DLM

Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2017

2017 III Starachowice Konkurs na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach
2017 II Gdynia Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie koncepcji Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu
2017 II Miastko Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku
2017 II Lewin Brzeski Konkurs na budowę centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim
2017 II Szczytno Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej budowy i wyposażenia Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie
2017 I Gliwice Konkurs na adaptację wraz z zmianą sposobu użytkowania z działalności handlowej na hotelarską części budynku Gliwickiego Centrum Handlowego
2017 I Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie
2017 I Bielsko-Biała Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”
2017 I Leżajsk Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku
2017 I Leżajsk Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury

2016

2016 XII Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku
2016 XII Nowy Targ Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pnPark archeologiczny Obłazowa w Nowej Białej
2016 XII Wrocław Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa - teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu
2016 XII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów
2016 XII Kalisz Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
2016 XII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu
2016 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S Broniewskiego Orszy w Warszawie
2016 XII Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej biurowca oraz terenu zieleni miejskiej u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego
2016 XII Turek Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”
2016 XI Muszyna Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny – Rynek
2016 XI Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie
2016 XI Chorzów Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
2016 XI Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej
2016 XI Starachowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
2016 XI Iława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy
2016 XI Gorzów Wielkopolski Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
2016 XI Wrocław Konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu
2016 XI Lublin Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul Stanisława Staszica
2016 XI Przasnysz Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlonych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej
2016 XI Kościelisko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów plastycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko
2016 XI Siechnice Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
2016 XI Szubin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul Nakielskiej w Szubinie
2016 X Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki
2016 X Wałcz Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie Placu Zesłańców Sybiru w Wałczu wraz z propozycją lokalizacji i zadaszenia targowiska miejskiego
2016 X Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie
2016 X Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul Sienkiewicza w Iławie
2016 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
2016 X Elbląg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu w ramach realizacji I etapu EUROPARKU
2016 IX Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie
2016 IX Jastrzębie Zdrój Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju
2016 IX Kołobrzeg Konkurs urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul Solnej do ul Myśliwskiej
2016 IX Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze
2016 IX Gliwice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami architektury wskazującej sposób zagospodarowania i wykorzystania terenu przy ul Łagiewnickiej i ul Niedurnego w Chorzowie
2016 IX Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie
2016 IX Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
2016 IX Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Placu Kolegiackiego w Poznaniu
2016 VIII Augustów Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie
2016 VIII Toruń Konkurs na modernizację i rozbudowę basenu przy ul Bażyńskich w Toruniu oraz zagospodarowanie okolicznego terenu
2016 VIII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks Bogusława X w Szczecinie
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl