DLM

Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2015

2015 XII Uniejów Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego
2015 XII Mława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie
2015 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie
2015 XII Tarnów Konkurs na opracowanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego terenu byłego Owintaru - „TARNÓW-NOWE MIASTO”
2015 XII Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie wraz z jego otoczeniem
2015 XII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im Heleny Majdaniec w Szczecinie
2015 XII Radom Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zad pn: Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu rynku w Radomiu
2015 XII Pacanów Konkurs na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie
2015 XII Muszyna Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami
2015 XII Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod estakadą wraz z przebudową płyty Rynku w Chorzowie i jego otoczenia
2015 XI Psary Konkurs na opracowanie zagospodarowania terenu byłej szkoły w Malinowicach w gminie Psary
2015 XI Katowice Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ww budynku
2015 X Lublin Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al Smorawińskiego, ul Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew 4/32 i części działek 8/2 i 4/28
2015 X Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik
2015 X Bisztynek Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele kulturalne oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta
2015 X Jaworzno Konkurs na projekt przestrzeni publicznej w Jaworznie Miasto Siedmiu Rynków
2015 X Mielec Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul Kusocińskiego 2
2015 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie
2015 X Zgierz Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu
2015 X Jędrzejów Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
2015 X Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu
2015 IX Białystok Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania części osiedla: Wygoda, w rejonie ulic: 42 Pułku Piechoty i Gen N Sulika w Białymstoku
2015 IX Warszawa Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul JP Woronicza w Warszawie
2015 IX Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul Malczewskiego
2015 IX Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul Wojska Polskiego, z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
2015 IX Polanica-Zdrój Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowania Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw Małego Rynku
2015 IX Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku
2015 VIII Giżycko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku
2015 VIII Rybnik Konkurs na opracowanie projektu Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku
2015 VIII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś
2015 VIII Jaworzno Konkurs na opracowanie projektu Centrum Sportowego Sadowa Góra w Jaworznie
2015 VIII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
2015 VIII Słupsk Konkurs na opracowanie węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych
2015 VIII Goleniów Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl Piłsudskiego w Goleniowie
2015 VIII Ogrodzieniec Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul Kościuszki 67
2015 VII Grodzisk Mazowiecki Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Grodziskiej Mediateki przy ul Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
2015 VII Złoczew Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej nowej siedziby Nadleśnictwa Złoczew wraz z zagospodarowaniem terenu
2015 VII Busko-Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym *Górka* z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska
2015 VII Busko-Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna)
2015 VII Słupsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku
2015 VII Jaworzno Konkurs na zagospodarowanie otoczenia stadionu sportowego MCKiS w Jaworznie przy ul Krakowskiej 8
2015 VII Skierniewice Konkurs na opracowanie koncepcji dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku przy ul Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach
2015 VII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po dawnej fabryce części FSO przy skrzyżowaniu ul Ozimskiej i Plebiscytowej
2015 VI Grodzisk Mazowiecki Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
2015 VI Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul Sienkiewicza 61a i 63 wraz z otoczeniem, uwzględniającej wykonanie ZIELONYCH DACHÓW
2015 VI Suwałki Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami T Kościuszki, A Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
2015 VI Kraszewice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola i żłobka w Kraszewicach
2015 V Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul G Narutowicza 11/12
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl