Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
II Nagroda

<<< powrót
 • AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
 • RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Andrzej M. Chołdzyński, mgr inż. Architekt OAF, SARP, LOIA LB0012, nr upr. 1231/Lb/90 – Autor, Generalny Projektant  
 • Wojciech Grabianowski, Architekt – Autor, Generalny Projektant  
 • Bogumił Kidziak, mgr inż. Architekt – współpraca autorska, Projektant  
 • Anna Kowalczyk, mgr inż. Architekt – współpraca, Projektant  
 • Łukasz Lenczewski, mgr inż. Architekt – współpraca, Projektant  
 • Magdalena Macioszczyk, mgr inż. Architekt – współpraca, Projektant  
 • Piotr Person, student architektury – współpraca, Projektant  
 • Beata Świeboda, mgr inż. Architekt – współpraca, Projektant  
 • Grzegorz Zając, inż. Architekt – współpraca techniczna  
 •  
 • http://www.amcholdzynski.pl/  
 • http://www.rkw-as.de/ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU


Zagospodarowanie terenu i kompozycja urbanistyczna budynki Urzędu Marszałkowskiego i Lubelskiego Centrum Konferencyjnego zlokalizowane będą w Lublinie przy ul. A. Grottgera 9; Urząd Marszałkowski na działce nr ew. 7/5, i na narożniku ul. A Grottgera i Al. Racławickich, a Lubelskie Centrum Konferencyjne na działce nr ew.51. Wobec braku Planu Miejscowego planowane inwestycje celu publicznego realizowane będą na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Lublin decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nazywanych decyzjami LICP - dla inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Decyzja nr 303/08/08, dla inwestycji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego Decyzja nr 375/101/08. W wyniku sformułowanych w nich wytycznych gabaryty budynków od strony ulic Grottgera i Al. Racławickich zaprojektowano w pierzei obowiązującej linii zabudowy dostosowując wysokość gzymsów budynków do decyzji LICP , to jest dla budynku UM gzyms od ul. Grottgera h=16.10M, a dla budynku LCK gzyms od ul. Grottgera h=19, 90m zaś gzyms od Al. Racławickich h=19, 90m.

Układ kompozycji i struktura budynków nawiązują do otaczających elementów tkanki miejskiej – od zachodu Placu przed Centrum Spotkania Kultur, od północy Ogrodu Saskiego a od wschodu Domu Żołnierza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przestrzeń centralna utworzona na styku wejść głównych do obu budynków zapewnia widoczność wszystkich tych elementów spełniając rolę zwornika urbanistycznego, architektonicznego i kompozycyjnego. Widoczność z i na Plac przed Teatrem w Budowie z holi obydwu budynków umożliwia wzrokowe kontrolowanie i nawiązanie kontaktu z wydarzeniami na Placu. Dodatkowym elementem wzmacniającym powiązania budynków z otoczeniem jest ogólnodostępny taras widokowy na 5 –tej kondygnacji obydwu budynków z rozległą panoramą widokową na okolice.

Powiązania komunikacyjne - zasadnicza obsługa komunikacyjna terenu: samochody osobowe, taksówki, autobusy, wywóz odpadków, część dostaw, realizowana jest poprzez istniejący układ drogowy ulicy Grottgera od ulicy M.C. Skłodowskiej. Dostawy do budynku LCK zaplanowano od ul. Aleje Racławickie - (zgodnie z dopuszczeniem obsługi komunikacyjnej od tej strony w decyzji LICP nr 375/101/08pkt.7, ust.7.1), dodatkowo dla obsługi dojazdu samochodów osobowych do parkingu pod budynkiem LCK założono ustanowienie służebności przejazdu dla LCK przez działkę 7/5, zyskując wolną od wjazdów parkingowych elewację zach.

Parkowanie samochodów osobowych rozwiązano na działkach inwestycji - dla potrzeb UM zaprojektowano 200 miejsc postojowych na dwóch poziomach parkingu podziemnego, dla potrzeb LCK zaprojektowano 100 miejsc postojowych na dwóch poziomach parkingu podziemnego. Ul.Grottgera będzie dostępna, jako część Placu Teatralnego dla taksówek, autobusów (w tym dwie zatoki autobusowe) i pojazdów uprzywilejowanych, z prawoskrętem w Aleje Racławickie i posłuży jako podjazd oficjalny pod wejścia główne LCK i UM.

Wywóz śmieci i odpadków odbywać się będzie poprzez drogę lokalną na działce 7/5 odchodzącą od ul.Grottgera, komora śmieciowa dla UM zlokalizowana jest na parterze w południowo –wschodnim narożniku budynku, a komora śmieciowa dla LCK w piwnicy, skąd następnie odpadki wywożone są wózkami elektr. w wyznaczone miejsce odbioru. Proponuje się rozważyć możliwość wspólnej komory w/przy budynku UM.

Dostawy produktów, towarów, materiałów i sprzętu dla potrzeb UM przewidziane są poprzez plac dostaw i windę dostawczą w południowo-wschodnim narożniku budynku, a dla potrzeb LCK poprzez wydzieloną i zamkniętą komorę dostaw dostępną od Alei Racławickich.

Projektowany układ pejzażowy, rozwiązania proekologiczne i zrównoważonego rozwoju zespołu budynków wraz z otoczeniem. Budynki zlokalizowane są w sąsiedztwie Ogrodu Saskiego, podłużny układ holu przed salami konferencyjnymi, a także zaprojektowany na kondygnacji 5-tej szeroki taras wystawowy kontynuuje i wzmacnia związek budynku z pejzażem i naturą. Dziedziniec ogrodowy położony pomiędzy budynkami UM i LCK to jeden z najbardziej reprezentacyjnych fragmentów. Dziedziniec ten jest wypełniony niską zielenią strzyżoną; bukszpan wiecznie zielony, cis pospolity, uzupełnione o kompozycje eleganckich bylin takich jak hosty, bodziszki, trawy ozdobne, tawułki, liliowce, paprocie, złocienie i wzbogacone roślinami cebulowymi takimi jak tulipany, cebulice. Wprowadzono elementy wodne w postaci płytkich niecek z dyszami wyrzucającymi wodę na różne wysokości, podnosząc wilgotność powietrza, jako element komfortu. Na tarasie kondygnacji 5-tej przewidziana jest zieleń niska z wyspowym zadrzewieniem średniowysokim, systemem drenażu i lekkim podłożem ogrodniczym do nasadzeń intensywnych. W każdym z dziedzińców UM proponowany jest zielony układ pejzażowy, co oprócz wartości estetyczno-kulturowych polepszy charakterystykę akustyczną, poprzez ograniczenie odbicia dźwięku o ok.3dB. Nasadzenia zaprojektowano w niszach donic, o wierzchu zrównanym z posadzką. Przewidziano miejsce na tzw. całoroczną zieloną ścianę. Dodatkowo zwiększy ona wilgotność powietrza we wnętrzu, złagodzi niekorzystne skutki działania klimatyzacji, a także poprawi akustykę.

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA Morfologia, układ przestrzenny, symbolika, inspiracje, idee;


Budynek UM o planie zbliżonym do trapezu zaplanowany jest wokół dwóch kwadratowych dziedzińców o boku 12,5 metra każdy, jeden z nich zadaszony pełni funkcję holu wejściowego, drugi odkryty jest wewnętrznym ogrodem dla części biur. Budynek LCK o planie zbliżonym do prostokąta z łukowym narożnikiem zorganizowany jest wokół wielkogabarytowych przestrzeni o rozpiętości ok. 15m x 32m pełniących funkcje sal konferencyjnych i wystaw.

Podstawową filozofią architektoniczną projektu jest minimalizm abstrakcyjny. Kompozycja elewacji budynku UM i jego biur to dynamiczne szachownicowe sekwencje szklanych kubistycznych prostopadłościanów symbolizujące energię i grę demokratycznych struktur samorządu. W 6-tej kondygnacji nadwieszonej nad tarasem odnajdujemy symbolikę społecznej opiekuńczości, komunikatywności i siły instytucji samorządowych. Logiczna i mocna, widoczna konstrukcja żelbetowych podpór i stropów, prześwietlona światłem słonecznym przezroczysta bryła gmachu, z otwartym parterem, gdzie pracują w kontakcie ze światem zewnętrznym urzędnicy i rozległy taras 5-tej kondygnacji symbolizują logikę i siłę struktur oraz otwartość instytucji Urzędu Marszałkowskiego na swych wyborców oraz przejrzystość jego codziennego działania.

Gmach LCK zbudowany jest z monumentalnych przestrzeni sal kongresowych i wystawienniczych o dużych rozpietościach konstrukcyjnych, symbolizujących rozmach i ponadregionalne ambicje Lubelszczyzny. Elewacje zewnętrzne holu wzniesione z prześwitującego alabastru zespolonego ze szkłem, w dzień dają wnętrzu filtrowane, przyjazne światło, a po zmroku stają się źródłem światła w mieście, niczym lampion wiedzy i umiejętności. Horyzontalny, pasmowy układ elewacji inspirowany jest folklorystycznymi tkaninami i strojami ludowymi Regionów Lubelszczyzny i łączy się symbolicznie z jej szachownicą przeziernych i pół-przeziernych pól, wykonanych naprzemian z alabastru i szkła, a symbolizujących grę samorządowych praw i procedur. Elewacja LCK zmienia swą przezroczystość; jest bardziej mineralna i nieprzejrzysta od północy, od strony swego projektowanego sąsiada i staje się stopniowo coraz bardziej i bardziej przejrzysta, rozwijając się poprzez narożnik do swej części zachodniej, gdzie już jako zupełnie przejrzysta pozwala zobaczyć wnętrze Lubelskiego Centrum Kongresowego z jego holem i przestrzeniami kongresowymi. Zabieg ten jest celowy i buduje od strony Alei Racławickich pierzeje kamienicy miejskiej z jej tradycyjnym rytmem poziomych pięter mieszkalnych, okien i gzymsów, dalej zmieniającej się stopniowo: wokół płn-zach narożnika aż do swej zachodniej ekspozycji – od strony Placu Teatralnego w pierzeję gmachu użyteczności publicznej o innej, monumentalnej skali i tektonice. Rysując tę elewację o zmiennej przeźroczystości inspirowaliśmy się takimi wspomnieniami Lubelszczyzny jak poranne mgły nad jeziorami pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, odkrywające stopniowo pod swą monochromatycznością intensywne kolory krajobrazu, czy zimowym szronem Roztocza. W ten płynny przestrzennie sposób rozwiązana jest pozorna dychotomia semantyczna tego projektu polegająca na konieczności zdefiniowania kontekstualnego gmachu o dwóch skalach i obliczach, pozostającego mimo to jedną, spójną całością przestrzenną.

„Wyżłobienie” pustej przestrzeni na granicy gmachów UM i LCK inspirowane jest rzeźbiarskimi przestrzeniami nadwiślańskich wąwozów lessowych Kazimierza Dolnego. Dzięki tej przestrzeni z Placu Teatralnego i z holu LCK można zobaczyć Dom Żołnierza imienia Marszalka Jozefa Piłsudskiego, a od strony Domu Żołnierza można dosięgnąć wzrokiem, poprzez hol LCK Plac Teatralny. Są to jedne z ważniejszych wartości urbanistycznych tego miejsca, jako swoistego „zwornika” przestrzeni miejskiej.
Rzędne, wysokości; Poziom parteru obu budynków ustalono na rzędnej + 198, 52m n. p. m odpowiadającej rzędnej istniejącego terenu. Wysokość max. zaprojektowanych w koncepcji budynków wynosi ok 24, 97 m.
Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenno-użytkowe;

W budynku LCK rozwiązania funkcjonalno-użytkowe są zdefiniowane ze szczególną troską o czytelne wydzielenie grup funkcji i obsługujących je ciągów komunikacyjnych.

Zespół konferencyjny: w sekwencji - wejście, szatnia, informacja, schody reprezentacyjne, reprezentacyjny holl z tablicą multimedialną i informacją o programach konferencji, przejścia do sal wielofunkcyjnych lub schodami ruchomymi na poziom wystaw. Sale konferencyjne zaprojektowano, jako wydzielone śluzami akustycznymi z możliwością podziału lub łączenia sal w dostosowaniu do potrzeb konwencji wyborczych, konferencji międzynarodowych z kabinami tłumaczy, funkcji typu „ballroom”, z niezależnym korytarzem dla cateringu, z wydzieleniem drogi VIP, z umieszczoną dyskretnie klatką schodową obsługującą część administracyjną i zapleczową konferencji. Zespół wystawowy na swych dwóch poziomach: 5 i 6 otwarty jest widokowo poprzez monumentalny taras na przestrzeń miejską i jest jednocześnie widoczny oraz eksponowany od strony Placu Teatralnego i ulicy Aleje Racławickie. Zespół wystawowy obsługiwany jest przez windę dostawczą i osobową dla potrzeb ekspozycji eksponatów i użytkowania sali do wernisaży i cateringu restauracyjno-okolicznościowego z poziomu komory dostaw na parterze, dostępnej od strony Alei Racławickich. Szczególną uwagę przy opracowaniu projektu poświęcono funkcjonalności obiektu, a w tym czytelnemu wydzieleniu ruchu obsługi i personelu technicznego od gości - jest zdefiniowane dyskretne wejście pracownicze, przewidziana jest własna klatka schodowa, własna winda osobowa służąca także dla VIP i obszerna winda towarowa. Jedynie okazjonalne dostawy mogą się odbywać z ważnych przyczyn od strony części wejściowej i reprezentacyjnej. Zespoły obsługi gastronomicznej na każdym poziomie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie windy dostawczej, z możliwością zamknięcia korytarza obsługi, z prostym połączeniem z dostawami i komorami odpadków w piwnicy. Układ pomieszczeń technicznych LCK w podziemiach maksymalnie eliminuje uciążliwości akustyczne, z czerpnią w wewnętrznym dziedzińcu i niezbędnymi chillerami w zagłębieniu na dachu. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku UM: są zdefiniowane ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności i reprezentacyjności Urzędu Marszałka, stwarzając przyjazne i funkcjonalne przestrzenie pracy, zorganizowane modułowo, łatwe do reorganizacji, gdyż zaprojektowane z systemowych ścianek działowych wykonanych, jako mobilne. Dzięki odpowiedniemu układowi planów gmachu uzyskano maksymalna liczbę powierzchni oświetlonych światłem dziennym.
Podłogi podniesione przewidziane na całości przestrzeni biurowych pozwalając na efektywne, elastyczne i zmienne wykorzystanie powierzchni budynku z dowolnym prowadzeniem infrastruktury teletechnicznej, w tym okablowania strukturalnego i dokonywanie modyfikacji struktury biur przy utrzymaniu ich ciągłej pracy i dyspozycyjności. Sufity podwieszone, akustyczne będą stosowane tam, gdzie to konieczne.


Rozwiązania materiałowe-elewacje;
Elewacja gmachu LCK jest kompozycją dwóch elementów - pionowych wąskich okien między którymi przeplecione są elementy wypełniające zestawów szklanych zespolonych z cienkimi płytami alabastru i pokrytymi drobnym nadrukiem „brise-soleil”, zapobiegającym nadmiernej transmisji energii do wnętrza.

Elementy te w zależności od kontekstu przestrzennego przechodzą od nieprzejrzystych od styku z projektowanym sąsiadem – kamienicą poprzez półprzejrzyste, aż do przejrzystych od strony Placu Teatru w okolicy głównego wejścia. Taki sposób konstruowania wątku elewacyjnego odpowiada strukturze przestrzennej wewnątrz budynku – od Al. Racławickich drobne jednokondygnacyjne pomieszczenia, od Placu trój- kondygnacyjna reprezentacyjna przestrzeń hollu i sal. Elewacja szklana o konstrukcji stalowej lub aluminiowej i zespolony z nią alabaster różnej grubości stanowią barierę optyczną i filtr miedzy wnętrzem a zewnętrzem, a filtrowane, łagodne światło i rzucane przezeń cienie tworzą na ścianach, posadzce i suficie swoisty spektakl zmieniający się w czasie.

Elewacja gmachu UM – jest elewacją biurową umożliwiającą maksymalne oświetlenie wnętrz i miejsc pracy. Prostopadłościenne szklane elementy elewacji składające się z modułów konstrukcyjnych 1, 35m, a montowane naprzemiennie-szachownicowo są z obu bocznych stron oraz od góry i dołu obudowane osłonami nieprzeziernymi, tak, że całość poprzez układ wysunięć i cofnięć zmniejsza penetracje promieni słonecznych. Zastosowano zestawy szklane o niskim współczynniku g<0, 3 z użyciem szklenia np. typu Euroglas Silverstar Sunstop T Neutral. Dodatkowo najwyższe kondygnacje narażone na dużą penetracje słońca wykończone są szkłem z nadrukiem ceramicznym. Przewiduje sie, iż w każdym biurze będzie możliwość otworzenia okna - w części uchylno - rozwieralnej zamontowanej powyżej podokiennika szklanego o h=1, 00m, przy równoczesnym zatrzymaniu działania klimatyzacji poprzez styczniki mechaniczne.

Rozwiązania materiałowe-dachy; na dachach od strony południowej planuje się umieścić zestawy baterii słonecznych, pozostała cześć dachów w systemie technologii dachu odwróconego pokryty roślinnością ekstensywną i niewielką warstwą substratu glebowego. Takie rozwiązanie, poza aspektem estetycznym i przyrodniczym dodatkowo spowoduje znaczącą retencję wód deszczowych od 50% do 90% a także spowoduje związanie z otaczającej atmosfery ok.10-20% okolicznych pyłów i substancji szkodliwych w tym azotanów. Rozwiązania materiałowe-wnętrza; Przewiduje się zastosowanie materiałów naturalnych i szlachetnych- drewna, marmuru, alabastru i granitu w połączeniu ze współczesną technologią, taką jak przeszklone windy, schody ruchome o szklanych elewacjach itd. Wnętrza są jasne, kolorowe, prześwietlone światłem słonecznym. Zwrócono uwagę na zagadnienia akustyczne; zaprojektowano przedsionki akustyczne do sal konferencyjnych, perforowane panele ścienne i sufitowe o odp. współczynnikach pochłaniania, przestudiowano zastosowanie zieleni urządzonej, jako elementu akustycznego.

Rozwiązania konstrukcyjne; budowa geologiczna obszaru pod budynkiem jest z punktu widzenia posadowienia korzystna, nie stwierdzono wody gruntowej do głębokości 15m ppt. Planuje się wykonanie posadowienia w technologii ścian szczelnych – ściany szczelinowej lub berlińskiej z płytą denną ok. 80 cm grubości. Przewidziano zastosowanie typowych rozwiązań konstrukcyjnych opartych na technologii żelbetu monolitycznego. W budynku UM stropy bezpodciągowe z zastosowaniem żeber wzdłuż patio. W budynku LCK rozpiętości 15 m nad kondygnacjami 1 i 3 osiągnięte zostaną przy zastosowaniu konstrukcji stropu gęstożebrowego o wysokości ok.90 cm z zastosowaniem otworowania w żebrach dla prowadzenia instalacji, stropy nad kondygnacją 4 i powyżej z zastosowaniem strunobetonu o łącznej wysokości ok.50 cm. Wsporniki holu LCK od strony Placu będą wykonane, jako zwężające się wypuszczone ze stropów belki.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl