Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Studio Archi 5 Sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Bartłomiej Homiński  
  • arch. Andrzej Lubicz-Lisowski  
  • arch. Witold Gawłowski  
  • dr arch. Krzysztof Leśnodorski  
  • arch. Dariusz Jurzysta  
  • arch. Magdalena Mgeładze-Arciuch  
  • arch. Beata Wawrowska-Chmielek  
  •  
  • http://www.sa5.krakow.pl 
Intencją było stworzenie budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych oraz powiązanej z nim przestrzeni publicznej, które, poza spełnieniem jasno określonych oczekiwań Akademii dotyczących programu i funkcjonalności, dostarczyłby atrakcyjnych przestrzeni społecznych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Projekt zakłada etapowanie inwestycji, zgodnie z zawartym w regulaminie konkursu harmonogramem. Realizacja budynku dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną stanowią I etap inwestycji.

Założenie projektowe zostało oparte o istniejącą w terenie oś kompozycyjną i widokową, prowadzącą od zbiegu Al. Jana Pawła II z Al. Armii Krajowej w głąb terenu Akademii. Oś ta podkreślona została przez główny ciąg pieszy, tworzący całość kompozycyjną wraz z przyległymi obiektami kubaturowymi, przestrzenią publiczną ogólnodostępną oraz terenami zielonymi.

Zamknięcie widokowe całego układu stanowi projektowany budynek dydaktyczny, oś kompozycyjna podkreślona została strefą wejścia do tego budynku.

Przestrzeń placu została wydzielona od strony zachodniej obiektem sceny otwartej. Po stronie wschodniej głównego ciągu pieszego, nawierzchnia placu wznosi się, tworząc trawiastą kontynuację przestrzeni publicznej – naturalną trybunę, ale także miejsce spotkań studentów w przerwie między zajęciami. W istocie ten zielony dach skrywa jednokondygnacyjny budynek proponowanego Centrum Informacyjnego Akademii z Biurem Karier.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl