Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • CDF Architekci
Skład zespołu:
  • Karol Fiedor  
  •  
  • Ola Antkowiak  
  • Dominik Banaszak  
  • Bartosz Małecki 
1.Plan zagospodarowania płyty rynku.


Projekt zagospodarowania terenu zakłada funkcjonalny podział płyty rynku na dwie podstawowe strefy – główną przestrzeń miejskiego placu w części zachodniej oraz mniejszą przestrzeń rekreacyjną z elementami zieleni w części wschodniej. Dynamiczne prowadzenie elementów posadzki i oświetlenia kieruje obserwatora w stronę głównych wejść projektowanej zabudowy zachodniej pierzei rynku. W południowo-zachodniej części placu przewidziano realizację ozdobnego basenu wodnego z fontanną. Strefy wypoczynku w zieleni oraz wokół fontanny uzupełniono lokalizacją ławek zgodnych z dynamiką rysunku placu.

W północnym fragmencie płyty rynku usytuowano niewielki pawilon pomocniczy umożliwiający dostęp do otwartej strefy ekspozycji pozostałości fundamentów dawnego ratusza miejskiego oraz publicznych sanitariatów zaprojektowanych pod płytą placu. Przeszklenie fragmentów posadzki otwiera widok z na zachowane fragmenty murów.

Istotnym elementem projektu zagospodarowania płyty Starego Rynku jest lokalizacja miejsca pamięci ofiar bydgoskiej krwawej niedzieli. Zamiast formy rzeźbiarskiej zdecydowano o realizacji architektonicznej oprawy pomnika pod posadzką placu. Wysoki, długi korytarz stanowi miejsce odosobnienia i refleksji, prowadząc obserwatora historyczną ścieżką tragicznych wydarzeń roku 1939. Górne przeszklenie pomnika doświetla wnętrze, otwierając widok pomnika z powierzchni rynku. Dostęp do miejsca pamięci odbywa się za pomocą zewnętrznych schodów oraz pawilonu pomocniczego.
Zdecydowano o pozostawieniu głównego oświetlenie rynku w postaci istniejących latarni uzupełnionych oświetleniem kierunkowym projektowanej zabudowy oraz zieleni wysokiej. Dodatkowe oświetlenie ozdobne w posadzce placu wyznacza główne kierunki ruchu pieszego. Programowane oświetlenie umożliwia przeprowadzenie wielobarwnych iluminacji fontanny.

2.Architektura.
Zabudowa zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy kształtowana jest zgodnie wytycznymi urbanistycznymi i konserwatorskimi, których odzwierciedlenie zawiera się w opracowanym schemacie kompozycyjnym, ogólnej kubaturze obiektu oraz zachowanych liniach zabudowy, charakterystycznych dla tkanki śródmieścia. Architektura projektowanego budynku stanowi próbę przywrócenia wysokiej wartości przestrzennej miejsca poprzez wprowadzenie współczesnych form i materiałów z uszanowaniem historycznej struktury kwartału. Analiza dawnego podziału własnościowego gruntów oraz ikonografii istniejących przed II wojną światową kamienic posłużyły wyznaczeniu nowego rysunku elewacji budynku. Uwzględniono charakterystyczne dla zabudowy pierzei podziały wertykalne, wyznaczające tożsamość jej poszczególnych elementów. Artykulacja elementów fasady w pasach horyzontalnych kształtuje natomiast formalną spójność rozwiązań kompozycyjnych, nawiązując jednocześnie do rytmiki okien. Fragment budynku usytuowany w miejscu dawnego kościoła „podniesiono” względem płyty Starego Rynku, dzięki czemu uzyskano swobodny dostęp do dziedzińca Urzędu Miasta oraz dominantę wysokościową w jej pierwotnej lokalizacji. Wytworzona w ten sposób zadaszona przestrzeń stanowi przedłużenie strefy publicznej placu, z głównymi wejściami do Urzędu Miasta, Galerii Promocji Miasta oraz muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.

Projekt budynku zakłada zastosowanie oszczędnej gamy form i detalu z najlepszych gatunkowo materiałów. Elementy zacieniające z jasnego piaskowca stanowią drugą skórę fasady i decydują o plastyce elewacji.

Duże powierzchnie przeszkleń podkreślają otwartość i dostępność urzędu, zaś elegancka forma budynku stanowi o jego reprezentacyjnym charakterze.


3.Obsługa komunikacyjna
Główne wejścia do budynku zlokalizowano w prześwicie łączącym Stary Rynek z dziedzińcem Urzędu Miasta. Wejścia uzupełniające wzdłuż ulic Farnej i Niedźwiedzia. Wjazd techniczny na teren opracowania od ul. Farnej, wjazd do parkingu podziemnego od strony ul. Niedźwiedzia. Równolegle do wjazdów prowadzone są przejścia piesze umożliwiające swobodny przepływ ludzi przez główny dziedziniec. Projekt budynku uwzględnia bezpośrednie połączenie z istniejącym obiektem ratusza przejściami na I piętrze z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych.

1.Program funkcjonalny.


Kondygnacja -3
Na kondygnacji znajduje się parking podziemny na 20 miejsc parkingowych, komunikacja pionowa oraz pomieszczenia techniczne.

Kondygnacja -2
Na kondygnacji znajduje się parking podziemny na 21 miejsc parkingowych, komunikacja pionowa oraz pomieszczenia techniczne

Kondygnacja -1
Na kondygnacji znajduje się parking podziemny na 14 miejsc parkingowych, komunikacja pionowa, pomieszczenia techniczne oraz sala służąca ekspozycji zabytkowych fundamentów kościoła pojezuickiego.

Kondygnacja 0
Na kondygnacji zlokalizowana jest Galeria Promocji Miasta oraz główne wejścia do Urzędu Miasta i Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, technicznym i węzłem komunikacyjnym

Kondygnacja 1
Na kondygnacji mieszczą się biura wydziałów obsługi inwestora, kultury, promocji miasta oraz biura samorządowego urzędu pracy wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
W części muzeum zlokalizowane są powierzchnie ekspozycyjne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Kondygnacja 2
Na kondygnacji mieszczą się biura strefy Prezydenckiej, zespołów Prawnego i Prasowego, Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Klaster Przemysłowy oraz Powiatowy Urząd Pracy i z Samorządowym Klubem pracy wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
Na piętrze 2 zlokalizowane są także powierzchnie ekspozycyjne muzeum, oraz magazyn.

Kondygnacja 3
Na kondygnacji mieszczą się biura Rady Miasta wraz z salami konferencyjnymi oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym.
Na piętrze 3 zlokalizowane są także powierzchnie ekspozycyjne muzeum, oraz magazyn.

Kondygnacja 4
Na kondygnacji znajduje się wielofunkcyjna sala miejska wraz z galerią, kawiarnią, zapleczem technicznym oraz sanitarnym.

Podsumowanie powierzchni:
Kondygnacja -3 51,14 m2
Kondygnacja -2 51,14 m2
Kondygnacja -1 1 402,43 m2
Kondygnacja 0 1 506,86 m2
Kondygnacja 1 1 670,24 m2
Kondygnacja 2 1 621,80 m2
Kondygnacja 3 1 224,50 m2
Kondygnacja 4 1 016,49 m2

Suma 8 544,60 m2
Parking podziemny 2 871,00 m2

2.Konstrukcja.
Poziom budynku wynosi 0,00 = +39,10 mnpm.
Konstrukcja budynku żelbetowa mieszana /słupowo-płytowa oraz ścianowa/, usztywniona trzonami pionów komunikacyjnych i instalacyjnych. Siatka konstrukcyjna regularna, ortogonalna. Płyty stropowe monolityczne. Posadowienie budynku w postaci odwróconego stropu grzybkowego.

3.Materiały i technologie.
Zasadniczą część elewacji stanowi fasada szklano-aluminiowa oraz aluminiowy system okienny. Zastosowany został także system fasady podwójnej. Fasada zewnętrzna z żyletek kamiennych mocowana jest liniowo do wsporników konstrukcyjnych. Ściany pełne wykończone kamieniem naturalnym mocowanym na kotwach.

4.Instalacje sanitarne.
W obiekcie przewidziano następujące instalacje:
- instalacje wod. – kan.
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
- instalacja grzewcza
- instalacja chłodnicza
- instalacja wentylacji i klimatyzacji
- instalacja wentylacji pożarowej


5.Instalacje elektroenergetyczne i słaboprądowe

W projektowanym budynku odbiorców podzielono na dwie główne grupy:
(1) komercyjne – biura, muzeum, garaże i inne
(2) bezpieczeństwa – odbiory pożarowe, do których zaliczono:
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z podziałem na oświetlenie dróg ewakuacyjnych i oświetlenie przestrzeni otwartych
- system SAP i DSO

Ze względu na funkcje odbiorniki elektroenergetyczne podzielono na:
(1) garażowe – urządzenia związane z funkcjonowaniem garaży (eksploatowane przez administratora) - oświetlenie ogólne i awaryjne, wentylacja, ogrzewanie podjazdów
(2) muzeum – urządzenia oświetleniowe, ruchome przyłączane za pośrednictwem gniazd, komputerowe, wentylacyjne
(3) biurowe - urządzenia oświetleniowe, ruchome przyłączane za pośrednictwem gniazd, komputerowe,
(4) administracyjne – urządzenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i iluminacyjnego, wentylacyjne i klimatyzacyjne, dźwigi, urządzenia hydroforowe i węzła cieplnego
(5) bezpieczeństwa – system wentylacji oddymiającej, system SAP, DSO, monitoringu telewizyjnego, kontroli dostępu głównych wejść komunikacyjnych i wjazdu do garaży oraz system BMS

Obiekt zasilany będzie z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl