Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym Hali Widowiskowo-Sportowej z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
I Nagroda

<<< powrót
 • Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa
Skład zespołu:
 • Autor projektu  
 • – arch. Paweł Tiepłow  
 •  
 • Współpraca autorska:  
 • – mgr inż. arch. Roman Owczarek  
 • - inż. arch. Elżbieta Grabowska  
 • - tech. Paweł Czernecki  
 • - tech. Michał Abramowicz  
 •  
 •  

1. OPIS AUTORSKI KONCEPCJI I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Przed przystąpieniem do projektowania, zwłaszcza obiektów wielko kubaturowych, znaczących w skali miasta i mających stać się rozpoznawalnym elementem przestrzeni, architekt szuka przewodniej idei – założenia, które odniesie się do istniejących warunków i pozwoli stworzyć funkcjonalny obiekt harmonijnie powiązany z otoczeniem.

Pracę zaczęliśmy od wizyty w miejscu przeznaczonym na planowaną inwestycję. Obszar, na którym zlokalizowany będzie planowany budynek, jest otwarty, bez istniejących na nim i w okolicy zabudowań. Takie warunki pozwalają na wyeksponowanie obiektu, który będzie doskonale widoczny ze wszystkich stron, a szczególnie z położonej wyżej, na skarpie, części miasta. Szeroka perspektywa, która pozwoli na spojrzenie na cały budynek wraz z otoczeniem, stała się podstawą do stworzenia obiektu niebanalnego, mogącego stać się wizytówką miasta. Z tego powodu podporządkowaliśmy zewnętrzny wygląd projektowanej hali przede wszystkim kryteriom estetycznym.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy z halą sportowo-widowiskową. W założeniu ma być to przestrzeń przyjazna i służąca mieszkańcom miasta na co dzień do rekreacji i wypoczynku. W związku z tym wokół hali stworzono park, który stanowi nie tylko zielone otoczenie obiektu widowiskowo-sportowego, lecz może funkcjonować samodzielnie jako przestrzeń rekreacyjna. Do hali i parku dookoła niej można dojść pieszo od strony miasta ulicą Republiki Pińczowskiej. Ta droga zapewnia też obsługę gospodarczą obiektu oraz dojazd do drogi pożarowej.

W pobliżu hali zaprojektowano niewielki obiekt, w którym znajduje się kotłownia oraz pomieszczenia na sprzęt służący pielęgnacji zieleni i śmietnik. Umieszczony został na „wysepce” ronda, które pełni rolę placu manewrowego.

Proponujemy przekształcenie istniejącego rowu melioracyjnego w niewielki staw, na którym mogą znaleźć się wysepki z altanami. Staw oddzielać będzie cześć „rekreacyjną”, na której zlokalizowane są obiekty kubaturowe i urządzenia terenowe (ścianka wspinaczkowa, skatepark, tory do minigolfa i park linowy), od parkingów (parkingi nie wymagane są w SIWZ, lecz wymagane dołączoną do SIWZ Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). Kształt urządzeń terenowych jest nawiązaniem do kształtu i układu osi konstrukcyjnych budynku. W założeniu hala stanowić będzie duży obiekt widowiskowo-sportowy przystosowany do organizacji imprez masowych, stąd też konieczność zapewnienia w jej pobliżu dość dużej liczby miejsc parkingowych – parking na 126 samochodów osobowych i 5 autokarów wraz z placem nawrotowym, zlokalizowano w południowej części terenu, obecnie pokrytej siecią asfaltowych ścieżek, z dojazdem od ulicy Pałęki. Z parkingów do głównego wejścia hali prowadzić będzie szeroka aleja-kładka przebiegająca ponad stawikiem, która będzie stanowić naprowadzenie na ciekawy wizualnie obiekt.

Cały program, przewidywany w warunkach konkursu, zmieściliśmy na części działki oddzielonej od stadionu MOSiR szpalerem drzew. Część nie objętą zagospodarowaniem w ramach wytycznych planujemy zagospodarować jako zielone tereny rekreacyjne.

3. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJONALNA

Przy tworzeniu formy budynku położyliśmy nacisk na jego ekspozycję na dużej i otwartej przestrzeni, zwracając szczególną uwagę na fakt, że będzie widoczny z każdej strony i ze wszystkich musi prezentować się atrakcyjnie. Uciekliśmy od formy kubicznej, która w danym otwartym terenie nie wyglądała by atrakcyjnie, do kształtów organicznych, wtapiających się w otoczenie. Mimo sporych rozmiarów, obiekt nie będzie przytłaczał otoczenia w odczuciu odległego obserwatora, a jednocześnie łukowe przekrycie zmniejszy wysokość elewacji budynku widzianych z bliska. Do formy budynku, powiązanej z otaczającą zielenią, dopasowano także kolorystykę – dach pokryty panelami w trzech odcieniach zieleni działa jak wojskowy kamuflaż, który „rozmazuje” bryłę i sprawi wrażenie obiektu wyłaniającego się z ziemi. Jednak zastosowane trzy białe betonowe pasy w dolnej części elewacji oddzielają budynek od terenu i stanowią charakterystyczny, widoczny w każdym ujęciu, element.

Konsekwentna architektura oparta o poziome linie zastosowane w elewacjach i łupinowy „jednopowierzchniowy” dach przekrywający niemal cały budynek spowodowały konieczność umieszczenia w osobnym budynku kotłowni, a przede wszystkim powiązanych z jej funkcją pionowych kominów.
Główne wejście do hali znajduje się na osi poprzecznej budynku i zwrócone jest w stronę parkingów, ponieważ zakładamy, że tą drogą będzie przybywać najwięcej gości na organizowane w hali imprezy. Forma wejścia przywodzi na myśl „podwinięcie” części pokrycia i ukazuje nieosłonięte żebra głównej konstrukcji, pomiędzy którymi znajdują się szklana ściana z drzwiami.

Hol wejściowy rozciągnięty jest wzdłuż podłużnej osi budynku, dzięki czemu może pomieścić dużą ilość osób obecnych na hali. Rozmieszczono tam szatnię, punkt gastronomiczny oraz ogólnodostępne toalety znajdujące się po obu stronach holu.

Poprzeczny schemat komunikacji prowadzi bezpośrednio najkrótszą drogą od wejścia głównego do drzwi na arenę i trybuny. Z wymaganych trybun rozsuwanych zrezygnowano . Podana w specyfikacji ilość miejsc (200) na trybunach rozsuwanych oznacza, przy tej długości trybun, trzy rzędy (dwa dolne rzędy chowają się pod trzeci), co daje zysk 1,60m szerokości areny przy trybunach złożonych. Tyle tylko iż pełna szerokość areny jest potrzebna w czasie zawodów a wtedy i trybuny powinny być rozłożone. Czyli zysk 1.6m właściwie nikomu nie jest potrzebny, a trybuny stałe na pewno są trwalsze od rozsuwanych. Na poprzecznej osi budynku, vis-a-vis wejść, znajduje się duża scena wyposażona w mechanizm opuszczania przedniej części. Ta ruchoma część zamyka otwór sceny w czasie kiedy nie jest użytkowana. Za sceną umieszczono pokój trenerów, pokój sędziów, gabinet lekarski pomieszczenie klubowe oraz pokój dla artystów. Te pomieszczenia mają własne przebieralnie i WC.

Z jednego boku areny rozmieszczono przebieralnie, skupione w czterech blokach po dwie przebieralnie połączone wspólną natryskownią (grupy ćwiczących przebierają się na zmianę, co pozwala zastosować takie ekonomiczne rozwiązanie). Te same przebieralnie obsługują znajdujące się za nimi dwie sale treningowe oraz znajdujące się na piętrze siłownię. Przeciwne skrzydło mieści pomieszczenia zespołu administracyjnego i personelu oraz salę konferencyjną. Ponieważ budynek nie jest powiązany z istniejącymi budynkami szkół czy MOSiR-u, powinien być „samowystarczalny”, zaproponowany więc został pełny program pomieszczeń administracyjnych i personelu.

Na wyższym poziomie nad przebieralniami zaprojektowano sale przeznaczone na siłownię. Po przeciwnej stronie nad magazynem sportowym - umieszczono wentylatornię.

Pomiędzy wentylatornią i salami sportowymi a główną areną sportową zastosowano oryginalne rozwiązanie w postaci szklanych ścian, co pozwala na spojrzenie z wnętrza na całą konstrukcję dachu i dodaje lekkości wnętrzu. Szyby będą chronione piłkochwytami z siatki. Rozwiązanie takie nie podnosi znacząco kosztów budowy, ponieważ te ściany są ścianami wewnętrznymi i nie wymaga się od nich izolacyjności cieplnej.

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Układ konstrukcyjny budynku tworzy 9 poprzecznych trójprzegubowych dźwigarów drewnianych opartych na żelbetowych podporach połączonych stalowo-żelbetowymi ściągami poniżej poziomu gruntu. Osie dźwigarów rozmieszczone są co 660cm. Po obu stronach budynek zamykają promieniste układy dźwigarów tworzące podstawę łukowej linii ścian. Na dźwigarach ułożona jest blacha trapezowa o grubości 15cm, ocieplona 20 cm wełny mineralnej na której położone jest pokrycie z blachy powlekanej np. Prefa lub Prószyński.

Zaproponowany układ konstrukcyjny jest optymalny pod względem ilości i kosztów użytych materiałów przy zakładanych wymiarach budynku. Poza tym pozwala na uzyskanie pomieszczeń w pełnej wysokości na całej powierzchni, bez ograniczających funkcjonalną wysokość ram lub ściągów. Dzięki temu uzyskujemy w budynku nie przekraczającym 12m wysokości (zabudowa niska) wysokość użytkową hali sportowej 8,5m, która pozwala na organizację imprez sportowych na poziomie międzymiastowym. Możliwe jest uzyskanie przy tym układzie konstrukcyjnym wysokości 12 m pozwalającej na organizację imprez międzynarodowych, ale nie było takich wymagań w specyfikacji.
Z racji niekorzystnych warunków gruntowych na terenie przeznaczony na realizację inwestycji nie przewiduje się podpiwniczenia budynku. Dla posadowienia obiektu konieczna będzie wymiana gruntu na powierzchni 4060 m2na głębokość 3,5m, co daje około 14,2 tys. m3 gruntu do wymiany. Alternatywą mogą być ławy fundamentowe o wysokości 4m lub palowanie. Wybór metody uzależniony będzie od szacowanych kosztów wykonania.

5. WYKOŃCZENIE i WYPOSAŻENIE OBIEKTU

Przewiduje się zastosowanie siatkowych piłkochwytów w dolnym pasie dźwigarów drewnianych, dzięki czemu można będzie zastosować oświetlenie i sufity podwieszane nieodporne na uderzenia piłkami. Pomiędzy dźwigarami w salach sportowych zaproponowano mocowanie paneli sufitu podwieszanego typu Rocfon na dystansach i tworzących pułapki akustyczne. Takie rozwiązanie było zastosowane z dużym powodzeniem w już zrealizowanych obiektach i zapewnia doskonałą funkcjonalność i akustykę.
Zaprojektowana scena składa się z dwóch części: stałej znajdującej się poza obrysem areny sportowej i odchylanego panelu o szerokości 4,5m. W pozycji złożonej panel zakrywa otwór sceniczny i stanowi ścianę sali sportowej, natomiast po rozłożeniu tworzy dużą, scenę. W trakcie rozkładania sceny, pod wpływem własnego ciężaru, ze spodu panelu wychylają się stalowe nóżki, które trafiają na odpowiednie gniazda montażowe w podłodze.

Podłoga areny i sal treningowych pokryta posadzką równosprężystą – drewnianą lub syntetyczną z tworzyw sztucznych w różnych kolorach, w hali sportowej na legarach. Na posadzkach niesportowych gresy.

Trybuny wykonane będą z beton architektonicznego i wyposażone w składane krzesełka.
Armatura sanitarna sprawdzonych krajowych producentów. Wyposażenie o podwyższonej trwałości, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl