Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach
III Nagroda

<<< powrót
  • Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
  •  
1.Założenia projektowe.


W czasie wizji lokalnej stało się jasne iż lokalizacja obiektu jest wyjątkowa – otwarty niezabudowany teren (pole!) z wymarzoną prezentacją budynku. Aspekt ten powinien decydować o sposobie projektowania, czyli widok, kompozycja obiektu, widziana z dalekiej perspektywy na tle całkowicie pustego (niezabudowanego) terenu.
I choć w przyszłości w pobliżu może się pojawić zabudowa, analiza pokazuje iż budynek pływalni nigdy nie zostanie zasłonięty.

Dodatkowe czynniki terenowe wpływające na rozwiązania projektowe:
- dojazd i widok na obiekt zawsze tylko z jednej strony,
- prezentowana będzie elewacja boczna długa (jeżeli krótką elewację od strony ul. Gimnazjalnej uważać za frontową wejściową),
- stałe, około 3% pochylenie terenu w kierunku ul. Gimnazjalnej;
- obecność napowietrznej linii SN, której strefa ochronna przecina narożnik terenu opracowania od strony ul. Gimnazjalnej. Strefa ochronna sięga po 6m od kabli skrajnych w rzucie pionowym. W pasie tym nie mogą znajdować się obiekty kubaturowe.

2. Zagospodarowanie terenu.
Założono iż wejście główne będzie się mieścić na krótkiej elewacji od strony ul. Gimnazjalnej. Pas ochronny linii SN powoduje odsunięcie budynku projektowanego od ulicy. Tutaj rozmieszczono pętlę samochodową o wymaganych wymiarach, parking na 12 mp. , stanowisko autokaru, plac wejściowy. Z tyłu za budynkiem zaprojektowano wymagany kompozycyjnie plac wypoczynkowy z wejściem na taras użytkowy przykrywający przebieralnie basenowe. Taras ten, choć nie wymagany użytkowo, stanowi o niepowtarzalności, ekologiczności obiektu, powiązania i wtopienia go w teren. Cały układ kompozycyjny zajmuje około połowę terenu opracowania. Pozostały teren pozostawiono więc jako rezerwę, gdzie może być rozmieszczony np. park, plac zabaw itp.

3.Rozwiązanie funkcjonalno – przestrzenne.


Z podanych powyżej powodów zaprojektowano kształt budynku o płynnych liniach, „wtopiony” w teren, z wykorzystaniem spadku terenu w kierunku głównego wejścia. Długość placu wejściowego i założony jego nie przekraczalny spadek 5% definiuje rzędną głównego wejścia i tym samym parteru. Na tyle budynku, poziom terenu ze względu na jego pochyłość jest już 1.3 m wyżej. Dodatkowo odwrotne pochylenie dachu (wyżej przy wejściu głównym, niżej z tyłu) powoduje wzrokowe obniżenie budynku i założone wtopienie go w teren. Podkreśleniem tego zabiegu jest zaprojektowanie tarasu użytkowego nad blokiem przebieralni basenowych.

Budynek zaprojektowano jako parterowy z częściowym podpiwniczeniem. W parterze rozmieszczono wszystkie funkcje basenowe i obsługowe (hol wejściowy, WC, szatnia ubrań wierzchnich, kasa, pokój administracji, pokój ratowników, przebieralnie basenowe, hala basenowa, trybuny), w piwnicy – zaplecze techniczne i personel. Ponieważ piwnica nie musi być dostępna dla niepełnosprawnych – z windy zrezygnowano. Jednocześnie piwnica posiada dogodną obsługę przez rampę zewnętrzną.
Uwaga: Specyfikacja nakazuje zaprojektowanie tylko i minimalnie niezbędnych funkcji. Z tego powodu administrację ograniczono do jednego pokoju, pomieszczenia typu warsztat, magazyn ogólny, jak również wentylatornia, stacja uzdatniania wody – będą częścią podbasenia. Śmietnik będzie wykorzystany z budynku szkoły. Dołożono jednak 2 wanny Whirlpool, mimo że to wymaga osobnego obiegu uzdatniania wody basenowej (ze względu na wyższą temperaturę). Podniesie to zdecydowanie jakość użytkowania, gdyż dzieci, szczególnie małe po nieco dłuższym pływaniu w basenie – marzną. Wydłużenie hali basenowej o około 2m pozwoliło by rozmieścić też saunę – do decyzji Inwestora w przyszłości.

4. Konstrukcja, materiały wykończeniowe.

Konstrukcja typowa dla pływalni:
- żelbetowe: fundamenty, ściany nośne, słupy, stropy, schody, niecka basenowa;
- dźwigary z drewna klejonego: konstrukcja nośna dachu nad budynkiem głównym, w tym nad halą basenową. Rozstaw dźwigarów 6 m, pokrycie nośne z blachy trapezowej + ocieplenie 20 cm wełny mineralnej + pokrycie wierzchnie z papy termozgrzewalnej.

Wybrane materiały budowlane i wykończeniowe:
- elewacja boczna i tylna budynku głównego: panele typu Alucobond;
- elewacja boczna bloku przebieralni: tynk gładki cienkowarstwowy na styropianie;
- fasady szklane przezierne i nieprzezierne w konstrukcji aluminiowej z aluminiowymi żaluzjami poziomymi;
- posadzka placu głównego z kamienia sztucznego lub naturalnego oraz sufit podwieszony dachu wejściowego – o podobnych formatach i kolorystyce podkreślające ich „wspólność” (patrz wizualizację kolorową);
- posadzka holu głównego i przybasenia z płytek ceramicznych o jednakowych wymiarach i kolorystyce podkreślająca ich „wspólność” (np. seria płytek gładkich i antypoślizgowych 30x30cm z serii Florgres);
- ceramika basenowa w niecce basenowej typu Buchtal lub Florgres;
- sufity podwieszone akustyczne wypełnienie około 80% powierzchni w hali basenowej.

5. Instalacje.


W budynku zostaną zaprojektowane wszystkie niezbędne instalacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń, energooszczędne oraz odzyskiem ciepła.
- ponieważ Specyfikacja nie mówi inaczej, zakłada się iż źródłem ciepła będzie sieć miejska;
- wstępnie zakłada się iż technologia uzdatniania wody basenowej będzie oparta na tzw. lampie UV;
- na przekroju poprzecznym pokazano zasadę wentylacji hali basenowej. Taki schemat zastosowaliśmy w wielu działających obiektach, jest też polecany przez Rzeczoznawcę Związku Pływackiego inż. Czesława Sokołowskiego,
- sposób monitorowania budynku i terenu oraz wyposażenie teletechniczne będzie uzgadniane z Użytkownikiem.

6.Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt jest w pełni dostosowany do obsługi osób na wózkach inwalidzkich.
Zaprojektowano:
- WC dla niepełnosprawnych w holu głównym;
- przebieralnia basenowa dla niepełnosprawnych;
- miejsca na trybunach:
- miejsca parkingowe.
Wszystkie funkcje mieszczą się w jednym poziomie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl