Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2017

2017 VIII Kosakowo Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul Szkolnej, gm Kosakowo
2017 VIII Biłgoraj Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rewitalizacja Placu Wolności w Biłgoraju
2017 VII Ełk Konkurs na modernizację i przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zofii Nasierowskiej w Ełku przy ul Armii Krajowej 17B
2017 VII Sosnowiec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul 3 Maja” w Sosnowcu
2017 VII Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji studialnej i realizacyjnej uczytelnienia i ekspozycji fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie
2017 VII Gorzów Wielkopolski ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO
2017 VII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach
2017 VII Ostrów Mazowiecka Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2017 VI Wrocław Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu
2017 VI Gdynia Konkurs na zagospodarowanie placów pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego
2017 VI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie przy ul Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku
2017 V Szreniawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej „Pawilonu Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji” na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
2017 V Szydłowiec Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
2017 IV Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie
2017 IV Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach
2017 III Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie
2017 III Szczecin Konkurs na koncepcję zagospodarowania fragmentu Alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy pl Lotników i pl Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom
2017 III Mikołajki Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
2017 III Starachowice Konkurs na opracowanie aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego w Starachowicach
2017 II Gdynia Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie koncepcji Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu
2017 II Miastko Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy ul Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku
2017 II Lewin Brzeski Konkurs na budowę centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim
2017 II Szczytno Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej budowy i wyposażenia Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie
2017 I Gliwice Konkurs na adaptację wraz z zmianą sposobu użytkowania z działalności handlowej na hotelarską części budynku Gliwickiego Centrum Handlowego
2017 I Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie
2017 I Bielsko-Biała Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”
2017 I Leżajsk Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku
2017 I Leżajsk Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury

2016

2016 XII Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku
2016 XII Nowy Targ Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pnPark archeologiczny Obłazowa w Nowej Białej
2016 XII Wrocław Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa - teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu
2016 XII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów
2016 XII Kalisz Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu
2016 XII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul Krakowskiej wraz z terenami przyległymi w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu
2016 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S Broniewskiego Orszy w Warszawie
2016 XII Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej biurowca oraz terenu zieleni miejskiej u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego
2016 XII Turek Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”
2016 XI Muszyna Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny – Rynek
2016 XI Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie
2016 XI Chorzów Konkurs studialny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
2016 XI Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej
2016 XI Starachowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
2016 XI Iława Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej utworzenia węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta Iławy
2016 XI Gorzów Wielkopolski Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
2016 XI Wrocław Konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła rzymsko - katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu
2016 XI Lublin Konkurs na opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul Stanisława Staszica
2016 XI Przasnysz Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlonych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej
2016 XI Kościelisko Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i elementów plastycznych zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko - Rekreacyjny Park Gminy Kościelisko
2016 XI Siechnice Opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego
2016 XI Szubin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul Nakielskiej w Szubinie
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl