Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2016

2016 IV Gorzów Wielkopolski Koncepcja przebudowy wraz z rozbudową budynków urzędu miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wielkopolskiego oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego
2016 IV Grodzisk Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD
2016 IV Łęczyce Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt koncepcyjny nowego udynku Urzędu Gminy w Łęczycach
2016 IV Legnica Konkurs urbanistyczno - architektoniczny na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy”
2016 IV Końskie Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku w Końskich
2016 III Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie
2016 III Łódź Jednoetapowy konkurs urbanistyczny wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w części Śródmieścia Łodzi
2016 III Łódź Konkurs architektoniczny na zaprojektowanie koncepcji architektonicznej na zagospodarowanie rynku Nowego Centrum Łodzi wraz obszarami przyległymi
2016 III Gdynia Konkurs studialno-ideowy na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną Kampusu Akademii Morskiej w Gdyni
2016 III Tomaszów Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim
2016 III Płock Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego
2016 III Gdynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo
2016 III Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej budowy kompleksu oświatowo sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów
2016 III Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych w porcie Gdańsk w Gdańsku
2016 II Łomianki Konkurs urbanistyczno- architektoniczny, dwuetapowy,realizacyjny na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ulWarszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich
2016 II Świnoujście Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów publicznych w Dzielnicy Nadmorskiej „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej
2016 II Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej nowej siedziby Nadleśnictwa Iława
2016 II Bogatynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia
2016 II Sosnowiec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu
2016 II Drezdenko Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku
2016 II Jankowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach
2016 I Pruszcz Gdański Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Administacyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul Raduńskiej w gminie Pruszcz Gdański
2016 I Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
2016 I Gdańsk Konkurs na opracowanie projektu kładki na Wyspę Spichrzów
2016 I Lublin Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych

2015

2015 XII Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani wioślarskiej przy ul Żupy 4 w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą
2015 XII Świnoujście Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistyczna budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu oraz rozbudowy budynku szkoły
2015 XII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
2015 XII Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zabudowy kwartału położonego pomiędzy ul Świemirowską i al Niepodległości w Sopocie
2015 XII Uniejów Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego
2015 XII Mława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Mławie
2015 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im Adama Mickiewicza w Warszawie
2015 XII Tarnów Konkurs na opracowanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania południowo-zachodniej części śródmieścia Tarnowa, w tym poprzemysłowego terenu byłego Owintaru - „TARNÓW-NOWE MIASTO”
2015 XII Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie wraz z jego otoczeniem
2015 XII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im Heleny Majdaniec w Szczecinie
2015 XII Radom Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zad pn: Rewitalizacja nieruchomości przy ul Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu rynku w Radomiu
2015 XII Pacanów Konkurs na opracowanie scenariusza kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie
2015 XII Muszyna Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami
2015 XII Chorzów Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy przestrzeni pod estakadą wraz z przebudową płyty Rynku w Chorzowie i jego otoczenia
2015 XI Psary Konkurs na opracowanie zagospodarowania terenu byłej szkoły w Malinowicach w gminie Psary
2015 XI Katowice Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach przy ulicy Żelaznej, a następnie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ww budynku
2015 X Lublin Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al Smorawińskiego, ul Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew 4/32 i części działek 8/2 i 4/28
2015 X Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji strefy wejścia głównego i strefy wejścia do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik
2015 X Bisztynek Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej adaptacji wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej na cele kulturalne oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej w powiązaniu z historią i tradycją miasta
2015 X Jaworzno Konkurs na projekt przestrzeni publicznej w Jaworznie Miasto Siedmiu Rynków
2015 X Mielec Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul Kusocińskiego 2
2015 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie
2015 X Zgierz Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu
2015 X Jędrzejów Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego (Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)
2015 X Baranów Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Przedszkola Samorządowego w Mroczeniu
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl