DLM

Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2009

2009 III Kazimierz Biskupi Zagospodarowanie terenu pomiędzy klasztorem Misjonarzy Świętej Rodziny a kościołem pw Św Marcina w Kazimierzu Biskupim
2009 III Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku hotelowego w Porcie Lotniczym Warszawa
2009 III Nowy Sącz Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu
2009 III Radom Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową w Radomiu
2009 III Pińczów Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym Hali Widowiskowo-Sportowej z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
2009 III Dębica Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy na Centrum Sztuki Europa Miast
2009 III Wrocław Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej zabudowy mieszkalno-usługowej ul Krzywoustego 315 do ul Gorlickiej 2 oraz dobudowa do ul Krzywoustego 307 wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na osiedlu Psie Pola we Wrocławiu
2009 III Piaseczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Budynku Biblioteki Powiatowej
2009 III Nysa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem przyległym
2009 II Bytom Koncepcja architektoniczna zagospodarowania szybu Krystyna zlokalizowanego w Bytomiu przy ul Zabrzańskiej
2009 II Kielce Regionalny Port Lotniczy
2009 II Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum konferencyjno-hotelowego oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej we Wrocławiu
2009 II Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola z placem zabaw, zielenią towarzyszącą, komunikacją wewnętrzną i parkingiem
2009 II Grodzisk Mazowiecki Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasażu śródmiejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2009 I Kępice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Basenu sportowo- rekreacyjnego przy Gimnazjum w Kępicach
2009 I Żukowo Konkurs na wykonanie projektu koncepcyjnego dla planowanej inwestycji pn Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie
2009 I Lublin Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie

2008

2008 XII Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu i bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 44 i Gimnazjum nr 11 we Wrocławiu
2008 XII Białystok Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul M Curie - Skłodowskiej 24A
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Budynku Wydziału MINI – Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
2008 XII Opoczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
2008 XII Gołdap Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
2008 XII Tarnowskie Góry Zespół mieszkaniowy w Tarnowskich Górach
2008 XII Bydgoszcz Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy w zakresie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową
2008 XII Katowice Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
2008 XII Warszawa Konkurs na wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego we Wsoli, Muzeum Witolda Gombrowicza
2008 XII Nysa Siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
2008 XII Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
2008 XII Wrocław Rozbudowa Opery Wrocławskiej
2008 XII Poznań Zagospodarowanie i aranżacja przestrzeni Starego Rynku
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni Placu Grzybowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skweru
2008 XII Rewal Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miejscowości Niechorze
2008 XII Białystok Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku
2008 XII Opole Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
2008 XII Świdnica Zagospodarowanie terenów pokoszarowych
2008 XII Jelenia Góra Modernizacja i przebudowa budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul Bankowej 28-30 w Jeleniej Górze na potrzeby utworzenia Euroregionalnego Centrum Kultury
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Służewskiego Domu Kultury
2008 XI Katowice Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych
2008 XI Kraków Zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów
2008 XI Wrocław Siedziba MPWiK
2008 XI Wohyń Konkurs na opracowanie projektu koncepcji rewitalizacji centrum miejscowości Wohyń
2008 XI Czosnów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie
2008 XI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i budowy nowej części budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w granicach opracowania konkursowego
2008 XI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - konstrukcyjno - budowlanej komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce przy ul Odrowąża w Warszawie
2008 XI Wrocław Opracowanie koncepcji architektonicznej bloku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 5 przy ul Hauke Bosaka 33 we Wrocławiu
2008 XI Sokółka Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół imgenerala Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
2008 XI Wałbrzych Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego Centrum Turystyczno-Sportowego Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w Wałbrzychu
2008 XI Nysa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul Sudeckiej w Nysie
2008 XI Żyrzyn Przedszkole i gimnazjum z salą gimnastyczną
2008 XI Żagań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej Sali Wielofunkcyjnej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st im Henryka Wieniawskiego w Żaganiu
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl