Konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynku Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
I Nagroda

<<< powrót
 • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Jerzy Gurawski  
 • mgr inż. arch. Łukasz Janiak  
 • mgr inż. arch. Łukasz Nowak  
 • mgr inż. arch. Marek Szapiel  
 • mgr inż. arch. Jacek Ślotała  
 • dr inż. Jerzy Zielonacki  
 • mgr inż. Jan Drzewiecki  
 • inż. Piotr Osieka  
 •  
 • http://www.gurawski.com  
 •  
1. Założenia koncepcji – ład przestrzenny

- Celem działań przestrzenno – architektonicznych jest wprowadzenie ładu i podporządkowanie różnorodnej architektury istniejących i projektowanych budynków, wspólnej idei tworzącej Campus Akademicki o czytelnym układzie ciągów pieszych – komunikacji – placów, pasm oraz terenów zielonych.

- Trudna sytuacja własnościowa wymusza działania przestrzenne dające określone efekty po zakończeniu każdego etapu z finałem w postaci zamkniętej kompozycji, podporządkowującej sobie wszystkie istniejące oraz projektowane obiekty z placem – forum integracyjnym w części południowej, na przecięciu osi ulic Dembińskiego i Chłopickiego.

2. Zagospodarowanie terenu
- Wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu i układu przestrzennego do formowania nowego obiektu będącego kontynuacją „linii ciągłych” istniejącego założenia.

- I ETAP – realizacja budynku Wydziału Nauk Społecznych na wskazanej działce, z zachowaniem obowiązujących odległości od granic – z ukierunkowaniem na układ docelowy.

- Dowiązanie komunikacji i podłączeń infrastruktury do warunków istniejących z założeniem postępującej w czasie modernizacji i porządkowania przestrzeni Campusu.

- Parkingi – szczupłość działki I-ego etapu oraz konieczność zachowania terenów zieleni i rekreacji powoduje konieczność lokowania programowanych 100 stanowisk parkingowych pod projektowanym obiektem – w kolejnych etapach przewiduje się wykorzystanie rzeźby terenu i realizację II poziomu parkingu przed Salą Sportową.

- Ciągi piesze – zakłada się wyodrębnienie i uporządkowanie ciągów pieszych – zwłaszcza obrzeżnych obsługujących Campus – ich kumulacją byłby projektowany plac – forum uczelniane spinający wszystkie kierunki.

- Zieleń, istotny element przestrzeni, służyć winien nie tylko rekreacji, lecz również jako izolacja akustyczna i biologiczna silnie obciążonej ruchem kołowym trasy Al. Armii Krajowej, dlatego też po przejęciu działek „wschodnich” proponuje się na nich zieleń parkową, urządzoną oraz reaktywację pasm zieleni wewnętrznej obudowującej komunikację kołową i pieszą.

3. Układ funkcji

Dostosowany do potrzeb Akademii i możliwości przestrzenno lokalizacyjnych.

Rozdzielenie bryłowe podstawowych funkcji na:
- A – strefa wejścia głównego Foyer – szatnie – informacja – Aula na 300 miejsc – sala na 100 miejsc – własną komunikacją pionową.

- B - część dydaktyczno – administracyjną V + I kondygnacja – I i II kondygnacja sale dydaktyczne – 60m/30/20/m, biblioteka, sale komputerowe, recepcja, cafeteria etc.
III i IV kondygnacja – Dziekanat, administracja i kierownictwo poszczególnych instytutów – VI kondygnacja – sala chóru i ćwiczenie muzyczne (ochrona akustyczna pozostałych pomieszczeń) – Taras widokowy częściowo przekryty pergolą.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl