Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy zachodniej pierzei wraz z koncepcją zagospodarowania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • HS99
Skład zespołu:
  • Dariusz Herman,  
  • Wojciech Subalski,  
  • Piotr Śmierzewski  
  • Agnieszka Desowska,  
  • Lukasz Pisarek,  
  • Adam Kulesza  
  •  
  • http://www.hs99.pl 

Plac Starego Rynku podzielono na dwie strefy. Zewnętrzna, bezpośrednio przy frontach kamienic to strefa ruchu kołowego i pieszego. Druga strefa to wewnętrzny plac dostępny tylko dla pieszych. Strefy zróżnicowano rodzajem posadzki. Dodatkowo zaakcentowano w wewnętrznej strefie placu dwa główne kierunki komunikacji pieszej dzielące Stary Rynek na 3 trójkąty o różnych funkcjach. Boki trójkątów wyznaczone zostały przez zmiany w układzie posadzek oraz pasy świetlne.

Pięciokondygnacyjny Ratusz wraz z Muzeum, zgodnie z wielowiekową tradycją kształtowania przestrzeni miejskiej wyrasta ponad otaczającą go zabudowę. Ratusz i Muzeum zaprojektowano w jednym budynku, jednak jako odrębne obiekty mogące funkcjonować w pełni niezależnie.

Ratusz rozbudowano tworząc pomiędzy starą a nową częścią dziedziniec o proporcji całego kwartału. Dzięki dwóm fugom nowa część ratusza jest formą pośrednią pomiędzy obiektem wolnostojącym a elementem zwartej zabudowy kwartałowej.

Dziedziniec dostępny jest poprzez dwa podcienie - przedsionki wykształcone przez rozsunięcie trzech zasadniczych elementów przyziemia nowego ratusza. Dodatkowo podnosząc posadzkę dziedzińca względem Starego Rynku podniesiono rangę tej przestrzeni publicznej.

Głównym elementem parteru jest dostępny z obydwu podcieni przedsionków duży hol wejściowy, skąd za pomocą wind i szerokich schodów rozpoczynają swoją wędrówkę po obiekcie zarówno petenci Urzędu Miejskiego jak i osoby odwiedzające Muzeum.

Bezpośrednio nad holem wejściowym znajduje się trzykondygnacyjne Forum. Jest to wewnętrzny plac, z którego dzięki wyniesieniu na piano nobile rozciąga się poprzez perforację fasady widok na Stary Rynek jak i na dziedziniec. Ta prestiżowa przestrzeń stanowi foyer przed salami posiedzeń.
Muzeum zlokalizowano na ostatnim piętrze nowoprojektowanego budynku. Dostępne jest ono z wewnętrznego Forum - przedłużenia Starego Rynku dodającego tej najważniejszej w mieście przestrzeni publicznej trzeciego wymiaru. Takie usytuowanie Muzeum czyni go punktem kulminacyjnym Starego Miasta, jedną z jego atrakcji turystycznych.

Oparta na trójkątach kompozycja placu znalazła swą kontynuację w sposobie kształtowania fasad. W elewacjach zaakcentowano podziały pionowe, które podkreślane są przez naprzemienne pasy szerokości 50cm. Podstawowymi materiałami elewacyjnymi są kamienne płyty z piaskowca o łupanej strukturze lica kamienia oraz pasy szklane w ukrytych profilach aluminiowych.

Dwukondygnacyjne fasady łączników opasujących z trzech stron reprezentacyjny dziedziniec wykonano jako przeszklone, bezprofilowe. Najważniejszym elementem nowoutworzonego dziedzińca jest zabytkowa, odnowiona fasada dawnego Kolegium Jezuickiego. Pozostałe fasady są wobec niej neutralne i stanowią swoistą oprawę dla zabytku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl