Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • BIMACO ® Projektowanie Architektoniczno-Budowlane Leszek Idzik
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch Leszek Idzik  
  • mgr inż. arch Paweł Idzik  
  • mgr inż. arch Adam Pałkus  
  • mgr inż. arch Małgorzata Lurkiewicz  
  •  
  • http://www.bimaco.pl 

Założenia autorskie.

Budynek szkoły podstawowej został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb przyszłych użytkowników oraz wg wytycznych programowych organizatora konkursu. Proponowany układ bryły powstał w wyniku szeregu analiz: kierunków stron świata, urbanistyki oraz powiązań funkcjonalnych z istniejącą oraz planowaną zabudową. Głównymi założeniami było stworzenie jak najlepszego oświetlenia dziennego, zaaranżowanie półotwartych dziedzińców i placów oraz podzielenie obiektu na strefy dla rożnych grup użytkowników. Przyjęto najkorzystniejsze południowo-wschodnie oświetlenie sal dydaktycznych w celu zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju psychofizycznego dzieci. Główne wejście zlokalizowano od południa od strony przyszłej drogi zbiorczej. Dzięki temu powstał przed wejściem obszerny plac nasłoneczniony przez cały dzień. Głównym elementem kompozycji jest trzon komunikacyjny biegnący od głównego wejścia od strony południowej w kierunku północnym. Blok komunikacyjny łączy się z prostopadłymi do niego skrzydłami edukacyjnymi. Pomiędzy skrzydłami znajdują się tereny służące rekreacji, zabawie, aktywności ruchowej i nauce. Od strony północnej zaprojektowany został dojazd gospodarczy. W projekcie zastosowano prosty i czytelny, również dla dziecka, układ funkcjonalno-użytkowy przestrzeni wewnętrznych oraz zewnętrznych. Prostota geometrii bryły i układu funkcjonalno-przestrzennego sprzyja łatwej orientacji przestrzennej użytkownika, a także ekonomice założenia. Dzięki temu na etapie uzgodnień z inwestorem jest możliwość jeszcze lepszego dopasowania projektowanych pomieszczeń i przestrzeni do przyszłych potrzeb użytkowników.

Układ funkcjonalno – przestrzenny.

KOMUNIKACJA – została wydzielona jako proste korytarze poszerzone w niektórych miejscach tak, by stworzyć przestrzeń rekreacyjną dla dzieci podczas przerw. Zaprojektowany został przestronny hol otwarty na dziedziniec, który może służyć jako przestrzeń do organizowania apeli, spotkań i wystaw. Do szkoły można wejść głównym wejściem południowym lub wejściem północnym zaprojektowanym głównie z myślą o popołudniowych zajęciach w bloku sportowym i korzystaniu z biblioteki. Komunikacja została tak zaprojektowana by główny trakt móc oddzielić od poszczególnych skrzydeł.

SKRZYDŁA EDUKACYJNE – usytuowano z zapewnieniem najkorzystniejszego nasłonecznienia. Zachowano podział na grupy wiekowe – odział klas zerowych, klasy I-III i klasy IV-VI. Dzieci młodsze mają swoje sale na parterze natomiast dzieci starsze uczą się na piętrze. Dzieci w systemie kształcenia zintegrowanego mają zapewniony bezpośredni dostęp do zewnętrznych placyków zielonych. Korzystne nasłonecznienie, uniwersalne przestrzenie integracyjne dla dzieci starszych i odrębne dla dzieci młodszych - wewnątrz i na zewnątrz budynku - sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka.

BLOK ŻYWIENIOWY - zaprojektowano jako dostępny z traktu komunikacyjnego od strony północnej. Jadalnia zaprojektowana została na około 75 osób (150 os. na dwie zmiany). Lokalizacja stołówki nie koliduje z innymi funkcjami obiektu a usytuowanie pozwala na łatwy dostęp z placu gospodarczego do zaplecza. Ponadto bezkonfliktowe położenie stołówki szkolnej umożliwia również jej niezależne działanie przy zamknięciu bloków edukacyjnych.

BLOK SPORTOWY – tworzy zwartą bryłę wtopioną w całość założenia. W bloku mieści się: sala sportowa, sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z niezbędnym zapleczem szatniowo-sanitarnym i magazynami. Blok sportowy dostępny jest z głównego traktu komunikacyjnego. Dzięki naturalnemu doświetleniu od strony północno-zachodniej, bezpośrednio padające promienie słoneczne nie oślepiają podczas zajęć sportowych a sala jest doświetlona równomiernie przez cały dzień. W Sali sportowej zaprojektowano trybunę stałą oraz opcjonalnie dodatkowo trybuny mobilne dzięki czemu zwiększa się liczba widzów. Lokalizacja zarówno sali jak i zewnętrznych urządzeń sportowych umożliwia wykorzystanie skrzydła sportowego zarówno w ciągu dnia jak i popołudniami, niezależnie od funkcjonowania szkoły.

BIBLIOTEKA – została wydzielona w poziomie piętra. Jej lokalizacja umożliwia również jej udostępnienie po godzinach pracy - łącznie z blokiem sportowym.

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA - pokoje administracji zostały wydzielone na piętrze nad częścią gdzie mieści się oddział klas zerowych. Dzięki takiej lokalizacji pracownicy administracji szkoły są odizolowani od hałasu na przerwach dzięki czemu mają lepsze warunki do pracy.

Zagospodarowanie terenu.

W projekcie w naturalny sposób kształtują się strefy nauki, rekreacji, zabawy, sportu i komunikacji. We wschodniej części znajdują tereny rekreacyjne i sportowe. Boisko zorientowane na osi północ południe gwarantuje doskonałe doświetlenie przez cały dzień. Budynek szkoły zlokalizowany został w zachodniej części działki. Dzięki temu jest naturalną akustyczną zaporą dla kościoła przed hałasem pochodzącym z boiska. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano od strony południowej budynku. Parking dla 26 aut został zlokalizowany w południowo-wschodniej części działki. 5 miejsc postojowych zlokalizowano również od strony północnej dla potrzeb bloku sportowego i biblioteki. Przy placu wejściowym przewidziano zatokę dla busów szkolnych oraz wycieczkowych. Od strony północnej budynku, w zachodniej części działki znajduje się dojazd gospodarczy dla dostaw cateringowych, wywozu śmieci, wozu strażackiego i sporadyczny dojazd techniczny do węzła cieplnego.

Wytyczono i podkreślono główne ciągi komunikacyjne zewnętrzne prowadzące do budynku, placyki gier i zabaw oraz nauki. Zieleń w projekcie stanowi głównie zaporę akustyczną dla szkoły jak i urozmaicenie przestrzeni rekreacyjnych i zabawowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl