Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
II Nagroda

<<< powrót
  • Sławomir Paszkowski
Skład zespołu:
  • Kierownik projektu:  
  • mgr inż. arch. Sławomir Paszkowski  
  •  
  • Zespół autorski:  
  • Łukasz Łanczkowski, student Architektury i Urbanistyki PWr  
  • Magdalena Sowul, studentka Architektury Krajobrazu UP Wrocław 

Plac miejski jako serce i wizytówka miasta, chwila wytchnienia w codzienym biegu, miejsce spotkań, kultury i rozrywki. Kierując się tymi założeniami proponujemy stworzyć przestrzeń charakterystyczną, definiującą nową jakość w mieście Suwałki.

Zadany obszar konkursowy - park im. Marii Konopnickiej - to centralna przestrzeń miasta Suwałk. W chwili obecnej dominuje tu przypadkowo zorganizowana, mało szlachetna zieleń. Park, ze wszystkich stron, otoczony jest asfaltową jezdnią. Jednym z założeń konkursu, było wykluczenie ul. Krótkiej (strona południowa), co umożliwiłoby zintegrowanie pierzei z placem. Istotnym elementem parku jest pomnik Marii Konopnickiej, aktualnie słabo wyeksponowany. W jego obszarze znajdują się również nieczynna fontanna, budynek handlowy budzący wspomnienie lat 70', postój taksówek, a także węzeł komunikacji miejskiej, który należało zachować.

Za inspirację do zinterpretowania zadanego obszaru w nowej funkcji placu, posłużyła geneza geologiczna Suwalszczyzny - krainy polodowcowych wzniesień, jezior, rzek i lasów. Efektem tego, jest proponowana forma architektonicznej rzeźby. Tworzą ją swobodnie poprowadzone taśmy, pokryte stalą nierdzewną, o jednakowej szerokości (38 cm). Konstrukcja ta, organizuje przestrzeń placu spełniając wielorakie funkcje. Znajdująca się pod nią scena, to odpowiedź na artystyczne inicjatywy Suwalskiej społeczności. Nie bez znaczenia dla jej zorganizowania, pozostaje również fakt bliskiego sąsiedztwa z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Scenie towarzyszy galeria plenerowa, której zadaniem jest upowszechnienie kontaktu ze sztuką, a także przyciągnięcie mieszkańców w obszar placu na co dzień. Rzeźba stanowi również zadaszenie przystanków, kiosku oraz pionów komunikacyjnych łączących plac z parkingiem podziemnym. Tworzące się pod konstrukcją przestrzenie, przez wzgląd na swoją artystyczną formę, mogą być doskonałym katalizatorem rozwijania wyobraźni. Integralność rzeźby ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów uatrakcyjnia przemierzanie tej przestrzeni. Poprowadzenie ścieżki rowerowej przez konstrukcję ma na celu ożywienie placu jak i zaprogramowanie ciekawego odcinka trasy.
Podobnie jak lodowiec wygenerował suwalski krajobraz, tak zaprojektowana konstrukcja determinuje aranżację placu. Stąd w jego obszarze pojawiły się wzniesienia porośnięte trawą - będące nie tylko elementem kompozycyjnym założenia, ale również fragmentem zastanego parku z uwzględnieniem istniejącego zadrzewienia (klony). Na innym z pagórków usytuowany jest pomnik Marii Konopnickiej - dzięki wyniesieniu ponad posadzkę placu i odpowiednio intensywnej iluminacji, został wyeksponowany.

Jednym z elementów urozmaicających opracowanie jest usytuowanie w poziomie posadzki schematu biegu rzeki Czarna Hańcza w postaci koryta przekrytego szklaną taflą pod którą przepływa woda. Jak w rzeczywistosci, tak w posadzce placu, rzeka w swym biegu przecina jezioro Hańcza (przekryte szklaną taflą), miasto Suwałki (schemat urbanistyczny wyróżniony kolorystycznie w posadzce placu), oraz Jazioro Wigry w którego obrębie znajduje się fontanna - niewielkie zagłębienie (max. 10cm) w poziomie terenu, wypełnione przez rozlewającą się wodę tworzy kształt jeziora.

Każdy fragment przestrzeni ma na celu zapraszać do tego, by choć na chwilę przysiąść: usytuowany pod konstrukcją, wyniesiony na wysokość 45cm czerwony poziom placu, przylegający do niego od wschodniej strony zielony nasyp, łagodne zejście czerwienią z zachodniego krańca, stalowe taśmy konstrukcji, które na niektórych odcinkach przekształcają się w ławki terenowe. Dodatkowym atutem założenia jest zorganizowana w miejscu ulicy Krótkiej strefa kawiarniana, obejmująca zarówno lokale jak i część placu w formie ogródków.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl