Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • Kjeld Bjerg, Szpalerski Architekci Spółka z o.o.
Skład zespołu:
 • arkitekt M.A.A. Kjeld Bjerg  
 • mgr inż. arch. Maciej Szpalerski  
 • arkitekt M.A.A. / mgr inż. arch. Jakub Lewkowicz  
 • mgr inż. arch. Monika Łuniewska  
 •  
 • http://www.bjerg.nu  
 •  
 • Kosztorys:  
 • Piotr Sztuk  
 •  
 • Wizualizacje: http://www.studiob4.pl 
1.Opis elementów rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej jakości, zaproponowanie na wskroś nowoczesnych rozwiązań opartych na doświadczeniach architektury współczesnej przy jednoczesnym twórczym odniesieniu się do historii i układu kompozycyjnego miejsca. Zarówno zabudowę zachodniej pierzei jak nowe elementy na rynku zaprojektowano ze szczególnym uwzględnieniem urbanistycznej logiki funkcjonowania miasta oraz stosownie do zastanej skali obiektów i przestrzeni miejskiej.

Elementy potraktowane ze szczególnym pietyzmem, to: zgodna z warunkami konkursu regulacja rynku,
podkreślenie osi istniejącego ratusza poprzez zaprojektowanie na niej “przestrzeni demokratycznej” - serca zespołu zachodniej pierzei, podkreślenie przebiegu głównego ciągu pieszego prowadzącego na bulwar nad Brdą poprzez implementację w posadzkę rynku na jego przebiegu wielojęzycznego opisu wydarzeń “Krwawej Niedzieli”, “minimalistyczne” potraktowanie przestrzeni rynku i brył budynków zachodniej pierzei, unikanie skomplikowanych form pozwalające na wyeksponowanie istniejącej substancji historycznej i podkreślenie czystości kompozycji miejskiego wnętrza.

- nawiązanie formą membranowego przekrycia w centralnej części rynku do arkad istniejącego niegdyś na ich miejscu ratusza. Owo membranowe przekrycie o formie inspirowanej przyrodą i geometrią wykresów funkcji matematycznych, stanowiące formę pawilonu lub rzeźby napinanej wiatrem, jest swego rodzaju “ukłonem' wobec teorii formy otwartej, nawiązanie formą wyniesionych klatek schodowych w “przestrzeni demokratycznej” do wież westwerku istniejącego niegdyś na tym miejscu kościoła,
- Umożliwienie wielofunkcyjnego i elastycznego wykorzystania przestrzeni rynku poprzez wyłączanie fontann i zwinięcie membranowego przekrycia na czas imprez plenerowych. Zapewniono możliwość montażu sceny, wybiegu dla modelek i lodowiska. Przestrzeń głównego hallu wejściowego budynków zachodniej pierzei może stanowić w czasie takich imprez zaplecze dla artystów.
- Iluminacja zabytkowych kamienic na pozostałych pierzejach rynku przez zestawy opraw świetlnych ukryte pod kamiennymi ławkami. Na ławkach zaproponowano wyrycie historii poszczególnych kamienic.


Zabudowa zachodniej pierzei rynku

Układ przestrzenny zespołu publicznych budynków zachodniej pierzei rynku zaprojektowano tak aby odzwierciedlał w sposób symboliczny i funkcjonalny strukturę i rolę poszczególnych części zespołu.

Wykończone cegłą elewacje zbliżonych do sześcianów brył muzeum i Urzędu Miejskiego stanowią odniesienie do solidności i trwałości. Pionowe okna Urzędu nawiązują do tradycyjnych form i proporcji architektury miejskiej Bydgoszczy, zaś zminimalizowane ze względu na funkcję okna muzeum nawiązują kształtem i wykończeniem do okien ceglanych wierz Kościoła Farnego. Efekt monolitu zneutralizowano poprzez użycie pionowych rozrzeźbień elewacji muzeum, zastosowanie zmiennych wykończeń obramowania okien oraz podzielenie części biurowej pionowymi wklęsłymi akcentami na fragmenty odpowiadające szerokością pozostałym kamienicom rynku,

Przeszklona elewacja “przestrzeni demokratycznej” sprawia wrażenie otwartości, przejrzystości i prostoty – cech nowoczesnej demokratycznej administracji. Jednocześnie omawiana przestrzeń otwiera widok na historyczny budynek ratusza. Nad wejściem do “przestrzeni demokratycznej” stanowiącej także główne wejście do obydwu instytucji zaproponowano panel z odwzorowaniem dawnej ryciny z widokiem Bydgoszczy.

Opis rozwiązań konstrukcyjnych

Konstrukcję budynków zachodniej pierzei dostosowano do uzyskania wielkoprzestrzennych sal wystawowych w muzeum i wolnej od przegród i podpór przestrzeni sali miejskiej oraz do uzyskania maksymalnej elastyczności adaptacyjnej pomieszczeń biurowych na wyższych piętrach. Ze względu na oszczędność kosztów zaproponowano monolityczną konstrukcję żelbetową w układzie słupowo – stropowym usztywnioną trzonami klatek schodowych i szybami wind. Omawiany projekt przewiduje zapewnienie 110 miejsc parkingowych (powyżej wymagań opisanych w warunkach konkursu) w dwóch kondygnacjach podziemnych wykonanych w technologii ściany szczelinowej. W tej części budynku znajdą się także pomieszczenia przyłączy oraz przestrzeń dostaw dla muzeum wraz z magazynem i pomieszczeniami pomocniczymi.

Konstrukcja nawierzchni placu nie ulega zmianom. Zaproponowano zachowanie większości istniejącej nawierzchni. Zmiany obejmować będą: przesunięcie Pomnika Walki i Męczeństwa poza obszar opracowania, odtworzenie wodopoju, zmianę lokalizacji fontanny oraz montaż w posadzce opisu “Krwawej Niedzieli”, nowych fontann, mechanizmu membranowego przekrycia oraz stosownie do ich wartości wyeksponowanie reliktów dawnej zabudowy pod przeszkloną posadzką placu i “przestrzeni demokratycznej”.


Założono że pokryte membraną przekrycie centralnej części rynku zostanie wykonane jako zespół urządzeń mechanicznych rozpinających membranę, dopuszcza się jednak zastosowanie struktury demontowanej ręcznie.
2.Opis elementów rozwiązań technologii.

Budynki zachodniej pierzei
Jak wspomniano powyżej forma architektoniczna i konstrukcja zostały zaprojektowane w sposób oszczędny i możliwie nieskomplikowany. Zagadnienia technologiczne związane zarówno z budową jak eksploatacją zaproponowanych obiektów i urządzeń nie odbiegają od rozwiązań powszechnie stosowanych. Materiały wykończeniowe i wyposażenie techniczne obiektów zachodniej pierzei będzie dostosowane do wymagań stawianych muzeom, audytoriom i pomieszczeniom biurowym o wysokim standardzie. Jako główny materiał wykończeniowy elewacji zaproponowano wysokiej jakości cegłę. Główny hall wejściowy wykończono szkłem łączonym w systemie mocowań typu „spider-glass”. Wyposażenie miejskiej sali zaprojektowano tak, aby umożliwiało elastyczne korzystanie z niej poprzez możliwość łatwego podziału i złożenia lub rozłożenia schodkowej widowni. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja zastosowania kolektorów słonecznych na dachu południowego skrzydła nowego gmachu Urzędu.

Rynek
Zagadnienia technologiczne związane z przebudową rynku w zaproponowanej koncepcji obejmują w szczególności przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wody i kanalizacji na potrzeby fontann, oraz sieci elektrycznej na potrzeby iluminacji zabytkowych kamienic i sterowania mechanizmem membranowego przekrycia. Dodatkowo przewidzieć należy dostawę energii na potrzeby imprez plenerowych (oświetlenie i nagłośnienie koncertów) oraz sztucznego lodowiska. Istotnym zagadnieniem przy przebudowie rynku będzie także rozwiązanie techniczne mechanizmu membranowych parasoli i umieszczenie w posadzce opisu „Krwawej Niedzieli”
3.Opis funkcji pomieszczeń z elementami programu.

Zespół zabudowy zachodniej pierzei rynku został kompozycyjnie podzielony na trzy części.

Centralną stanowi hall wejściowy – przestrzeń demokratyczna. Znajdą się w niej dwa punkty informacyjne / recepcje - jedna dla muzeum, druga dla Urzędu Miasta i sali miejskiej, kawiarenka, muzealny punkt sprzedaży i dwie klatki schodowe obsługujące część muzealną i biurową.

W części zespołu położonej na północ od hallu wejściowego zaprojektowano muzeum. Zadbano o zapewnienie na każdej nadziemnej kondygnacji jednoprzestrzennej sali ekspozycyjnej o ograniczonym dostępie oraz o zapewnienie pomieszczeń pomocniczych zgodnie z warunkami konkursu. Strefa dostaw znajduje się w podziemnej części budynku.

W południowej części zespołu znajdzie się sala miejska wraz pomieszczeniami zaplecza zajmująca pierwszą kondygnację nadziemną i antresolę oraz przyległa do niej dwupoziomowa galeria promocji miasta.

Powyżej znajdą się pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego. Nad salą miejską zaprojektowano niewielki zielony dziedziniec umożliwiający doświetlenie pomieszczeń biurowych. Ostatnia kondygnacja biurowa została przeznaczona m.in. na potrzeby biura prezydenta miasta i wyposażona w obiegający dziedziniec taras.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl