Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przy ul. 1-go Maja 4 w Łodzi
III Nagroda

<<< powrót
  • wbwk architekci
Skład zespołu:
  • arch. Wojciech Buchta  
  • arch. Wojciech Kurzak  
  • arch. Michał Łętocha  
  • arch. Wojciech Mars  
  • stud. arch. Monika Zwirecka  
  •  
  • http://wbwk.pl 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA


Projektowany budynek wraz z przyległym parkiem ma być miejscem spotkań mieszkańców z muzyką, środowiskiem muzycznym a wszystko to w sprzyjającej relaksowi i inspirującej przestrzeni, której sercem ma być atrium, optycznie połączone z parkiem i Pałacem Poznańskiego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

budynek
Projektowany budynek zlokalizowano na działce 426/1 (obecnie kamienica z oficynami) oraz częściowo na dz. nr 425 (pałac, park) po to, aby zachować jak najwięcej z istniejącego, wartościowego drzewostanu oraz żeby zakryć ściany szczytowe sąsiednich kamienic. Do budynku wchodzi się od strony ul. 1-go Maja poprzez sień istniejącej kamienicy (wejście główne) oraz od strony parku reprezentacyjnym wejściem znajdującym się na osi dziedzińca istniejącego pałacu.

park
Nowe zagospodarowanie parku ma na celu umożliwienie pełnego korzystania z walorów tej „oazy” zieleni w centrum miasta poprzez zaprojektowanie sceny letniej, ścieżek i placyków, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne). Forma tego zagospodarowania jest współczesną interpretacją swobodnej kompozycji parku z przełomu XIX i XX w.
Scena letnia wkomponowana jest w istniejącą zieleń i ustawiona w ten sposób, że tłem dla niej jest zabytkowy, malowniczy budynek gospodarczy towarzyszący pałacowi. Projekt zakłada alternatywną lokalizację sceny na dziedzińcu Pałacu Poznańskiego (lepsza akustyka, mniejszy hałas od ulicy, możliwość zamontowania mobilnego zadaszenia), co wymagałoby jednak wymiany nawierzchni na bardziej reprezentacyjną i dopracowanie detali styków z elewacjami budynku.
Nawierzchnia w miejscach nasilonego ruchu (oś pałac – nowy budynek, scena letnia) powinna być wykonana z kamienia naturalnego. Na na skrzyżowaniu osi pałac – nowy budynek z osią głównego wjazdu na działkę proponujemy realizację akcentu przestrzennego w formie pomnika lub rzeźby (np. dla uczczenia patronów Akademii Muzycznej).

Parking – zmieszczenie wymaganych 40 miejsc postojowych na działce 425 (pałac, park) w zgodzie z prawem budowlanym a jednocześnie z uszanowaniem integralności parku było nie lada wyzwaniem. Wymagane miejsca udało się rozlokować w grupach przy wjazdach na posesję oraz wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki, oszczędzając prawie wszystkie istniejące drzewa, uwalniając w ten sposób centralną część parku dla ruchu pieszego oraz zapewniając widok wolny od samochodów dla większości okien nowo projektowanego budynku. Dodatkowo zaproponowaliśmy tę samą, przepuszczalną nawierzchnię dla drogi dojazdowej co dla ścieżek (stabilizowane kruszywo żwirowe) oraz wykonanie samych miejsc postojowych z obsianej trawą geokraty.

BUDYNEK

funkcja i przestrzeń
Zdecydowaliśmy o zachowaniu istniejącej kamienicy przy ul. 1-ego Maja (dz. 426/1) i takiej jej przebudowie aby pomieścić w niej funkcje o charakterze publicznym, jak księgarnia, fonoteka czy wypożyczalnia. Ze względu na niską wartość architektoniczną istniejącej elewacji zaproponowaliśmy jej odświeżenie i unowocześnienie. Jednocześnie wymogi funkcjonalne, postulowana jakość projektowanej przestrzeni wewnętrznej oraz otwarcia widokowe nowego budynku wymusiły na nas decyzję o likwidacji dość malowniczych oficyn istniejącej kamienicy. Chcąc ochronić jak największą ilość drzew i zminimalizować powierzchnię zabudowy konieczne było stworzenie i wykorzystanie kondygnacji podziemnej.

Za istniejąca kamienicą, na osi dziedzińca Pałacu Poznańskiego zlokalizowaliśmy efektowną, wielokondygnacyjną przestrzeń atrium rozgałęziającą się w kierunku pozostałych funkcji budynku oraz „otwierającą” się na park (duże przeszklenia). Atrium to, stanowiące styk wnętrza budynku z zewnętrzem powinno stać się inspirującym miejscem spotkań ludzi związanych z muzyką – duszą miejsca (genius loci).

Wewnątrz atrium, poprzez reprezentacyjne schody, galerie i windę dostępna jest dwukondygnacyjna sala audytoryjna (poziom „-1” i „0”) oraz zlokalizowany nad nią, na poziomie +1 wewnętrzny „taras” widokowy otwarty na sąsiadującą zieleń, na którym proponujemy lokalizację baru kawowego.
W tylnej części budynku znajdują się pozostałe funkcje, których charakter jest zamknięty i służący głównie funkcji dydaktycznej. Przy wschodniej granicy działki nad salą audytoryjną znajdują się laboratoria instytutu muzyki eksperymentalnej, a w ich sąsiedztwie i nad nimi sale ćwiczeń muzycznych. Pomieszczenia te tworzą czytelny w strukturze budynku trzon oderwany i odizolowany akustycznie od obejmujących je galerii komunikacyjnych obsługujących sale dydaktyczne i pracownie.

forma zewnętrzna
Elewacja frontowa istniejącej kamienicy od strony ulicy 1-ego Maja została przeprojektowana w taki sposób, aby nie zmieniać struktury i proporcji obiektu, a za pomocą środków, takich jak: portal wokół wejścia do obiektu, obramienia okien, przeszklone balkony nadać jej współczesny charakter a dodatkowo poprzez zróżnicowanie kolorystyczne i materiałowe odnaleźć w niej nawiązanie do logo Akademii Muzycznej.

Ważnym miejscem na elewacji jest narożnik północno-zachodni, widoczny w perspektywie ul. 1-ego Maja. W tym miejscu zaprojektowany został ryzalit zwieńczony przestrzennym logo Akademii Muzycznej.
Ryzalit jest również punktem styku adaptowanej elewacji frontowej i nowej elewacji, która pokrywa ścianę szczytową istniejącego budynku i kontynuuje się oplatając nowy budynek. Wyraz elewacji jest inspirowany klawiaturą fortepianu. Pośród białych modularnych „klawiszy” pojawiają się otwory z ciemnym tłem przeszkleń, okładzin bądź pustek. Nasycenie polami otwartymi zależne jest od funkcji, która znajduje się za ścianą, od prawie pełnej elewacji na ścianie szczytowej kamienicy, poprzez otwartą elewację atrium i podcieni na styku z ogrodem, po elewacje sal dydaktycznych otwarte w stopniu zapewniającym normatywne oświetlenie światłem dziennym i pełny element na styku z granicą działki.

konstrukcja i materiały
W istniejącej kamienicy przewiduje się wykonanie niezbędnych remontów, wymianę oraz wzmocnienia stropów i skorodowanych elementów ścian, wykończenie wnętrz oraz wyposażenie instalacyjne i ruchome odpowiednie do projektowanej funkcji i estetyki.
Konstrukcja nowego budynku w większości projektowana jest jako żelbetowa, a w razie konieczności uzupełniona jest o elementy stalowe. Główne problemy konstrukcyjne to lokalizacja projektowanych elementów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, a także struktura wewnętrzna budynku, w którym ze względów funkcjonalnych mniejsze pomieszczenia sal ćwiczeń muzycznych i laboratoriów znajdują się nad największą salą audytorium. Taki układ wymusza zastosowanie stropów kasetonowych o stosunkowo dużej wysokości.

Pretekstem do doboru materiałów wnętrza nowego budynku jest podział funkcjonalny i strukturalny budynku. Część wewnętrzna, tj. sala audytorium z laboratoriami i salami ćwiczeń muzycznych oraz z galeriami od zewnątrz wykończone będą okładzinami w zdecydowanym kolorze nadającym wnętrzu indywidualny charakter i będącymi dodatkową izolacją akustyczną. Wewnątrz sale wykończone są okładzinami z ustrojami akustycznymi.

Ze względu na możliwość rearanżacji sali audytorium, elementy sufitu jak i ścian sali są mobilne. Sala wyposażona jest również w system ruchomej podłogi (praktykable), która pozwala na aranżację zarówno z pochyłą widownią dostępną z poziomu „0” i sceną w części południowej, jak i wszelkie inne sposoby aranżowania ze sceną w środku i z podłogą płaską dostępną z poziomu „-1”. Pozostałe części budynku okalające wewnętrzny trzon i stykające się z elewacją zewnętrzną są wykończone jasnymi, neutralnymi materiałami i formalnie powiązane są z elewacją zewnętrzną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl