Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2016

2016 XI Chorzów Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
2016 XI Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej
2016 XI Starachowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
2016 XI Iława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy
2016 XI Gorzów Wielkopolski Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
2016 XI Wrocław Konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu
2016 XI Lublin Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul Stanisława Staszica
2016 XI Przasnysz Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlonych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej
2016 XI Kościelisko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów plastycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko
2016 XI Siechnice Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
2016 XI Szubin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul Nakielskiej w Szubinie
2016 X Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki
2016 X Wałcz Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie Placu Zesłańców Sybiru w Wałczu wraz z propozycją lokalizacji i zadaszenia targowiska miejskiego
2016 X Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie
2016 X Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul Sienkiewicza w Iławie
2016 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
2016 X Elbląg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
2016 IX Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie
2016 IX Jastrzębie Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju
2016 IX Kołobrzeg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul Solnej do ul Myśliwskiej
2016 IX Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze
2016 IX Gliwice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami architektury wskazującej sposób zagospodarowania i wykorzystania terenu przy ul Łagiewnickiej i ul Niedurnego w Chorzowie
2016 IX Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
2016 IX Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu
2016 VIII Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
2016 VIII Toruń Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul Bażyńskich w Toruniu oraz zagospodarowanie okolicznego terenu
2016 VIII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks Bogusława X w Szczecinie
2016 VIII Ząbki Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
2016 VIII Jarocin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwatery i założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno-kulturalne wraz z amfiteatrem
2016 VIII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej pn Centrum Usług Publicznych(CUP) w Opolu
2016 VIII Rawicz Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
2016 VII Mielec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu
2016 VII Suwałki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach
2016 VII Łeba Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego budynku dla nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
2016 VII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego Stacja Muzeum zlokalizowanego przy ul Potrzebnej w Warszawie
2016 VII Obrzycko Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
2016 VII Twardogóra Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przedszkolnej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek
2016 VI Brześć Kujawski Konkurs na opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
2016 VI Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni
2016 V Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nadbudowy i/lub przebudowy budynku przy ul Wybickiego 7 w Krakowie
2016 V Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
2016 V Toruń Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla terenu położonego w Toruniu przy ul Watzenrodego i Hubego
2016 V Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoimnicznej obiektu Akademii Muzycznej F Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul Chodkiewicza 9-11
2016 V Poznań Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej
2016 V Katowice Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej
2016 V Koszalin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej
2016 IV Poznań Konkurs architektoniczny na projekt budynku usługowego z zielenią urządzoną na obszarze tzw Gospody Targowej w Poznaniu (ulica Grunwaldzka – Sowińskiego – Księżycowa)
2016 IV Kępno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy krytej pływalni w Kępnie
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl