Konkurs na opracowanie koncepcji Budynku Wydziału MINI – Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
I Nagroda

<<< powrót
  • DEDECO Sp. z o.o. "Szczecin" Sp. k.
Skład zespołu:
  • Małgorzata Rogalka  
  • Agata Czarnowicz-Skonieczna  
  • Grzegorz Modzelewski  
  • Piotr Hofman  
  •  
  • http://www.dedeco.pl 
założenia autorskie:


Budynek zlokalizowano w centrum kampusu Politechniki Warszawskiej, na wyznaczonym przez Zamawiającego terenie, w taki sposób, aby zachować drzewa o najcenniejszych walorach przyrodniczych i kompozycyjnych (szpaler drzew wzdłuż północnej ściany budynku). Projektowany budynek jest obiektem sześciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wolnostojącym, z płaskim dachem.
W analizach sylwetki wzięto pod szczególną uwagę zarówno jego usytuowanie względem Alei Niepodległości – zamyka on od tej strony perspektywę, jak również jego najbliższe sąsiedztwo - budynki o wysokich walorach historycznych (Gmach Nowej Kreślarni, Gmach Fizyki) znajdujące się w kampusie a także otaczającą je zieleń.

Uwzględniając skalę, podziały, stylistykę budynków, wyróżniono w istniejącej zabudowie dwie grupy architektoniczne:

do pierwszej należą obiekty, znajdujące się głównie od strony zachodniej projektowanego budynku MINI, nawiązujące bardzo mocno do architektury modernizującego socrealizmu warszawskiego z lat 30.: o zdyscyplinowanych ceglanych elewacjach z równomiernymi podziałami okien (Gmach Elektrotechniki, Gmach Nowy Lotniczy, Gmach Technologii Chemicznej), do drugiej można zaliczyć obiekty, znajdujące się po wschodniej stronie projektowanego budynku, o architekturze z początku XX w. mocno nawiązującej do historyzmu (Gmach Nowej Kreślarni, Gmach Fizyki).

Bryła projektowanego budynku zmienia się w zależności od typu sąsiadującej zabudowy. Od strony wschodniej zaprojektowano elewacje z rozedrganym rysunkiem żaluzji i dużą ilością szkła, w którym będzie się odbijać zieleń. Współczesne pod względem stylistycznym tło, które tworzą ściany budynku, uwydatnia – na zasadzie kontrastu – walory historyczne otaczających obiektów. Spokojniejsze są elewacje od strony zachodniej: nie ukrywają podziałów na poszczególne kondygnacje; dopasowują się do porządku i regularności ścian przyległych budynków utrzymanych w stylu modernizującego socrealizmu. Dzięki temu, że przejścia pomiędzy jednym i drugim stylem ścian są bardzo płynne, bryła budynku zachowuje jednolity i spójny charakter.

rozwiązania funkcjonalno przestrzenne:


W budynku można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne:

CZĘŚĆ PODZIEMNA – Kondygnacja -1
Na kondygnacji -1 zlokalizowano parking podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Wjazd na parking podziemny ulokowany został wzdłuż zachodniej elewacji budynku. Kondygnacja –1 połączona została z częścią nadziemną dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi oraz dwoma windami, które przebiegają przez wszystkie kondygnacje budynku.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 1 – parter
Na parterze zlokalizowano strefę wejściową z szatnią, portiernią i holem głównym, funkcje administracyjne, zespół dziekanatu, zespół gastronomiczny oraz usługi ogólnopolitechniczne w południowej - oddzielnej części budynku.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 2
Na kondygnacji 2 mieści się główne audytorium i większe sale seminaryjne oraz sala internetowa połączona wewnętrznymi schodami z czytelnią na piętrze powyżej.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 3, 4
Na kondygnacji 3 i 4 mieści się główne audytorium, dwa mniejsze audytoria, większe sale seminaryjne oraz czytelnia połączona wewnętrznymi schodami.

CZĘŚĆ NADZIEMNA – Kondygnacja 5, 6
Kondygnacja 5 i 6 mieści zespół pomieszczeń pracowników naukowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl