Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Studio Projektowe SPART
  • MST Studio
Skład zespołu:
  • arch. Adrian Gajda  
  • arch. Marcin Ligarski  
  • arch. Marek Stępień 
1. Opis elementów rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych.

Główne założenia urbanistyczne i funkcjonalne.

Zaprojektowanie obiektu będącego wraz z istniejącym budynkiem Urzędu Miasta niejako dopełnieniem kwartału zabudowy. Kształtując obiekt zachowano linie zabudowy ulic Malczewskiegi i Batorego, tak aby wystający element Sali audytoryjnej stanowił akcent widokowy dla tych ulic.

Stworzenie kameralnego dziedzińca wewnętrznego dla UM jednocześnie zapraszającego i otwartego na płytę Rynku Starego.

Stworzenie akcentu na osi ulicy mostowej w postaci pomnika (fontanny). Tło dla tego elementu stanowi ściana zieleni.

Zaakcentowanie osi widokowej we wnętrzu urbanistycznym jakie tworzą pierzeje Starego Rynku. Oś ta przebiega pomiędzy istn. wejściem do UM, poprzez przejście pod projektowaną sala audytoryjną, poprzez projektowane miejsce na scenę koncertową do projekt. elementu małej architektury. Dodatkowo oś ta jest podkreślona rysunkiem posadzki płyty głównej. Z jednej strony tło dla tej osi stanowi istniejące wejście do UM, a z drugiej strony płyty kamienne będące obudową toalety.

Zachowanie istniejącego układu komunikacyjnego. Dodano miejsca postoju TAXI w rejonie projektowanej toalety.

Wytworzenie płyty głównej podkreślonej posadzka oraz elementami ławeczek w postaci bloków kamiennych.

Zachowanie stref handlowo – usługowych (tzw. ogródków) przy pierzejach Starego Rynku. Dodatkowo, po zagospodarowaniu wschodniej części rynku, zaprojektowano pas terenu umożliwiający zabudowę ogródków z parasolkami przy wschodniej pierzei rynku.

Stworzenie części „zagospodarowanej” rynku. W części wschodniej zlokalizowano postój TAXI, akcent w postaci pomnika lub Fontany, ogólnodostępne toalety ukryte za elementami kamiennymi które można wykorzystać jako ławeczki zlokalizowane wokół pomnika oraz część zieleni urządzonej z ławeczkami. Elementy te stanowią zagospodarowanie wschodniej części rynku, ale jednocześnie nie stanowią bariery wzrokowej i funkcjonalnej i nie utrudniają dostępu do funkcji zlokalizowanych we wschodniej pierzei.

Stworzenie stałej całorocznej „multimedialnej prezentacji miasta”. W tym celu zaprojektowano na elewacji frontowej muzeum, za fasadą szklaną, wielkoformatowy ekran. Ekran ten może przedstawiać fragmenty wystaw lokalizowanych w muzeum, prezentować filmy promujące miasto i region lub stanowić swoisty panel informacyjny w czasie imprez masowych. Dodatkowo przewidziano lokalizacje sceny koncertowej na płycie rynku, przed salą audytoryjną tak aby projektowany ekran mógł przekazywać obraz na żywo z koncertu. Przed ekranem, na płycie rynku przewidziano lokalizacje ławeczek w postaci bloków kamiennych umożliwiające wygodniejsze korzystanie z ekranu.

Elementy konstrukcyjne, przyjęte rozwiązania technologii dla projektowanych obiektów kubaturowych.

Zaprojektowano budynek w konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja główna w postaci słupów, stropów żelbetowych. Jako elementy usztywniające przyjęto żelbetowe obudowy klatek schodowych, lub ściany żelbetowe. Konstrukcja stropu nad salą wielofunkcyjną wsparta na ścianach zewn. i osiowo umieszczonej tarczy żelbetowej stanowiącej ścianę na kondygnacji wyżej . Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia będą uzależnione od wyników prac archeologicznych.
2. Opis elementów rozwiązań technologii.

Ściany zewnętrzne osłonowe w technologii elewacji wentylowanych,wypełnienie murowane z drobnowymiarowych elementów wypełniających (pustaki silikatowe lub inne). Elewacja segm. UM z piaskowca / trawertynu, segmentu sali wielofunkcyjnej z blachy, Cynk-Tytan, Muzeum z paneli aluminiowych. Ściany wewnętrzne murowane / w technologii GK. Stolarka okienna, drzwiowa i fasady z profili aluminiowych z wypełnieniem szybami zespolonymi energooszczędnymi. Front Muzeum- fasad strukturalna.
Połacie dachowe - blacha cynk-tytan, w część łącznika 3-kond.– żwir na dachu odwróconym; taras 4 -piętra – trap z desek na warstwach dachu odwróconego.

3. Opis funkcji pomieszczeń z elementami programu.

Podział funkcji budynku dostosowany jest do osi łączącej rynek z wejściem do istniejącego budynku Urzędu Miasta. Na osi tej powstało przejście w podcieniu budynku na reprezentacyjny dziedziniec wewnętrzny i wejście do istniejącego UM. Przejście to dzieli w parterze część nowego UM od Muzeum. Obie stronach przejścia to przeszklone, zapraszające partery z osobnymi wejściami z płyty rynku do nowego UM i Muzeum.

Funkcjonalnie budynek dzieli się na: 4-kondygnacyjny, podpiwniczony segment Muzeum, segment 2-kondygnacyjnej sali miejskiej wielofunkcyjnej z otwartym foyer w części centralnej wciętym w 5-kondygnacyjny segment nowego Urzędu Miasta z pom. Rady Miasta, z ostatnią kondygnacją wycofaną. Segment nowego UM połączony jest 3-kondygnacyjnym łącznikiem z istniejącym UM.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO.
Wejście z płyty rynku projektuje się przez „otwartą” szklaną elewację do przestrzeni hallu, w którym znajdują się kioski funkcji wejścia (informacja, kasa, szatnia, muzelany punkt sprzedaży, miejsce odpoczynku oraz wc). Przy wejściu i zewnętrznej witrynie widoczny jest odsłonięty fragment fundamentu kościoła pojezuickiego, który dalej widoczny jest wzdłuż przejścia do części ekspozycyjnej w formie przeszklonej fosy i ponownie odsłonięty w głębi już w części ekspozycyjnej parteru martyrologii rynku. Odsłonięte i przeszklone fundamenty kościoła mają „zapraszać” do zwiedzenia wystaw muzeum. Dostęp do części ekspozycyjnej przez bramki z czytnikami biletów.
Kolejne kondygnacje ekspozycji dostępne są przez reprezentacyjne schody zaprojektowane jako scenariusz wrażeń, gdzie kolejne biegi otwierają się na ciekawe ekspozycje widokowe na istniejący budynek UM, dziedziniec poprzez aranżację doświetleń na elewacji. Dodatkowo jest przewidziana winda dla osób niepełnosprawnych. Poszczególne sale ekspozycyjne są jednoprzestrzenne z możliwością dzielenia na mniejsze funkcje za pomocą ścianek przesuwnych. Poszczególne kondygnajcje mają indywidualne pola naświetli z żaluzjmi umożliwiającymi całkowite zaciemnienie wnętrz.
3 pierwsze kondygnacje mają wysokość brutto 4,5 m, ostatnia jest wyższa o urozmaiconej wysokości z dodatkowym doświetleniem w dachu.

Dostawa eksponatów do sal odbywa się za pomocą windy towarowej. W przyziemiu winda osiowo połączona jest z dokiem wyładunkowym, który stanowi podcięcie w elewacji od ul. Farnej. Takie umiejscowienie doku umożliwia obsługę samochodami ciężarowymi nawet z naczepami. W podziemiu zaprojektowano magazyn wystaw wraz z pom. technicznymi. W przyziemiu w części zamkniętej ulokowano obsługę magazynowo-techniczną wystaw.

Od strony dziedzińca zaprojektowano osobne wejście dla pracowników wraz z pom. recepcji, pomieszczeniami wspólnymi. Na pierwszym piętrze zprojektowno sanitariaty dla pracowników wraz z pom. socjalnym. Zaplecze połączone jest osobną klatką schodową, która również jest dodatkową klatką ewakuacyjną. Na drugim piętrze znajduje się dodatkowy zespół sanitariatów dla zwiedzających.
Od strony rynku za elewacją szklaną, kurtynową znajduje się ekran, na którym mogą być wyświetlane informacje o aktualnych wystawach, zapowiedzi ciekaw imprez, projekcje filmów, a w przypadku imprez odbywających się na rynku (koncerty, wydarzenia sportowe) – transmisje bezpośrednie.

DZIEDZINIEC REPREZENTACYJNY.
Atrakcyjna przestrzeń publiczna dostępna przez podcienia z Rynku, ul. Niedźwiedziej i z przejścia między obiektem Muzeum, a istniejącym UM od uyl. Farnej. Nawierzchnia jest kontynuacją płyty głównej Rynku, z podjazdem dla gości i oficjeli. Przejazd dla oficjeli i serwisowy na kierunku ul. Farna – Niedźwiedzia, blokowany wychodzącymi z nawierzchni bolardami. W ramach przejść we wnękach elewacyjnych należy zainstalować składane segmenty ogrodzeń dla czasowego zamykania dziedzińca.
Dziedziniec uzupełnia wydzielony skwer z drzewami i zielenią płożącą.

NOWY URZĄD MIASTA Z RADĄ MIASTA
Wejście do reprezentacyjnego hallu z funkcjami informacyjnymi UM, ewentualnie z funkcjami otwartego urzędu.

Z obu stron sale ekspozycyjne Galerii Promocji Miasta otwarte przeszklonymi elewacjami na Rynek i na Dziedziniec z możliwością montażu fragmentów elewacji składanych zwłaszcza od strony Dziedzińca dla łączenia w ramach imprez ekspozycji wewnętrznej z zewnętrzną . Na zapleczu miejsce na obsługę sal, imprez na tych salach i imprez zewnętrznych z pom: cateringu, przebieralni artystów, socjalnymi, magazynami, pom. sprzętu sportowego i punktem jego wydawania.

Reprezentacyjny hall ma możliwość wydzielenia i w razie konieczności obsługi imprez zewnętrznych na Rynku blokiem toalet.

Z reprezentacyjnego hallu zaprojektowano bezpośredni dostęp windami i reprezentacyjną klatką schodową na górne kondygnacje biurowe. Kondygnacje górne składaj się z 3 stref: hallu, pom. biurowych, głównych sal konferencyjnych / sali miejskiej wielofunkcyjnej.
Strefa hallu na każdej kondygnacji jest do wydzielenia z zapleczem sanitarnym i daje możliwość korzystania z sal bez kontaktu ze strefami biur.

Strefa biur rozlokowana jest wokół rdzenia mieszczącego dodatkowe pom. magazynowe, pomocnicze, socjalne, salki spotkań, klatkę schodową ewakuacyjną.

Sala miejska wielofunkcyjna w układzie amfiteatralnym ma wysokość 2 kondygnacji i wychodzi na rozległe foyer częściowo 2 – kondygnacyjne z kawiarnią i stolikami umieszczonymi na stopniach.
Strefa pomieszczeń Rady miasta zajmuje 2- piętro biurowe, nie jest połączona funkcjonalnie z istniejącym bud. UM. Strefa biur UM zajmuje 1 i 3 piętro i łączy się z istniejącym bud. UM.
Ostatnią kondygnacja biur jest strefą prezydencką z: gabinetami prezydentów, kancelarią prezydencką z wyjściami na taras. Segment UM i część dziedzińca jest podpiwniczony (garaż podziemny z pom. technicznymi).
4. Opis niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Przyjęto że budynek wyposażony będzie w standardowe dla tej klasy obiektów instalacje:
- wewnętrzna sieć teletechniczna, słaboprądowe i informatyczna,
- system ochrony obiektu składający się z systemów CCTV i SSWiN, BMS,
- system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- system informacji multimedialnej,
- standardowe media zasilające budynek,
Dodatkowo budynek muzeum przewiduje się wyposażyć w wielkowymiarowy ekran służący do prezentacji multimedialnej i promocji miasta. Ekran ten przewiduje się wykorzystywać w czasie koncertów.

5. Informację o szacowanych kosztach realizacji inwestycji, z podaniem charakterystycznych dla wycenianych obiektów wielkości, cen jednostkowych i wartości, z podziałem na: koszty realizacji budynku, koszty urządzenia płyty Starego Rynku.

Na podstawie analizy projektowanego układu oraz porównując przedmiotowa inwestycje do obecnie wykonywanych, podobnych zakresem rzeczowym szacuje się koszt całkowity inwestycji na około 55 – 62 mln złotych. Precyzyjne określenie kosztów nie jest możliwe bez przyjęcia standardów dotyczących wykonawstwa i wykończenia obiektu.

Koszt realizacji budynku szacuje się na około 45 – 50 mln złotych.
Koszt urządzenia płyty Starego Rynku szacuje się na około 10 – 12 mln złotych.
Cena jednostkowa metra kwadratowego powierzchni budynku powinna znajdować się w przedziale od 5.300 do 5.900 złotych.

Cena jednostkowa metra kwadratowego urządzenia płyty Starego Rynku powinna znajdować się w przedziale 1.300 – 1.500 złotych, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi (związanymi z sieciami, elementami drogowymi Szacowane ceny nie uwzględniają wysokiej komplikacji prac związanych z pracami archeologicznymi oraz ekspozycją istniejących fundamentów kościoła.
Ostateczne określenie kosztów całości inwestycji będzie możliwe po dokonaniu analizy archeologicznej i określeniu zakresu ekspozycji zabytkowych fundamentów.
Przyjęto poziom wykończenia wnętrz i elewacji budynku oraz uzbrojenie obiektu w instalacje technologiczne i systemy kontroli na poziomie nie odbiegającym od panujących obecnie standardów przy projektowaniu tej klasy obiektów.

6. Informację o szacowanych kosztach wykonania dokumentacji projektowej w podziale na koszty dokumentacji dla zabudowy zachodniej pierzei i koszty dokumentacji dla płyty Starego Rynku.

Zgodnie z wycena prac projektowych koszt opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej szacuje się na poziomie 4 – 5 % wartości inwestycji.

Zgodnie z powyższym koszt opracowania dokumentacji dla zabudowy zachodniej pierzei powinien wynosić około 1.800.000 PLN – 2.200.000 PLN.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej urządzenia płyty Starego Rynku szacuje się na 400.000 PLN – 600.000 PLN.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl