Konkurs architektoniczny na budynek wielorodzinny przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • emmaDesign
Skład zespołu:
Cel
Formalnym celem pracy projektowej było zaproponowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działek nr 91 i 92 obręb Krowodrza przy ulicy Kasztelańskiej w Krakowie. Funkcjonalnym celem pracy było zaprojektowanie nowoczesnego obiektu, wpisującego się harmonijnie w charakter dzielnicy oraz spełnienie wytycznych Inwestora określonych warunkami konkursu.

Kontekst
Otoczenie stanowi przeważnie luźna, miejsacmi zwarta, a nawet pierzejowa miejska zabudowa składająca się z domów jedno i wielorodzinnych, uzupełnionych budynkami użyteczności publicznej. Do działki prowadzi łatwy dojazd ulicą Kasztelańską od ulicy Focha.

Kompozycja
W celu uporządkowania fragmentu ulicy Kasztelańskiej linia zabudowy projektowanego budynku została wyznaczona: od północy – w odniesieniu do elewacji budynku znajdującego się na działce 435, od południa – elewacji budynku na działce 94. Dodatkowo proponuje się usytuowanie projektowanego budynku bezpośrednio w granicy działki nr 93 umożliwiając ewentualne zagospodarowanie w/w działki budynkiem o pełnej szerokości (5,5m), będącego uzupełnieniem pierzei.

Proponowany obiekt jest budynkiem podzielonym klatką schodową na dwie bliźniacze bryły przekryte symetrycznym dachem dwuspadowym o maksymalnej wysokości 13,00 m (kalenica dachu) oraz 8,85 m (wysokość okapu). Szerokość elewacji bryły najbardziej zbliżonej do ulicy Kasztelańskiej wynosi 8,4 m, co spełnia wymóg maksymalnej szerokości elewacji frontowej ustalonej decyzją o warunkach zabudowy na 16 m. Aby budynek harmonijne wpisać w charakter dzielnicy proponuje się czytelne oddzielenie elewacji parteru od elewacji pierwszego i drugiego piętra (poprzez użycie różnych materiałów), zabieg ten powoduje utrzymanie podobnych proporcji projektowanej elewacji w odniesieniu do istniejącej zabudowy. Zaprojektowane balkony oraz tarasy zarówno na frontowej jak i tylniej elewacji dają wymagany decyzją o warunkach zabudowy efekt rozrzeźbienia elewacji.

Funkcja
Dojazd do garażu prowadzi przez jednokierunkową drogę wewnętrzną oraz rampę zlokalizowaną w północnej części działki. W garażu podziemnym zaprojektowano 8 miejsc postojowych, kotłownie oraz komórki lokatorskie. Wejście do budynku znajduje się na parterze i prowadzi bezpośrednio do przestrzeni komunikacyjnej, gdzie znajdują się wejścia po poszczególnych mieszkań. Rozkład mieszkań w pełni odpowiada wytycznym zawartym w warunkach konkursu. Rozmieszczenie funkcji w mieszkaniach (za wyjątkiem mieszkania typu „studio”) zostało czytelnie przeprowadzone na część dzienną (od strony zachodniej z dużymi przeszkleniami, balkonami oraz widokiem na ogród) oraz nocą (od strony wschodniej z mniejszymi oknami oraz balkonami, dodatkowo na parterze znajdują się prywatne ogródki z mieszkań nr1, nr2, nr3). Na planszach podano zestawienie powierzchni wszystkich kondygnacji (przy pomiarze uwzględniono lokalizację szachtów instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych).
Szczegółowe zestawienie powierzchni podano również w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.
Konstrukcja i materiały

Proponuje się posadowienie budynku na gruncie za pośrednictwem żelbetowej płyty dennej. Głównym elementem nośnym budynku są: w garażu żelbetowe ściany fundamentowe wykonane z betonu wodoszczelnego, natomiast od poziomu 0: ściany murowane przekryte żelbetowymi stropami. Drewniana konstrukcja dachu jest przekryta blachą tytanowo-cynkową w kolorze grafitowym. Proponowane elementy wykończeniowe ścian budynku stanowią płyty z wełny mineralnej wykończone okładziną drewnianą na podkonstrukcji lub tynkiem cienkowarstwowym na siatce według rysunków elewacji. Przeszklenia projektuje się z wykorzystaniem ślusarki aluminiowej o ciepłych profilach w kolorze grafitowym, na ostatniej kondygnacji (w lukarnach posiadających drewniany taras zewnętrzny) przewiduje się harmonijkową ślusarką aluminiową typu WICONA. Przeszklenia klatki schodowej są zabezpieczone przed nadmiernym przegrzaniem pomieszczeń zewnętrznymi roletami tekstylnymi typu SELT. Proponowana kolorystyka nie będzie stanowić akcentu dla zastanej tkanki miejskiej i nie będzie z nią kontrastować. Budynek pomimo swojej współczesnej formy ma stanowić jedynie uzupełnienie obecnego układu urbanistycznego dzielnicy. Tarasy i balkony zostaną wykończone deskami na legarach oraz zabezpieczone szklanymi balustradami. Projektuje się wentylacją mechaniczną mieszkań z odprowadzeniem powietrza ukrytym w kalenicy za ażurową osłoną w płaszczyżnie dachu.

Części wspólne klatek schodowych zostaną wykończone posadzkami na bazie żywicy epoksydowej w jasnych kolorach, w garażu wylewki powierzchniowo utwardzone, ściany i sufity zostaną otynkowane i pomalowane w kolorach dopasowanych do kolorów posadzek. Schody wewnętrzne zabezpieczone prostą stalową balustradą. Mieszkania zostaną oddane do użytku w deweloperskim standardzie wykończenia.
Wszystkie funkcje realizowane w obiekcie umożliwiają i ułatwiają korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym (wszystkie kondygnacje budynku – w tym garaż podziemny – komunikuje ze sobą winda).

Zagospodarowanie terenu (zieleń i mała architektura)
W osi działki – podkreślonej kompozycyjnie w posadzce przez chodnik prowadzący do budynku – znajduje się furta, umożliwiająca wejście na teren działki od ul. Kasztelańskiej. Przy północnej granicy działki projektuje się bramę dla samochodów wjeżdżających do garażu podziemnego. Brama i furtka są odseparowane wydzielonym miejscem na pojemniki na śmieci dostępnym od ulicy, w otaczającej je ścianie przewiduje się zlokalizowanie skrzynek złączeniowych dla przyłączy. Przed budynkiem proponuje się utworzenie dwóch przestrzeni rekreacyjnych po obu stronach chodnika prowadzącego do budynku: w pierwszej, przylegającej do rampy otoczonej murkiem osłaniającym, proponuje się zlokalizowanie małego placu zabaw dla dzieci oraz stojaków dla rowerów; w drugiej zachowując istniejące duże drzewa, miejsce przewidziane do ustawienia ławek i stolików i zaaranżowania letniego wypoczynku. Obie przestrzenie są oddzielone od budynku i ulicy zielenią izolującą oraz elementami małej architektury. Mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki znajdujące się z tyłu budynku. Projekt przewiduje zachowanie istniejących drzew na całym obszarze nieprzeznaczonym na drogi i chodniki i nie objętym zabudową. Zieleń zostanie uzupełniona nowymi nasadzeniami według zaproponowanej kompozycji. Ogród zaprojektowano regularnie rozmieszczając okrągłe płyty kamienne o zróżnicowanej wielkości, pełniące w zależności od lokalizacji różne funkcje np.: chodnika, siedziska, oświetlenia itp., przestrzeń pomiędzy będzie przerastana trawą oraz niską roślinnością.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl