Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2010

2010 XI Bielsko-Biała Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zadaszenia dziedzińca zamkowego Muzeum w Bielsku-Białej Zamek Sułkowskich
2010 XI Kraków Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul J Giedroycia w Krakowie będącej elementem opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie
2010 XI Lublin Przedmiotem konkursu jest opracowanie: projektu koncepcyjnego pt Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie
2010 XI Żmigród Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej: Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie
2010 X Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy budynku nr 3 przy ul Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową
2010 X Ostrowiec Świętokrzyski Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 X Świnoujście Konkurs na koncepcję rewitalizacji parku miejskiego przy ul Chopina w Świnoujściu w ramach zadania pn: Projekt zintegrowany Śródmieście - Przebudowa Parku przy ul Chopina
2010 X Rewal Konkurs na pracowanie koncepcji rozwiązań architektonicznych projektu pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym w Niechorzu
2010 X Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przy ul Piłsudskiego
2010 X Szczecin Konkurs na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie
2010 X Łódź Wielkomiejska Piotrkowska -konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu miasta Łodzi obejmującego ulicę Piotrkowską na odcinku od ulicy Próchnika/Rewolucji 1905r do ulicy Żwirki/Wigury
2010 X Kobierzyce Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, Gmina Kobierzyce
2010 X Żagań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego Bema VII
2010 IX Gdynia Opracowanie Koncepcji Architektonicznej Budynku CENTRUM DYDAKTYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
2010 IX Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z P SP ZOZ we Wrocławiu
2010 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej przebudowy/modernizacji wraz z aranżacją, wystrojem i wyposażeniem wnętrz w pomieszczeniach budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy al Szucha 23 w Warszawie
2010 IX Warszawa Opracowanie koncepcji projektu budynku Oddziału UDT w Bydgoszczy przy ul Kamiennej
2010 IX Gdańsk Międzynarodowy konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako nowego elementu tożsamości miasta Gdańska wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca oraz jego położenia
2010 VIII Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu w rejonie obiektów Katedry Telekomunikacji WEAIiE, Wydziału Matematyki Stosowanej i Wydziału Inzynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, między ulicami Czarnowiejską i Akademicką Boczną
2010 VIII Wałbrzych Opracowanie projektu koncepcyjnego architektoniczno-urbanistycznego CENTRUM PULMONOLOGICZNEGO DLA GÓRNIKÓW ORAZ BUDYNKU NAUKOWO- DYDAKTYCZNEGO
2010 VIII Łódź Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej - budowlanej projektu przebudowy i remontu budynku Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi przy al Kościuszki 85 w Łodzi
2010 VIII Grajewo Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Grajewie
2010 VII Łódź Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania pasażu im Leona Schillera w Łodzi
2010 VII Bytom Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji terenów po byłej KWK Rozbark
2010 VII Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
2010 VII Białystok Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą położonego pomiędzy ulicami: Radzymińską i Cz Miłosza
2010 VII Oświęcim Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
2010 VII Zduńska Wola Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy Ratusza - Zduńskowolskiego Centrum Integracji oraz zagospodarowania Placu Wolności w Zduńskiej Woli
2010 VII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji budowy krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej przy ul Prószkowskiej w Opolu
2010 VI Suchy Las Jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej, funkcjonalno-przestrzennej Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las
2010 VI Sierpc Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budynku Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
2010 VI Zakopane Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno- przestrzennej hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Zakopanem przy ul Nowotarskiej 42
2010 VI Błędów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej na budynek Urzędu Gminy w Błędowie
2010 VI Kalisz Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka Radioterapii przy ul Toruńskiej 7 w Kaliszu
2010 VI Poznań Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul Garbary 15 w Poznaniu
2010 VI Wielka Wieś Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO GMINY WIELKA WIEŚ wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szyce, gmina Wielka Wieś
2010 VI Warszawa Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję odnowienia i przebudowy Placu Trzech Krzyży w Warszawie
2010 V Zakopane Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistycznej i architektoniczno - przestrzennej Rewitalizacji Parku Miejskiego i Przebudowy Placu Niepodległości w Zakopanem
2010 V Sieradz Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania obszaru Parku Kulturowego Wzgórze Zamkowe w Sieradzu
2010 V Warszawa Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku przy ul Reja 9 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem Skweru Ks Jana Salamuchy - zieleńca przy Teatrze Ochoty
2010 V Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego wraz z zapleczem administracyjnym w budynku UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie
2010 V Radom Konkurs na opracowanie urbanistyczno - architektonicznej koncepcji zagospodarowania terenu fragmentu Placu Konstytucji 3-Maja w Radomiu
2010 IV Gdańsk Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów
2010 IV Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru placu Nowy Targ we Wrocławiu
2010 IV Tychy Opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu osi zielonej w Parku Miejskim w Tychach wraz z projektem koncepcyjnym osi wodnej i obiektów wodnych
2010 IV Warszawa Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum Katyńskiego w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej
2010 IV Warszawa Konkurs na koncepcję urbanistyczną planu regulacyjnego Chopin Airport City w Warszawie
2010 III Szczecin Konkurs architektoniczny na działkę przy skrzyżowaniu ul Wólczańskiej z Wróblewskiego
2010 III Łódź Konkurs na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną zespołu mieszkaniowo - usługowego ART - MODERN w Łodzi
2010 III Jordanów Konkurs pn Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna rewitalizacji płyty Rynku w Jordanowie wraz z obszarem przyległym
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl