Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Projekt konkursowy

<<< powrót
 • UCEES
Skład zespołu:
 • autorzy:  
 • Marek Szpinda  
 • Piotr Czerwiński  
 • Piotr Uherek  
 •  
 • współpraca:  
 • Joanna Olejarz  
 • Antoni Banaś  
 •  
 • http://www.ucees.pl 
Koncepcja zagospodarowania terenu.

W prezentowanym projekcie budynki Akademii tworzą publiczną przestrzeń Forum Kampusu Akademii.

Przestrzeń Forum definiują bryły projektowanych budynków oraz regularna zieleń o charakterze parkowym.

Jednolity charakter obiektów oraz ich położnie stanowi znak identyfikujący przestrzeń uczelni w tkance miasta. Jako znak przynależności do grupy obiektów kampusu zastosowano wspólny język fasad obiektów, o lekkim, ażurowym charakterze.
Forum to miejsce masowych imprez, wypoczynku, spotkań a także oficjalnych uroczystości z życia uczelni.
Wejścia do poszczególnych obiektów, zwrócone w stronę forum, to elementy przestrzeni publicznej kampusu.

I Etap, część realizacyjna - budynek Nauk Społecznych wraz z częścią Forum, miejscami postojowymi i garażem podziemnym;

II Etap, część studialna - wyburzenie budynku zlokalizowanego na działce nr 32, uporządkowanie przestrzeni kampusu, zieleń, miejsca postojowe i mała architektura w obrębie pozyskanych od Gminy trenów;

III Etap, część studialna – budynek dydaktyczny Kampusu o powierzchni około 4.000m² z przyległymi elementami zagospodarowania i ostateczna forma Forum Kampusu. Dodatkowo zaproponowano lokalizację budynku o powierzchni c.a. 3.000m² w miejscu obecnego budynku Instytutu Muzyki.


Obsługa komunikacyjna - obsługę budynku A (etap realizacyjny) zapewnie zmodernizowany zjazd z ulicy Dembińskiego. Z tej relacji zapewniony jest wjazd do garażu, podjazd pod wejście główne, dojazd do pomieszczeń technicznych, a także przejazd pożarowy.
Planowany docelowo układ obiektów Kampusu zachowuje istniejące relacje komunikacyjne z nałożonym priorytetem ruchu pieszego w obrębie Forum Kampusu.
W etapie II zaprojektowano zjazd i wyjazd z Alei Armii Krajowej w postaci pasów włączenia i wyłączenia. Przewidziano zlokalizowanie dodatkowych miejsc postojowych przed budynkiem nr 13/15.

W całości założenia (łącznie z etapem 2 i 3) planuje się zlokalizowanie około 150 miejsc parkingowych. Etap realizacyjny zapewnia w garażu podziemnym 50 miejsc postojowych, a w terenie 36 miejsc postojowych
(W tym 24 miejsca postojowe tymczasowe do czasu realizacji etapu III).
Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Charakter projektowanej zabudowy nawiązuje do nurtu architektury modernistycznej.

Wolnostojące bryły budynków Kampusu, osadzone na wspólnej siatce modularnej, operują wspólnym językiem detalu architektonicznego. Budynki uzupełnione utrzymanymi w jednolitym charakterze elementami małej architektury oraz planowana zieleń tworzą centralną przestrzeń Kampusu.

Budynki zaplanowano jako regularne, struktury żelbetowe w układzie słupowo-płytowym. Moduł podstawowy 810/810cm. W strefie Auli, ze względu na rozpiętość konstrukcji, rozważa się zastosowanie stropowych płyt wstępnie sprężonych (np. typu TT).

Fasady zaplanowano w systemie lekkich ścian osłonowych z układem zewnętrznych, pionowych żaluzji drewnianych. Schody wejściowe i podesty z jasnego kamienia lub prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Rozwiązania funkcjonalne budynku.

Główne funkcje budynku zlokalizowano wokół przestrzeni holu głównego, która stanowi centralny element kompozycji obiektu. Przestrzeń holu biegnie przez wszystkie kondygnacje aż do zwieńczenia świetlikiem, przylega do niej trzon komunikacji pionowej z windami i schodami.
W parterze z holu dostępne są: Aula, kantyna wraz z zapleczem i księgarnia. Aby umożliwić niezależne funkcjonowanie księgarni i kantyny zapewniono dostęp bezpośrednio z zewnątrz. Aula główna ze względu na układ i wysokość dostępna jest również z pierwszej kondygnacji z przestrzeni galerii foyer.

Na wyższych kondygnacjach ulokowano pomieszczenie dydaktyczne, biblioteki, pokoje do ćwiczeń, sale prób i pomieszczenia dziekanatu.

Ostatnia kondygnacja to pomieszczenia biurowe administracji uczelni - zarządzanie, marketing itp.
W przyziemiu ulokowano garaż, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, przyłącza i zaplecze gastronomii.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl