Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2011

2011 IX Sopot Opracowanie koncepcji architektonicznych budynków komunalnych w Sopocie
2011 IX Gdynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
2011 IX Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2011 IX Sopot Konkurs architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej renowacji i rozbudowy Stadionu Rugby im E Hodury przy ul Jana z Kolna 18 w Sopocie
2011 IX Gdańsk Kościół pw Bł Jana Pawła II w Gdańsku
2011 IX Opoczno Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie wraz z zagospodarowaniem terenu
2011 VIII Ożarów Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynu Szkoły Podstawowej w Umiastowie
2011 VIII Warszawa Wykonanie koncepcji Modernizacji - Rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie
2011 VII Gdańsk Opracowanie ideowej koncepcji architektonicznej planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
2011 VII Skwierzyna Konkurs na opracowanie koncepcji rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego dla projektowanej hali widowiskowo - sportowej o optymalnych wymiarach ok 24m x 43m przy ulicy Konopnickiej w miejscowości Skwierzyna
2011 VII Olsztyn Opracowanie idei projektu Alei Zdobywców Kosmosu w Olsztynie
2011 VII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON w Opolu
2011 VII Warszawa Konkurs na koncepcję architektoniczno - budowlaną budowy i modernizacji kompleksu budynków Schindler Polska sp z oo w Warszawie
2011 VI Łódź Opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy
2011 VI Olsztyn Konkurs na pracowanie koncepcji architektonicznej mostków na rzecze Łynie w Parku Podzamcze i Parku Centralnym w Olsztynie
2011 VI Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie
2011 VI Łódź Konkurs Piotrkowska Obiecana - na wykonanie koncepcji architektoniczno-plastycznej na zagospodarowanie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na odcinku od Placu Wolności do Al Mickiewicza / Al Piłsudskiego
2011 VI Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
2011 VI Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku na Ratajach
2011 V Świnoujście Konkurs architektoniczny pn „PRZEBUDOWA PLACU WOLNOŚCI” w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
2011 V Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu pn „Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” ATMOTERM w Opolu
2011 V Siedlce Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul Kazimierzowskiej 31 a
2011 V Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
2011 V Jaworzno Konkurs na projekt zagospodarowania terenu tzw Plantów Jaworznickich wraz z koncepcją elementów kubaturowych dla wybranej lokalizacji w śródmieściu Jaworzna
2011 IV Szczecin Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny Muzeum Morskiego - Centrum Nauki przy ul inż Apolinarego Tadeusza Wendy 6 w Szczecinie
2011 IV Kraków Konkurs na Osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul Szafrana i Rzemieślniczą w Krakowie
2011 III Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji przedszkola modułowego
2011 III Poznań Konkurs na na opracowanie projektu architektonicznego przebudowy i rozbudowy budynków Galerii Miejskiej „Arsenał” i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego wraz z pasażem w Poznaniu
2011 III Radom Koncepcja architektoniczna Bramy Krakowskiej i budynku usługowego w Radomiu, ul Krakowska / Wałowa
2011 III Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2011 III Olsztyn Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego „Budowy całorocznej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”, zwanym dalej konkursem Na zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego w Olsztynie
2011 III Kielce KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PN LABORATORIUM /CENTRUM/ NAUKI W PODZAMCZU KOŁO CHĘCIN
2011 II Toruń Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji do celów hotelowo – konferencyjnych zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu
2011 II Ożarów Mazowiecki Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielorodzinnego komunalnego w Ożarowie Mazowieckim
2011 I Chojnice Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach
2011 I Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala Klinicznego im Ks Anny Mazowieckiej w Warszawie
2011 I Warszawa Opracowanie koncepcji projektu budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu przy ul 11 Listopada 29, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ww budynku
2011 I Koszalin Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
2011 I Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji Hali TS Wisła w Krakowie
2011 I Wrocław Koncepcja architektoniczna ODRARIUM w ZOO Wrocław

2010

2010 XII Suwałki Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
2010 XII Rewal Opracowanie koncepcji architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznej w Pogorzelicy, Gmina Rewal
2010 XII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby TBS Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Winogrnowej w Szczecinie
2010 XII Kraków Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu pomiędzy pawilonami AGH C-3 i C-4 w rejonie ul Czarnowiejskiej
2010 XII Bielsk Podlaski Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków: Bielskiego Domu Kultury i kina Znicz w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje Bielskiego Centrum Kultury
2010 XII Obszar warmińsko – mazurski Konkurs architektoniczny pt „TWÓJ DOM – dialog z tradycją na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego dla terenów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego
2010 XII Opole OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU
2010 XII Białystok Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej osiedla mieszkaniowego komunalnego, tj zespołu złożonego z budynków mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych dla osób o niskich dochodach oraz obiektów usługowych, zlokalizowanego na terenie pomiędzy ulicami: Gen J Bema i Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku
2010 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
2010 XI Kartuzy Opracowanie koncepcji projektu architektoniczno-budowlanego siedziby Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl