Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu
wyróżnienie

<<< powrót
  • Pronobis Studio
Skład zespołu:
  • Grzegorz PRONOBIS  
  • Sylwia WIDZISZ-PRONOBIS  
  • Marcin KUCHNO  
  • Agnieszka ZALEWSKA  
  • Hanna DOBRYNIEWSKA  
  •  
  • http://www.pronobisstudio.pl 
IDEA PROJEKTU

Park powstały przed stu laty jest wciąż istotnym elementem urbanistyki miasta jak również mocno zakorzenionym w świadomości mieszkańców miejscem rekreacji i wypoczynku. Jednocześnie jest miejscem bardzo zaniedbanym. Przeprowadzone analizy i wywiad środowiskowy potwierdziły, że duża popularność Parku Miejskiego wśród mieszkańców nie wynika z atrakcyjności parku, ale z braku alternatywnych możliwości rekreacji wśród zieleni w centrum miasta.

Układ urbanistyczny parku jest zdecydowanie interesujący i nie ma konieczności jego zmian. Naturalnie wytworzyły się pewne części parku płynnie przechodzące miedzy sobą. Dlatego też podstawowy układ należy zachować podnosząc jakość poszczególnych fragmentów parku.
Park naturalnie łączony jest z szatą roślinną. Jednakże w przypadku stanu jaki zastajemy w przedmiotowym parku szata roślinna jest sprawą istotną, lecz nie pierwszorzędną. To utrzymanie naturalnego podziału funkcjonalnego parku wraz z położeniem nacisku na podniesienie jakości atrakcji i ich właściwe rozplanowanie funkcjonalne i przestrzenne zadecyduje o jakości całości zamierzenia. Planowana szata roślinna powinna być elementem który dopełni i wyeksponuje dobrze zaprojektowane poszczególne rejony parku. Skierowanie głównej uwagi na kwestie projektowanej zieleni nie rozwiąże najistotniejszych problemów parku i nie stworzy przyszłościowej wizji rozwoju parku.

ZAŁOŻENIA
Największa wadą parku jest mała atrakcyjność elementów funkcjonalnych znajdujących się w parku. Zgodnie z pierwotnym założeniem park nie był jedynie fragmentem zieleni z alejkami, większym skwerem. Był parkiem zawierającym topowe atrakcje ówczesnego świata – mini zoo, ogród botaniczny itp. Rekultywacja parku nie powinna polegać na stworzeniu XIX skansenu parku ale ujmując historyczne wartości parku otworzyć go na współczesność.

Zachowanie układu urbanistycznego oraz podziału na różnorodne funkcje i skierowanie uwagi na rozwój tych funkcji tak aby podniosły swą atrakcyjność i zachowały spójność koncepcji przestrzennej całości parku to główna idea przedstawionego opracowania.

Na bazie rozwiązań urbanistyczno architektonicznych przyjęte zostaną rozwiązania szaty roślinnej. Ideą tworzenia nowej wizji szaty roślinnej jest zastosowanie typowych obecnych w przeszłości i obecnie roślinności charakterystycznej dla naszych obszarów.
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Układ ścieżek pozostaje bez zmian z niewielkimi korektami związanymi z rozwiązaniami poszczególnych charakterystycznych obszarów. Istotne dla całości zamierzenia jest odnowienie ścieżek i ich zróżnicowanie, wynikające z różnej ich szczególnego użytkowania. Tworzenie zamkniętych „dróg” dla jednego rodzaju użytkowników jest w naszym przekonaniu sprzeczne z ideą ogólnodostępnego parku miejskiego. Dlatego też wskazane przez nas charakterystyki ścieżek mają na uwadze ich wykończenie pod kątem danego użytkownika nie wykluczając innych. Popieramy w pełni pogłębianie świadomości mieszkańców dla wspólnego współużytkowania tej samej przestrzeni w parku przez pieszych rowerzystów, rolkowców…

Teren parku nie będzie dostępny dla pojazdów samochodowych za wyjątkiem dojazdu awaryjnego obecną aleją – wzdłuż granicy parku z terenami kortów tenisowych. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie poza terenem parku na obecnych parkingach.
Zakładamy wyposażenie parku w sieć elektryczną zasilania oświetlenia, aby park mógł służyć także po zmroku. Ponadto park wymaga przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej szczególnie ze względu na odwodnienie ścieżek (w chwili obecnej podczas deszczu ścieżki zamieniają się w błotniste potoki) oraz poprawę gospodarki wodnej stawów.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WYBRANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GÓRA MIŁOŚCI
Zlokalizowana w środku Parku jest bodajże najbardziej znanym z nazwy fragmentem parku. Romantyczne i piękne pierwotnie miejsce wobec błędnych decyzji związany z późniejszymi pracami spowodowało degradację charakterystycznego miejsca. Przyjęta koncepcja zakłada odżycie Góry poprzez powrotne utworzenie cieku wodnego. Źródło wodne spływając będzie zboczem Góry, a następnie poprzez zbiornik pośredni trafiać będzie docelowo do Zbiornika Zadumy.

Szczyt góry zagospodarowany poprzez lokalizację romantycznej drewnianej altany.
Poprawa walorów estetycznych będzie polegać na przerzedzeniu roślinności wysokiej, jednocześnie wzmocnieniu wzniesienia gęstszą roślinnością niską oraz ozdobnymi kamieniami.

STAW ZADUMY
Istniejący staw ma zachować swój charakter. Głównym założeniem jest pozostawienie zbiornika wodnego jako zasobu wody dla życia roślinnego wokół niego. Głównym celem jest poprawienie jakości środowiska wodnego poprzez wykonanie systemu odwadniającego ścieżki sprowadzającego nadmiar wody do zbiornika oraz zamknięty obieg wody dla stworzonego źródła wody spływającego z Góry miłości, który zapewni stały ruch wody w zbiorniku.

Niedaleko zbiornika zlokalizowany był w przeszłości zabytkowy kościół drewniany, który spłonął ok. 30 lat temu. Proponujemy odbudowe drewnianej wieży jako kaplicy ślubnej dla plenerowych ślubów w pięknej scenerii zieleni. Dla zapewnienia kolejnej ślubnej atrakcji proponujemy szlak ślubny przez park. Park może również być pięknym tłem zdjęć plenerowych ślubnych. Odbudowana wieża wzmocni pamięć o dawnym kościele- mocniej niż obecny zarys fundamentów.

STAW REKREACYJNY
Staw zlokalizowany jest w północno zachodniej części parku. Obecnie stanowi głównie miejsce wędkowania. Planowana funkcja związana jest z większą aktywnością samego miejsca i mieszkańców, którzy skorzystają z czynnego odpoczynku. To część dynamiczna parku, odpowiednia dla sąsiadujących funkcji sportowych – stadionu, kortów tenisowych. Nad brzegiem stawu zlokalizowana będzie niewielka przystań z kilkoma łódkami, a na brzegu zlokalizowana będzie usługa gastronomiczna, której obecnie wyraźnie brakuje w tej części parku.

Na wschód od stawu znajduje się teren przeznaczony pod potencjalną zabudowę hotelową. Łatwy dojazd, bliskość zieleni parkowej, odpowiednia wielkość terenu to niewątpliwe atuty tego obszaru. Pozostały fragment tego obszaru uzupełniony zostanie o funkcje sportowe.

SCENA PARKOWA
Scena parkowa to nowa przestrzeń. Stare miejsce – nowa jakość. Istniejącą muszlę koncertową należy całkowicie odmienić. Przyjęto wyburzenie – rozwiązanie takie zdawać się być może kontrowersyjnym pomysłem. Zdecydowanie nie warto reanimować trupa jakim jest obecna scena. Nowe założenie zakłada powstanie nowej zadaszonej sceny wraz z zwartym niewielkim budynkiem zaplecza.
Konstrukcja sceny – stalowa z wykończeniem blachą. Przyjęty mocny akcent kolorystyczny ma nie tylko czynić obiekt łatwo zauważalnym, ale również podkreślić element stworzony przez człowieka.
Przy scenie zakłada się powstanie amfiteatralnej widowni siedząco stojącej o niewielkim nachyleniu. Na szczycie widowni zlokalizowany zostanie obiekt kubaturowy zawierający pomieszczenie techniczne obsługi sceny – reżyserka światła i dźwięku, projektornia kina plenerowego. Ponadto obiekt zawierać będzie toalety dla widzów.

Dalej w kierunku południowym teren będzie delikatnie opadać tworząc pomiędzy dwoma ścieżkami nachylony lekko teren zieleni umożliwiający prezentacje kwiatowej dominanty np. rosarium.
Przy wejściu na teren Sceny Parkowej zlokalizowane będą budynki obsługi gastronomicznej.

FONTANNA
Lokalizacja fontanny nie ulegnie zmianie. Przestrzeń ta jest pierwszym krokiem w park, a dzięki temu służyć może osobom które mogą na chwile „wpaść” do parku wyrywając się z ruchliwego centrum bez zagłębiania się we wnętrze parku.

Rozwiązanie zakłada stworzenie głównej fontanny o tradycyjnej formie niecki o głębokości ok. 0,5m, która otoczona będzie płytkimi zbiornikami wodnymi – dodatkowymi fontannami o głębokości kilkunastu centymetrów. Mocny geometryczny układ wody został przełamany poprzez sprawiający wrażenie chaotycznego układ nowych drzew i siedzisk. Całość wykonana przy nowoczesnym zastosowaniu naturalnych materiałów drewna, kamienia. Przyjęte drzewa to roślinność o stosunkowo niewielkich rozmiarach.

ALEJA MUZ
Jedno z charakterystycznych miejsc Parku Miejskiego. Do niedawna polana stanowiła nieformalny wybieg dla psów. Propozycja zagospodarowania polany to próba odcięcia miejsca od poprzedniej funkcji i stworzenie przestrzeni związanej z sztuką.

Zakładamy wzdłuż istniejącej ścieżki układ posągów – antycznych muz. Posągi stoją obecnie w głębi parku a ich rozmieszczenie jest dość przypadkowe, a przestrzeń którą tworzą nie zyskuje dzięki nim na atrakcyjności.

Nowa lokalizacja muz w pełni je zaprezentuje. Ponadto teren polany przeznaczony został pod akcje kulturalne. Proponujemy utworzenie cyklicznych imprez np. Bytomskie biennale rzeźby plenerowej itp. Duża, łatwo dostępna przestrzeń umożliwi interesującą prezentację różnorodnych dzieł.

AMFITEATR KAMERALNY
W miejscu w którym obecnie zlokalizowane są posągi muz w zaciszu głębi parku proponujemy utworzenie Amfiteatru Kameralnego. Amfiteatr to niewielka otwarta okrągła scena otoczona trzyczęściową płaską widownią z porozrzucanymi siedziskami. Scena dostępna dla wszystkich artystycznych amatorskich działań, bytomski Hyde Park gdzie każdy ma prawo się wypowiedzieć mową, śpiewem, aktorstwem …
Za sceną zlokalizowany będzie szpaler drzew zwieńczony w kierunku schodów dominantą roślinną.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl