Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej Szpitala – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku
I miejsce

<<< powrót
 • ARCH-DECO Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Zbigniew Reszka  
 • Michał Baryżewski  
 •  
 • Paulina Czurak  
 • Łukasz Piankowski  
 • Adrianna Bielenik  
 • Marek Kruk  
 • Tomasz Krzempek  
 • Oskar Berent  
 • Maciej Sikorski  
 •  
 • http://archdeco.pl  
 •  
Idea projektowa
Nadrzędnym zamierzeniem autorów było zaprojektowanie nowej części szpitala , tak aby scalała ona poszczególne budynki w jeden spójny obiekt szpitalny, połączony funkcjonalnie i optymalnie wykorzystujący zadaną przestrzeń a jednocześnie tak aby powstał obiekt nowoczesny, przyjazny dla pacjentów i personelu, zgodnie z współczesnymi trendami i standardem adekwatnym do rangi budynku.
Rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne
Projektowany budynek kontynuuje ideę stworzenia kompleksu szpitalnego zintegrowanego z istniejącą, i powstająca właśnie strukturą, która w przyszłości będzie tworzyć zwarty ośrodek medyczny niezbędny dla funkcjonowania miasta, jak i w szerszym kontekście, funkcjonowania całego regionu.
Konfiguracja terenu charakteryzuje się dużą amplituda wysokości co pozwoliło na naturalne wkomponowanie projektowanej zabudowy. Prostopadłe usytuowanie budynków na zboczu pozwala na zmniejszenie odczuwalnej skali kubatury, ułatwia doświetlenie poszczególnych części oraz tworzy interesujący aspekt wizualny schodkowo ułożonej kompozycji. Poszczególne bloki zostały połączone ze sobą łącznikami. Transparentność i wyróżnienie materiałowe tych elementów tworzy kontrasty, sprawia wrażenie lekkości, a także ułatwia komunikację pomiędzy budynkami co wydaje się nadrzędną zasadą funkcjonowania kompleksu. Rezygnacja z łącznika zewnętrznego prowadzącego z Budynku CMI do pozostałych obiektów odbywa się poprzez wprowadzenie tego typu komunikacji do wnętrza nowoprojektowanego budynku CMN. Takie rozwiązanie wydaję się najbardziej ekonomicznym i funkcjonalnym z punktu widzenia całości założenia i pozwala na sprawne zkomunikowanie obu części jak i podłączenie do pozostałej struktury.
Cechą szczególna projektowanego terenu jest bogata i urozmaicona warstwa krajobrazowa. Wewnętrzne patia doświetlniowe zostały pomyślane jako kontynuacja tej idei. Wprowadzenie naturalnej zieleni do wnętrza obiektu efektywnie wpływa na warunki pracy jak i znacznie oddziaływuje na samopoczucie pacjentów. Jedno z patii jest dziedzińcem całorocznym dzięki opcjonalnemu zamontowaniu suwanego dachu. Największe z nich Mnogość przestrzeni wspólnych łamie stereotyp szpitala „zamkniętego” i zdecydowanie ułatwia szybszy powrót do zdrowia użytkowników.
Komunikacja zewnętrzna

Niezwykle istotną kwestią dla całego założenia było odpowiednie zaprojektowanie obsługi komunikacyjnej. Komunikacja zewnętrzna została zaprojektowana optymalnie i zgodnie z zasadą rozdzielenia ruchu: pacjentów, pracowników, dojazdu dla karetek , dostaw i obsługi technicznej. W projektowanym założeniu spełniono wszystkie wymagania dotyczące drogi pożarowej oraz zapewniono wystarczająca ilość miejsc postojowych,

Projektowany układ komunikacyjny nowoprojektowanego gmachu centrum medycznego oparto o istniejący układ komunikacyjny z uwzględnieniem obszarów zielonych oraz infrastruktury technicznej.
W układzie wewnętrznym zaprojektowano głównie ulice szerokości 6,0 m wyokrąglone łukami r=6 m. Wszystkie prostopadłe miejsca postojowe zaprojektowano o wymiarach 5,0x2,3 m. Miejsca postojowe równoległe przy ulicach zaprojektowano szerokości 2,5x6,0 m. Nawierzchnie miejsc postojowych i dróg manewrowych z kostki betonowej. Ulice o charakterze lokalnym z betonu asfaltowego. Drogę techniczną pomiędzy budynkiem „B” a gmachem „C” zaprojektowana jako betonową.
Główny wjazd dla samochodów osobowych oraz dostawczych od strony ul. Smoluchowskiego zaprojektowano w miejscu oznaczonym w warunkach konkursu jako „wjazd B”. Dwukierunkowa ulica oddzielona została od wjazdu oraz wyjazdu do garażu wyspą szerokości 2m. Wjazdy wyokrąglone łukami r=6m. Główna ulica wjazdowa łączy się z ciągiem pieszo - jezdnym ślizgającym się po południowej elewacji całości założenia wpadając do „ulicy” Akademickiego Centrum Medycyny Inwazyjnej.
Pomiędzy budynkiem „C” a „B” zaprojektowano drogę techniczna o szerokości 6m . Niweleta została tak zaprojektowana by umożliwić przejazd pod łącznikiem usytuowanym pomiędzy gmachami centrum medycznego. Docelowo z jezdni będą korzystać pojazdy ciężarowe z zaopatrzeniem związku z powyższym w strefie rozładunku zaprojektowano pas rozładunkowy szerokości 6,0 m i długości 17,0 m swobodnie mieszczący dwa pojazdy ciężarowe. Wyjazd z drogi technicznej został podłączony do tego samego wlotu wyjazd z Centrum Medycyny Inwazyjnej co zmniejszy ruch samochodów ciężarowych po komleksie szpitalnym.
Układ komunikacyjny po zachodniej stronie projektowanego obszaru został przyjęty jako istniejący.
Na szczególną uwagę zasługują następujące rozwiązania:
- bezkolizyjny dojazd do części magazynowej , zaopatrzenia, cateringu pod korytarzem szpitalnym w poziomie – 1
- łatwy podjazd dla odwiedzających w rejonie wejścia do nowoprojektowanej części szpitala
bezkolizyjny i „ szybki „ dojazd dl karetek do SOR, powiązanym bezpośrednio z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych zlokalizowanym na dachu szpitala CMI
który jest połączony z nowoprojektowanym kompleksem na wysokości pierwszego piętra.
Bilans miejsc postojowych
Łączna ilość miejsc postojowych istniejących i projektowanych dla całego zespołu szpitalnego wynosi:344mp, w tym 286 to miejsca w parkingu podziemnym a 58 to miejsca postojowe terenowe.
Rozwiązania architektoniczno - materiałowe

Rozwiązania elewacyjne
Architektonicznie nowe części szpitala kontynuują podziały istniejących budynków , które przy renowacji zostają ujednolicone wizualnie z dominującym kolorem białym na elewacjach. Nowe części szpitala wyróżniają się okładzinami z blachy falistej będącej tanim, trwałym i wysublimowanym materiałem elewacyjnym. Odcień blachy jak i również przeszklenia mają delikatne zielonkawy odcień nawiązujący do powstającego budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Zastosowano również światłochrony dzięki którym będzie możliwe obniżenie kosztów klimatyzacji obiektu.

Rozwiązania wewnętrzne
Kompozycja przestrzenna oraz rozwiązania architektoniczno - materiałowe podporządkowane zostały idei humanizowania przestrzeni szpitalnej, zarówno w skali dużych wspólnie użytkowanych przestrzeni komunikacyjnych jak i przestrzeni każdego z pokoi. Oświetlony naturalnym światłem poprzez atrium pasaż szpitalny tworzy bardzo czytelny punkt odniesienia dla pacjentów, odwiedzających i personelu medycznego zapewniając maksymalną orientację przestrzenną. W założeniu autorów pasaż ten jest miejscem wspólnym –ulicą wewnętrzną , która dzięki naturalnemu oświetleniu, dużej ilości zieleni oraz zastosowaniu odpowiednich naturalnych materiałów , tworzy bardzo przyjazny klimat dla wszystkich użytkowników w środku budynku szpitalnego, a zlokalizowana przy ulicy kawiarnia jest ogólnodostępnym miejscem wypoczynku

Wnętrza zaprojektowano z materiałów ekologicznych i trwałych w większośći polskiej produkcji. Posadzki kauczukowe, żywiczne oraz PcV, sufity modułowe, w częściach zabiegowych szczelne, w przestrzeniach ogólnodostępnych akustyczne, ściany malowane.

Ścianki działowe zaprojektowano z płyt jastrychowych, które spełniają wszystkie normy zarówno akustyczne jak i ekologiczne, materiał ten również daje możliwość znaczącej modyfikacji przestrzeni.

Mała architektura
Wokół całego kompleksu zaprojektowano dyskretne oświetlenie parkowe, ławki , śmietniki, nawierzchnie z płyt chodnikowych z posypka granitową w dwóch kolorach oraz niskie podświetlenie zieleni.
Rozwiązania programowo – przestrzenne

W celu optymalizacji przepływu pacjentów i usprawnienia pracy personelu szpitala /patients' flow/ starano się pogrupować zbliżone funkcje we wzajemnym sąsiedztwie. Zaletą takiego rozwiązania są również istotne oszczędności ekonomiczne poprzez ograniczenie "pustych" przebiegów personelu i skrócenie czasu poświęconego na wewnętrzną komunikację i transport chorych. Tam, gdzie było to możliwe, starano się stosować rozwiązania powtarzalne i modułowe, szczególnie w zakresie oddziałów łóżkowych, co miało na celu ułatwienie orientacji pacjentów i odwiedzających, a także uelastycznienie pracy poszczególnych jednostek klinicznych.

Spełniono warunek o preferowaniu lokalizacji klinik. Zespół Zabiegowy Kardiologiczno – Naczyniowy pracowni Inwazyjnych znajduje się w południowo – zachodniej części CMN naprzeciw podjazdu dla karetek. Klinikę Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej zlokalizowano w tej samej części CMN i połączono łącznikiem na poziomie pierwszego piętra z CMI. Zakład Medycyny Nuklearnej usytuowano w południowo – zachodniej części terenu gdzie obecnie znajduje się budynek nr 18, który ulegnie wyburzeniu. Zespół ogólno – dydaktyczny zlokalizowano w części południowo – zachodniej na poziomie przyziemia tak by studenci przechodząc na zajęcia nie ingerowali w życia szpitala.


Główne części projektowanego obiektu:

poziom -1 parking podziemny z 286 miejscami postojowymi, w budynku „C” znajduje się część dydaktyczna wraz z zapleczem magazynowym, technicznym oraz strefa dostaw

poziom 0 zespół wejściowy wraz z punktem gastronomicznym, szatniami oraz pkt usługowymi oraz archiwum centralnym, izba przyjęć psychiatrii, klinika neurologi

poziom 1 zakład medycyny nuklearnej, klinika radioterapii, klinika chorób psychicznych i zaburzeń nerwicowych, pracownia kardio-naczyniowa, centrum zawałowe, gabinety lekarskie i zabiegowe ( moduł B)

poziom 2 zespół operacyjny, oddział chirurgii naczyniowej, oddział kardiochirurgii, klinika chematologii i transplantologii, centrum ambulatoryjne, ambulatoryjne centrum diagnostyczno zabiegowe

poziom 3 zespół pracowni elektrofizjologicznych, klinika kardiologii i kardiologii ogólnej, klinika niewydolności serca, klinika nadciśnienia tętniczego i diabetologii, niewydolności serca

poziom 4 klinika neurologii, transplantacji i chorób wewnętrznych, klinika Dermatologii, Wenerologii o Alergologii, klinika chorób wewnętrznych i chorób tkanki łącznej

poziom 5 klinika pneumatologii i alergologii, klinika geriatrii
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl