Konkurs na opracowanie koncepcji budynku Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie
II Nagroda

<<< powrót
  • MAAG s.c.
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA IDEOWE I ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE:

„Założeniem konkursu było stworzenie nowej jakości przestrzeni, która powinna stać się atrakcyjnym fragmentem dzielnicy Mokotów i pobliskiego osiedla zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Założeniem było nie tylko wykreowanie przestrzeni, której jedyną funkcją byłoby skupianie mieszkańców, ale także stworzenie nowej "jakości przestrzeni miejskiej”, która ma pomóc w ożywieniu relacji społecznych, tworząc miejsca o nowym wyrazie.”
 
Koncepcja przestrzenna to wynik poszukiwania takich środków wyrazu, które respektując zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące zarówno linii zabudowy jak i wysokości budynku, stworzyłyby zapamiętywalny i dający ująć się w prostym logo symbol miejsca.
 
„Program Domu Kultury ma charakter wielowątkowy, adresowany jest do różnorodnych odbiorców w różnym wieku. Działalność cechuje troska o zapewnienie atrakcyjnej treści i formy zajęć, oraz stałe podnoszenie poziomu ofert i pomysłów”. Jako odpowiedź na tak sformułowane założenia organizatora postanowiliśmy kreować otwarte przestrzenie, które stworzą możliwość  wykorzystania ich nie tylko zgodnie z programem przewidzianym na chwilę obecną, ale również w sposób ograniczony tylko kreatywnością ich użytkowników w przyszłości.
 
Zmienność programową obiektu, na zewnątrz obrazuje zmienność odbioru bryły, która  dzięki zastosowaniu elewacji z blachy perforowanej za dnia stwarza wrażenie zwartej i monolitycznej bryły wieczorem zmienia oblicze i staje się rozrzeźbiona i transparentna ukazując rozświetlone wnętrza.
 
Przez bogaty program parteru budynku zdominowany głównie przez funkcję sali widowiskowej wraz z całym zapleczem oraz kawiarnię artystyczną działka nie dała nam możliwości stworzenia zewnętrznych przestrzeni w poziomie chodnika, dlatego podjęliśmy decyzję o takim ukształtowaniu bryły, aby powstał w poziomie stropu nad kondygnacją +1 taras w formie ogrodu widocznego z poziomu ulicy, tworzący dodatkową przestrzeń wielofunkcyjną, idealną do spędzania wolnego czasu przez dzieci z przyległego klubu, jak również do organizowania imprez plenerowych typu projekcje filmowe, wystawy, czy koncerty.
 
Bloki funkcjonalne zostały rozmieszczone z uwzględnieniem profilu użytkowników oraz dostępności dla gości z zewnątrz:
 
Sala widowiskowa z reprezentacyjnym foyer, sala prób, która okazjonalnie może funkcjonować jako przestrzeń ekspozycyjna czy konferencyjna, oraz wyszczególniona w programie galeria należąca do bloku pracowni plastycznych, zlokalizowane są na dwóch pierwszych kondygnacjach ściśle powiązanych z reprezentacyjną, wysoką na dwie kondygnacje strefą wejściową. Pracownie plastyczne położone zaraz za galerią doświetlone są rozproszonym światłem górnym dzięki świetlikom stropowym. W tym samym obszarze zlokalizowano blok administracji oraz funkcję "Internetowego świata kultury" jako dostępnej nie tylko dla "gospodarzy-użytkowników”, ale również dla gości. Zarówno foyer Sali Widowiskowej w parterze, jak i przestrzeń antresoli,  pełnić będą  funkcję rekreacyjną w przerwach zajęć, mogą stać się miejscami cichej pracy dzięki dostępowi do sieci bezprzewodowej, a także miejscami ekspozycyjnymi lub projekcyjnymi dzięki wyposażeniu multimedialnemu pobliskiej pracowni komputerowej.
 
Kondygnacja +2, na której zlokalizowaliśmy blok "Strefa wolnego czasu dla dzieci w wieku 5-15lat" w sposób logiczny przyjęła funkcje strefy edukacji kulturalnej i teatru lalek jako dedykowanych dla właśnie takiej grupy docelowej.
 
Kondygnacja +3 na której zlokalizowany został program Akademii Życia i Warsztatów Artystycznych, mieści tez Klub Seniora dając jego użytkownikom możliwość wygodnego dostępu do przestrzeni, w których mogą realizować swoje pasje (warsztaty, pracownie artystyczne, sala wykładowa).
 
Ostatnia kondygnacja +4 to funkcje aktywności fizycznej, ćwiczeń, rehabilitacji i szkoła tańca. Dzięki takiemu zgrupowaniu mogliśmy zaproponować wspólny blok szatniowo-sanitarny z natryskami. Dodatkowo udało się wygospodarować przestrzeń tarasu jako zielonej sali ćwiczeń z widokiem na przeciwległy skwer.
Z programu "Kultury Fizycznej" celowo wydzieliliśmy funkcję kręgielni jako związanej  z rozrywką, przez co skierowaną do nieco innej grupy docelowej. Kręgielnia przeniesiona została na kondygnację -2 z racji na dogodną komunikację ze strefą wejściową i kawiarnią artystyczną, uatrakcyjniając program parteru.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE:

a.    Konstrukcja.
W części fundamentów przewidzieć system palowania, częściowo płyta denna, konstrukcja ścian garażu podziemnego – żelbetowa, w technologii betonu wodoszczelnego.
b.   Konstrukcja kondygnacji naziemnych w systemie słupowo- ryglowym (na zewnętrznych ścianach), a w środku system słupowo- płytowy.
c.    Ściany osłonowe – ceramiczne
d.   Fasada po zewnętrznej stronie kwartału– systemowe panele z perforowanej blachy powlekanej, w kolorze antracytowym.
e.   Fasada po wewnętrznej stronie kwartału – system ślusarki aluminiowej.
f.      Ścianki działowe – w technologii g-k ,akustyczne dobrane na podstawie normy oraz na podstawie rozwiązań systemowych, przegrody szklane systemowe przesuwne lub stałe
g.   Stropodach – w systemie tarasu zielonego odwróconego, odwodniony spustami podgrzewanymi
Izolacja termiczna – ściany zewnętrzne – wełna mineralna gr.15cm, stropodachy – styropian ekstradowany gr.15cm
h.   Posadzki – wykonane w technologii posadzki przemysłowej, częściowo w zależności od funkcji podłoga drewniana lub posadzka sportowa.
i.   Sufity podwieszane – kasetonowe rozbieralne.
 
Projektowany budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych:
Rzędna terenu przy wejściach głównych oraz przy wszystkich wejściach i wyjściach ewakuacyjnych wynosi: - 0,02m w stosunku do poziomu posadzki na parterze.  Z poziomu parteru zapewniony jest dostęp na wszystkie kondygnacje oraz do wszystkich pomieszczeń w budynku, komunikacją poziomą oraz windą przeznaczoną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji dostępnej dla osób niepełnosprawnych znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zaprojektowane zgodnie z wytycznymi PFRON.
 
Zalecane byłoby zastosowanie technologii proekologicznych, dzięki którym można ograniczyć ilość  energii zużywanej do ogrzania obiektu w sezonie jesienno- zimowym tj. system odzyskiwania ciepła wyrzucanego z budynku przy pomocy wentylacji mechanicznej (system rekuperacji), przy jednoczesnym ogrzewaniu powietrza zasysanego do wewnątrz. Rozwiązania proekologiczne uzupełnia system solarny , który w znacznym stopniu redukuje koszty przygotowania ciepłej wody.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl