DLM

Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2019

2019 III Kraków Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul Na Zjeździe 8 w Krakowie
2019 III Bydgoszcz Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul Swarzewskiej w Bydgoszczy
2019 III Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budowy żłobka przy ul Obodrzyców 18-20 w Sopocie
2019 I Szczecin Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul Farną i Sołtysią, ul Ks Kard S Wyszyńskiego i ul Tkacką
2019 I Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”
2019 I Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul Biskupiej

2018

2018 XII Strawczyn KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE
2018 XII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
2018 XII Solec-Zdrój Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
2018 XII Ogólnopolski Konkurs na opracowanie projektu systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej
2018 XII Poznań Konkurs SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul Wojska Polskiego i Wołyńskiej
2018 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Białowieskiej we Wrocławiu
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Hermanowskiej we Wrocławiu
2018 XI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul 3 Maja budynkami prokuratur gdańskich oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybranych budynków: Wydziału Zamiejscowego, Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Gdańsku Tytuł konkursu „SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU”
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Kolejowej we Wrocławiu
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
2018 XI Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
2018 XI Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino-Radiostacja
2018 X Bielsko-Biała KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980 na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
2018 X Słupsk Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa
2018 X Opole Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu
2018 X Warszawa Konkursu architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelska 5
2018 X Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj wielkopolskie) na cele rekreacyjne
2018 X Wrocław KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU EKSPOZYCYJNO-HODOWLANEGO DLA GORYLI I INNYCH ZWIERZĄT LASÓW DESZCZOWYCH AFRYKI RÓWNIKOWEJ WE WROCŁAWSKIM ZOO
2018 X Zakopane Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem
2018 X Dubaj Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
2018 IX Warszawa Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2018 IX Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej Parking w kamienicy
2018 IX Kąty Wrocławskie Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul Wiśniowej
2018 VIII Warszawa Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2018 VIII Warszawa Konkurs na Centrum Kreatywności Nowa Praga
2018 VIII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nabudowę Stadionu Opolskiego
2018 VII Warszawa Konkurs realizacyjny na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie
2018 VI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli
2018 VI Poznań Konkurs architektoniczny pn: „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”
2018 VI Jemielnica Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy
2018 VI Katowice Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
2018 VI Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul Gen J Hallera w Rybniku
2018 V Szczecin Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzerzu
2018 V Ogólnopolski Mieszkanie Plus: Najlepsze pomysły na Modelowy Dom Jednorodzinny
2018 V Wrocław Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
2018 V Milanówek Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publiczej miasta Milanówka
2018 V Stargard Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2018 V Toruń Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż alei św Jana Pawła II w Toruniu
2018 IV Warszawa Konkurs realizacyjny na modernizację i aranżację terenu zieleni znajdującego się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki pomiędzy ul E Plater, al Jerozolimskimi, ul Marszałkowską w Warszawie (Aorta warszawska)
2018 IV Piotrków Trybunalski Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim
2018 IV Toruń Konkurs ideowo-koncepcyjny dla zadania pt Zagospodarowanie LEWOBRZEŻA Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i zamku Dybowskiego
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl