Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy ul. 1-go Maja 4 w Łodzi
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Kostrzewski Projekt
  • MWA Architekci - Maciej Wysoczański
Skład zespołu:
  • Sławomir Kostrzewski  
  • Maciej Wysoczanski  
  •  
  • http://www.mwa.com.pl  
  •  
  • współpraca:  
  • Juliita Składanowska- kosztorys 
Koncepcja zagospodarowania terenu


Zgodnie z wytycznymi konkursu, projektowany budynek zlokalizowano na działce 426/1. Obecnie znajduje się tam budynek mieszkalny nie będący pod ochrona konserwatorską. Jedynym cennym elementem tego budynku jest balustrada klatki schodowej, którą zamierzamy wkomponować w nowoprojektowaną klatkę schodową. Autorzy projektu pozostawiają układ konstrukcyjny frontowej kamienicy, a wyburzają tylne oficyny budynku. W projekcie pozostawiono także istniejącą elewację frontową, zaślepiając jej istniejące otwory okienne i balkonowe. ‘’Zaślepionej’’ elewacji postanowiono nadać nową twarz z kompozycji nowych otworów okiennych, dopasowanych do projektowanego układu pomieszczeń. W miejscu po oficynach zaprojektowano nową strukturę budynku, którą połączono funkcjonalnie z frontową częścią.
Wjazd na parking zaprojektowano jako kontynuację istniejącego wjazdu na działkę 425, poprzez jezdnię jednokierunkową. W obrębie samego parkingu ruch odbywa się jako dwukierunkowy, a wyjazd za pomocą nowego wyjazdu na ulice 1-go Maja, pomiędzy nowoprojektowanym budynkiem a istniejącymi budynkami akademii. W celu uniknięcia kolizji z istniejącymi drzewami postanowiono odsunąć parking w stronę parku. Zgodnie z wytycznymi konkursowymi zaprojektowano wymagane 40 miejsc parkingowych. W celu uniknięcia nieprzyjemnego kontrastu miejsc parkingowych z przestrzenią parku postanowiono zakryć część miejsc parkingowych zadaszeniem utworzonym przez zieloną płytę rampy łączącej przestrzeń zielonego dachu znajdującego się na drugim piętrze z powierzchnią parku. Dzięki temu Park uzyskuje swoje przedłużenie z przestrzenią rekreacyjną budynku znajdującą się na wyższych kondygnacjach. Jednocześnie w ten sposób odzyskujemy część parku utraconą poprzez zaprojektowanie parkingu. Pozostałe miejsca parkingowe zostały przesłonięte poprzez zadaszenia utworzone ze skarp ziemnych pokrytych zielenią. Projektowana zielona rampa łącząca wyższe kondygnacje budynku z parkiem pełni jeszcze jedną funkcję – naturalnego amfiteatru dla odbywających się w parku koncertów plenerowych. Całość projektowanego założenia dopełniają przesłonięte ściany okolicznych budynków, które zostały zakryte olbrzymiej wielkości „lustrami” wykonanymi ze stali szlachetnej, które odbijają zieleń potęgując wrażenie rozprzestrzeniającego się wokół parku.

Opis koncepcji architektonicznego proponowanego rozwiązania.


1 Opis idei architektonicznej

Główną ideą projektu jest maksymalne wykorzystanie warunków lokalizacji obiektu. Rzadko się zdarza, że budynek może mieć takie unikalne położenie w pobliżu przepięknego zespołu pałacowego oraz przepięknego parku z dużą ilością cennego drzewostanu. Z tego powodu postanowiono otworzyć maksymalnie budynek w stronę parku. Uzyskano to poprzez mocno przeszkloną elewację zachodnią.
Kompozycja rzutu budynku powstała w wyniku wyraźnego podziału funkcji budynku na strefę obsługującą, w której umieszczono komunikację pionową w postaci wind i klatek schodowych, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze związane z funkcjonowaniem budynku. Obok tej strefy umieszczono kładkę komunikacyjną zawieszoną pomiędzy dwoma częściami budynku : opisaną powyżej strefą obsługującą a zasadniczą funkcją budynku. Kładka jest odsunięta od ścian dzięki czemu więcej światła wpada do niższych kondygnacji budynku ze szklanego dachu rozpościerającego się powyżej niej.
Na parterze zlokalizowano sale audytoryjną wysokości 8m z możliwością dzielenia jej na 4 mniejsze poprzez system ścianek przesuwanych. Obok niej znajdują się pomieszczenia ją obsługujące: strefa wejściowa z foyer, szatnią, pomieszczeniem dozoru i punktem informacji oraz 2 pomieszczenia do przechowywania sprzętu. Na parterze zlokalizowano ponadto: laboratorium dźwięku, pracownie muzyki kreatywnej oraz laboratorium z komorą bezechową. Na pierwszym piętrze obok opisanej strefy obsługującej przebiegającej przez cały budynek zaprojektowano następujące pomieszczenia: laboratorium językowe składające się z 2 sal dydaktycznych, 4x16 metrowe salki muzyczne, 2 salki muzyczne 24 metrowe, a także pomieszczenie reżyserki dźwięku obsługujące sale audytoryjną, pracownie kształcenia słuchu, laboratorium informatyczne, pracownię komputerową oraz 2 pomieszczenia archiwum. Na drugim piętrze zlokalizowano: pomieszczenia fonoteki, dział opracowań, 3 sale dydaktyczne, pokój administracyjny, 2 salki muzyczne 24 metrowe oraz magazyn nut i książek. Na trzecim piętrze znajdują się: 8 sal dydaktycznych, 4 salki muzyczne po 9 metrów kwadratowych każda, wypożyczalnia, czytelnia z magazynem prac dyplomowych oraz magazyn dubletów.
Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano 13 sal dydaktycznych oraz przewidziano miejsce dla eksperymentalnego studia nagrań.
W projekcie położono duży nacisk na maksymalne wykorzystanie walorów lokalizacji – sąsiedztwo z zabytkową okolicą oraz sąsiedztwo z parkiem. Postanowiono zaprojektować obiekt, który nie będzie stanowił konkurencji a raczej przez umiejętne wtopienie się w zieleń będzie stanowił jej dopełnienie. W tym celu postanowiono maksymalnie ,,otworzyć’’ elewację zachodnią na park. Przeszklona elewacja będzie częściowo odbijać znajdujące się w parku drzewa. Postanowiono w taki sposób zaprojektować budynek i parking aby zachować wszystkie drzewa. W celu pełniejszej integracji budynku z przestrzenią parku postanowiono połączyć przestrzeń zielonego dachu zaprojektowaną na 3 kondygnacji z przestrzenia parku. Funkcję tę pełni nachylona płaszczyzna prowadząca z tarasu do parku. Dzięki temu park niemal ,,wchodzi’’ do budynku. Pełni on kilka funkcji jest rodzajem zielonego mostu łączącego taras z parkiem, rekompensuje stratę powierzchni parku spowodowaną zlokalizowaniem parkingu w parku a także pełni funkcję ,,zielonego amfiteatru’’ dla letnich koncertów i przedstawień.

2 Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych

Konstrukcja budynku
Konstrukcja projektowanego budynku jest konstrukcją szkieletową, żelbetową, płytowo-słupową, z ukrytymi podciągami i żebrami w stropach, a dla pomieszczeń wymagających większych rozpiętości (sala audytoryjna), stalowo-żelbetową ze stropem żebrowym. Konstrukcja bazuje na układzie siatki słupów 8m x 8m. We frontowej części budynku, konstrukcję oparto na istniejących ścianach konstrukcyjnych. Ściany te w zależności od potrzeb funkcjonalnych są otworowane i modyfikowane.
Instalacje
Budynek znajduje się w zasięgu infrastruktury miejskiej i będzie do niej podłączony. Będzie wyposażony w standardowe instalacje: wod-kan i cwu, hydrantową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, w wybranych obszarach – klimatyzacyjną oraz elektryczne wysoko i nisko prądowe oraz internet kablowy i radiowy. W sali audytoryjnej i salach dydaktycznych dla zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu cieplnego, przewiduje się instalację klimatyzacyjną ze zmienną ilością powietrza w obiegu oraz obwodowe centralne ogrzewanie z grzejnikami płytowymi ustawionymi wzdłuż ścian zewnętrznych. Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wyciągowe będą zainstalowane w przestrzeni pod skosem płyty zielonej rampy, schodzącej z drugiego piętra do istniejącego parku. Główne przewody wentylacyjne będą przebiegały w kanałach podposadzkowych. Główne przewody dystrybucyjne i nawiewniki – rozprowadzające pod stropem kładki komunikacyjnej. Instalacja będzie wyposażona w odzysk ciepła. Chłód będzie generowany przez agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku.

Rozwiązania materiałowe.

Wykończenie zewnętrzne:
W projektowanym obiekcie przyjęto rozwiązania materiałowe, które podkreślają ideę budynku, który powinien nie konkurować z historycznym otoczeniem. Przy projektowaniu brano pod uwagę zarówno ekonomikę jak i trwałość w czasie użytych materiałów. Jako materiał dominujący na elewacjach zastosowano szkło zespolone dwuwarstwowe oraz fragmentami tak, gdzie to jest konieczne okładziny elewacyjne typu Trespa. W elewacja frontowej od ulicy postanowiono zachować istniejącą ścianę budynku zaślepiając istniejące otwory i projektując nowe otwory okienne odpowiadające nowemu układowi pomieszczeń. Proponowane rozwiązania mają najwyższą odporność na warunki atmosferyczne oraz wandalizm. W budynku zaprojektowano też dachy zielone w postaci patia zaprojektowanego na trzeciej kondygnacji i kontynuowanego nachyloną płaszczyzną (rampą) aż do poziomu terenu parku. Dach zielony wykonany jest ściśle według wytycznych technologicznych producenta dachów zielonych.
Wykończenia wewnętrzne:
Przewiduje się wykończenie ścian tynkiem lub panelami drewnianymi. Na klatkach schodowych planuję się użycie betonu architektonicznego. Panele drewniane np. firmy Gustafs lub odpowiedniki (sklejka) mająca zadanie ocieplenia nieco surowego wyrazu wnętrz przewiduje się użycie sklejki i elementów drewnianych. W sali audytoryjnej oraz salkach muzycznych przewiduje się panele perforowane, które mają za zadanie poprawienie walorów akustycznych sal. Temu służą także specjalnie dobrane sufity akustyczne np. firmy Rockfon lub jej odpowiedniki.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl