Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Wyróżnienie dodatkowe

<<< powrót
 • ARCH-DECO Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Zbigniew Reszka  
 • Michał Baryżewski  
 •  
 • Paulina Czurak  
 • Adriana Bielenik  
 • Marek Kruk  
 • Łukasz Piankowski  
 • Oskar Berendt  
 • Maciej Sikorski  
 •  
 • http://www.archdeco.pl 
Idea budynek


Bydgoszcz to kluczowy punkt na międzynarodowej drodze wodnej, biegnącej przez Odrę, Noteć, kanał Bydgoski, Brdę i Wisłę łączący Europę wschodnią z zachodnia. Patrząc na mapę miasta można odnieść wrażenie, że jej serce którym jest płyta Rynku Starego Miasta została odcięta od największego bogactwa jakim jest woda. Od zarania dziejów rzeka posiada właściwości miastotwórcze ,kontynuacja tej idei w postaci wysokiej jakości przestrzeni publicznej stanowi istotny aspekt funkcjonowania nowoczesnego miasta.

Nadrzędnym celem projektantów było połączenie brukowej pustyni Rynku do systemu wodnego zwanego Bydgoskim Węzłem Wodnym, który składa się z terenów nadbrzeżnych z naturalnymi i utworzonymi przez człowieka zasobami przyrodniczymi wraz z zabytkowymi po dzień dzisiejszy sprawnymi urządzeniami wodnymi. Plac wraz z budynkiem tworzyłby wodny salon miasta stanowiący kluczowy punkt na Bydgoskim Węźle Wodnym. Stworzono budynek posiadający dwie odsłony.

Pierwsza z nich to „wodna struktura”, która za pomocą systemu pomp puszcza w obieg wodę z elewacji poprzez plac tworząc na płycie rynku niepowtarzalny klimat ,szum płynącej wody, natlenione powietrze sprawia iż miejsce to staję się przyjazne i namawia do aktywności. Stworzono dzięki temu niespotykane walory estetyczne oraz werbalne nawiązujące do wodnego charakteru miasta. Opisywany system może być włączony opcjonalnie przy inauguracji wydarzeń istotnych dla miasta bądz też całodobowo w okresie letnim. Twórcom zależało na integralnym połączeniu płyty rynku oraz poziomu parteru budynku. Osiągnięto to poprzez interaktywna strukturę z komputerowo sterowanych ścian wodnych

Drugie oblicze to tzw. „budynek tła”. Gdy obieg wody zostaje wyłączony bryła staje się szklanym prostopadłościanem, odbijającym okalającą go zabytkowe kamienice. Nawiązuje tym samym do istniejącej zabudowy pomimo swej odmiennej stylowo architektury. Zabytkowa część Ratusza była dla projektantów równie ważna co nowo projektowany obiekt. Dzięki swej lekkości i przezroczystości nie jest on barierą wizualną , poprzez rampy okalające budynek można podziwiać stary ratusz w innej niż dziś perspektywie.

Idea plac

Podstawowym założeniem projektu płyty rynku było wyeksponowanie obrazu „salonu miasta”, ,otoczenie rzeki Brdy, Kanału Bydgoskiego, Starego Rynku i charakterystycznej miejskiej zabudowy nabrzeżnej charakteryzuje się wysokim potencjałem i jest istotnym elementem systemu wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

Jako, że lokalizacja miasta i rozwój Bydgoszczy zawsze był związany z wodą, a bezpośrednio z Kanałem Bydgoskim zaproponowano wprowadzenie w powierzchnię rynku kanałów wodnych. Zlokalizowano je wzdłuż granic placu w prostych formach geometrycznych, w sąsiedztwie ogródków kawiarnianych. Jednocześnie jako kontynuację przyjętych założeń pasma wodne pojawiają się w sąsiednich uliczkach. Eksploatacja kanałów jest możliwa przez cały rok, latem są one wyeksponowane i komponują się z przestrzenia ogródków kawiarnianych, zimą dzięki zamontowaniu zabezpieczającego rusztu stalowego nad nimi tworzą zróżnicowany rysunek posadzki placu.

Dodatkowym czynnikiem wzbogacającym przestrzeń placu są wprowadzone elementy oświetleniowe, zarówno w strefie wodnej jak i w samej płycie placu.

Kolejnym elementem kształtującym wnętrze urbanistyczne jest nawierzchnia placu, jako kontynuacja założenia wody w mieście .Proponowane jest zastosowanie istniejącego materiału w formie bruku. W pobliżu projektowanych przestrzeni z wodą zastosowano powierzchnię o różnym stopniu zeszlifowania tworząc wygładzoną powierzchnię .

Sama płyta rynku jest płaską formą z zaznaczonym obrysem Starego Ratusza przez inną fakturę posadzki.

W celu zharmonizowania charakteru placu zaproponowano ujednolicenie rozwiązań ogródków kawiarnianych poprzez wprowadzenie podobnej stylistyki – stolików, krzeseł, parasoli, podestów. Dodatkowo pojawiają się wzdłuż nich ww. elementy wodne, podnoszące rangę miejsca.
Po przeprowadzeniu analizy natężenia ruchu pieszego zauważono główne kierunki ruchu na osi ulic Mostowa - Niedźwiedzia, w związku z tym zaproponowano lokalizację części wypoczynkowej z zielenią od strony ul. Stary Rynek.

Siedziska oraz skwer z zielenią przedstawiono w formach organicznych- w kontrze do kubicznej bryły budynku zachodniej pierzei.

Jednocześnie uwzględniono uwarunkowania wynikające z historycznej roli miejsca i zaprojektowano płytę upamiętniającą wydarzenia Bydgoskiej Krwawej Niedzieli’39 znajdującą się w przypuszczalnym miejscu portalu kościoła jezuickiego.

Forma ta znajduje się w strefie muzeum, ale jest widoczna również z przestrzeni placu dzięki zaprojektowaniu świetlika przykrytego cienką taflą wody.

Elementy rozwiązań technologii


Elewacja pierzei wschodniej projektowanego budynku jest interaktywną strukturą z komputerowo sterowaną ścianą wodną , za pomocą której można regulować strumień wodny w płaszczyźnie elewacji.
Całością systemu sterują zawory magnetyczne gęsto rozmieszczone wzdłuż kalenicy zielonego dachu. System dysz wypuszcza wodę na zamontowaną punktowo siatkę poprowadzoną przez dwie górne kondygnacje, w przestrzeni parteru opada swobodnie do lustra wody znajdującego się u stóp budynku.. Stworzono niezliczoną ilość wejść do obiektu dzięki systemowi odłączania poszczególnych części wodnej fasady .Dzięki temu , elewacja może być ciągle zmienna, w zależności od potrzeb użytkowników .Oprócz opisywanego systemu zaprojektowano dwa główne wejścia, pierwsze z nich znajduje się na osi reprezentacyjnego wejścia do starej zabytkowej części ratusza, drugie usytuowane w okolicy ogólnodostępnej kawiarni. Regulowanie obszarami spływającej wody po fasadzie pozwala na dużą kreatywność, w nocy poprzez dodatkową iluminacje ściany wodnej budynek tworzy niepowtarzalna kurtynę , stanowi wyraźny znak przestrzenny oraz tworzy ikonę miasta Bydgoszczy.

Fasada dwupowłokowa o lepszej gospodarce termicznej i świetlnej poprawiającej warunki akustyczne i oszczędzające energię cieplną ( naturalna wentylacja, szkło przeciwsłoneczne o odcieniu błękitnym) Pochwyty szklanych balustrad z polerowanej stali nierdzewnej.. Boazerie akustyczne i część ścian akustycznych w kolorze jasny jesion. Decki drewniane z drewna egzotycznego. Na części ścian przewiduje się instalacje na części ścian z zieleni naturalnej. Posadzki parterów i holi reprezentacyjnych z kamienia naturalnego (granit), w pomieszczeniach wykładzina modułowa na podłodze podniesionej.

Opis funkcji pomieszczeń z elementami programu

Przestrzeń muzeum przedzielono dwiema rampami, łączącymi przeciwstawne do siebie funkcje. Pierwsza z nich jest przedłużeniem przestrzeni publicznej zaczynającej się na Placu Rynku Starego Miasta a kończąca na zielonym dachu dostępnym również dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń rampy dzięki szerokim spocznikom jest przyjaznym miejscem mogącym funkcjonować niezależnie od godzin otwarcia budynku. Jednocześnie może pełnić role prestiżowego pasażu prowadzącego do Prezydenta Miasta, który znajduje się na drugim piętrze wraz z wybranymi oddziałami Urzędu Miasta połączony ze swoją zabytkowa częścią na opisywanym piętrze.

Druga rampa łączy ze sobą wszystkie funkcje muzealne. Zaczyna się na poziomie piwnicy w sali ekspozycji, która dzięki swojemu położeniu ukazuje ruiny kościoła które zostaną odkryte podczas prac archeologicznych. Przechodząc na poziom parteru łączy ze sobą galerię promocji miasta oraz kawiarnie. Galeria promocji miasta została ulokowana na parterze tak by była łatwo dostępna z poziomu placu. Natomiast kawiarnia jest ogólnodostępna również dla ludzi nie wchodzących do projektowanego budynku oraz obsługuje różnorodne konferencje odbywające się na poziomie pierwszego piętra. Rampa kończy swój bieg na poziomie pierwszego piętra gdzie znajduje się poziom sal konferencyjnych oraz dział promocji miasta.
Dodatkowo na poziomie piwnic zaproponowano garaż z systemem parkowania zależnego tzn. zawierający platformy parkingowe.

Elementy rozwiązań konstrukcyjnych

Budynek trzykondygnacyjny z piwnicą zaprojektowany w technologii żelbetowej z elementami stalowymi dla wiekszych rozpiętości (np. rampy).

Układ nośny budynku stanowi konstrukcja płytowo-słupowa z głównymi elementami tarcz nośnych w poziomie pierwszego piętra.

Sztywność układu przestrzennego budynku zapewniają żelbetowe trzony komunikacyjno – instalacyjne oraz tarcze żelbetowe.

Stropy żelbetowe oparte na słupach żelbetowych oraz na wewnętrznych tarczach żelbetowych.
Ze względu na średnio korzystne warunki gruntowo wodne proponuje się posadowienie na płycie fundamentowej.

Do projektowania elementów konstrukcyjnych przyjęto beton B25 (fundamenty, ściany), B37 (słupy, stropy), oraz stal zbrojeniowa AIII-N (Rb500W).

Do projektowania konstrukcji stalowych przyjęto stal S 235.

Układ modularny elementów nośnych został tak dobrany, aby umożliwić jak najbardziej ekonomiczne zaprojektowanie konstrukcji pod względem grubości stropów, oraz wykorzystania stali zbrojeniowej.

Niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne


Instalacje sanitarne

Przewiduje się, że źródłem ciepła dla obiektu dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody będzie węzeł cieplny zasilany z sieci wysokoparametrowej poprzez wymienniki płytowe typu woda/woda.

W przypadku niekorzystnych warunków przyłączenia do sieci miejskiej proponuje się jako alternatywę indywidualną kotłownię zasilaną gazem ziemnym.

Woda do obiektu doprowadzana z miejskiej sieci wodociągowej.

Ścieki sanitarne odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Sposób przyłączenia budynku do sieci określą warunki przyłączenia będące podstawą do opracowania dalszych faz projektu.

Przewiduje się następujące instalacje sanitarne:
- instalacja wody użytkowej zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja technologiczna kanalizacji sanitarnej odwodnienia posadzki garażu,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja wody grzewczej dla potrzeb c.o.,
- instalacja wody grzewczej dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, kurtyn powietrza,
- instalacja wody lodowej,
- instalacja technologiczna węzła cieplnego lub kotłowni.

W obiekcie rozważane mogą być dwa warianty przygotowania ciepłej wody: centralne wytwarzanie przez źródło ciepła bądź lokalne poprzez podgrzewacze elektryczne zlokalizowane bezpośrednio w węzłach sanitarnych.

W zależności od przyjętego źródła ciepła będzie można zastosować jedną z metod przeprowadzania dezynfekcji instalacji wodociągowej: metodę termiczną albo metodę chemiczną.

Przewiduje się oddzielną instalację hydrantową. Instalacja zasilać będzie hydranty 52 na poziomie garaży oraz 25 na pozostałych powierzchniach.

W budynku głównie przewiduje się instalację centralnego ogrzewania grzejnikową. W dużych otwartych hollach, galerii proponuje się zastosowanie instalacji ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie sal konferencyjnych poprzez nawiew ciepłym powietrzem.

Parametry wody grzewczej na potrzeby ogrzewania zmienne, sterowanie pogodowe.

Instalacje elektryczne

Projektowany budynek zasilić z miejskiej sieci elektroenergetycznej. Sposób przyłączenia budynku do sieci określą warunki przyłączenia będące podstawą do opracowania dalszych faz projektu.

Instalacje elektryczne
Projektuje się następujące instalacje elektryczne:
- oświetlenia ogólnego podstawowego,
- oświetlenia ogólnego i nocnego traktów komunikacyjnych,
- oświetlenia awaryjnego bezpieczeństwa, i awaryjnego ewakuacyjnego,
- oświetlenia elewacji,
- sterowania oświetleniem,
- gniazd wtyczkowych 230V i 230/400V ogólnego przeznaczenia,
- instalację gniazd wtyczkowych 230V sieci komputerowej,
- zasilania z UPS komputerów,
- instalację siłową urządzeń technologicznych (wentylacja, klimatyzacja i instalacje sanitarne),
- zasilania i automatyki wentylacji i klimatyzacji,
- zasilania dźwigów windowych,
- instalacje na potrzeby systemów audiowizualnych w salach konferencyjnych i wielofunkcyjnych,
- odgromową, z wykorzystaniem zbrojenia konstrukcyjnego budynku na przewody odprowadzające,
- uziom fundamentowy,
- połączenia wyrównawcze,
- instalację uziemiająca.

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, chłodzenie

Projektowany obiekt będzie składał się z kilku technologicznie wyodrębnionych grup pomieszczeń. Każda z nich będzie się różniła od siebie sposobem użytkowania oraz wymogami normowymi i technologicznymi. W związku z tym przewiduje się kilka odrębnych systemów wentylacji i klimatyzacji obsługujących określoną grupę pomieszczeń.

Przyjęto generalne założenie bardzo dużej energooszczędności w eksploatacji budynku, co przekłada się na nowoczesne rozwiązania wentylacji i klimatyzacji.

Sale kubaturowe :
Pomieszczenia o dużej kubaturze i dużej ilości osób - sala ekspozycyjna na kondygnacji „-1”, galeria promocji miasta, sala miejska oraz salki konferencyjne na kondygnacji „0” będą posiadały klimatyzację centralną z funkcją ogrzewania powietrznego w oparciu o blokowe centrale klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła i pompą ciepła. Dodatkowo dla salek konferencyjnych przewiduje się możliwość sterowania wydajnością powietrza w zależności od stopnia wykorzystania salek. Centrale stanowią kompletny system klimatyzacyjny i wyposażone są w krzyżowy wymiennik odzysku ciepła oraz odwracalną pompę ciepła typu powietrze-powietrze, a ponieważ nie korzystają z żadnych zewnętrznych mediów (za wyjątkiem energii elektrycznej) nie są, więc wyposażone ani w nagrzewnicę, ani w dodatkową chłodnicę. Centrale posiadają pompę ciepła o wysokim współczynniku efektywności energetycznej, w której cała moc pobierana przez sprężarki przekazywana jest na ciepło w okresie grzewczym.. Wymiennik krzyżowy nie pobiera energii i odzyskuje od 50 do 70% ciepła. Latem pompa ciepła pracuje w trybie rewersyjnym chłodząc powietrze. Zalety przyjętego systemu klimatyzacji to zapewnienie właściwych parametrów hydrotermicznych, pozwalających utrzymać warunki komfortu cieplnego pomieszczeń, mała bezwładność cieplna, pozwalająca na bardzo szybkie nagrzanie bądź ochłodzenie sal po okresie przerwy, zastosowanie nawiewu bezpośrednio w strefę przebywania ludzi oraz praca w większości na powietrzu świeżym, zapewnią bardzo dobre samopoczucie osób.

Pomieszczenia biurowe :
Pomieszczenie biurowe na kondygnacji „+2”będą posiadały system wentylacji nawiewno-wyciągowej z odzyskiem ciepła i z indywidualnymi układami chłodzenia w oparciu o klimakonwektory wentylatorowe, współpracujące z systemem grzejników centralnego ogrzewania. Zalety przyjętego systemu klimatyzacji to zapewnienie właściwej wymiany powietrza a jednocześnie możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w każdym z pokoi biurowych.

Garaż :
Garaż podziemny posiadać będzie nowoczesny system wentylacji bezkanałowej, w oparciu o wentylatory strumieniowe i główne wentylatory wyciągowe. Dodatkowo powietrze wyrzutowe z central klimatyzacyjnych części biurowej i wystawienniczej, stanowić będzie nawiew kompensacyjny dla garażu. Zalety przyjętego systemu wentylacji to wysoka estetyka (brak dużych kanałów wentylacyjnych) przy zachowanej skuteczności usuwania zanieczyszczonego powietrza. W okresie zimowym unika się też napływu zimnego powietrza z zewnątrz, co znakomicie podniesie temperaturę i komfort cieplny w garażu.

Kawiarnia :
Oddzielny zespół wentylacyjny nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepłą i chłodzeniem powietrza obsługiwać będzie kawiarnię wraz z zapleczem. Zalety przyjętego systemu wentylacji to możliwość indywidualnego rozliczenia kosztów dla systemu, w przypadku gdy kawiarnia będzie działać jako strefa pod wynajem.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl