Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2015

2015 X Bisztynek Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele kulturalne oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta
2015 X Jaworzno Konkurs na projekt przestrzeni publicznej w Jaworznie Miasto Siedmiu Rynków
2015 X Mielec Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul Kusocińskiego 2
2015 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie
2015 X Zgierz Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu
2015 X Jędrzejów Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
2015 X Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu
2015 IX Białystok Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania części osiedla: Wygoda, w rejonie ulic: 42 Pułku Piechoty i Gen N Sulika w Białymstoku
2015 IX Warszawa Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul JP Woronicza w Warszawie
2015 IX Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul Malczewskiego
2015 IX Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul Wojska Polskiego, z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
2015 IX Polanica-Zdrój Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowania Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw Małego Rynku
2015 IX Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku
2015 VIII Giżycko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad kanałem Giżyckim w Giżycku
2015 VIII Rybnik Konkurs na opracowanie projektu Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku
2015 VIII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś
2015 VIII Jaworzno Konkurs na opracowanie projektu Centrum Sportowego Sadowa Góra w Jaworznie
2015 VIII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
2015 VIII Słupsk Konkurs na opracowanie węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych
2015 VIII Goleniów Konkurs na opracowanie koncepcji Zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl Piłsudskiego w Goleniowie
2015 VIII Ogrodzieniec Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu przy ul Kościuszki 67
2015 VII Grodzisk Mazowiecki Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Grodziskiej Mediateki przy ul Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
2015 VII Złoczew Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej nowej siedziby Nadleśnictwa Złoczew wraz z zagospodarowaniem terenu
2015 VII Busko-Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny parku przy szpitalu dziecięcym *Górka* z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska
2015 VII Busko-Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna)
2015 VII Słupsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku
2015 VII Jaworzno Konkurs na zagospodarowanie otoczenia stadionu sportowego MCKiS w Jaworznie przy ul Krakowskiej 8
2015 VII Skierniewice Konkurs na opracowanie koncepcji dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku przy ul Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach
2015 VII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po dawnej fabryce części FSO przy skrzyżowaniu ul Ozimskiej i Plebiscytowej
2015 VI Grodzisk Mazowiecki Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej przy ul Sportowej w Grodzisku Mazowieckim
2015 VI Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul Sienkiewicza 61a i 63 wraz z otoczeniem, uwzględniającej wykonanie ZIELONYCH DACHÓW
2015 VI Suwałki Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni parkowej, usług sportowych, terenów dróg publicznych oraz komunikacji rowerowej ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami T Kościuszki, A Mickiewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach
2015 VI Kraszewice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola i żłobka w Kraszewicach
2015 V Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul G Narutowicza 11/12
2015 V Toruń Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu
2015 V Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
2015 V Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej
2015 IV Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
2015 IV Ostrzeszów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie, gm Ostrzeszów
2015 IV Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu
2015 IV Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie
2015 III Częstochowa Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul św Rocha 80/90
2015 III Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania części terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie
2015 III Supraśl Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Grabówce
2015 II Częstochowa Konkurs SARP Nr 956 Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek
2015 II Włocławek Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul Żeromskiego 28
2015 II Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego
2015 II Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl