Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2016

2016 III Łódź Jednoetapowy konkurs urbanistyczny wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w części Śródmieścia Łodzi
2016 III Łódź Konkurs architektoniczny na zaprojektowanie koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie rynku Nowego Centrum Łodzi wraz obszarami przyległymi
2016 III Gdynia Konkurs studialno-ideowy na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną Kampusu Akademii Morskiej w Gdyni
2016 III Tomaszów Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim
2016 III Płock Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego
2016 III Gdynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo
2016 III Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej budowy kompleksu oświatowo sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów
2016 III Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych w porcie Gdańsk w Gdańsku
2016 II Łomianki Konkurs urbanistyczno- architektoniczny, dwuetapowy,realizacyjny na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ulWarszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich
2016 II Świnoujście Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej
2016 II Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej nowej siedziby Nadleśnictwa Iława
2016 II Bogatynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia
2016 II Sosnowiec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu
2016 II Drezdenko Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku
2016 II Jankowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach
2016 I Pruszcz Gdański Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Administacyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul Raduńskiej w gminie Pruszcz Gdański
2016 I Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
2016 I Gdańsk Konkurs na opracowanie projektu kładki na Wyspę Spichrzów
2016 I Lublin Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

2015

2015 XII Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani wioślarskiej przy ul Żupy 4 w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą
2015 XII Świnoujście Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły
2015 XII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
2015 XII Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy kwartału położonego pomiędzy ul Świemirowską i al Niepodległości w Sopocie
2015 XII Uniejów Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego
2015 XII Mława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie
2015 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie
2015 XII Tarnów Konkurs na opracowanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego terenu byłego Owintaru - „TARNÓW-NOWE MIASTO”
2015 XII Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie wraz z jego otoczeniem
2015 XII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im Heleny Majdaniec w Szczecinie
2015 XII Radom Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zad pn: Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu rynku w Radomiu
2015 XII Pacanów Konkurs na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie
2015 XII Muszyna Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami
2015 XII Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod estakadą wraz z przebudową płyty Rynku w Chorzowie i jego otoczenia
2015 XI Psary Konkurs na opracowanie zagospodarowania terenu byłej szkoły w Malinowicach w gminie Psary
2015 XI Katowice Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ww budynku
2015 X Lublin Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al Smorawińskiego, ul Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew 4/32 i części działek 8/2 i 4/28
2015 X Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik
2015 X Bisztynek Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele kulturalne oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta
2015 X Jaworzno Konkurs na projekt przestrzeni publicznej w Jaworznie Miasto Siedmiu Rynków
2015 X Mielec Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul Kusocińskiego 2
2015 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie
2015 X Zgierz Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu
2015 X Jędrzejów Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
2015 X Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu
2015 IX Białystok Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania części osiedla: Wygoda, w rejonie ulic: 42 Pułku Piechoty i Gen N Sulika w Białymstoku
2015 IX Warszawa Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie
2015 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku/zespołu budynków kanałów informacyjnych TVP przy ul JP Woronicza w Warszawie
2015 IX Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul Malczewskiego
2015 IX Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul Wojska Polskiego, z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl