Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej krytego basenu przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach
II Nagroda

<<< powrót
  • MWM sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • Helena Radkiewicz Krupa,  
  • Agnieszka Górna,  
  • Anna Przybyła 
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI:

Budynek krytej pływalni o dwóch kondygnacjach nadziemnych o wymiarach: dł. 56,80m,szer. 23,20m, wys. 10,45m, zlokalizowano w zachodniej części działki nr ewid. 1811/96,obręb Sośnicowice. Dojazd oraz wejście główne do obiektu zaprojektowano do ul. Gimnazjalnej. Dojazd gospodarczy,ppoż, parkingi, plac manewrowy oraz miejsce składowania odpadów stałych zlokalizowano po stronie północnej działki.

Projekt przewiduje lokalizację 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 1 miejsce parkingowe dla ON) zatokę autobusową oraz plac manewerowy(teren działki krytej pływalni zostanie ogrodzony i oświetlony latarniami oświetlającymi parking i dojazd gospodarczy).

BILANS TERENU:
Pow. terenu inwestycji: 11532,0 m2
Pow. zabudowy /bud. krytej pływalni/: 1215,1 m2
Pow. dróg dojazdowych wewn. i parkingów: 1065,0 m2
Pow. ciągów pieszych i placów utwardzonych: 621,8 m2
Zieleń: 8630,1 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 75 %


ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE:

Projektowany obiekt użyteczności publicznej-kryta pływalnia formą architektoniczną nawiązuje do istniejącego zespołu gimnazjalnego stanowiąc jednolitą całość funkcjonalno - przestrzenną.
Zaprojektowano obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysokości 10,45m. zbudowany z przenikających się brył z wyraźnie podkreśloną dominantą hali basenowej.

PROGRAM UŻYTKOWY:
Na poziomie ± 0,00 zaprojektowano:
- wejście główne do krytej pływalni,
- zaplecze technologiczne i techniczne,
- zaplecze higieniczno-sanitarne pracowników technicznych i obsługi obiektu

Na poziomie + 3,80 zaprojektowano:
- zespół wejścia głównego: portier, szatnia okryć wierzchnich, ogólnodostępny zespół sanitarno-higieniczny, pokoje biurowe
- holl ze stanowiskiem kasowym,
- zaplecze hali basenowej 2 przebieralnie (2x 44 szafek szatniowych dwudzielnych typu "L").
- hala basenowa z niecką basenową o wymiarach 25,0 x 12,5m, głębokości 130-180cm, spełniająca wymogi Polskiego Związku Pływackiego, umożliwiająca rozgrywanie zawodów międzynarodowych,
–trybuny dla około 50 osób

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość: 56,80 m2
Szerokość: 23,20 m2
Wysokość od poziomu terenu: 10,45 m
Pow. zabudowy: 1215,1 m2
Pow. użytkowa: 2222,5 m2
Kubatura: 10050.0 m3
ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO.

Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje i urządzenia:
- instalacja i urządzenia wodno–kanalizacyjne,
- instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania,
- instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej,
- odzysk ciepła na wymiennikach krzyżowych oraz pompa ciepła i recyrkulacja dla instalacji hali basenowej;
- instalacja i urządzenia elektryczne i teletechniczne
- technologia uzdatniania wody
- kotłownia gazowa.
- system AKPiA i BMS (system komputerowego zarządzania instalacjami teletechnicznymi budynku)
- elektroniczny system rozliczania klienta

ROZWIAZANIA WPŁYWAJACE NA OBIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

Kryte pływalnie należą do obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną zużywana głownie do celów podgrzewu cwu i wody basenowej. Dla ograniczenia tych kosztów w obiekcie zostaną wykorzystane układy odzysku i pozyskania energii cieplnej:
– z wody odpadowej po procesie płukania filtrów ( pompa ciepła stanowiąca I st podgrzewu wody basenowej)
– z ciepła utajnionego powietrza wywiewanego (pompa ciepła w centrali wentylacyjnej hali basenowej)
– z energii słonecznej – zespół kolektorów słonecznych stanowiących I st podgrzewu wody do celów cwu.

Inne rozwiązania szczególne przewidziane do zastosowania w obiekcie:
- instalacja zapobiegania rozwoju baterii legionelli w instalacjach natryskowych

SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Zostały zaprojektowane następujące urządzenia ułatwiające komunikację pionową osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich:
- na parkingu zlokalizowano 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych,
- dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych łączy poziom wejścia głównego
z poziomem hali basenowej,
Zaprojektowano również wyposażenie i pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych:
- bramka przejazdowa przy kasie,
- pomieszczenie wymiany wózków inwalidzkich,
- przebieralnia wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych,
- korytarz przejazdowy prowadzący do hali basenowej,
- brodzik dezynfekcyjny przystosowany do wózka inwalidzkiego,
- podnośnik umożliwiający korzystanie z basenu osobom niepełnosprawnym,
wc dla osób niepełnosprawnych dostępne z komunikacji ogólnej.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl