Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • SPYRA Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Paweł Gumuła  
  • arch. Wojciech Spyra  
  • arch. Sylwia Nowak  
  •  
  • Wizualizacje:  
  • stud. Karol Kozioł  
  •  
Analiza urbanistyczna.


Przyjęte założenia urbanistyczne mają na celu uzupełnienie pierzei rynku zgodnie z historycznymi liniami zabudowy. Zaproponowano kwartał zabudowy o harmonijnej strukturze łączącej elementy współczesne i historyczne w taki sposób, aby stworzyły spójną i proporcjonalną całość. Koncepcja formy zewnętrznej opiera się na rekonstrukcji fasady byłego kościoła (odtworzeniu dominanty w przestrzeni rynku oraz w panoramie miasta) w połączeniu z propozycją współczesnej architektury w pozostałej części kwartału.

Rzeźbiarskie potraktowanie kamiennych elewacji od strony rynku i ulic wynika z chęci stworzenia fasady żywej, zmieniającej się w ciągu dnia oraz dostojnej materiałowo. Od wnętrza kwartał posiada kontrastującą i organiczną formę dziedzińca o otwartych, przeszklonych, tarasowych elewacjach, ukształtowanych w sposób integrujący i sprzyjający organizacji imprez plenerowych.

Przestrzeń publiczna.
Intencją projektanta jest wykreowanie przestrzeni publicznej otoczonej eleganckimi budynkami o spokojnej i wyważonej formie, budynkami o charakterze kojarzącym się z najlepszymi tradycjami Starego Rynku, stanowiącymi oprawę godną tego miejsca.

Kondygnacja przyziemia budynku Muzeum i Urzędu Miasta staje się częścią przestrzeni publicznej dzięki przeszkleniu dolnej części elewacji i zaprojektowaniu podcieni od strony rynku. Bezpośrednio za przeszkleniami umieszczono funkcje recepcyjne i integrujące, a kamienna fasada nadwiesza się nad placem i przechodniami, zapraszając ich do wnętrza.

Z uwagi na rangę miejsca, wyodrębniono również wejścia reprezentacyjne do Urzędu oraz Muzeum, znajdujące się na poziomie historycznego parteru dawnego kościoła. Wejścia te umieszczone na osi zrekonstruowanej elewacji, wykonanej w jednolitej okładzinie z piaskowca, identycznej z okładziną nowych skrzydeł budynku. Ukształtowane wejście bramne prowadzi na kameralny dziedziniec wewnętrzny o nieregularnej, organicznej formie.

Elewacje zewnętrzne.
Elewacja od strony rynku i ulic staromiejskich jest trójwymiarowa, zdyscyplinowana oraz mocno światłocieniowa, dzięki zastosowaniu przestrzennych elementów w okładzinie z piaskowca o jasno kremowej barwie. Ostatnia kondygnacja jest wycofana i wykonana z mleczno białych przeszkleń taflami szkła bezszprosowego. Silnie rozdrobniona stanowi wyraźne, acz ulotne zwieńczenie całej bryły.

Dbałość o detal architektoniczny decyduje o tym, że okładzina kamienna zostanie wykonana w sposób najbardziej zbliżony do tradycyjnego, z pełnymi fugami. Geometryczne ornamenty znajdujące się na płytach decydują o tym, że elewacja także w bliskim odbiorze będzie posiadała trwały, solidny i elegancki charakter.

Od strony dziedzińca elewacja ma formę tarasową, niczym widownia sali teatralnej, przeszkloną i żyjącą dzięki przylegającym do niej przestrzeniom foyer oraz ekspozycjom muzeum. Jest ona tłem dla organizacji kameralnych imprez okolicznościowych, koncertów, konwencji, przemówień czy spotkań towarzyskich.

Wnętrza.


We wnętrzach dominującym elementem są proste formy w odcieniach beżów, bieli i brązów. Zastosowane materiały to kamień na wybranych fragmentach, białe płaszczyzny ścian, mleczno białe płaszczyzny szklanych balustrad na antresolach oraz beżowe płaszczyzny posadzek w przestrzeniach ogólnych.

Delikatnym akcentem wnętrz są elementy wykonane z drewna egzotycznego: indywidualnie projektowane wbudowane siedziska, meble recepcyjne oraz mobilne barki. Wnętrza sal kongresowych zaprojektowano w drewnianych okładzinach akustycznych systemowych typu Gustafs, z zastosowaniem paneli pełnych oraz perforowanych.

Zagospodarowanie terenu.
Budynek Muzeum zlokalizowano w północnej części działki, tak jak to miało miejsce przed wojną. Urząd Miasta zaprojektowany został w części południowej.

Wejścia do budynków Muzeum oraz Urzędu Miasta znajdują się od strony rynku. Główne wejścia zlokalizowano w poziomie dolnego parteru. Wejścia reprezentacyjne oraz wejście na dziedziniec prowadzą z poziomu górnego parteru, z poziomu historycznej, rekonstruowanej elewacji dawnego kościoła. Na dziedziniec można się również dostać przejściami z ulic Farnej i Niedźwiedziej.

Wjazdy do garaży podziemnych (rampa i winda) znajdują się od ulicy Farnej. Podjazd do budynku dla samochodów osobowych (taksówki, pojazdy VIP) zlokalizowano od strony rynku, przed reprezentacyjnymi schodami. Na wewnętrzny dziedziniec nie wjeżdżają samochody.

Zagospodarowanie płyty rynku.
Stary Rynek po uzupełnieniu zachodniej pierzei oraz pierzei w rejonie ulicy Mostowej ma szansę stać się „salonem” Bydgoszczy. Zasadniczą kwestią jest tu ukształtowanie przestrzeni, która połączy w sobie historyczną, urbanistyczną kameralność z reprezentacyjnym charakterem. Koncepcja modernizacji płyty rynku opiera się na zbudowaniu wnętrza urbanistycznego o spokojnej formie, odpowiedniej dla jego wielofunkcyjnego wykorzystania, tworzącej niepowtarzalny kontekst przestrzenny.

Główną decyzją w projekcie jest ożywienie posadzki rynku poprzez odkrycie fundamentów dawnego ratusza i przekrycie ich fragmentami szklanej posadzki wzdłuż odsłoniętych linii murów. To posunięcie organizuje plac stanowiąc jego punkt ciężkości, będący kontrapunktem dla dominanty przestrzennej rekonstruowanego fragmentu elewacji w zachodniej pierzei. Te dwa historyczne elementy oraz przywrócenie na pierwotne miejsce fontanny „Dzieci bawiące się z gęsią” ma szansę wykreować atrakcyjną i niepowtarzalną przestrzeń miejską.

Pozostałe elementy zagospodarowania są oszczędne, a stanowią je pieczołowita renowacja, przełożenie oraz uzupełnienie historycznej kostki brukowej z zachowaniem ewentualnie odkrytych dawnych warstw bruku. Uzupełnieniem aranżacji płyty rynku są stylowe latarnie, ławki i zaprojektowane indywidualnie siedziska nawiązujące stylem do nowego budynku zachodniej pierzei.

Oszczędne i funkcjonalne zagospodarowanie płyty rynku umożliwia organizowanie czasowych i sezonowych imprez, koncertów, kiermaszy, wystaw itp., dla których zaplecze stanowić będzie budynek zachodniej pierzei.

Struktura funkcjonalna Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się:

-1 hol wejściowy, informacja, szatnia, księgarnia
0 hol wejściowy VIP, ekspozycja muzealna, zaopatrzenie
+1 ekspozycja muzealna
+2 antresola ekspozycji muzealnej
+3 ekspozycja muzealna
-2 parking i pomieszczenia techniczno-magazynowe

Komunikację pionową w budynku stanowi klatka schodowa i hol windowy umieszczony w obrębie rekonstruowanej elewacji, w północnej jej części. Na dolnych kondygnacjach dodatkowo zaprojektowano szerokie, reprezentacyjne schody prowadzące do przestrzeni wypoczynkowej na poziomie dziedzińca.

Struktura funkcjonalna Urzędu Miasta.
Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się:

-1 hol wejściowy, recepcja, szatnia, barek, Galeria Promocji
0 hol wejściowy VIP, duża sala konferencyjna z foyer
+1 małe sale konferencyjne z foyer, pokoje Rady Miasta
+2 pokoje Rady Miasta
+3 Gabinet Prezydenta, Kancelaria Prezydenta
-2 parking i pomieszczenia techniczno-magazynowe

Komunikację pionową w budynku stanowi klatka schodowa i hol windowy umieszczony w obrębie rekonstruowanej elewacji, w południowej jej części. Na dolnych kondygnacjach dodatkowo zaprojektowano szerokie i łagodne, reprezentacyjne schody prowadzące bezpośrednio na dziedziniec. Budynek jest połączony z istniejącym Urzędem szklanymi łącznikami.

Centralnym miejscem w budynku Urzędu Miasta jest duża, wielofunkcyjna sala, stanowiąca „demokratyczną” przestrzeń z galerią (obejściem). Sala posiada układ amfiteatralny z podestami rzędów o regulowanym położeniu, z możliwością magazynowania foteli w przestrzeniach bocznych (rozwiązania systemowe). Pozwala to na uzyskanie płaskiej podłogi w celu organizacji spotkań i bankietów. Przeszklone, otwierane ściany otaczające salę w poziomie galerii (z możliwością pełnego zaciemnienia) powodują przenikanie się przestrzeni obrad Rady Miasta z foyer, zapewniając ich pełną jawność.

.
.
.
.
.
Posłowie.
Projekt czerpie z historii miejsca, gdyż coraz bardziej tymczasowa współczesność nie zastąpi dawnej solidności, dziedzictwa, tradycji. To co cenne będzie cenne nadal, to co chwilowe przeminie w obojętności.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl