Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2009

2009 V Gdańsk Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej Szpitala – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku
2009 V Wrocław Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną szpitala na Stabłowicach
2009 V Poznań Konkurs na zabudowę działek przy ul Garbary i ul Wodnej w Poznaniu
2009 V Lublin Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Teatru w budowie w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego
2009 V Michniów Opracowanie wstępnego projektu architektoniczno- urbanistycznego dotyczącego rozbudowy i modernizacji Muzeum w Michniowie w celu utworzenia Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
2009 V Rumia Konkurs na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul Sienkiewicza w Rumi
2009 V Jabłonna Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej Centrum Edukacyjno - Kulturalno - Sportowego, Chotomów, gm Jabłonna
2009 V Warszawa Opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły
2009 IV Gdańsk Konkurs na projekt koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Bałtyckiego Centrum Biznesu w Rębiechowie
2009 IV Sośnicowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budynku przedszkola przy ul Szprynek w Sośnicowicach
2009 IV Będzin Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej remontu i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt
2009 IV Kraków MTA (11) konkurs młodych architektów na koncepcję przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie
2009 IV Kraków MTA (11) - Konkurs studenci na koncepcję wieży na Rondzie Mogilskim w Krakowie
2009 IV Kraków MTA (11) konkurs główny Trzeci wymiar architektury - 50 wieżowców dla historycznego miasta Krakowa
2009 IV Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej siedziby Teatru Nowego w Warszawie
2009 IV Szczecin Wykonanie koncepcji realizacji nowej siedziby firmy EPA sp z oo przy ul Duńskiej w Szczecinie
2009 IV Gorzów Wielkopolski Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu oraz opracowanie koncepcji modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
2009 III Szczecin Rozbudowa 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią przy ul Piotra Skargi w Szczecinie
2009 III Kazimierz Biskupi Zagospodarowanie terenu pomiędzy klasztorem Misjonarzy Świętej Rodziny a kościołem pw Św Marcina w Kazimierzu Biskupim
2009 III Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku hotelowego w Porcie Lotniczym Warszawa
2009 III Nowy Sącz Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu
2009 III Radom Opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu odkrytych kortów tenisowych wraz z halą tenisową w Radomiu
2009 III Pińczów Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym Hali Widowiskowo-Sportowej z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
2009 III Dębica Koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy na Centrum Sztuki Europa Miast
2009 III Wrocław Opracowanie koncepcji architektonicznej nowej zabudowy mieszkalno-usługowej ul Krzywoustego 315 do ul Gorlickiej 2 oraz dobudowa do ul Krzywoustego 307 wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów na osiedlu Psie Pola we Wrocławiu
2009 III Piaseczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Budynku Biblioteki Powiatowej
2009 III Nysa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem przyległym
2009 II Bytom Koncepcja architektoniczna zagospodarowania szybu Krystyna zlokalizowanego w Bytomiu przy ul Zabrzańskiej
2009 II Kielce Regionalny Port Lotniczy
2009 II Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum konferencyjno-hotelowego oraz zabudowy mieszkaniowo usługowej we Wrocławiu
2009 II Ostrów Wielkopolski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola z placem zabaw, zielenią towarzyszącą, komunikacją wewnętrzną i parkingiem
2009 II Grodzisk Mazowiecki Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasażu śródmiejskiego w Grodzisku Mazowieckim
2009 I Kępice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej Basenu sportowo- rekreacyjnego przy Gimnazjum w Kępicach
2009 I Żukowo Konkurs na wykonanie projektu koncepcyjnego dla planowanej inwestycji pn Budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie
2009 I Lublin Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie

2008

2008 XII Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu i bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 44 i Gimnazjum nr 11 we Wrocławiu
2008 XII Białystok Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul M Curie - Skłodowskiej 24A
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji Budynku Wydziału MINI – Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
2008 XII Opoczno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
2008 XII Gołdap Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
2008 XII Tarnowskie Góry Zespół mieszkaniowy w Tarnowskich Górach
2008 XII Bydgoszcz Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy w zakresie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową
2008 XII Katowice Nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
2008 XII Warszawa Konkurs na wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku pałacowego we Wsoli, Muzeum Witolda Gombrowicza
2008 XII Nysa Siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
2008 XII Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie
2008 XII Wrocław Rozbudowa Opery Wrocławskiej
2008 XII Poznań Zagospodarowanie i aranżacja przestrzeni Starego Rynku
2008 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni Placu Grzybowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem skweru
2008 XII Rewal Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej centrum miejscowości Niechorze
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl