Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2018

2018 VI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli
2018 VI Poznań Konkurs architektoniczny pn: „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”
2018 VI Jemielnica Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy
2018 VI Katowice Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
2018 VI Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul Gen J Hallera w Rybniku
2018 V Szczecin Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzerzu
2018 V Ogólnopolski Mieszkanie Plus: Najlepsze pomysły na Modelowy Dom Jednorodzinny
2018 V Wrocław Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu
2018 V Milanówek Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych terenów zieleni w przestrzeni publiczej miasta Milanówka
2018 V Stargard Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2018 V Toruń Konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż alei św Jana Pawła II w Toruniu
2018 IV Warszawa Konkurs realizacyjny na modernizację i aranżację terenu zieleni znajdującego się po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki pomiędzy ul E Plater, al Jerozolimskimi, ul Marszałkowską w Warszawie (Aorta warszawska)
2018 IV Piotrków Trybunalski Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowej w Piotrkowie Trybunalskim
2018 IV Toruń Konkurs ideowo-koncepcyjny dla zadania pt Zagospodarowanie LEWOBRZEŻA Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i zamku Dybowskiego
2018 IV Połaniec Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Połańcu
2018 III Płock Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku
2018 III Ostrowiec Świętokrzyski Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn: Zagospodarowanie działek położonych przy ul Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi pn Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych
2018 III Warszawa Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla Nowe Jeziorki
2018 III Węgrów Konkurs na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie
2018 III Puławy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenu byłego dworca autobusowego przy ul Wojska Polskiego wraz z otoczeniem
2018 III Stronie Śląskie Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowanie Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
2018 II Kielce Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach
2018 II Kraków Konkurs SARP nr 974 na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
2018 II Ruda Śląska Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie terenów nasypów kolejowych w rejonie ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej
2018 I Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni
2018 I Komorniki Konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Wirach

2017

2017 XII Bydgoszcz Konkursu na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy
2017 XII Warszawa Konkurs na opracowanie zagospodarowania otoczenia Willi przy ul Siarczanej 6 w Warszawie
2017 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego pn »Centrum Przestrzeni Innowacyjnej« wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ul Batorego 8 w Warszawie
2017 XII Iława Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
2017 XII Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza
2017 XI Włoszczowa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
2017 XI Komorów Konkurs na koncepcyjny zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie
2017 XI Wolsztyn Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczna „Zintegrowanego centrum komunikacyjnego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Wolsztynie”, służącego również promocji Gminy Wolsztyn i Parowozowni Wolsztyn
2017 XI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie
2017 X Wrocław Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska, Plac Św Mikołaja, Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu
2017 X Radom Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczna zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu, ul Ofiar Firleja 45 wraz z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni
2017 X Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie
2017 X Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych w obiekcie hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach
2017 X Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budynku Wielofunkcyjnego przy ul Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku
2017 IX Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi
2017 IX Płock Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji budynku przy ul Sienkiewicza 51 w Płocku wraz z planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”
2017 IX Gdańsk KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (GIWK) - UL GRODZA KAMIENNA 2 W GDAŃSKU
2017 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę
2017 IX Warszawa Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów wiślanych
2017 IX Łódź Konkurs na opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej wnętrz oraz wykonanie szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu
2017 VIII Kosakowo Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul Szkolnej, gm Kosakowo
2017 VIII Biłgoraj Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rewitalizacja Placu Wolności w Biłgoraju
2017 VII Ełk Konkurs na modernizację i przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zofii Nasierowskiej w Ełku przy ul Armii Krajowej 17B
2017 VII Sosnowiec Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul 3 Maja” w Sosnowcu
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl