Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2016

2016 XI Przasnysz Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlonych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej
2016 XI Kościelisko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów plastycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko
2016 XI Siechnice Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
2016 XI Szubin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul Nakielskiej w Szubinie
2016 X Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki
2016 X Wałcz Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie Placu Zesłańców Sybiru w Wałczu wraz z propozycją lokalizacji i zadaszenia targowiska miejskiego
2016 X Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie
2016 X Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul Sienkiewicza w Iławie
2016 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
2016 X Elbląg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
2016 IX Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie
2016 IX Jastrzębie Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju
2016 IX Kołobrzeg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul Solnej do ul Myśliwskiej
2016 IX Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze
2016 IX Gliwice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami architektury wskazującej sposób zagospodarowania i wykorzystania terenu przy ul Łagiewnickiej i ul Niedurnego w Chorzowie
2016 IX Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
2016 IX Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu
2016 VIII Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
2016 VIII Toruń Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul Bażyńskich w Toruniu oraz zagospodarowanie okolicznego terenu
2016 VIII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks Bogusława X w Szczecinie
2016 VIII Ząbki Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach
2016 VIII Jarocin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwatery i założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno-kulturalne wraz z amfiteatrem
2016 VIII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu dwóch budynków użyteczności publicznej pn Centrum Usług Publicznych(CUP) w Opolu
2016 VIII Rawicz Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu
2016 VII Mielec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej hali sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu
2016 VII Suwałki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Zarzecze 26 oraz parkingiem przy ulicy Grunwaldzkiej w Suwałkach
2016 VII Łeba Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego budynku dla nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - oddziału Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
2016 VII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego Stacja Muzeum zlokalizowanego przy ul Potrzebnej w Warszawie
2016 VII Obrzycko Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno - kulturalnego dla Gminy Obrzycko
2016 VII Twardogóra Konkurs architektoniczny na koncepcję budowy przedszkolnej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek
2016 VI Brześć Kujawski Konkurs na opracowanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne
2016 VI Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów oświatowych wraz z terenami sportowymi w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni
2016 V Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nadbudowy i/lub przebudowy budynku przy ul Wybickiego 7 w Krakowie
2016 V Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji obiektów Zespołu Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
2016 V Toruń Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla terenu położonego w Toruniu przy ul Watzenrodego i Hubego
2016 V Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektoimnicznej obiektu Akademii Muzycznej F Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul Chodkiewicza 9-11
2016 V Poznań Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budownictwa mieszkaniowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy ulicy Koszalińskiej
2016 V Katowice Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej
2016 V Koszalin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej
2016 IV Poznań Konkurs architektoniczny na projekt budynku usługowego z zielenią urządzoną na obszarze tzw Gospody Targowej w Poznaniu (ulica Grunwaldzka – Sowińskiego – Księżycowa)
2016 IV Kępno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy krytej pływalni w Kępnie
2016 IV Gorzów Wielkopolski Koncepcja przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego
2016 IV Grodzisk Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD
2016 IV Łęczyce Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt koncepcyjny nowego udynku Urzędu Gminy w Łęczycach
2016 IV Legnica Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy”
2016 IV Końskie Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich
2016 III Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie
2016 III Łódź Jednoetapowy konkurs urbanistyczny wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w części Śródmieścia Łodzi
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl