Konkurs otwarty na opracowanie projektu koncepcyjnego Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
I Nagroda

<<< powrót
 • PROJEKT Polsko Belgijska Pracownia Architektury Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • główni projektanci:  
 • arch. Adam Wagner  
 • arch. Dariusz Bodzioch  
 • arch. Paweł Strug  
 •  
 • projektanci:  
 • arch. Bartosz Popławski  
 • arch. Alicja Górecka  
 • arch. Hubert Wójcicki  
 • inż. arch. Urszula Bereś  
 • inż. arch. Marta Burska  
 • stud. arch. Wojciech Lewandowski  
 •  
 • http://www.projekt.waw.pl 
IDEA


Myślą przewodnią projektu jest wypełnienie zgodnie z wytycznymi miasta założeń dla terenu przy ul. Grottgera. Budynki Lubelskiego Centrum Konferencyjnego oraz Urzędy Marszałkowskiego zaprojektowano w taki sposób aby stworzyć klasyczną w proporcjach i jednocześnie nowoczesną bryłę Centrum Konferencyjnego a także odrębną w formie, poważną ale i przyjazną bryłę budynku Urzędu.
Poprzez tak zaprojektowane obiekty staraliśmy się wytworzyć wschodnią pierzeję „Placu Unii Europejskiej” oraz wschodnią zabudowę wzdłuż ulicy Grottgera.
Pomimo odrębności budynków myślą istotną projektu jest czytelne połączenie komunikacyjne obiektów dyskretnie spinające ich formę i funkcję.

FORMA

Lubelskie Centrum Konferencyjne
Budynek stanowi wschodnią pierzeję Placu Unii Europejskiej oraz łączy się harmonijnie z budynkiem zaprojektowanym przy Al. Racławickich.

Forma zewnętrzna bryły jest zgodna z wytycznymi Konkursu. Fasada jest zaokrąglona miękko po linii zabudowy, a VI kondygnacja jest wycofana. Narożny fragment budynku jest wyniesiony ponad VI kondygnację nawiązując do budynku sąsiedniego. Zaprojektowano, nawiązując do budynku sąsiedniego, patio wewnętrzne z ogrodem oraz umieszczonymi obok przeszklonymi windami.
Ze względu na usytuowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w pobliżu Ogrodu Saskiego i sąsiedztwo z planowanym Centrum Spotkania Kultur oraz placem Unii Europejskiej naturalnym było stworzenie wrażenia integracji wnętrza budynku z otoczeniem, na poziomie parteru, poprzez zastosowanie maksymalnej ilości przeszkleń.
W narożnym szklanym holu umieszczono bryłę w formie tuby lub silosu, mieszczącą sale konferencyjną, spotkań, i podwieszone do stalowej konstrukcji. Dzięki temu udało się wytworzyć wrażenie przestrzenności pomiędzy holem a patiem wewnętrznym. Umieszczone stalowe kładki i windy stanowią osie komunikacyjne budynku.

Urząd Marszałkowski
Forma budynku jest tradycyjna. Budynek posiada symetrycznie zaprojektowaną strukturę fasady i schemat rzutu. Fasada frontowa zdominowana jest formą betonowych słupów do wysokości czwartej kondygnacji oraz metalowo – szklanymi balkonami. Bryła wypełnia maksymalnie teren działki. Po obu stronach od osi wejścia znajdują się wewnętrzne zielone patia, a na osi windy. Prostopadle do osi wejścia zaprojektowano kładki komunikacyjne łączące patia i porządkujące układ komunikacyjny.

Oba budynki są połączone przejściami na każdej kondygnacji.

FUNKCJA


Zgodnie z warunkami Konkursu zaprojektowano następujące zespoły funkcjonalne:

Lubelskie Centrum Konferencyjne

1.Centrum Turystyki i Promocji – zawiera Siedzibę CB, pokoje biurowe z bezpośrednim połączeniem z CB i Siedzibę Informacji Turystycznej, Centrum prasowe oraz sale konferencyjną z bezpośrednim połączeniem z Centrum prasowym, salę spotkań.
Obok Centrum Konferencyjnego zlokalizowano Kawiarnię z zapleczem oraz salon prasowy.

2.Część wystawiennicza – zlokalizowana na dwóch kondygnacjach. Zawiera, oprócz części wystawowej, pokoje organizatorów wystaw, magazyny, szatnie, pomieszczenia pomocnicze cateringu oraz zaplecze socjalne

3.Część Konferencyjna – składa się z dużej sali konferencyjnej dla 420 słuchaczy z możliwością podziału na dwie mniejsze, sali konferencyjnej dla 210 słuchaczy z możliwością podziału na dwie mniejsze oraz salę konferencyjną dla 100 słuchaczy. Część Konferencyjna zawiera również sale spotkań dużą i małą, Sale Business Centre, pokoje organizatorów konferencji, barek - restaurację z zapleczem oraz magazyny, szatnie, zaplecze socjalne i pomieszczenia techniczne.

4.Część Administracyjno Biurowa – zawiera pokoje biurowe, w tym węzeł sekretarsko – dyrektorski, archiwa i magazyny zlokalizowane na III kondygnacji podziemnej, oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne

5.Na trzech kondygnacjach podziemnych umieszczono 81 miejsc parkingowych.

Urząd Marszałkowski

1.Kancelaria sejmiku – zlokalizowana na parterze zawiera pokój Przewodniczącego Sejmiku oraz pokoje współpracowników Przewodniczącego

2.Kancelaria ogólna – również zlokalizowana na parterze zawiera salę konferencyjną z możliwością podziału na dwie mniejsze oraz pokoje biurowe.

3.Zarząd województwa – zlokalizowany na 1 piętrze zawiera Gabinet Marszałka oraz pokoje współpracowników Marszałka, salę posiedzeń Zarządu dla 30 osób oraz pokój rzecznika prasowego.

4.Departament Organizacyjno – Prawny – również został zlokalizowany na 1 piętrze i zawiera węzeł dyrektorsko – sekretarski, salę konferencyjną z możliwością podziału na dwie mniejsze. Na pozostałej powierzchni kondygnacji przewidziano dwuosobowe pokoje biurowe.

5.Na piętrach od 2 – go do 5 – go zlokalizowano węzły dyrektorsko – sekretarskie – 16 szt. oraz dwuosobowe pokoje biurowe, salę konferencyjna z możliwością podziału na dwie mniejsze.

6.Na trzech kondygnacjach podziemnych umieszczono 222 miejsca parkingowe.

STRUKTURA, ELEMENTY PRZESTRZENNE I UŻYTE MATERIAŁY


Lubelskie Centrum Konferencyjne
Ważnym elementem struktury przestrzennej budynku jest materiał.
Rozbita forma przedzielonego szklanym holem budynku jest spajana użytym materiałem (drewniany panel HPL).

Dzięki temu bryła została bardziej zespolona. W kontraście do „ciepłej” bryły sal konferencyjnych zaprojektowano stalowe słupy podtrzymujące kładki oraz szklaną fasadę holu. W przestrzeni holu umieszczono recepcję, kawiarnię, foyer, kładki komunikacyjne, ekrany informacyjne, rozbudowane w formie oświetlenie, windy, zieleń i wodę w formie fontanny oraz podwieszone sale konferencyjne. Materiał użyty wewnątrz holu to drewniane panele HPL, stal i kamienne posadzki. Przestrzeń ta scala budynek pod względem funkcjonalnym i architektonicznym. Rysunek posadzki parteru płynnie przechodzi na teren placu łącząc harmonijnie obie przestrzenie. Dach budynku wykorzystano na umieszczenie w narożu restauracji z antresolą oraz atrakcyjny taras widokowy, gdzie przeważa użyta stal i szkło oraz umieszczone tam w opozycji drzewa.

Urząd Marszałkowski
budynek w zamyśle ma być surowy. Projekt zakłada użycie na fasadach betonu lub okładzin kamiennych. Dodatkowo wprowadzono metalowe balkony i szklane balustrady. Powtarzalne okna umożliwiają podział na pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami. Wewnętrzne korytarze oraz biura otwarte są na każdej kondygnacji na zielone wewnętrzne patia.

KOMUNIKACJA

Ze względu na lokalizację budynków Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i Urzędu Marszałkowskiego w centrum miasta zapewniona jest dobra komunikacja w przestrzeni miejskiej. Ruch do budynków odbywać się będzie od strony południowej (centrum) oraz od strony placu przy mającym powstać Centrum Spotkań Kultur. Główne wejścia do budynków oraz wjazdy do garażu zaprojektowano od strony ul. A. Grottgera. Dodatkowe wejścia zlokalizowano w północnej fasadzie budynku Centrum Konferencyjnego i południowej fasadzie budynku UM. Istnieje możliwość zaprojektowania przejazdu technicznego wzdłuż południowej i wschodniej fasady Miejsca postojowe zlokalizowano w garażu podziemnym na trzech kondygnacjach, a przed wejściem do każdego z budynków zaprojektowano zatoczki postojowe dla samochodów oczekujących.

ZIELEŃ

Lubelskie Centrum Konferencyjne

W narożu holu wewnętrznego umieszczono duże drzewa w donicach oraz bambusy przy schodach prowadzących na 1 piętro do sali konferencyjnej. Patio wewnętrzne jest oddzielone od sąsiada drzewami posadzonymi na stropie kondygnacji garażowej oraz dodatkowo wprowadzono na posadzkę elementy trawnika i strumyka ogrodowego. Dodatkowo drzewa znajdują się na tarasie widokowym oraz przy schodach przy foyer.

Urząd Marszałkowski
Wewnętrzne dziedzińce w budynku Urzędu Marszałkowskiego wypełnione zielenią tworzą swoisty mikroklimat oraz sprawiają, że ma się wrażenie pracy w bliskości z przyrodą.

Zieleń zewnętrzną wprowadzono w formie szpaleru drzew wzdłuż pierzei budynków przy ul. A. Grottgera.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl