przestrzeni miasta, szczególnie w panoramie od najazdu od strony północnej.

Główne wejście usytuowano od strony południowej, od ul. Słowackiego, cofając je miękko w głąb budynku i tworząc plac wejściowy. Plac ten widoczny jest z głównej arterii komunikacyjnej Tarnowa, zarówno od wschodu, jak i zachodu, a niskiej jakości architektonicznej zabudowa od zachodu jest niewątpliwie zabudową, która w przyszłości zostanie zastąpiona przez inną. Geometeria szklanej fasady obiektu oraz wieża stanowią echo głównych składowych herbu Tarnowa, a wejściowy plac - herbowego tła. Plac w sensie przestrzennym jest kontynuacją placu przed kościołem zlokalizowanym po drugiej stronie ul. Fatimskiej - w ten sposób dwa ważne budynki Tarnowa otrzymują place, które działają wspólnie w przestrzeni miasta. Plac jest dodatkowo zdefiniowany poprzez przedłużenie ścian budynku centrum, dach nad wejściem umocowany na smukłych słupach oraz poprzez wolno stojącą ażurową i porośniętą zielenią ściankę, która oddziela przestrzeń wejścia od zaplecza budynków parafii stojących bezpośrednio przy ul. Słowackiego.

W projekcie pozostawiono dużą liczbę istniejących drzew, które teraz stoją albo przed wejściem, albo w patio wewnątrz budynku.

Centrum administracyjne zostało wyposażone od północy w wielopoziomowy parking spełniający wymagania konkursu odnośnie liczby miejsc postojowych, z możliwością wykorzystania pozostałego terenu na rozbudowę albo na budynki komercyjne (np. biura). Należy jednak zaznaczyć, że istnieje również, zamiast budowy parkingu wielopoziomowego, pozostawienia pozostałej części działki pustej jako parking nawierzchniowy.

W związku z inwestycją na działce konieczne będzie przełożenie istniejących sieci. Sieci te proponuje sie usytuować na placu przed budynkiem lub za budynkiem - zgodnie z przyjętą strategią przestrzenną projektu. W sieci te włączono także sieć wodociągową, której obecne położenie nie może decydować o kształcie centrum administracyjnego dużego, polskiego miasta (!).

architektura

Architektura budynku jest prosta i racjonalna, dostosowana do potrzeb funckji biurowej. Budynek posiada oś symetrii, która zaczyna się już na placu wejściowym i która jest kontynuowana poprzez całą działkę - oś symetrii zawsze podkreśla powagę budynku. Zasadniczo prostopadłościenna architektura obiektu zdefiniowana jest kratownicami, które wyznaczają dwie główne pierzeje, oraz kratownicowym dachem. Zarówno kratownice, jak i dach są przedłużone w przestrzeni placu wejściowego. Krata określa charakter budynku, za kratą każdy zabieg estetyczny jest dozwolony - zarówno wyrafinowana elewacja części biurowej, jak i surowa bryła parkingu wielopoziomowego. Pomiędzy kratownicami od strony południowej swoje miejsce znalazła jedyna miękkość: wklęsła, przeszklona ściana, której geometria ma być zaproszeniem do wejścia do środka. Wewnątrz zaprojektowano duży, zadaszony przy pomocy szkła hol służący obsłudze klientów, a w dalszej części duże patio, w którym zachowano istniejący w tej chwili drzewostan i w którym umieszczono salę obrad rady miejskiej. Dach nad wejściem i nad holem obsługi klientów wyposażono w system regulowanych żaluzji, co pozwala utrzymywać we wnętrzu odpowiednią temperaturę bez niepotrzebnych kosztów.

Budynek jest czterokondygnacyjny z typową dla funkcji biurowej wysokością 3.75 m brutto. W budynku, ze względu na niepotrzebne koszty, nie zaprojektowano kondygnacji podziemnych (oprócz pomieszczeń technicznych).

funkcja

Generalnie centrum administracyjne zaprojektowano jako budynek elastyczny, podatny na zmiany wymagane w związku z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów.

Dla petentów budynek jest dostępny od strony południowej, poprzez omawiany powyżej plac wejściowy. Petenci proste sprawy załatwiają w holu obsługi klienta, który wyposażono w kilkadziesiąt stanowisk indywidualnych oraz w zaznaczające się w przestrzeni okrągłe schody prowadzące petentów na wyższe kondygnacje w sprawach bardziej skomplikowanych. Hol jest wysoki na 4 kondygnacje (tak jak cały budynek), w jego wnętrzu umieszczono również poczekalnię, stanowiska wypełniania druków, zieleń oraz funkcje dodatkowe typu WC, ochrony, ksera itp.

Wejście pracowników zlokalizowano od ul. Fatimskiej, w tylnej części budynku. Pracownicy mają do dyspozycji 3 zestawy wind i klatek schodowych, które służą jednocześnie jako ewakuacja. Na rzutach i na schematach pokazano dyspozycję funkcjonalną wszystkich kondygnacji. Bezpośrednio z wejścia dla pracowników można się dostać do foyer sali obrad rady miasta, która jako jedyny fragment budynku tkwi pośród istniejącego w tej chwili szpaleru drzew. W foyer usytuowano bufet, którego zaopatrzenie przewidziano od ul. Dwernickiego i który w miesiącach letnich działa również w przestrzeni patia. Foyer razem z salą i bufetem można łatwo wydzielić z przestrzeni całego centrum, umożliwiając w ten sposób jego komercyjne funkcjonowanie. Od strony parkingu na każdej kondygnacji zaprojektowano bezokienne archiwum.

Istotnym składnikiem projektu jest kontakt wzrokowy między holem obsługi klienta z patiem wewnętrznym - ponad ladą stanowisk indywidualnych i magazynu podręcznego.

W kondygnacji podziemnej zaprojektowano tylko funkcje techniczne - ich wielkość i ilość dokładnie określona będzie na etapie projektu budowlanego.

Parking wielopoziomowy posiada bezpośrednie wyjścia na ulice oraz specjalne kontrolowane wejście dla pracowników do strefy foyer. Z jego realizacji możn zrezygnować, pozostawiając resztę działki jako parking nawierzchniowy (co jednak wydaje się być nieodpowiednie dla funkcji centrum administracyjnego).

konstrukcja i materiały

Budynek zaprojektowano jako żelbetowy z regularną siatką słupów zapewniającą elastyczność w użytkowaniu.

Stalowa kratownica zawieszona nad wejściem i nad holem umożliwia instalację przeszklenia wpuszczającego światło do wnętrza budynku. Aby zapewnić komfort temperaturowy we wnętrzu holu kratownica została wyposażona w system żaluzji.

Elewację zaprojektowano jako szklaną, ze standardowymi, otwieranymi oknami w ramach aluminiowych oraz okładziną elewacyjną ze aluminium w kolorze naturalnym. Także kratownica na ścianach jest wykonana z aluminium w kolorze naturalnym - jej poziome części służą jako donice pod roślinność, o którą dbać będą pracownicy poszczególnych biur.

Wnętrze ogólnodostępne zaprojektowano jako biało-szare. Podłoga z szarego betonu zacieranego, ściany żelbetowe malowane na biało oraz ze szkła przezroczystego i mlecznego, szkło świetlika przezroczyste i mleczne, meble z płyty mdf laminowanej na biało.

Przestrzenie biurowe zaprojektowano jako szare. Podłogi z szarego betonu zacieranego i grafitowej wykładziny, ściany malowane na jasnoszaro, sufit podwieszony z płyt g-k i paneli modułowych malowanych na jasnoszaro, meble białe i grafitowe.

Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl