Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Epstein
Skład zespołu:
 • Czesław Komorowski  
 •  
 • Bogdan Polak  
 • Anna Filocha  
 • Katarzyna Jonczyk-Staszewska  
 • Olimpia Mieszalska  
 • Izabela Dubel  
 • Agnieszka Polit  
 •  
 • Wizualizacje:  
 • Paweł Kochanek  
 •  
 • http://www.epstein.com.pl 
OPIS

Budynek – główne założenia projektowe
- Wpasować się w istniejącą tkankę miejską.
- Pozostawić symboliczne miejsce po kościele Jezuickim, z uwagi na jego rolę w historii Bydgoszczy.
- Zachować wielkość płyty rynku.

Aby spełnić powyższe założenia projektowe rozczłonkowano zabudowę pierzei i podniesiono budynki pierzei ponad płytę rynku o kondygnację parteru.

Artykulacja pierzei - Główne funkcje w nowym budynku Ratusza, a także Muzeum zostały celowo wyodrębnione w bryle i przypominają wyglądem szereg stojących obok siebie kamienic. Poszczególne kamienice zostały pomiędzy sobą zróżnicowane, ale żadna z nich nie stanowi takiej dominanty rynku, jaką był kościół Jezuicki.

Podniesienie pierzei - Dzięki podniesieniu budynków ponad poziom parteru udało się pozostawić miejsce po kościele Jezuickim niezabudowane. Pozwoli to uwidocznić zarys kościoła i wyeksponować fragmenty jego murów oraz posadzki. Przez podniesienie pierzei udało się również zachować obecną wielkość płyty rynku na całej długości i pozostawić widoczność oraz dostęp do budynku istniejącego ratusza.
Poprzez podniesienie budynków wytworzono również zadaszenie nad częścią posadzki rynku. Jest ono odpowiednikiem tradycyjnych podcieni, często spotykanych wokół europejskich rynków i przed ratuszami.

Transparentność – W uwolnionej przestrzeni parteru umieszczone zostały hole wejściowe do Ratusza i Galerii Promocji Miasta oraz do Muzeum. Ściany holi tam, gdzie jest to możliwe, zostały wykonane z zestawów z przezroczystego szkła łączonego strukturalnym silikonem. Całkowita przezierność holi wejściowych do Ratusza, Galerii i Muzeum daje poczucie, że są one częścią płyty rynku. Dla wzmocnienia tego efektu wzór kamiennej posadzki płyty rynku przechodzi przez wnętrza holi.
Dynamiczna forma wstęg biegów schodowych jest doskonale widoczna z rynku. Poruszający się po klatkach schodowych mają okazję obserwować rynek z różnych poziomów.


Estetyka - Bryły, za którymi kryją się funkcje biurowe i konferencyjne mają solidne ściany z otworami okiennymi. Funkcje reprezentacyjne i komunikacja pionowa, mające charakter ogólnodostępny, umieszczone zostały w bryłach całkowicie przeszklonych. Otwory okienne otrzymały wertykalne proporcje, charakterystyczne dla fasady istniejącego ratusza i sąsiednich historycznych kamienic. Układ oraz rytm otworów okiennych budynków pierzei jest zmienny. Na elewacjach bezpośrednio sąsiadujących z istniejącym ratuszem (będących przedłużeniem jego elewacji lub opisujących wraz z nimi dziedziniec ratuszowy) są bardziej regularne. W miarę oddalania się od niego tracą regularność, aby nadać fasadom unikalny rzeźbiarski charakter. Dynamika kompozycji pierzei oparta jest na kontrastującym zestawieniu budynków wyłożonych kamieniem, z kubaturami, które są całkowicie przeszklone. Zestawienie to, harmonijnie wpisujące się w tło historycznych kamienic starego miasta, miało na celu pokazanie piękna współgrania tradycji i postępu. Symbolizuje ono ciągłość i postęp, istotne wartości demokratycznej władzy europejskiego miasta.

Atria – Wizualna łączność pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w Ratuszu i w Muzeum została uznana za szczególnie ważną. Najistotniejszymi elementami łączącymi wizualnie wszystkie poziomy budynku, od poziomu -1 do poziomu +3, są atria. Wielkość otworów wokół biegów schodowych umożliwia widoczność wszystkich kondygnacji budynku i dzięki temu łatwą orientację. Poza atriami, stropy w wielu miejscach w Muzeum oraz w stropie ponad Galerią Promocji Miasta mają otwory umożliwiające wgląd w inne piętra. W obu przypadkach widoczność innych kondygnacji ma wzbudzać ciekawość zwiedzających w przypadku Muzeum, czy przechodniów w przypadku Galerii, i prowokować do dalszego odkrywania.

Ratusz – Najbardziej wyróżniającą się bryłą pierzei i ratusza jest kubatura zlokalizowana dokładnie ponad obrysem kościoła Jezuickiego i mieszcząca ogólnodostępną Salę Miejską oraz bezpośrednio ponad Salą, Gabinety Prezydenta Miasta. Zestawienie tych dwóch reprezentacyjnych funkcji razem oraz lokalizacja ich w tym właśnie miejscu ma symboliczny wymiar. Główne miejsce rynku pozostaje najważniejszym.
Bryły budynków istniejącego i nowego Ratusza definiują otwarty dziedziniec wewnętrzny - ratuszowy, który może zostać poszerzony o powierzchnię znajdującą się pod Salą Miejską, a opisaną przez obrys kościoła Jezuickiego. Dziedziniec ratuszowy jest wizualnie połączony z rynkiem.

Muzeum – Bryła Muzeum wyróżnia się w rynku kolorem kamienia na fasadzie i kompozycją otworów okiennych, które dają zwiedzającym możliwość wglądu w rynek i na kościół Farny, jednocześnie jednak ograniczają ilość dziennego światła w salach wystawowych. Pomimo tego, że Muzeum jest osobnym budynkiem i jest konstrukcyjnie oddzielone od Ratusza, to jednak poziomy stropów Muzeum zostały zsynchronizowane z Ratuszem, aby osiągnąć dwie korzyści. Pierwsza, to możliwość zastosowania jednego wspólnego system ewakuacji pożarowej i dzięki temu w obu budynkach zmaksymalizować powierzchnie użytkowe. (Przejścia ewakuacyjne pomiędzy budynkami otwierają się automatycznie tylko w wypadku pożaru.) Druga, to umożliwienie połączenia atrium Muzeum z Salą Rady Miasta na specjalne okazje. Muzeum może skorzystać z Sali Rady Miasta, a Ratusz z powierzchni wystawowej na pierwszym piętrze.

Płyta rynku – główne założenia projektowe
Płyta musi wypełnić funkcję placu miejskiego, ratuszowego, reprezentacyjnego, miejsca wydarzeń masowych i częstych imprez rozrywkowych.
Upamiętnić miejsce po kościele Jezuickim.
Wzmocnić funkcję rekreacyjną.

Płyta rynku - Projekt przewiduje zrównanie płyty rynku i ulic do jednego poziomu, aby powierzchnię rynku scalić i w pewnym sensie powiększyć. Brukowane ulice zostały przesunięte w kierunku kamienic, a ogródki kawiarniane przeniesione na płytę placu. W ten sposób piesi będą mogli bez przeszkód poruszać się wzdłuż budynków, których partery zostały odsłonięte i wyeksponowane.
Wzór posadzki płyty rynku ma kompozycję pasów odwzorowujących budynki zachodniej pierzei. Pasy łączą wschodnią pierzeję rynku z budynkiem istniejącego ratusza, przechodząc po drodze pod nową zachodnią pierzeją. Płyta rynku odzyskuje historyczną orientację wschód-zachód, a nowy ratusz i muzeum zostają właściwie wyeksponowana.

Elementy płyty - W miejscu kościoła Jezuickiego zaznaczony zostanie zarys murów kościoła, dokładnie taki, jaki potwierdzą prace archeologiczne. Wybrane fragmenty pozostałości po kościele będą widoczne poprzez przeszklenia w płycie rynku.

W miejscu egzekucji ofiar Krwawej Niedzieli proponujemy umieszczenie w płycie rynku opraw oświetleniowych. Każde światło będzie poświęcone osobie, która straciła życie w tym właśnie miejscu. Na wschodniej stronie rynku umieszczone zostaną trzy wielofunkcyjne pylony oświetleniowe. W zależności od potrzeby, mogą one oświetlić płytę rynku w czasie imprez, wyświetlać poprzez rzutniki obrazy na elewacjach budynków rynku lub posadzce rynku, itp. W dni powszednie rzutniki mogą wyświetlać na płycie rynku zarys historycznego ratusza.

Kamienie węgielne historycznego ratusza upamiętnione zostaną płytami z brązu wpuszczonymi w płytę rynku. Położenie osiemnastego południka będzie podświetlone.

Północna strona rynku, na której ławkach bydgoszczanie lubią się wygrzewać w słońcu, nabierze silnego charakteru rekreacyjnego. Pomiędzy rzędem drzew, a szeregiem oczek wodnych stanie wiele ławek. Z uwagi na zwężenie chodnika przed budynkiem biblioteki, zabytkowa fontanna zostanie przeniesiona do strefy rekreacyjnej i właściwie wyeksponowana.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl