Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gm. Morawica i Grabowiec gm. Chmielnik.
I nagroda

<<< powrót
 • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. o.o.
 • POLCONSULT Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Stefan Kuryłowicz  
 • Jacek Syropolski  
 • Piotr Wilbik  
 • Bartek Sabela  
 • Magda Rostowska  
 • Magda Ptaszynska  
 • Zespół Pol-Consult  
 •  
 • http://www.apaka.com.pl 
Opis Koncepcji


Zasady przestrzenno-programowe kształtowania bryły zespołu .
Uporządkowana kompozycja zagospodarowania otoczenia zespołu jest zapowiedzią ukształtowania wnętrza budynku terminala, którego głównym założeniem było czytelne i proste powiązanie szeregu funkcji, tak aby ułatwić przyszłym podróżnym orientację w jego wnętrzu, a co za tym idzie usprawnić procedurę odpraw.
Wejście główne i podjazd do terminala pasażerskiego prowadzi przez plac utworzony poprzez wycofanie zespołu budynków lotniskowych od projektowanej Alei Lotniskowej. Ostatecznie przestrzeń przed terminalem zostanie ukształtowana po zrealizowaniu hotelu i zespołu obiektów komercyjnych po przeciwległej stronie alei.
Plac ograniczony jest od wschodu szpalerem drzew wygradzającym pętlę autobusową wraz z podjazdem do parkingu długookresowego. Stworzona w ten sposób czytelna kompozycja przestrzeni wyraźnie definiuje strefę wejścia do budynku. Strefa wejścia została dodatkowo podkreślona zadaszeniem.
Uporządkowana kompozycja zagospodarowania przed terminalem jest zapowiedzią ogólnej koncepcji przestrzennej budynku, której głównym założeniem było jasne i proste ukształtowanie wnętrza i funkcji, tak aby ułatwić pasażerom orientację, a co za tym idzie usprawnić procedurę odpraw. Strefy przylotów i odlotów oraz związane z nimi funkcje rozmieszczone są tak, aby strumienie pasażerów i osób im towarzyszących nie krzyżowały się ze sobą, a droga pasażera do wyjścia na płytę była relatywnie krótka i prosta.
Duża transparentność elewacji nie ogranicza zarówno widoczności na płytę lotniska jak i dopływu światła do wnętrza terminalu. Podkreśli to przestronność oraz jego prosty układ. Budynek terminalu zaprojektowany z myślą o podróżnych i im przyjazny stanie się godną wizytówką Kielc i Regionu Świętokrzyskiego.

ETAPOWANIE INWESTYCJI


Przewiduje się etapowanie inwestycji, tak by zgodnie z warunkami konkursu w pierwszej kolejności możliwe było zapewnienie wstępnej przepustowości na poziomie 300 – 500 tysięcy pasażerów rocznie.
Podzielono to następująco:
Etap I – od 300 do 500 tys. pasażerów rocznie w budynku administracyjnym
Etap II – terminal pasażerski 1,5 mln pasażerów rocznie
Etap III – terminal pasażerski 3 mln pasażerów rocznie
Etap IV – terminal pasażerski 4,5 mln pasażerów rocznie

ETAP I
Projekt przewiduje zorganizowanie w pierwszej kolejności terminala pasażerskiego na parterze budynku administracyjnego. Terminal wyposażony zostanie w ręczny system kontroli bagażu zasadniczego jak również podręcznego za pomocą urządzeń typu Heimann. Bagaż przenoszony będzie przez pasażerów i zdawany po kontroli do okna zdawczego na taśmociąg skąd będzie transportowany do samolotu wózkiem lotniskowego agenta handlingowego. Pasażerowie przylatujący będą korzystali z hali odbioru bagażu z taśmociągiem poziomym, na który bagaż będzie podawany ręcznie z wózków w wydzielonej bagażowni. Pomieszczenia bagażowni zarówno w strefie odlotów, jak również przylotów są tak ukształtowane, by zapewnić jak najłatwiejszy podjazd,
a tym samym skrócić czas operacji załadunku i rozładunku bagażu.
Pasażerowie będą dowożeni autobusami do zrealizowanej w I Etapie drogi startowej i płyty postojowej lotniska.
Funkcjami towarzyszącymi w pierwszym okresie funkcjonowania lotniska, będą pomieszczenia konferencyjne zlokalizowane na 1 piętrze projektowanego 3 kondygnacyjnego budynku biurowego. Sala konferencyjna wraz z zapleczem pozwoli na podniesienie standardu odpraw lotów specjalnych, zorganizowanie konferencji oraz briefingów prasowych. Istnieć będzie także możliwość wykorzystania tych pomieszczeń przez zaprojektowane na 2 piętrze biura służb i dyrekcji portu.
Wraz z rozwojem portu lotniczego w II, III i IV Etapie rozbudowy, funkcja pomieszczeń na parterze dedykowanych tymczasowemu terminalowi zostanie zmieniona.

ETAP II, ETAP III, ETAP IV
Etap II jest to terminal pasażerski zaprojektowany w docelowym budynku dworca do odprawy 1,5 mln pasażerów rocznie. Przewiduje się ROZBUDOWĘ POPRZEZ DODANIE KOLEJNYCH MODUŁÓW BEZ NARUSZANIA JUŻ ZREALIZOWANEJ KONSTRUKCJI.
Przewiduje się rozbudowę terminalu w III i IV etapie inwestycji, tak aby była możliwa obsługa do 4,5 mln pasażerów rocznie. W tym celu od strony budynku biurowego służb pozostawiono wolne miejsce umożliwiając tym samym rozbudowę w przyszłości. Dla uzyskania przepustowości na poziomie 4,5 mln pasażerów dobudowany zostanie pirs z rękawami.
W centralnej części budynku zaprojektowano sortownię bagażu. Układ pomieszczeń i poczekalni wylotowych został tak zaprojektowany, by późniejsze rozbudowy systemu kontroli i przesyłu bagaży w sortowni były możliwe bez zmian w konstrukcji budynku. Strop nad sortownią, w I etapie stanowić będzie wydzielenie poczekalni „No Schengen” (NS) i poczekalni Executive Lounge EXL na piętrze.
Pasażerowie do swojej dyspozycji będą mieli przestronną poczekalnię wylotową po stronie miejskiej terminala. Na obecnym etapie pozostawiono także możliwość zainstalowania dodatkowej trzeciej karuzeli odbiorczej w strefie odbioru bagażu. W większym stopniu rozbudowie ulegnie strefa odlotów, gdzie rozwinięte zostaną ciągi stanowisk odprawy biletowo – bagażowej, które zostaną zwiększone z 16 do 40 docelowo, oraz z 5 w II etapie do 24 stanowiska „self check-in”.
Wraz z rozbudową terminala pasażerskiego przewiduje się rozbudowę pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na poziomie +1. Rozbudowana zostanie centralna sortownia bagażu oraz centralne pomieszczenie techniczne. Dzięki temu możliwe będzie powtórzenie zastosowanego w II Etapie budowy terminala oddolnego systemu odbioru bagażu z stanowisk check-in. Etapowaniu inwestycji podlegać będzie także rozbudowa otoczenia wokół projektowanego terminala. Parking długookresowy winien zostać rozbudowany na parking wielopoziomowy w IV Etapie rozbudowy. Takie rozwiązanie pozwoli na stworzenie wspólnej całości w skali urbanistycznej, budynkiem biurowym, terminalem i garażem wielopoziomowym. Rozbudowana zostanie także płyta do kołowania samolotów razem z stanowiskami postojowymi. Przewiduje się także w ostatnim IV Etapie doprowadzanie linii szybkiej kolei dojazdowej na peron zlokalizowany na podziemnym peronie.

Rozwiązania architektoniczne i materiałowe


Wybrane rozwiązania architektoniczne mają wyrażać nowatorskie aspiracje Regionu Świętokrzyskiego i miasta Kielce. Budynek zaprojektowano jako jednoprzestrzenna halę w której wydzielono poszczególne funkcje. Posadzki stref dostępnych dla pasażerów zostaną wykończone żywicami epoksydowymi na których znajda miejsce dodatkowe oznaczenia ułatwiające orientację we wnętrzu, np: kierunki ruchu pasażerów. Okładzina ścian i stropu terminalu zostanie wykonana z paneli blaszanych. Świetliki zostaną wykonane w technologii ślusarki aluminiowej, szklenie szkłem nie przeziernym z folią. Ściany w strefach operacyjnych szklenie szkłem nie przeziernym z folią. Ściany w strefach operacyjnych wyłożone zostaną okładzinami

ROZWIĄZANIA BUDOWLANE
Budynek terminalu pasażerskiego został zaprojektowany na siatce słupów 14 x 18 m. Słupy w konstrukcji żelbetowej wspierają stalową konstrukcje dachu. Ostateczny wybór sposobu posadowienia zostanie ustalony po wykonaniu badań geotechnicznych terenu. Stropy nad sortownią bagażu i pomieszczeniami biurowymi wykonane jako płyta żelbetowa. Łukowe zakończenia budynku, od strony podjazdu i płyty lotniska zostały zaprojektowane jako elementy łączone z zasadniczą konstrukcją budynku. Całość okładana od zewnątrz elewacyjnymi panelami blaszanymi w kolorze białym RAL 9016.
Zakłada się pełną klimatyzacje pomieszczeń zarówno operacyjnych jak i biurowych. Budynek będzie wyposażony także pełen zestaw instalacji elektrycznych i niskoprądowych niezbędnych dla funkcjonowania obiektu tego typu.

OPIS FUNKCJI
(Technologia pracy dworca)
Budynek terminalu pasażerskiego w Kielcach zaprojektowano jako jednoprzestrzenną halę z wewnętrzną antresolą, w której ciągi odpraw pasażerów odbywają się na jednym poziomie – parterze. Funkcje biurowe i socjalne dla pracowników dworca wydzielono w sąsiadującym z terminalem budynku biurowym oraz na ogólnodostępnej antresoli, gdzie także zlokalizowano strefę komercyjną dostępną ze strefy „land side”. Na części antresoli w pomieszczeniach dedykowanych dyrekcji portu przewidziano lokalizację centrum antykryzysowego.
W częściowym podpiwniczeniu terminala zlokalizowano tunel do przesyłu bagażu do sortowni.
W zaprojektowanym budynku oprócz scentralizowanych powierzchni komercyjnych i punktów gastronomicznych, wprowadzono czytelny podział stref pracy poszczególnych służb państwowych. Pozwoliło to na zgrupowanie w jednym miejscu pomieszczeń dedykowanych dla Sg i SC obsługujących strefy odlotów i przylotów. Takie rozwiązanie wyklucza dublowanie się pomieszczeń służbowych i wpływa na racjonalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz.
Parter terminala składa się z trzech wydzielonych części. Stanowi je dostępna od strony podjazdu hala ogólna oraz strefy odlotów i przylotów. Obie strefy rozdzielone są przebiegającą przez cały budynek sortownią bagażu z antresolą. Ponadto poszczególne strefy rozdzielone zostały przeszkleniami strukturalnymi, tak aby zachować maksymalną przejrzystość wnętrza. Wszystkie przestrzenie przenikają się wzajemnie, co potęguje u podróżnych i osób odprowadzających wrażenie przestronności dworca i pomaga w orientacji w jego wnętrzu.

- Strefa poczekalni ogólnej,
została zaprojektowana jako jednoprzestrzenna kubatura dostępna
z podjazdu do budynku. Wejście do poczekalni ogólnej prowadzi przez sześć przedsionków z podwójnymi rozsuwanymi drzwiami. Głębokość traktu wynosi około 14m i pozwala na swobodne przemieszczanie się w jej wnętrzu pasażerów i osób oczekujących. W centralnej części strefy oprócz zespołu sanitariatów z wydzielonym ustępem dla osoby niepełnosprawnej, zlokalizowano bankomaty, automat wymiany walut i pomieszczenia usługowe takie jak: wypożyczalnie samochodów, biuro informacji turystycznej i celnej, informacja hotelowa i stoisko z prasą. Pomieszczenie pierwszej pomocy przedmedycznej i pokój matki z dzieckiem zlokalizowano na antresoli w pobliżu windy i schodów. Taki rozkład funkcji pozwala na dedykowanie przestrzeni ogólnej jedynie dla szybkiej obsługi pasażerów.
W centralnej części pomiędzy przedsionkami zlokalizowano punkt informacji terminalowej i „meeting point”.
W strefie odlotów naprzeciw wejścia zaprojektowano linię stanowisk odprawy biletowo bagażowej. Jest to klasyczny układ swobodnego dostępu pasażerów do stanowisk odprawy poprzez mobilne wygrodzenia kolejkujące. Stanowiska check-in stanowią jeden ciąg. Aby uniemożliwić dostęp osób postronnych do ciągu poodprawowego proponuje się zastosowanie wydzieleń stałych i taśmowych. Ponad check-inami został podwieszony poziomy wyświetlacz informacji FIDS widoczny z zewnątrz przez transparentną elewację. Dodatkowo w przestrzeni hali zawieszono na ścianach monitory systemu FIDS informujące o odlotach i przylotach oraz aktualnie odprawianych rejsach. Opodal stanowisk odpraw zlokalizowano punkt informacji celnej oraz kantor i wydzielone miejsce do siedzenia dla osób oczekujących na odprawę. Dla zorganizowanych grup pasażerów lotów czarterowych przewidziano miejsce blisko biur i kas linii lotniczych, wygradzane taśmami w zależności od potrzeb.
Strefę przylotów, stanowi część poczekalni od strony odjazdu spod budynku terminala, na której środku znajduje się wyjście z sali odbioru bagażu i odprawy celnej dla pasażerów przylatujących. Wyjście rozgraniczono stałą balustradą zakończoną podwójnymi bramkami uniemożliwiającymi osobom oczekującym wchodzenie do strefy odprawy celnej i odbioru bagażu. Takie rozwiązanie zapewnia bezkolizyjny ruch pasażerów. Lokalizacja kawiarni pozwala osobom w niej oczekującym na kontakt wzrokowy z wyjściem ze strefy odbioru bagażu na przylotach. Dla gości terminala znajdujących się w strefie przylotów zlokalizowano pomieszczenie zwrotu i dostarczania bagażu, depozytu celnego oraz przechowalnię bagażu. W zlokalizowanych blisko punktach komercyjnych mogą oni uzyskać informacje
o wypożyczeniu samochodu, znaleźć informację turystyczną i hotelową, kupić prasę oraz uzyskać informacje na temat miasta Kielc i regionu Gór Świętokrzyskich.

- Strefa odprawy biletowo bagażowej,
została zaprojektowana w prawej części projektowanego dworca naprzeciwko wejścia z podjazdu. Taka lokalizacja ułatwia śpieszącym się pasażerom na odnalezienie się w przestrzeni terminalu. Zaprojektowano ruch pasażerów w ciągu wymuszonym taśmami, tak że po odprawie przy stanowiskach check-in osoby postronne nie maja kontaktu z pasażerami.
16 stanowisk bezpośrednich check-in wyposażono w wagi i zlokalizowano w jednym ciągu, na końcach którego umieszczono stanowiska „self check-in”. Taśmociągi odbierając bagaż z stanowisk check-in, korytarzem technicznym na poziomie –1 przewożą go do centralnej bagażowni. Pasażerowie poruszający się po odprawie ciągiem wymuszonym mają do swojej dyspozycji pomieszczenie odpraw wraz z urządzeniem kontrolującym dla bagaży ponadwymiarowych, z którego jest bezpośredni dostęp do korytarza prowadzącego do bagażowni. Istnieje także możliwość dokonania dopłat w kasach linii lotniczych ( 5szt.), udania się do biura jednego z agentów handlingowych oraz dodatkowego zabezpieczenia bagażu, lub przejścia „czerwoną ścieżką” z punktem deklaracji celnej lub zieloną ścieżką wprost do centralnej strefy kontroli bezpieczeństwa. W tej strefie zlokalizowano także pomieszczenia dla wózków inwalidzkich przeznaczonych dla pasażerów odlatujących w sąsiedztwie pomieszczeń dla agentów handlingowych.
Strefa odprawy biletowej w pierwszej ( III Etap ) kolejności zostaje rozbudowana poprzez powtórzenie istniejącego zespołu stanowisk „check-in”. Uzyskane w ten sposób 26 stanowisk i 10 do samodzielnej obsługi. Rozbudowa do Etapu IV wymagać będzie zastosowania systemu wyspowego stanowisk w oparciu o podziemny kanał przesyłu bagażu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl