Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2009

2009 I Kępice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Basenu sportowo- rekreacyjnego przy Gimnazjum w Kępicach
2009 I Żukowo Konkurs na wykonanie projektu koncepcyjnego dla planowanej inwestycji pn Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie
2009 I Lublin Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie

2008

2008 XII Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu i bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 44 i Gimnazjum nr 11 we Wrocławiu
2008 XII Białystok Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul M Curie - Skłodowskiej 24A
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Budynku Wydziału MINI – Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
2008 XII Opoczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
2008 XII Gołdap Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
2008 XII Tarnowskie Góry Zespół mieszkaniowy w Tarnowskich Górach
2008 XII Bydgoszcz Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy w zakresie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową
2008 XII Katowice Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
2008 XII Warszawa Konkurs na wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego we Wsoli, Muzeum Witolda Gombrowicza
2008 XII Nysa Siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
2008 XII Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
2008 XII Wrocław Rozbudowa Opery Wrocławskiej
2008 XII Poznań Zagospodarowanie i aranżacja przestrzeni Starego Rynku
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni Placu Grzybowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skweru
2008 XII Rewal Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miejscowości Niechorze
2008 XII Białystok Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku
2008 XII Opole Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu
2008 XII Świdnica Zagospodarowanie terenów pokoszarowych
2008 XII Jelenia Góra Modernizacja i przebudowa budynku Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul Bankowej 28-30 w Jeleniej Górze na potrzeby utworzenia Euroregionalnego Centrum Kultury
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Służewskiego Domu Kultury
2008 XI Katowice Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych
2008 XI Kraków Zagospodarowania przestrzennego Placu Inwalidów
2008 XI Wrocław Siedziba MPWiK
2008 XI Wohyń Konkurs na opracowanie projektu koncepcji rewitalizacji centrum miejscowości Wohyń
2008 XI Czosnów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie
2008 XI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i budowy nowej części budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w granicach opracowania konkursowego
2008 XI Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - konstrukcyjno - budowlanej komunalnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na działce przy ul Odrowąża w Warszawie
2008 XI Wrocław Opracowanie koncepcji architektonicznej bloku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 5 przy ul Hauke Bosaka 33 we Wrocławiu
2008 XI Sokółka Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół imgenerala Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu
2008 XI Wałbrzych Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego Centrum Turystyczno-Sportowego Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w Wałbrzychu
2008 XI Nysa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul Sudeckiej w Nysie
2008 XI Żyrzyn Przedszkole i gimnazjum z salą gimnastyczną
2008 XI Żagań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej Sali Wielofunkcyjnej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st im Henryka Wieniawskiego w Żaganiu
2008 XI Gniezno Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
2008 XI Poznań Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego budynku o funkcji biurowo-usługowej oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i istniejącego zabytkowego budynku Drukarni „Concordia”, położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej
2008 XI Rewal Opracowanie koncepcji architektonicznej przystani żeglarskiej w Niechorzu
2008 X Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego przy al 3-go Maja w Krakowie
2008 X Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Geoedukacji w Kielcach wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia
2008 X Oborniki Śląskie Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu użyteczności publicznej kryta pływalnia w Obornikach Śląskich
2008 X Warszawa Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji Parku im J Polińskiegi przy ul Szaserów w Dzielnicy Praga Południe mst Warszawy
2008 X Toruń Konkurs na zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe - wielofunkcyjna sala koncertowa
2008 X Ostróda Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
2008 X Wadowice Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach
2008 X Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
2008 X Sanok Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Modernizacji Placu Św Michała i ul Piłsudskiego w Sanoku
2008 X Katowice Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach
2008 X Tomaszów Mazowiecki Koncepcja budowy w ramach zadania pn Nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl