Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Ratusza w Rewalu
II wyróżnienie

<<< powrót
  • GPA s.c. GNIEWOSZ PUCHALSKA ARCHITEKCI
Skład zespołu:

OPIS DO KONCEPCYJNEGO PROJEKTU RATUSZA W REWALU

INSPIRACJA
Spacerując ulicami Rewala trudno uwierzyć, że ta gęsto zabudowana miejscowość nadmorska była kiedyś niewielką osadą rybacką. O jej dawnej funkcji przypominają jeszcze nieliczne kutry „odpoczywające” na brzegu. Obecnie Rewal to jeden z większych kurortów nadbałtyckich Pomorza Zachodniego oraz centrum administracyjno-kulturalne tej części wybrzeża.
Dynamicznie rozwijająca miejscowość zmienia się z roku na rok podobnie jak wysoki klif rzeźbiony przez morze. Właśnie klifowy brzeg Gminy Rewal zainspirował autorów projektu do stworzenia kształtu i formy budynku ratusza. Ta nowoczesna bryła opisana na rzucie zbliżonym do kwadratu ma łączyć tradycję z nowoczesnością. Dawne ratusze były stawiane najczęściej na planie czworoboku, w centralnej części miasta, na rynku lub przy jednej z ważniejszych pierzei. Ratusz, jako budowla monumentalna i reprezentacyjna był znakiem siły i samorządności miasta. Celem autorów było stworzenie właśnie takiego budynku przy użyciu nowoczesnych środków wyrazu.
Charakterystycznymi cechami współczesnych budowli użyteczności publicznej Rewala jest oryginalna forma oraz jasne powierzchnie ścian. Możemy tu mówić już o wyraźnie zarysowanym trendzie. Należy tu przypomnieć chociażby budynek kościoła, który stał się chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem Rewala. Podobnymi cechami charakteryzuje się niezrealizowany jeszcze gmach sali widowiskowej. Chcąc wpisać się w ten trend nadano elewacji ratusza jasną piaskową kolorystykę. Kolor żółty, podkreślający wejścia oraz czarne napisy to kolory przywołujące na myśl barwy kutrów. Rzut budynku opisany na prostokącie nawiązuje do klasycznych ratuszy stawianych na planie czworoboku. Ściany budynku, podobnie jak klif, w naturalny sposób wznoszą się coraz wyżej. Ta najwyżej wzniesiona część budynku ma przypominać tradycyjną wieżę z umieszczonym na niej zegarem. Dach budynku porośnięty zielenią ekstensywną (sucholubną) podobnie jak flora wydm i klifów.

OPIS KONCEPSCJI FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ
Proponowane zagospodarowanie terenu ograniczonego ulicami: Słoneczną, Nowy Świat i zabudowanymi działkami, od strony wschodniej domami jednorodzinnymi szeregowymi i wolnostojącymi, od strony zachodniej budynkami dwukondygnacyjnymi użyteczności publicznej, zakłada powstanie odpowiednich relacji pomiędzy istniejącą zabudową a projektowaną nową kubaturą budynku ratusza. Zaprojektowana bryła, o zróżnicowanej wysokości, od jednej do czterech kondygnacji, stopniowo wznosi się wokół wewnętrznego atrium. Najwyższa, czterokondygnacyjna część stanowi dominantę – wieżę, podkreślającą prestiżowy charakter obiektu. Umiejscowienie obiektu w pobliżu narożnika północno-wschodniego działki, wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, istniejący układ ulic, respektuje istniejący drzewostan oraz porządkuje całą przestrzeń założenia. Ten układ umożliwił powstanie dwóch różnej wielkości placów. Plac mniejszy od strony południowo-wschodniej, przeznaczony do przedstawień plenerowych, został tak ukształtowany aby stworzyć dogodną i kameralną przestrzeń tak dla widzów jak i występujących artystów. Plac większy, od strony zachodniej, ma pełnić funkcję rynku. Jego niezabudowana przestrzeń ma otwierać widok nie tylko na projektowany ratusz ale również na dwa budynki użyteczności publicznej stojące od strony zachodniej: komisariat policji i obecny gmach Urzędu Gminy Rewal. Zaprojektowano dwa ciągi piesze prowadzące do ratusza. Południowo-zachodni, łączący trakt ul. Nowy Świat z głównym wejściem oraz północno-zachodni, komunikujący ul. Słoneczną z wejściem bocznym. Aby odsłonić i podkreślić oś widokową od strony jednego z głównych ciągów pieszych, od strony południowo-zachodniego narożnika działki, zakłada się dokonania przecinki istniejącej grupy drzew i zieleni średniowysokiej. Zaprojektowanie odpowiedniej nawierzchni placów, dojść i oświetlenia, podkreślającego główne kierunki ciągów pieszych, porządkuje i uczytelnia poszczególne strefy funkcjonalne tak placu jak i samego budynku.
W przedstawionej koncepcji starano się zrealizować następujące założenia:
- zaznaczyć czytelne granice poszczególnych stref przestrzeni publicznych;
- zaproponować obiekt, który swoją wielkością i charakterem będzie odpowiednio podkreślał swoją wyjątkową rolę i jednocześnie nie przytłoczy okalającej go zabudowy;
- uporządkować komunikację pieszą i kołową;
- zapewnić bezkolizyjne rozmieszczenie poszczególnych funkcji i zapewnić do nich odpowiedni dostęp;
- umożliwić bezproblemowe funkcjonowanie wydzielonych stref obiektu, po godzinach urzędowania, takich jak: garaż podziemny, toaleta publiczna, kawiarnia, sala konferencyjna, USC, ośrodek zdrowia;
- podkreślić i uczytelnić główne wejścia do budynku;
- zbilansować miejsca postojowe;
- umożliwić etapowanie inwestycji w następującym podziale: zasadnicza bryła budynku, zadaszenie atrium, garaż podziemny, plac nad garażem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Proponowane zagospodarowanie terenu w czytelny sposób uwidacznia podział na odrębne przestrzenie publiczne. Przestrzeń publiczna składa się z dwóch placów. Pierwszy, większy, usytuowany w zachodniej części terenu, z racji swego ukształtowania, stanowi rodzaj agory - rynku, podkreślając prestiż i znaczenie budynku ratusza. To idealne miejsce na organizację dużych masowych imprez. Na tą stronę otwiera się zlokalizowana w parterze budynku kawiarnia z zewnętrznym tarasem. Drugi, mniejszy, usytuowany w południowo-wschodnim narożniku terenu, ma służyć do organizowania kameralnych imprez i spektakli plenerowych, dlatego wykorzystano jego naturalne ukształtowanie terenu do zaprojektowania siedzisk w kształcie schodów.
Od strony narożnika południowo-zachodniego zaprojektowane zostało główne dojście do budynku. Budynek ratusza posiada drugie wejście od strony północno-zachodniej. Do obydwu wejść prowadzą szerokie ciągi piesze, podkreślone linią słupów oświetlenia. W celu odsłonięcia budynku i podkreślenia osi widokowej zastała przewidziana korekcyjna przecinka istniejącej w tym miejscu zieleni.
Wejście do ośrodka zdrowia zaprojektowano od strony północno-wschodniej, z dala od zgiełku agory.
W północno-zachodnim narożniku budynku, znajduje się zewnętrzne, zejście prowadzące do niezależnego wejścia do centrum konferencyjnego, toalet ogólnodostępnych i garażu podziemnego.
Wokół terenu wzdłuż ulic usytuowano naziemne miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wjazd do garażu podziemnego znajduje się od strony wschodniej, obciążonej najmniejszym ruchem kołowym.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
Budynek ratusza oprócz funkcji administracyjnej urzędu ma mieścić niewielki ośrodek zdrowia, centrum konferencyjne, lokal gastronomiczny, zespół toalet ogólnodostępnych oraz garaż podziemny. Założeniem projektu było stworzenie obiektu, który umiejętnie łączy i dzieli tak różnorodne funkcje. Powstał budynek o zwartej bryle, wijący się wokół przeszklonego atrium. Obiekt zaprojektowano o zróżnicowanej wysokości od I do IV kondygnacji. Jest to obiekt podpiwniczony z podziemnym garażem dla samochodów osobowych. Parter skrzydła południowego zajmuje Urząd Stanu Cywilnego, z osobnym zewnętrznym wejściem. Na parterze skrzydła zachodniego zaprojektowano lokal gastronomiczny, otwarty na rynek. Parter skrzydła północnego zajmuje ośrodek zdrowia z osobnym wejściem od strony północno wschodniej. Centralną częścią skupiającą wszystkie funkcje urzędu gminy jest przeszklone atrium, powstałe wewnątrz zaprojektowanego budynku. Do atrium, które jest głównym holem i miejscem obsługi interesantów, prowadzą wejścia od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej. Wejścia są zaakcentowane poprzez wyróżnienie formą i kolorem. Wszystkie ważniejsze funkcje urzędu gminy zlokalizowano na piętrach budynku. Na pierwszym piętrze wieży, uznawanym za najbardziej reprezentacyjne, umieszczono gabinet wójta i jego zastępcy wraz z sekretariatem i salą narad, przy której jest małe zaplecze kuchenne. Część biurowa budynku jest skomunikowana poprzez poziome korytarze usytuowane wokół atrium, oraz pionową komunikację jaką stanowią dwie wydzielone klatki schodowe z windami.
Salę konferencyjną wraz z zapleczami zaprojektowano w podpiwniczeniu. Jest ona w dogodny sposób skomunikowana z częścią administracyjną budynku przez obie klatki schodowe z windami. Dzięki dwóm wewnętrznym zieleńcom w poziomie foyer, ciągnącym się na wysokość dwóch kondygnacji (piwnicy i atrium) wnętrze podziemnej części konferencyjnej jest pełne światła. Pion konferencyjny został tak zaprojektowany aby mógł funkcjonować niezależnie od urzędu. Z tego powodu zaprojektowano do niego zewnętrzne, niezależne wejście w poziomie piwnicy, do którego prowadzą zewnętrzne schody bezpośrednio z poziomu rynku oraz zewnętrzna winda. Część podziemna budynku mieści również garaż podziemny i toalety publiczne, obie funkcje są dostępne także bezpośrednio z placu przed budynkiem. Pozostałą część piwnic wykorzystano na magazyny i archiwum urzędu.
Cały budynek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, tak odwiedzających urząd jak i w nim pracujących.
W projektowanym budynku udało się stworzyć atrakcyjną przestrzeń do niezależnego istnienia tak wielu funkcji.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
Ściany budynku obłożono okładziną z płyt kompozytowych skalnych Gevel, o fakturze piasku w jasnym kolorze.
Przeszklone ściany parteru , wejść i otworów na piętrach zaprojektowano w systemie fasadowym , ze szkła zespolonego o zróżnicowanym stopniu odbijania światła.
Dach budynku zaprojektowano w systemie ekstensywnego dachu zielonego.
Garaż i elementy małej architektury wykonane z betonu architektonicznego – licowego.
Place wykończone nawierzchnią kamienną - kostką granitową , płytami granitowymi i betonowymi.
Zieleń zaprojektowano w formie prostych zieleńców porośniętych różnego rodzaju trawami ozdobnymi, przypominającymi zieleń porastającą wydmy.
Grupę okazałych drzew, rosnących w południowo-zachodnim narożniku terenu, planuje się poddać przecince. Pozostawione drzewa powinny wkomponowywać się w projektowane zieleńce.
Oświetlenie terenu stanowią współczesne lampy o minimalistycznej formie i niskim zużyciu energii. Nocne oświetlenie fasady budynku ratusza zaprojektowano przy użyciu energooszczędnego systemu LED.
Zastosowane rozwiązania materiałowe mają podkreślać solidność, trwałość i bezpieczeństwo obiektu – co powinno być pozytywnie kojarzone z siedzibą władz gminy.

KONSTRUKCJA
Przewiduje się posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Ze względu na prawdopodobny wysoki poziom wód gruntowych, część podziemna w całości wylewana z betonu wodoszczelnego. Konstrukcja budynku szkieletowa, osłonięta ścianami warstwowymi. Atrium zadaszone szkłem zespolonym, bezszprosowym, wspartym na konstrukcji kratowej stalowej. Dach płaski w systemie dachu zielonego. Wewnętrzne ściany konstrukcyjne zaprojektowano jako żelbetowe i tradycyjne murowane. Ściany dziełowe w lekkiej technologii suchej zabudowy.

EKOLOGIA
Przewiduje się w maksymalnie możliwy sposób wykorzystać odnawialne zasoby energii naturalnej. Ciepło przewiduje się pozyskać za pomocą pomp ciepła, umieszczonych pod placem przed budynkiem. Energię do ogrzania wody pozyska się z rozmieszczonych na płaskim dachu urządzeń solarnych. Południową fasadę dominanty - wieży proponuje się przeszklić szkłem fotowoltanicznym w celu pozyskania energii elektrycznej.

BILANS POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU
pow. użytkowa budynku 6990 m2
- pow. garażu podziemnego 2842 m2
- pow. atrium 330 m2

pow. użytkowa poszczególnych funkcji
- pow. Urzędu Gminy Rewal 2702 m2
- pow. Urzędu Stanu Cywilnego 269 m2
- pow. centrum konferencyjnego 665 m2
- pow. ośrodka zdrowia 227 m2
- pow. małej gastronomii 198 m2
- pow. zespołu toalet ogólnodostępnych 87 m2
- pow. garażu podziemnego 2842 m2

kubatura budynku 30998 m2
- kubatura garażu podziemnego 9630 m2
- kubatura atrium 1913 m2
- kubatura budynku bez garażu i atrium 19455 m2

BILANS TERENU
- pow. terenu objęta opracowaniem 9775 m2
- pow. zabudowy 1797 m2
- pow. nawierzchni utwardzonych 6956 m2
- dojścia 2853 m2
- place 2740 m2
- parkingi naziemne 1363 m2

powierzchnia ekopozytywna 1696 m2
- trawniki i zieleńce na gruncie rodzimym 1005 m2
- dach zielony wliczany w 50% (100% - 1381 m2) 691 m2

ilość projektowanych miejsc parkingowych 177 m.p.
- w garażu podziemnym 83 m.p.
- na terenie 94 m.p.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl