Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2005

2005 X Warszawa Siedziba Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej przy ul Chmielnej 75
2005 VII Wrocław Muzeum Architektury we Wrocławiu - przebudowa i rozbudowa
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl